Ekipa księgi życia Baranka

Ekipa : Po przeczytaniu Księgi Życia Baranka i rozpoznaniu w autorze zapowiadanego przez Pismo Święte Syna Człowieczego, zadecydowaliśmy mając jego zgodę opublikować jego rękopis. W tym celu założyliśmy wydawnictwo o nazwie Plumor.

Nasz wolontariat : Mimo że sprzedajemy książki, nie jesteśmy marszandami pracującymi dla zysku, ponieważ pieniądze nie są naszą motywacją. Cena Księgi Życia jest jak najmniejsza, aby każdy miał do niej łatwy dostęp oraz aby móc wyłącznie sfinansować następne wydanie.
Księga Życia jest wolna od praw autorskich i z tego samego powodu nikt nie otrzymuje wynagrodzenia za prace, które pragnie wykonać. Satysfakcja rozprowadzenia przesłania jest naszą jedyną rekompensatą.

Autor : Emmanuel opuścił nas pod koniec roku 2008. Aby ochronić integralność Księgi Życia, uprzednio przekazał swoje prawa użytkownika osobom uprawnionym wydawnictwa. Tak więc jest konieczne uzyskanie ich zgody we wszelkich projektach dotyczących edycji lub tłumaczenia. Tylko w tym przypadku możecie się z nimi skontaktować pod tym adresem : plumor@plumor.com

Nie miejcie złudzeń : Świat się kończąc, jest konieczne dla całej ludzkości, aby Księga Życia była dostępna dla tych wszystkich, którzy są głodni i spragnieni. Dążymy do tego celu wytrwale, ale nasze wstawiennictwo na tym się kończy. Uważajcie więc, aby nas nie asymilować z jakąś sektą, z jakąś religią lub inną grupą równie szkodliwą.

Dystrybucja : Wiedza podana nam przez Księgę Życia dała nam chęć jej rozpropagowania jak największej liczbie czytelników. W tym celu skontaktowaliśmy różne media (gazety, żurnale, internet) i wysłaliśmy korespondencje wraz z Księgą licznym sławnym osobom. Kontynuujemy to wraz z innymi akcjami respektując zawsze obowiązujące prawa w naszym państwie. Nikt nie otrzymuje poleceń od kogokolwiek i każdy zachowuje się wolno według swoich chęci i kompetencji, tak jak może i według swoich zdolności.

Tłumaczenie Księgi : Napisane po francusku, proponujemy to dzieło do dyspozycji na świecie w oryginale, ponieważ należy do każdej nacji przetłumaczyć je następnie w swoim własnym języku, jak to się stało z Pismem Świętym. Wszelkie przetłumaczenie musi mieć zgodę właściciela praw autorskich : plumor@plumor.com

Z waszej strony : Weźcie po uwagę, że trzeba dwa miesiące, aby przeczytać należycie Księgę Życia. A ponieważ czas ponagla coraz bardziej, będziecie mile widziani, jeśli zapoznacie z nią inne osoby, nie nalegając na nie ani nie uprawiając nawracania. Tak czy inaczej, każdy czytelnik, który rozumie Księgę, powinien wziąć udział w jej dystrybucji, aby pozyskać jak najwięcej wybranych, ponieważ nadszedł czas żniw.


Kontakt

Proszę nas powiadomić o waszych odczuciach. Jednakże, przed napisaniem do nas, przeczytajcie Księgę w całości, abyśmy rozmawiali o tym samym, w przeciwnym razie nie będziemy w stanie wam odpowiedzieć.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
TOP
Kontakt ...
iconezamknąć