Antychryst przynosi koniec świata

Zmierząc ku złu, nasz niesprawiedliwy i niestabilny świat jest absolutnie tym antychrysta i światem, którego nie można zrozumieć jak tylko wiedząc że będzie zniszczony, tłumaczy Baranek.

Kim jest antychryst ?

Antychryst jest tym, który wyrządza zło innym stworzeniom i całej ziemi. Co oznacza, że antychryst jest na pewno tym, który wypiera się słów Chrystusa, która się z nimi nie liczy, jak to czynią wszyscy religijni i naukowcy, oraz bogacze, którzy okradają ludzi i grabią ziemię, którą dewastują ; albo ci co się wznoszą ponad innych, aby panować.

(List Jana) 1 Jan 2:18 Dzieci już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów ; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.

Rodzaj antychrysta u schyłku świata

Jest do zauważenia w cytacie Jana, że antychryst jest określonym rodzajem ludzi (antychryst przychodzi, rzekł on) że z tego powodu istnieje wielu antychrystów, że to wskazuje na ostatnią godzinę. Ten antychryst ma zdecydowanie bestię 666 jako przewodnika na czele tego haniebnego kościoła, który działa ze wszech miar przeciw woli Chrystusa. Ponieważ jego członkowie i jego zwolennicy mordowali ludzi, zabijają cały czas niewinnych poprzez wojny, albo ich skazują na egzekucje. Wyniesieni przez narody, są oni bogaci, potężni, dominujący, kłamliwi, chciwi, perwersyjni, oszuści i skorumpowani. Wielu z nich jest przeciw naturze w ich zwyczajach i często popełniają występki na małych dzieciach.

Jeśli antychryst nie jest tym typem ludzi, to kim może być antychryst ? Ich wymuszanie i ich podłość pokazują, że nareszcie przyszedł moment, kiedy ten świat niesprawiedliwy i destrukcyjny antychrysta będzie wytępiony. Zostawi miejsce nowemu światu, sanktuarium, które widać wyraźnie poprzez Prawo.

Oto oblicze zapowiadanego antychrysta

(Wyciąg z rozdziału 10 Księgi Życia Baranka, który ujawnia antychrysta)

(8) Poznajemy drzewo po jego owocach, powiedział Jezus ; co oznacza, że poznaje się człowieka po jego dziełach. Otóż, jeśli dzieła rozsądnych mogą być tylko dobre, te od nieobrzezanych są bardzo nieprzyjemnego zapachu dla Pana. Nie jest więc trudno rozpoznać kto jest obrzezanym i wybranym do królestwa i kto nim nie jest, zwłaszcza że nieobrzezany jest tym, który wydaje rozkazy, dominuje i zabrania. Obojętny, zachwyca się on poniżając innych, oszukując, grożąc i zmuszając bliźniego do poddania się jego woli. W ten sposób, jest on okiem rozpoznawalny ; ponieważ, jak ci, którzy panują na czele narodów, jest także tym, który przyznaje rodzaje wolności tym którzy są mu ulegli.

(9) A więc mówię wam, że ten, który
wznosi się, aby przyjąć władzę nad drugim ;
szuka chwały i zaszczytów ;
wypiera się Boga i chwali się z tego powodu ;
zwodzi bliźniego ;
oświadcza dozwolone te najgorsze niemoralności ;
opracowuje swój kierunek działań na kłamstwie ;
pada na twarz przed złotym cielcem, swym Bogiem ;
trzyma w niewoli ludzi, a także wszystko co oddycha ;
zagraża komuś i uciska bliźniego ;
chce być pierwszym za wszelką cenę ;
żyje na koszt swoich bliźnich ;
zawłada własnościami lub krajami innych ;
oczernia i poniża kobietę ;
pokrywa kraje cementem, asfaltem lub żelazem ;
skaża, zanieczyszcza, zaraża i zniekształca przyrodę ;
przystosowuje naturę do swoich myśli, niszcząc pierwotny porządek ;
ten zaś więc, który nie ma żadnych obaw sumienia, jest właśnie przeciwieństwem tego, co głosi Chrystus i czego domaga się egzystencja. On jest tym zapowiadanym antychrystem, tym burzycielem, którego zwalczyć prosi mnie Bóg , dopóki nie zniknie na zawsze z tego świata.

