Stworzenie świata

Czy jest się wierzącym czy nie, dobrze jest przeczytać Księgę Życia w całości, i co dotyczy stworzenie świata, jej rozdział 17. Bowiem wnosi on stopniowo tego, który go czyta i odpowiada na pytania, które zadaje się na temat wszechświata, ducha niebiańskiego, który go wypełnia i poprzez którego on istnieje ; jak również na temat świata, Człowieka i jego przyszłości. Ale rozdział 17, który tłumaczy stworzenie świata (powstanie ziemi, jej początki) jest zrozumiały po przeczytaniu poprzedzających oraz przede wszystkim następujących, które potwierdzają jego prawdomówność.

Duch grupy Duch niebiański Stworzenie istot Ukształtowanie świata Różnice między stworzeniami

Koncepcja i stworzenie świata

(1) Podczas mojego wniebowstąpienia, zobaczyłem, że ludzie byli stworzeni na początku ery czwartorzędu. Następnie, na długiej drodze, która zaprowadziła mnie na spotkanie z moim bratem, badałem ich z dużą uwagą. I zauważyłem, że niezależnie od ich kraju i koloru, wszyscy nosili w sobie zasady życia ludzkości objawione przez obrzezanie serca. Zauważyłem również, że te zasady były napisane w prawie Mojżesza, które było łamane przez wiele osób, gubiąc się w ten sposób i skazując świat. Jest to wielkie nieszczęście, pomyślałem, bo wierzą oni stanowczo, że są ludźmi najbardziej inteligentnymi jakich Ziemia by nie dźwigała ! Należy więc, abyś sięgnął pamięcią do początków, aby postrzegli oni w końcu jaki koszt płacą od dawna za posłuszeństwo wobec kozłów, którzy określają regulamin ich życia i ich myśli.

Duch grupy

(2) Ale, aby pojąć początki ziemskiego świata, należy wiedzieć, że istnieje tyle zamieszkanych ziem w niebie, ile jest gwiazd, i że te światy są połączone z sobą materią, dzięki której składa się przestrzeń, i z którą ciała niebieskie przybierają formę. Nie wyobrażajcie więc już sobie przestrzeni kosmicznej (między ciałami niebieskimi) i przestrzeni międzygalaktycznej (między galaktykami) pozbawionej materii. Wręcz przeciwnie, wyobraźcie ją sobie całkowicie stworzoną z tej eterycznej i subtelnej materii (esencji) na podstawie której ciała niebieskie przybierają formę i odradzają się, będąc wszystkie połączone. Zatem, będziecie w stanie zrozumieć dalsze wyjaśnienia.

(3) Należy również wiedzieć, że fale są wibracjami materii, i że jeśli niektóre z nich rozchodzą się w przestrzeni, to dzięki tej esencji, która tworzy tą ostatnią. Otóż, ze wszystkich żywych istot pochodzą fale, i szczególnie te, które tworzą ludzką myśl. Umysł to jest myśl, która wznosi się od nas, i która odlatuje, aby zostawić miejsce innym myślom, które wznoszą się z kolei, tworząc w ten sposób prąd myśli wewnątrz nas i na zewnątrz nas. Rzeczywiście, jest niezbędne żeby myśl wyparowała z nas, aby mogła ona odrodzić się bez przerwy. Umysł pochodzi więc stale z człowieka, jak woń. I może się on połączyć z innymi podobnymi myślami, aby stworzyć jeden jedyny i dużo większy, którego nazywamy umysłem grupowym.

