OBIECANA PRAWDA WYCHODZI NA ŚWIAT

~ Napisanie Księgi Życia jest największym wydarzeniem od narodzin ludzkości ~

Baranek jest Synem Człowieczym, który spełnia Pismo Święte

Obserwując wciąż rosnące zaludnienie i nasze intensywne zniszczenia ziemi, niektórzy widzą zbliżający się koniec. Obejmijcie więc doniosłość księgi Emmanuela, która pojawia się dzisiaj, w mesjańskich czasach, kiedy kończący się świat upada. Zrozumiecie, że dotyczy to spełnienia Pisma Świętego przez Posłańca.

Duch prawdy oświeca i przemienia Człowieka

Aby zrozumieć i uniknąć tego, co nadchodzi, należy zaakceptować poprowadzenie przez Księgę Życia Baranka, która tłumaczy materię i ducha Wszechświata, powstanie ciał niebieskich i Człowieka, następnie obecność świata żyjącego ze swoją własną gwiazdą we wszystkich galaktykach, i to w całkowitej harmonii. Syn Człowieczy daje nam niepodważalne przeświadczenie i przekazuje ducha prawdy poprzez to dzieło ludziom świętym, w celu oświecenia ich i uratowania. Ale wielu zadaje pytanie, kim jest autor Księgi Życia, który pretenduje być zapowiadanym synem człowieczym ?

Dla nowego człowieka, nowy świat

Ukazując początek egzystencji, Emmanuel przewraca teorie i dogmaty religijne, naukowe, filozoficzne. Wyzwoleni więc z fałszu, otwieramy oczy, ponieważ byliśmy martwi bez wiedzy o rzeczywistości. Jest to te ogłaszane zmartwychwstanie, czyli przebudzenie tych z duchem świętym, którzy się rozpoznają w Księdze Życia Baranka. Idąc za nim, ujdą cało przed tym co nieuchronnie nadchodzi i zbudują nowy świat.


Księga łatwa do czytania i dostępna dla wszystkich

Składająca się z 467 stron i 64 rysunków, Księga Życia Baranka wyzwala Człowieka z ignorancji

Pobierz rękopis za darmo

Księga Życia Baranka

Darmowe pobieranie Księgi Życia

Wszystkie odpowiedzi są tutaj !

Wzniesienie i przejście Człowieka z ciemności w światłość

  • Ta Księga przemienia swoich czytelników, ponieważ rozumiejąc wszechświat i kim są w nim, zmieniają oni całkowicie swoje serce i ducha. Nie należy więc oceniać przed jej przeczytaniem, ponieważ jeśli naukowcy i teolodzy znaliby prawdę, świat nie umierałby.
  • W całości, dzieło jest wielkiej przejrzystości, ponieważ każdy rozdział odnosi się do następnego i razem opisują WSZYSTKO. Proste, bez wyliczeń i formuł, zrozumiałe przez dzieci, przewraca jednakże wszystkie nasze założenia egzystencji...
  • Baranek przekazuje więc nam ducha uniwersalnego ; ten duch pozwala widzieć wyraźnie kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy. Tłumaczy racjonalnie dobro i zło i jakie będzie nowe życie, które czeka tych, którzy będą potrafili słuchać.
Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
TOP
Kontakt ...
iconezamknąć