Arka Nowego Przymierza

~ Przywołujemy Pismo Syna człowieczego przepowiadanego przez biblię a nie pismo kogokolwiek. ~

Jeśli Wielka Prawda byłaby znana światu, świat nie zmierzałby nieuchronnie ku swojej zgubie, i nie byłoby Księgi Życia Baranka. Tym niemniej, napisana przez ducha zapowiadanej prawdy, każda rzecz wszechświata jest jasno wytłumaczona, ponieważ dotyczy Arki nowego Przymierza Boga z ludźmi. Teraz wiemy z całą pewnością kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzam, i w jaki sposób będziemy żyć na Ziemi.

Postać i dzieło Baranka

Różnie nazywany w biblii, która musiała pozostać zakryta aż do tego dnia, Baranek wspominany przez Abrahama na ostateczne czasy i przedstawiony przez Jana, jest Shilohem, Synem Człowieczym będącym Jezusem jako postacią w biblii. Dotyczy to Emmanuela przepowiadanego w ostatnich dniach, w czasach mesjańskich, w których jesteśmy. Rzeczywiście, od 2000 lat jest obrazem Baranka który właśnie napisał Księgę Życia, ponieważ tylko on zna prawdę. Dlatego też Jezus nie mógł jej napisać przed 2000 lat.

Duch prawdy oświeca i przekształca Człowieka

Aby zrozumieć i uniknąć tego, co się zbliża, trzeba zaakceptować przewodnictwo przez Księgę Życia Baranka, która wyjaśnia materię i ducha Wszechświata, utworzenie ciał niebieskich i Człowieka, oraz obecność świata żyjącego z własną gwiazdą we wszystkich galaktykach, i to wszystko z perfekcyjną współzależnością. Syn Człowieczy daje nam niepodważalne pewniki i przekazuje poprzez to dzieło ducha prawdy świętym duchem, aby ich oświecić i ocalić.

  • Pierwsza część tłumaczy, że nasz świat jest bardzo młody, jak jest to udowodnione w części o fizyce, i że wskutek tej młodości Człowiek zbuntował się przeciw Bogu i naruszył przykazania Prawa. Sprawia więc, że to naruszenie obróci się przeciwko niemu (piekło) ale tak musiało się stać, ażeby jego zbuntowanie posłużyło mu jako lekcja na wieczne czasy. Biblia to potwierdza.
  • Druga część dotyczy rzeczy niebiańskich. Pokazuje ona, że geologiczne ery są zależne od przemieszczania się Ziemi wynikających z zaświecenia się Słońca, które było uprzednio takie jak Jowisz. Te ery są również sześcioma dniami genezy opisanej przez Mojżesza, które dobiegają końca, ponieważ świat wejdzie w siódmy dzień, w sanktuarium, które po nim nastąpi. Siódmy dzień jest dniem odpoczynku Boga, bowiem znając prawdę, Człowiek więc nie niszczy.
  • Trzecia część jasno pokazuje zasady, które tworzą prawo nowego świata. Baranek pokazuje, że nie stosując tych zasad kierujących życiem istot, żadna przyszłość nie jest możliwa dla ludzkości. Co będzie praktykowane przez przez wszystkich tych, którzy wyjdą cało ze zbliżającej się apokalipsy. Dopiero wówczas Bóg będzie mógł odpocząć po stworzeniu swoich dzieł i będzie panowało jego prawo. To będzie sanktuarium.

Co do Pisma Świętego

~ Biblia używana przez Baranka jest tłumaczona z hebrajskiego i greckiego przez Louis'a Second ~

Z jakich powodów, nawet bardzo chcąc, ludzie nie rozumieli Pisma Świętego ? Ponieważ będąc złożone z przenośni i metafor, jest ono alegoryczne. Będąc czytana tylko w dosłownym sensie, a nie w sensie spirytualnym jak to powinno się odbywać, nie ukazuje ono swojej zawartości. Pozostaje ono nieczytelne dla wszystkich, szczególnie dla przedstawicieli religijnych, którzy wciąż nie widzą po upływie dwóch tysięcy lat, że przepowiada ono tego, który nieoczekiwanie nadejdzie aby oznajmić prawdę światu. Ale Baranek rozrywa zasłonę je skrywającą. Pojawia się ono więc bardziej czytelne i skuteczne niż myślimy. Nawet dziecko potrafi je od tej pory zrozumieć.

Nie należy więc słuchać członków sekty rzymskiej, która zawładnęła Pismem Świętym aby zdominować świat, i która utrzymuje, że zna je lepiej od tego, którego ono zapowiada. Zafałszowali oni, oraz pozbawili je sensu, aby nie zobaczono, że są oni tymi skazanymi przez Pismo Święte. Nie słuchajcie więc ich dłużej, ponieważ oszukując ludzi od wieków, nie pozwalają oni dzisiaj aby rozpoznać Syna Człowieczego, Baranka który nadchodzi aby zwyciężyć ten skorumpowany i haniebny świat. Tak więc, ukaże się wam, że ta Księga niewątpliwie zawiera całą prawdę, którą tylko zapowiadany Syn Człowieczy mógł napisać.

Nie można czytać i rozumieć Pisma Świętego, jak tyko po przeczytaniu całej Księgi Życia Baranka, który je odsłania. Dokonajcie tego doświadczenia, aby się przekonać.

Wprzód należy zrozumieć, że Syn Człowieczy (pisany z dużej litery C) oznacza syna duchowego wszystkich ludzi, syna Człowieczego generalnie, jest przede wszystkim przeciętnym człowiekiem. Stąd jego możliwość zrozumienia rzeczy ziemskich i niebiańskich, jak również podstawę ich istnienia. A Baranek oznacza czystość i niewinność. W tym właśnie celu Syn jest często nazywany Barankiem.


Całkowita i wnikliwa lektura Księgi Życia, która jest arką nowego Przymierza, otwiera nas na niebywałe doznania i wspaniałą nadzieję.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
TOP
Kontakt ...
iconezamknąć