Ziemskie ery i geneza przed sobą

Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość

Zanim się nie zaświeciło, Słońce było takie samo jak Jowisz, który przygotowuje się do zaświecenia w kolejności, jak również Saturn, Uran i Neptun, które staną się gwiazdami. Jest to dobrze pokazane w Księdze i zrozumiałe dla dzieci.

Ale tutaj nie można objaśnić elektromagnetyzmu, który tłumaczy jasno wszechświat (materię i ducha go tworzącego), jak też rysunki dotyczące er i genezy znajdujące się poniżej. Pokazujemy je w celu zademonstrowania, czym były zmiany orbit Ziemi wokół Słońca (jest po prawej stronie rysunku) w następnie eksplozji atmosfery tego ostatniego w momencie zaświecenia, nie tak dawno temu. Nasz świat stąd wynika, i zrozumieć to co się stało, to zrozumieć wszystko aż do naszych dni i dobrze ponadto ; bądźcie tego pewni.

Te ruchy tam i z powrotem są ziemskimi erami i sześcioma dniami genezy opisanymi przez Mojżesza, które aż dotąd nigdy nie były wytłumaczone. Jest oczywiste też, że zrozumienie tych rysunków wymaga przeczytanie całej Księgi. Przekartkowanie jej, prowadzi do niezrozumienia i odrzucenia treści ; ponieważ jest ona przeciwieństwem wszystkiego, co uczymy się o materii i ducha wszechświata, ciał niebieskich, świata i sensu egzystencji.

Pomoc w zrozumieniu rysunków

Trwanie każdej ery jest opisane bardzo dokładnie w Księdze Życia. Na przykład prekambr trwał 40 000 lat od momentu zaświecenia Słońca, aż do czasu kiedy Ziemia weszła w paleozoik trwający 50 000 lat, jak to widzimy , i tak dalej... Jesteśmy więc bardzo daleko od milionów i miliardów lat głoszonych przez naukowców, co oczywiście jest bardziej satysfakcjonujące dla umysłu. Zanotujemy również, że za wyjątkiem złóż węglowych odsłaniających te ruchy, poddziały er nie są tutaj wymienione. Ale obserwujemy, co było i co będzie, ponieważ WSZYSTKO tu się znajduje.


Geneza i ery naszego młodego świata

Oto kompletna historia świata aż do dzisiaj

Geologiczne ery
Rysunek 53 - Geneza od momentu zaświecenia Słońca aż do dzisiaj

Czasy są tymi er (dniami genezy) od początku do końca.

Podczas tych sukcesywnych przemieszczeń, które rozpoczęły się (na górze) po eksplozji atmosfery Słońca, które zaświeciło się, trochę mniej jak 200 000 lat temu, temperatura wewnętrzna i zewnętrzna ziemi nie ustaje w zmianach i modyfikacji reliefu w konsekwencji. Istoty stworzone w odpowiedzi na warunki życia w danym momencie, były więc różne. Co pozwala lepiej zrozumieć genezę.

Nota aby zrozumieć objaśnienia rysunków i zapowiadaną dużą zmianę

Syn Człowieczy jasno pokazuje, że Człowiek jest jak świeca przygotowana do zapalenia. I Człowiek oświeca się w momencie, kiedy umysł jego jest w stanie unieść całą prawdę ; taką, jaka pojawia się na tych rysunkach. W ten sposób Oświecony, nie jest już Człowiekiem, ale Aniołem ; stąd też świat aniołów, który następuje po świecie ludzkości na rysunkach. Tym niemniej, wyłącznie święci duchem będą mogli podążać za Barankiem i żyć w tym świecie pozbawionym uciążliwości. To dlatego Pismo Święte mówi, że będzie wielu przywołanych, lecz niewielu wybranych. Wybrani to ci, którzy czytają Księgę Baranka w całości, w której się odnajdują i widzą wypisane w niej swoje imię. Geneza, tutaj pokazana, pomoże im.


Geneza świata wytłumaczona przez Mojżesza

Obserwujmy więc, czym są te siedem dni genezy

Stworzenie
Rysunek 46 - Geneza wytłumaczona przez Mojżesza

Oto niepodważalne podobieństwo między erami geologicznymi tłumaczonymi przez Syna Człowieczego i genezę opisaną przez Mojżesza ; które oczywiście są tą samą figurą. Te dwa rysunki są spotkaniem dwóch świadków Wiekuistego.


Geneza : Spotkanie Mojżesza i Syna Człowieczego

Wariacja i stabilizacja warunków życia

Zmiany i stabilizacja warunków życia
Rysunek 58 - Geneza od początku aż do naszych dni

Przemieszczenia pokazują również klimat zmieniających się er, który jest ich przyczyną, i także byłe warunki życia wynikające z tych zmian klimatycznych. Żyjące istoty pojawiły się i zanikały w zależności od tych zmian.