(4) Jedna i odizolowana osoba może spokojnie rozmyślać, podczas gdy znajdując się w środku gęstego tłumu, który wchłania umysł, nie jest już ona w stanie tego zrobić. Można porównać ten tłum do pożaru, który wciąga mniejsze płomienie, które go tworzą ; lub do grupy, która pochłania osoby, z których jest ona utworzona. Umysł w ten sposób stworzony jest umysłem stadnym mogąc zmienić wiele w jeden ustrój, jak to można zauważyć ze sforą psów, które polują razem, lub poprzez ławice ryb, które poruszają się jak jedna ; lub ze stadem ptaków, które latają w niebie jak jedno ciało ; lub ze świetlikami, które zaświecają się i gasną jednocześnie. Można również zobaczyć to jeszcze z innymi istotami, które zgromadzone i ściśnięte, stanowią podobnie jedno ciało i jeden kierowniczy umysł, któremu wszyscy są posłuszni. Ta stadna forma rzeczy i istot jest powszechna we wszechświecie, ponieważ wszystko to co istnieje składa się w ten sposób.

Duch niebiański

(5) Jaki jest związek tych zjawisk umysłu grupowego ze światem i Bogiem ? Otóż : jak umysł wznosi się z człowieka, wznosi się on również z tłumu, z miasta, z narodu, ze wszystkich ludów Ziemi i ze wszystkich ziem w niebie. A gwiazdy mają podmuch, który rozpowszechnia w przestrzeni ten umysł, który unosi się z ziem oświetlanych przez te gwiazdy i światów, które tam się znajdują ; w taki sposób że wszystkie te umysły przyłączone i pomieszane tworzą już tylko jeden jedyny w całym wszechświecie. Bez granic inteligencji i wielkości, jest on umysłem Wszechmogącego ; tym umysłem, który tworzy żywy świat na każdej nowej Ziemi. Ponieważ życie, które znajduje się wewnątrz istot nie pochodzi od istot lecz z zewnątrz, i nieuchronnie z całego wszechświata ! Chodzi o podmuch Boga, który istnieje i rozprzestrzenia się wszędzie.

(6) Widzimy w ten sposób, i podobnie jak z małymi zgrupowanymi światełkami, które zlewają się w jedno duże światło, że umysły ludzi zlewają się i tworzą jeden wielki stadny umysł, który unosi się w eterze. Ukazuje nam się wtedy, że wszystkie ciała niebieskie ze wszechświata ewoluują w łonie umysłu niebieskiego i że, choć jedyny, ten duży umysł jest sumą umysłów aniołów, które są ludzkimi istotami najbardziej licznymi we wszechświecie. Ci istnieją od zawsze, ponieważ Bóg i anioły są jednością. Dlatego anioły nie mogą się zidentyfikować jak tylko do Boga. Jezus tłumaczy o tym gdy mówi że jest on w łonie Ojca i że Ojciec jest w nim ; i to z tego względu, że rozsądni są siedzibami Boga. Nie patrzcie więc na zmartwychwstanie jak na zagadkę, które odbywa się dziś przez Syna, który zmienia umysł człowieka w ten od anioła. Otóż, to również z tej przyczyny, że Bóg rzekł w księdze rodzaju :

Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną : niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat.

To dlatego, że czas człowieka jest krótki. Trwa on tylko trochę w indywidualności i dziesięć tysięcy lat w racji ludzkości. Po czym, człowiek oświeca się, jego umysł zmienia się i staje się aniołem, w przeciwnym razie znika.

Stworzenie istot

(7) Aby pojąć naszą własną egzystencję na tej Ziemi i rozproszyć ciemność, bądźmy świadomi, że stworzenie roślin, zwierząt i ludzi jest wynikiem woli. Wobec tego, skoro żadne stworzenie nie mogło narodzić się ze swojej własnej inicjatywy od momentu kiedy Słońce świeci i Ziemia posiada wodę, była nieuchronnie konieczna pierwotna inicjatywa, na podstawie której świat został stworzony. Inicjatywa będąc zawsze wynikiem woli i woli umysłu, tego umysłu, który istnieje od zawsze, i który stworzył świat, a jest nim Bóg.

(8) Nie będąc narodzonym obok wszechświata, lecz w jego łonie, nasza własna egzystencja kategorycznie potwierdza, że wszechświat Boga jest żywy. Ponieważ powtarzam ponownie, że nie można być żywym we wszechświecie, który nie byłby on sam żywy.

