Księga Życia Baranka

Dostępne dotychczas polskie tłumaczenie Księgi Życia Baranka (Livre de Vie de l'Agneau) wymaga dodatkowych przeróbek, aby było w pełni spójne z oryginalnymi tekstami francuskimi. W międzyczasie możesz odwiedzić francuską stronę: www.lelivredevie.com

Slideshow
Videos
Contact us ...
iconeClose