Cytat Syna Człowieczego o genezie

(4) Ta nowa ilustracja ruchów tam i z powrotem Ziemi, jeszcze raz nam pokazuje jak wyglądały poprzednie światy. W odniesieniu do zmian miejsca Ziemi, warunki życia gatunków się pojawiły, wzrosły i stały się maksymalne ; następnie straciły na sile, ograniczyły się i zniknęły pod koniec sprzyjającego im regionu. Istoty pojawiły się i zniknęły w taki sam sposób ; ponieważ ich warunki życia wycofały się, a one razem z nimi. Tak było aż do ery mezozoicznej, gdzie pod koniec tej ery, Księżyc pojawił się i chwilowo przerwał wszelkie bytowanie. W erze trzeciorzędu, także pojawiły się i rozwijały warunki życia, lecz tym razem pozostały one ze względu na ustabilizowanie się Ziemi, która zaznaczyła początek czwartorzędu, w którym znajdujemy się obecnie.

(5) Te podstawowe elementy, na podstawie których istoty zdobywają życie, istniały w minimalnej mierze podczas ery PREKAMBRU, która była erą, gdzie Ziemia całkowicie się pokryła wodą, przesuwając się przez długi okres w obłokach Słońca. W tamtych czasach niewiele było światła i mało ciepłych miejsc. Toteż wody przyniosły tylko kilka wyjątkowych gatunków. W erze PALEOZOICZNEJ, gdzie wyłoniły się ziemie, warunki życia znacznie się polepszyły, zupełnie jak to było w erze MEZOZOICZNEJ, następnie jeszcze bardziej w erze TRZECIORZĘDU, i jeszcze więcej w erze CZWARTORZĘDU, gdzie osiągnęły one swój najwyższy punkt, w którym znajdują się one obecnie. Tak więc nie było regresji, lecz postęp i wzbogacenie warunków życia aż do tej pory, i stworzenia spójnych światów.


Geneza i skonsumowanie czasów

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Ewolucja świata
Rysunek 63 - Geneza i ewolucja świata

Cytat Syna Człowieczego o genezie

(5) Doskonali obserwatorzy natychmiast zauważą, że człowiek nigdy nie będzie miał lepszej ilustracji całości dzieł Pana. Ponieważ ponad stopniowym rozwojem ziemskiego ogrodu oraz odróżnieniem epok, pokazuje ona świat wzdłuż całej drogi życia naszych ciał niebieskich, i ujawnia księgę rodzaju, przepowiednię, zmianę ducha człowieka na wyznaczony dzień, tak jak i przejście świata ciemności do świata światła.

(6) Ten opatrznościowy rysunek przedstawia rzeczy zasadnicze. Widzimy rzeczywiście skąd pochodzi człowiek i dokąd zmierza, i że materia oraz duch wszechświata są ze sobą ściśle powiązane, jak na przykład materialna dusza wypełniona duchowym pismem jest jedną całością. Zatem, każdy rozumie, że jest stworzony na obraz Boga, widząc tym razem jego sens oraz wielkość. Czy może wówczas istnieć lepsze objaśnienie na temat wszystkich rzeczywistości ?


Droga rodziny słonecznej i świata, który ona ożywia

Młodzieńczość naszego świata jest tutaj ewidentna i ukazuje słuszność genezy

Droga życia ciał niebieskich i dusz
Rysunek 31 - Droga życia ciał niebieskich i dusz

Cytat Syna Człowieczego

(19) Jak widać na tym rysunku, okres czasu życia Słońca jest równy czasowi, który zajmie mu, aby przebyć całe odgałęzienie Galaktyki. Na razie, jest ono wraz z Ziemią na samym dole tego odgałęzienia,ponieważ nie świeci się ono od pięć miliardów lat, jak to krzyczą inteligentni głośno i stale do ucha, lecz od nieco mniej jak dwieście tysięcy lat. Wraz z ruchami Ziemi w tą i z powrotem, które określiły jej epoki, nabędziemy tej pewności. Lecz cóż to jest dwieście tysięcy lat w porównaniu do okresu czasu życia ciał niebieskich i świata ? Są one jak pierwszy oddech dziecka w ilości oddechów czasu trwania ich życia. Taki jest dokładny okres wiecznych czasów, do których zaprowadzam was jeśli wasza dusza zasłużyła na dalszą egzystencję. Czy wtedy będziecie jeszcze mieli serce, aby się przeciwstawić mojemu chrztu przed cudami, które wam pokazuję ? Czy to nie jest warte kilku wymówek ?

Ewolucja gatunku, jaką wykładają naukowcy jest absolutnie bez żadnych podstaw, to, co dotyczy genezy, Syn Człowieczy ukazał, że Ziemia przebywała w ekstremalnych temperaturach, które wykluczały jakąkolwiek egzystencję ; na przykład w prekambrze i erze mezozoiku, w których wszystka woda na Ziemi była parą i obłokami, jak to widzimy na rysunku.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
TOP
Kontakt ...
iconezamknąć