(9) Ale, kiedy otwieramy oczy na rzeczywistość, widzimy wtedy, że naukowcy są bardzo oddaleni od prawdy. Czy nie ignorują oni, że przed rozjaśnieniem się Słońca, był on gwiazdą w przygotowaniu, jak Jowisz, Saturn, Uran lub Neptun ? Mimo to, że nie są oni tego świadomi i że nie wiedzą, że Ziemia została odepchnięta z jej miejsca, gdy Słońce zaświeciło się, i że uczyniła ona w ten sposób ruchy tam i z powrotem, które są początkiem er ; nie zaprzestają oni jednak twierdzić, że wiedzą oni doskonale jakie było powstanie świata... Zatem, nie wahają się oni wcale twierdzić, że wszystkie istoty były najpierw morskie i że wzdłuż epok, wyszły one stopniowo z morza dzięki zmianom ich ciał, które pozwoliły im żyć na twardej ziemi... Inni dodają, że po tym, kilka istot naziemnych było rozczarowanych i stały się ponownie morskimi.

(10) Niewątpliwie, istoty są tworzone na podstawie ciekłej wody i substancji mineralnych, które się rozpuściły, ale to zarówno w głębinach jak na ziemi ! Czy wydaje wam się, że byłoby łatwiej rybie zdobyć nogi i nos, aby wyjść z morza, w którym była ona stworzona, czy wodzie skłonnej to zrobić przez opady deszczu i wydać żywe istoty na wynurzonych ziemiach ? Dlaczego więc tylko woda z morza wydawałaby istoty a nie ta, która tworzy rzeki, jeziora, stawy, bagna, i inne wilgotne miejsca, gdzie podobnie rozpuszczają się sole mineralne ? Czy istnieją jakieś naukowe przeszkody ?

(11) Zaprawdę, mówię wam, istoty z tego świata i ze światów w niebie są pomyślane i znane od zawsze. Dlatego składają się one na podstawie tego co istnieje w ich naturalnym środowisku, morskim lub ziemskim, aby móc żyć i rozmnażać się. Żadna więc istota nie jest w stanie opuścić swojego środowiska, wraz z którym tworzy ciało. Bo nie dość, że nie ma żadnego powodu, aby go opuściła, ale do tego nie ma środków by to zrobiła.

(12) Nie, każdy gatunek ma swoją funkcję na tym świecie, którego Bóg tworzy i którego strzeże. Dlatego z tego powodu żaden gatunek nie zmienił się w czasie, poprzez dostosowanie się tego gatunku do innego środowiska, jak tego, z którego pochodzi, i który byłby nieuchronnie nieprzyjazny. Jednakże myślicie, że tak było, ze względu na naukowców, którzy widzą jak ewoluuje istota w czasie, jak to czyni przechodząca chmura na niebie zmieniając stale kształt... Jednakże, jeśli pierwotne stworzenia stałyby się następnymi i tymi, które znamy dziś, czy nie byłoby konieczne, żeby przechodziły one przez długie niepowtarzalne i niezrozumiałe chwile, znajdując się między gatunkiem, który opuszczają one, i tym, którym miałyby się stać ?

(13) Jeśli więc, i jak to jest potwierdzone przez naukowców, morska alga wybrana przez przypadek była stopniowo przekształcona w kostnoszkieletową rybę, która nie była już w stanie już więcej zostać w wodzie, była zmieniona stopniowo w gryzonia ziemskiego, potem w podstawową małpę i, w tych ostatnich czasach, w wielkiego naukowca, jaka więc była ilość nieznanych kształtów tego stworzenia podczas jego długiej ewolucji, która przeciągała go przez te wszystkie gatunki ? Podobnie jak zmieniające się kształty chmury, ilość ta jest nieuchronnie nieograniczona...