Oto straszne konsekwencje antychrysta

(Wyciąg z rozdziału 13 Księgi Życia Baranka, pokazującego co wynika z antychrysta)

A inteligentni rządzą zapewne, lecz narody płoną !
Ludzie gromadzą się jak koniki polne w miastach i korumpują się ;
Przemoc postępuje ;
Państwa uzbrajają się w diabelską broń powierzając ją krwiożerczym wojskowym ;
Zagrożenia wzrastają, wojny pomnażają się ;
Miasta pałaszują pobliskie tereny, rozwijając się jak nowotwory ;
Krajobrazy są zniekształcone, inne skażone lub zabronione ;
A wieś odtąd przeraża.
Niewola wzmacnia się ;
Słabi są w pogardzie, gnębieni lub odrzucani.
Biedni są zaniedbani, a dzieci manipulowane ;
Osoby starsze są opuszczone ;
Narody całe cierpią z powodu głodu.

Gatunki zostają zniekształcone przez tych, którzy nie mają szacunku dla stworzenia ;
Wszystko to, co jest naturalne zanika lub staje się ohydne w oczach wszystkich.
Morze jest splądrowane ;
Powierzchnia Ziemi jest zabrudzona i pokaleczona, jej wnętrzności są wstrząśnięte ;
Lasy znikają ;
Strumienie wody gniją ;
Ilość pitnej wody zmniejsza się ;
Żelazne maszyny rozrzucają ludzi i bydło za burtę, kiedy nie miażdżą ich lub zabijają ;
Choroby rozmnażają się, pogarszają i zwiększają ich zakres ;
Gatunki zwierząt zanikają, wiele z nich zostaje tylko wspomnieniami ;
Porządek pierwotny jest poważnie zagrożony.
Wartości egzystencji bronione przez prawo są łamane ;
Wiara i nadzieja zniknęły ;
Mądrość i rozsądek już nie istnieją ;
Młodzi ludzie są w rozpaczy, wielu zabija się.
A wy nie bylibyście w stanie zakwestionować wasze osobiste przekonania ?
Oh ! Człowieku, gdzie jest chwała twoja ?

Oto, co antychryst, bogaty i chciwy, nie chce wysłuchać od Jezusa !

Kiedy to ci ludzie bogaci trzymają świat w swoich rękach ...

(Wyciąg z rozdziału 50 pokazującego hipokryzję antychrysta)

(11) Ale, będąc wrażliwi tylko na potęgę pieniędzy, chciwi nie mają uszu, aby posłuchać Jezusa, który powiedział swoim uczniom :

Zaprawdę, powiadam wam : Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam : Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.

(12) Mimo tego, że to uprzedzenie jest bez dwuznaczności ; ten, który doprowadza swojego bliźniego do nędzy wciąż twierdzi, że to dzięki Bogu on jest bogaty, ponieważ duch chrześcijański polega na tym, tak to on sobie wyobraża, aby wzbogacić się w oczekiwaniu większego szacunku. Czy właśnie nie głosimy tego w tym celu w dniach dzisiejszych na świecie, gdzie każdy paraduje ostentacyjnym wymachiwaniem swojego bogactwa ? I również w ten sam sposób zachwalają to religijni przywódcy, którzy stale mówią o pieniądzach, chociaż Jezus proklamuje głośno :

Biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą !
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie !
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie !
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom !

