Duch Święty jest nam dany przez księgę życia Baranka

Ci, którzy czytają Księgę Baranka odnajdują się w nim, i widzą w ten sposób swoje imię napisane. Wiedzą więc, że są wybrani do sanktuarium, które nadchodzi, ponieważ posiadają ducha Świętego.


Baranek wyjaśnia, że nie można stać się świętym i prawdziwym chrześcijaninem poprzez religijne praktyki, poprzez recytacje Pisma Świętego, ceremonie, pielgrzymki, zawodzenia, oddawanie czci posągom lub osobom, albo też poprzez inne haniebne praktyki. Jasno ukazuje on, że wyłącznie posiadając obrzezane serce można dojść do spójności ze świętością duchową, oraz praktykując Prawo, tak jak to poleca Mojżesz.

Syn Człowieczy mówi również, że ma się obrzezane serce (ducha świętego) lub się go nie ma, i że jest już za późno na zmianę, ponieważ nie ma już czasu dla tego świata. Ale byliśmy wszyscy uprzedzeni o tym wielkim dniu oddzielenia kozłów (ci o nieobrzezanym sercu ) od owieczek (ci o obrzezanym sercu) przez Syna Człowieczego.

Wystarczy więc mieć obrzezane serce, aby pojąć Syna Człowieczego (Baranka) i urodzić się po raz drugi. Stąd też jest wiadomo, że jest się wybranym do życia wiecznego, jak również do nowego świata, mając za wzór miasta nową Jerozolimę i że przeżyje się to, co ma niedługo nadejść.

Aby zrozumieć rzeczywistość, należy mieć obrzezane serce

Wyciąg z rozdziału 10-tego Księgi Baranka opisującego charakterystyki serca, o których mówi się, i w konsekwencji, ducha wybranych. To są ci, którzy czytają i rozumieją Księgę :

Obrzezani

(4) Lecz, aby usłyszeć, lepiej nie znać prawideł człowieczych, które usuwają zdolności zrozumienia prawdy. Zrezygnujcie lepiej ze swoich zasobów wiadomości aby otrzymać mój chrzest, od którego zależy wasze zbawienie. Jeśli jesteście rozsądni i całkiem nieświadomi koncepcji życia głoszonych przez człowieka, jesteście zatem najlepiej przygotowani, aby otrzymać oświecenie, które przynoszę, ponieważ macie w sobie te siedem głównych cech obrzezania swego serca, o którym mówi Mojżesz. Te cechy są mądrość, wyrozumienie, miłosierdzie, sprawiedliwość, miłość, pokora i dobroczynność które wspólnie wyrażają rozsądek danej osoby. Oto określenie :

Mądrość : jakość danej osoby jako ostrożna i umiarkowana we wszystkim.
Wyrozumienie : uczucie litości określające wrażliwość człowieka na nieszczęścia innych.
Miłosierdzie : wielkość duszy, która przebacza winnemu.
Sprawiedliwość : lojalność danej osoby, która jest uczciwa i praworządna.
Miłość : uczucie, które się odczuwa do ludzi lub do czegoś.
Pokora : całkowity brak dumy, za to szacunek dla innych, który uniemożliwia panowaniem nad swymi współbraćmi.
Dobroczynność : hojność serca, które popycha do pomocy jakiemukolwiek człowiekowi w kłopotach.

(5) Odrzucić napletki swego serca, znaczy odciąć to, co jest złe, aby się rozwijały te uczucia i te cechy, które sprawiają nieuchronnie że jest się rozsądnym i ze szlachetnym sercem. Taka osoba zrozumie i pójdzie za mną dla swojego zbawienia i zbawienia całego świata, ponieważ ona nosi w sobie zasady życia, które Bóg tam umieścił. Będąc prawem, nie może ona być pod prawem.

Nie obrzezani

(6) Lecz, w przeciwieństwie do wcześniejszych, nieobrzezani znikną z powierzchni Ziemi, bo nie mając w sobie tych siedmiu głównych cech, są oni nieuchronnie przeciwieństwem tych co są obrzezani, czyli są chciwi, zarozumiali, obłudni, kłamliwi, podli, chamscy, niegodziwi i tym podobne. Chodzi tu więc o przestępców, złych ludzi i niszczycieli, którzy nie wstąpią wraz z nowym wiekiem ; ponieważ tacy jacy są, nie są już oni warci chrztu.

(7) Dodam przy tym, że to nie w chwili kiedy usprawiedliwiamy się, czyniąc pozory świętości, że przyciągamy łaskę Ojca ; lecz tylko praktykując Jego prawo a nie to od ludzi ; opierając się na Nim, a nie na tych co mają wpływy ; w przeciwnym razie głosimy hipokryzję, która służy jako powietrze, którym oddychamy. Mówię, że ktokolwiek zatwierdza nakazy prawa i je narusza, kończy swoje dni ; ponieważ, lepiej praktykować prawo ludzi i ignorować prawo Boga, aniżeli powoływać się na to ostatnie i działać wbrew Jego woli.

Nowa Jerozolima

Syn Człowieczy przynosi prawdę. Ukazuje on, że jest z Pismem Świętym i zapowiada nową Jerozolimę, ponieważ jest już mało czasu dla tego świata. Ale tylko obrzezani sercem są świętymi i wejdą do nowej Jerozolimy, to wzorcowe miasto zapowiadane i utworzone przez ludzi wokół prawa uniwersalnego. Jest napisane o niej :

Apokalipsa 21:27 A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka.

Każda rzecz ukazuje, że jesteśmy w czasach mesjańskich. Nie pozwólmy więc oszukiwać się przez religijnych i naukowców, ponieważ nagli czas.

Jeśli więc jesteśmy prawdziwie obrzezani sercem, stąd Prawdziwymi ludźmi, rozpoznajmy najpierw dobrego pasterza i podążajmy za nim aż do nowego świata. Nie bójmy się, ponieważ on od nas nic nie chce i daje swoje życie za nas.


Całkowita i uważna lektura Księgi Życia Baranka przynosi nam ducha świętego i otwiera nas na wiedzę i niesamowitą nadzieję.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
TOP
Kontakt ...
iconezamknąć