(14) Jeśli więc istnieje stała przemiana gatunków w inne gatunki, dlaczego więc w łańcuchu ewolucji stworzenia znajdujemy wyłącznie ślady znanych istot, i żadnego śladu niezliczonych pośrednich stworzeń, które istnieją między nimi ? Czy te pośrednie stworzenia i zawsze różniące się, które nie zostawiają po nich żadnego śladu nóg i kości, byłyby one niewidocznymi gatunkami ? Są to brakujące ogniwa ! Odpowiadają naukowcy, którzy nie poświęcają czasu, aby zauważyć, że ogniwa łańcucha, one, są wszystkie w stanie zostawić swój ślad na ziemi zanim rdza nie wykona swojej pracy.

Ukształtowanie świata

(15) Obserwacja wcześniejszych istot lub współczesnych wyraźnie pokazuje, że gatunki były stworzone takimi jakimi są, w zależności od oferowanych warunków życia, i że żaden z nich nie był przetwarzany ani że nie miał przodków tego gatunku. Wszystkie były stworzone takimi jakimi je znamy , każdy po kolei, na podstawie tego co istniało w ich czasach, w ich erze, i w zależności od tego jaki miał być świat. Było tak od prekambru aż do czwartorzędu, w którym znajdujemy się.

(16) Posłuchajcie mnie ! Istniejąc od zawsze, Bóg zna od początku światy, które tworzy zanim nawet je stworzy. Dlatego, kiedy tworzy on i daje kształt jakiemuś gatunkowi, tworzy go w zależności od wszystkiego co istnieje w tym właśnie momencie i z tego co będzie istniało po nim. Zaopatrzył on więc stworzenie, aby mogło żywić się tym co istnieje w dniu, w którym go tworzy, i zaopatrzył również do obrony przed drapieżnikami, które nastąpią.

(17) Nadstawcie więc ucho, ponieważ świat ten nie jest pierwotnym światem nieba, lecz światem wśród światów, które istnieją wokół gwiazd. Bóg tworzy świat, aby na nim powstała ludzkość i jego świątynia, w której on mieszka. Tworzy on świat jak człowiek tworzy swój dom, który zawsze ma podobieństwa do tych domów, które go poprzedzają i do tych, które pojawią się następnie. Jak i człowiek zna swój dom zanim go zbuduje, tak i Bóg zna świat, który tworzy zanim zabierze się do dzieła. Kiedy człowiek buduje swój dom, nie zmienia on ścian fundamentowych w mury, ani mury w strukturę i dach, które nie opierałyby się na niczym. Bóg czyni tak samo. Nie zmienia on kształtu gatunków, które stworzył, i które mają określoną funkcję, w inne gatunki aż do powstania człowieka. Jak i wy budujecie wasz dom, tak i Bóg stawia swój na swój obraz.

(18) Czy rozumiecie wszystko co ja mówię ? Powiadam, że stworzenia są pomyślane, i że, aby mogły przetrwać, są one wykonane w zależności od tego co istnieje w ich czasie i co będzie istniało następnie. Są one stworzone według kolejności, w której każde z nich znajdzie swoją funkcję i powód do istnienia, będąc taką jaką jest. W istocie, to ich funkcja jaką mają na świecie, z góry określa ich morfologię, ich metabolizm i ich umiejętność. Jak i wy wstawiacie okno w zależności od czynności jego określonej roli w domu i istniejących materiałów, tak i Stworzyciel tworzy istotę w ten sam sposób.

(19) Bóg jest doskonały, i wszystko co tworzy jest doskonałe. Dlatego wydobywa On ze środowiska naturalnego, istotę odpowiadającą temu środowisku. Ryba, ptak jest więc istotą doskonałą. I to dlatego że jest doskonała, może ona utrzymać się i utrwalić swój gatunek. Otóż, to co jest doskonałe jest skończone, uzupełnione, i nie może być zmodyfikowane od wewnątrz ani od zewnątrz ; w przeciwnym razie, doskonałość ta odchodzi i zabiera z sobą istotę na krótszy lub dłuższy okres. Czy rozumiecie to ?