(13) Antychryst jest również tym, który sprzeciwia się temu Bożemu Słowu, gdy twierdzi, że dobrze jest się wzbogacić, nasycić i prowadzić życie w obfitości, choć dzieje się to kosztem tych, którzy są ograbiani. Ale dziś, aby nie doznać tych słów Jezusa, wyrzucą oni swoje pieniądze przez okno, aby się ich pozbyć, jak o tym świadczy Pismo Święte.

(16) Po tym jak umieściliście wasze serce w tym, co was gubi, podobnie jak ci, którzy myślą tylko o wzbogaceniu się, aby uzupełnić swoje braki, czy zdołacie jeszcze usłyszeć te inne słowa z Pisma Świętego w liście świętego Jakuba :

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego : nie stawia wam oporu.

Oto siedem głów antychrysta, smoka, który gubi świat

(Wyciąg z rozdziału 48 Księgi Życia Baranka, który pokazuje antychrysta)

(16) Przywódcy narodów trzymają w szachu wszystkie państwa świata grożąc im zagładą nuklearną. Tym sposobem, gnębią stanowczo ludzi przez przekroczenie prawa Mojżeszowego. Ale, ponieważ są tym kim są, w ten sposób postępują. W istocie,

PRZYWÓDCY NARODÓW niskiego wzrostu i w ogromnej mierze próżności, prowadzą was nieuchronnie na drogę uzbrojenia i wojny, ujarzmiając was i czyniąc z was niewolników oraz ustalając cenę okupu poprzez narzucenie praw.

WOJSKOWI, podobni do dzikich psów tresowanych przeciw ludziom, mają rozkaz zabić całkowite populacje. Tępi i bez wrażliwości, pozostawiają oni za sobą tylko ruiny, popiół, kości i łkanie.

ZDOBYWCY, pogardliwi i bez ludzkiego współczucia, najeżdżają siłą cudzą ziemię i odbierają suwerenność legalnym mieszkańcom, jak nie poniżają ich, upokarzają, trzymają w niewoli lub ich zabijają.

HANDLARZE, lekceważący inne żywe istoty, splądrują ziemię dla pieniędzy i wszystko niszczą, nie mając wyrzutów sumienia.

NAUKOWCY, pozbawieni oświecenia, lecz pełni zarozumiałości, skażają to co żyje, ogłaszają kłamstwa i wprowadzają zmiany w pierwotnym porządku. I aby udowodnić, że są lepsi od wszystkich i od Stwórcy..., zmieniają nawet Naturę i produkują środki masowego wyniszczenia na waszych oczach.

BOGACI, chciwi i lękliwi, ciągną kołdry do siebie odkrywając innych. Doprowadzili w ten sposób bezbronnych do nędzy i ubóstwa, bez żadnego poczucia wstydu i bez żadnej litości.

RELIGIJNI, podobni do pasożytów, wykorzystują obficie wielkich i bogatych, których uświęcają, podobnie jak wykorzystują biednych eksploatowanych ludzi, których oni oszukują z kolei, aby wyssać z nich ostatnią kroplę krwi.

(17) Ale dziś, kiedy narody wypowiadają swoje ostatnie słowa, wydaje się, że te siedem kategorii ludzi są właśnie siedmioma gałęziami tego samego drzewa, które daje zatrute owoce, które niszczą świat. Każda rzecz będąc w ich rękach, nic nie mogło im wymknąć się w jakiejkolwiek dziedzinie. Czy to zostali wybrani przez naród, czy też przez samych siebie, robili to co chcieli, aż do zmiany czasu w waszych dniach. I nikogo nie było, aby im się przeciwstawić ! Lecz tak było, aż nie pojawiło się światło na świecie, które ujawniło ich nagość, którą chowali pod owczą skórą. Robiąc z siebie widowisko, osoby te, które gnębiły ludzi i narody, zostaną wygwizdane, a potem znikną. Możecie sobie wówczas wyobrazić nowy świat bez nich i bez tych, którzy się z nimi kompromitują. Co da wam lepsze oszacowanie królestwa, do którego wstąpicie.