(20) Pamiętajcie zawsze, że naturalne środowisko i istota wydobyta z tego środowiska są jednością. Jeśli więc naturalne środowisko jakiegoś stworzenia zmienia się, stworzenie to, które jest zakończoną istotą od jej powstania, nie może być przekształcona, aby śledzić zmianę. Wręcz przeciwnie, nie mogąc się dostosować, zanika. Inna jest wówczas stworzona na podstawie nowych warunków życia. Postrzegajcie zatem, że kształty, cechy i umiejętności jakiegoś stworzenia, są mu dane z zewnątrz przez umysł, w zależności od środowiska, z którego zostało ono sporządzone, aby trwać.

(21) Ze względu na te oczywistości, nie wolno już twierdzić, że roślina lub zwierzę opracowało samodzielnie swoje umiejętności, lub jeszcze, że wywołało ono jakąkolwiek strategię, aby dostosować się do nowych warunków życia. Nie, miejcie raczej na myśli, że powstały one takimi jakimi są, aby trwale przetrwać w swoim naturalnym środowisku. Dlatego też, nie twierdźcie już więcej, że natura ma możliwość, ponieważ jedyną możliwością, którą ona dysponuje, jest ta do zachowania swojej pierwotnej cechy, aby pozostać.

(22) Utkwijcie raczej wzrok w tym, że istoty są przemyślanymi stworzeniami, pomyślanymi i stworzonymi przez Boga w pierwotnej kolejności, do której przyłączają się wszystkie gatunki. Postrzegajcie również, że gdy jakiś gatunek był stworzony w określonym środowisku, wzbogacał on tym bardziej to środowisko poprzez jego obecność na podstawie której następny gatunek został stworzony, będąc najczęściej drapieżnym dla poprzedniego. Zrozumcie tu, że stworzenie jest zawsze właściwą odpowiedzią, i sumą tego co istnieje w środowisku, z którego zostało stworzone.

(23) Tak więc, od utworzenia do nowego utworzenia, dochodzimy do człowieka, który jest sumą wszystkich. Jest on więc umieszczony na szczycie utworzenia, ponieważ nosi nieuchronnie w sobie wszystko to, co inne stworzenia razem mają w sobie. Będąc ostatnim urodzonym na Ziemi, człowiek jest spadkobiercą wszystkich istot, które go poprzedzały. Nie jest on więc gatunkiem jak inne, bo nie jest on fundamentem, ani murem, ani strukturą, ani dachem, jak właśnie są gatunki w ich rodzaju, jest on domem w całości, w której mieszka Bóg. Żadna inna istota nie mogła więc być stworzona po człowieku, który jest nieuchronnie największym jaki może istnieć. Tu czy gdzie indziej, jest on zawsze przedstawicielem Boga.

(24) Ziemia jest jednym z nielicznych ogrodów nieba, która na podstawie wody, minerałów i zmian klimatu, stale się wzbogacała nowymi gatunkami aż do stworzenia człowieka. Widzimy więc zatem, że bez roślin i zwierząt, które poprzedzały Adama i Ewę, ci nie mogliby być stworzeni. I to, aby dominowali nad wszystkim, Bóg dał im ciało, które trzyma się na stojąco ; ponieważ stojący, znaczy dominacja. Dlatego zwierzęta, które poruszają się głową do ziemi obawiają się człowieka, zwłaszcza, że czują one, że jest on jak Bóg. Z tego właśnie powodu, nim bardziej jest zwierzę inteligentne, tym więcej boi się człowieka i tym chętniej się ono mu poddaje, bo czuje ono lepiej niż inne zwierzęta to co było właśnie powiedziane.

(25) Badanie zmian klimatu, wynikające z ruchów tam i z powrotem, których Ziemia doznała na przodzie Słońca, objawi jeszcze wyraźniej, że gatunki roślin, zwierząt lub ludzi, nigdy nie uległy zmianie morfologii lub zdolności, lecz, że wszystkie zostały stworzone według ich rodzaju, zgodnie z tym co istniało w ich czasach, i takimi jakimi je znamy. Nic się w nich nie zmieniło. Niech przestanie więc człowiek twierdzić, że jest on jak inne zwierzę, które poruszało się dawniej na czterech łapach i że się wyjątkowo wyprostował przez wieki, ponieważ to nie daje błyszczących inteligentnych twarzy tym, którzy tak twierdzą, ani nie obejmuje ich godnością, Nie, badanie ciał niebieskich pokaże nam z całą pewnością, że człowiek został stworzony w czterech kolorach, niedawno temu, i taki jaki jest w naszych obecnych czasach.

Różnice między stworzeniami

(26) Udowodnimy również, że nigdy nie było dryftu kontynentów, lecz tylko ich powstanie przez zmiany temperatury ziemi, która wynurzyła je tam gdzie się znajdują. Te ważne zmiany temperatury ziemi, wody i powietrza, które miały miejsce w ciągu wieków i które określają także klimat, czynią, że wszystko było inne od początków aż do teraz. Stąd, stworzenia, które narodziły się w ciągu wieków wokół Ziemi i we wszystkich krajach, nosiły nieuchronnie w nich te różnice, które pozwalają na strukturę świata i umysłu, który wydziela się z niego.

(27) Posłuchajcie i zrozumcie : jeśli dwóch rozbitków znalazłoby się każdy na innej wyspie, i że obydwaj pragną zbudować mały statek, aby uciec, nie mogliby oni tego zrobić jak tylko w zależności od tego co oferuje im wyspa a nie z tego czego tam nie ma. Lecz, choć podobne, te dwa stateczki byłyby różne, bo elementy, które służyły do ich zbudowania, nie byłyby identyczne na każdej z wysp.

(28) Otóż, to z tych samych niezaprzeczalnych powodów, istnieją różnice między stworzeniami, które nie mogą wyjść razem z tego samego miejsca i z podobnych rzeczy. Okazuje się natomiast, że między rasami, między narodami, i między rodzinami i osobami tych narodów, istnieją różnice w postrzeganiu, we wnioskowaniu, w interpretacji, i w rezultacie w zachowaniu. Co jest bardzo wzbogacające i doskonałe dla świata.

(29) Ponieważ jest tak dla dwóch pobliskich istot i pochodzących z tego samego kraju, będzie to jeszcze bardziej widoczne między dwoma osobami z różnych ras mieszkających obok siebie. Dlatego też, jeśli tubylec zachowuje się w swoim kraju jak to powinien zrobić wraz z elementami, które się tam znajdują ; obcokrajowiec, on, będzie się zachowywał tak, jakby to zrobił w swoim własnym kraju. Co by z pewnością stworzyło źródła konfliktów, obcokrajowiec będąc niewłaściwą odpowiedzią w tym miejscu i dla tego narodu.

(30) W braterstwie, możemy odwiedzać wszystkie kraje na świecie, aby złożyć przyjacielskie wizyty ich mieszkańcom i podzielić się wiedzą z nimi. Ale siejemy zamęt, jeśli ustalamy tam miejsce zamieszkania, i zamieszanie jeśli się tam rozmnażamy. Tłumaczę, że każda osoba musi mieszkać w swoim kraju, wraz z którym tworzy ciało a nie w tym obcym, w którym nie jest odpowiednim elementem. Wrócimy do tego po nauce o uformowaniach, i każdy wreszcie zrozumie czym jest wielka niezgoda, która panuje u schyłku świata, we wszystkich narodach.


Tylko jedna osoba może racjonalnie nauczać o Bogu i o stworzeniu świata, Syn Człowieczy : autor Księgi Życia Baranka obdarzony duchem uniwersalnym. Ale aby zrozumieć całkowicie stworzenie świata i jego różnorodność, niezbędne jest przeczytanie jego księgi od początku do końca i bez opuszczenia żadnego rozdziału ; ponieważ jak to było powiedziane, to począwszy od materii i ducha w tej długiej podróży można zobaczyć, że stworzenie świata nie może być niczym innym, jak tym czym jest.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
TOP
Kontakt ...
iconezamknąć