Antychryst musi opuścić ziemię

(Wyciąg z rozdziału 41 dotyczący antychrysta)

(31) Zapamiętajmy, że elementy do powstania żywych istot stale były zmienne w erach, poprzez ruchy Ziemi i zmian temperatury, które są również przyczyną wynurzenia się kontynentów i utworzenia reliefu. Wąż wskazuje nam również, że pojawiały się światy i że zanikały one ; ale również, że nasz aktualny świat nie jest zagrożony wyginięciem, za wyjątkiem poprzez intensywne zniszczenie warunków życia, które ma miejsce w tych ostatnich czasach. To ci, którzy rządzą są za to odpowiedzialni, ponieważ nie są oni w stanie zrozumieć, że żywe istoty powinny pozostać takie jakie są na Ziemi i w ich właściwej ilości, aby człowiek mógł on sam pozostać. Bóg jest żywy i doskonały, i jego stworzenia są nieporównywalnymi doskonałościami na szczycie których znajduje się zawsze człowiek ! Toteż niszczyciel nie może dłużej pozostać. Jego pobyt na świecie jest zakończony. Musi on odejść.

Przebyta droga przez antychrysta wskazuje, że koniec świata jest bliski

To stwierdzenie wyrażone przez Syna Człowieczego podkreśla drogę przebytą przez świat antychrysta ; drogę, która wskazuje, że dochodzi do swojego kresu, ponieważ obrona zdobyczy nie pozwala narodom wycofać się. Co jest dobrze wytłumaczone w Księdze Życia.

Trzeba przestać być głupcem, ponieważ antychryst nie jest jednym człowiekiem, ale Człowiekiem u schyłku świata, w którym się znajdujemy. Z powodu ignorowania prawdy, Człowiek niszczy absolutnie wszystko w naszych czasach. A więc to on jest antychrystem ! Księga Życia pokazuje to wyraźnie.

Ponieważ to, co jest wyliczone powyżej na temat antychrysta jest niezaprzeczalnie prawdziwe, młodzi odpowiedzialni ludzie, którzy są ojcem lub matką albo pragną nimi się stać, powinni czytać Księgę Życia Baranka. Niczym oni nie ryzykują. Jest ona bezpłatna, łatwa w czytaniu i niczego się od nich nie wymaga. Powinni się tylko prowadzić bez oponowania, ponieważ wszystko czego się nauczyli i nie tylko o antychryście, okaże się nieaktualne i dalekie od rzeczywistości.

Antychrysty są rozpoznawalni i niezaprzeczalni

Tematem tej strony jest pokazanie ewidentnej analogii antychrysta i szefów państw, antychrysta i wojskowych, antychrysta i zdobywców, antychrysta i przemytników, antychrysta i naukowców, antychrysta i bogaczy, antychrysta i szefów religijnych, antychrysta i tych wszystkich, którzy za nimi podążają ! ponieważ ten świat antychrysta jest ich światem. To są ci, co panują przeciwstawiając się woli Chrystusa, który mówi : A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym.

Chrystus jest przeciw bogactwu, dominacji, eksploatowaniu człowieka, autorytetom, potęgom i władzy. Tak więc, ujawnieni przez Baranka Bożego, ci ludzie są, poprzez ich działania wiernymi Chrystusowi czy są oni antychrystami ? Ich prace ich skazują mówi Baranek w swojej księdze, i to przez nie jest widoczne, że każdy z nich jest antychrystem. Ich wynagrodzenie nadchodzi, nie uciekną oni od tego ! wyjaśnia on.


Baranek odrzuca ten świat antychrysta i nieodpowiedzialnego Człowieka, który wyrzeka się Jezusa, Stworzyciela, Pisma Świętego, i który niszczy całą ziemię ogłaszając się chrześcijaninem...

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
TOP
Kontakt ...
iconezamknąć