Trójca dokonuje się poprzez Księgę Baranka

Nikt na świecie nie może zrozumieć Pisma Świętego (biblii) bez uprzedniego przeczytania Księgi Życia Baranka, który rozrywa zasłonę je skrywającą, ponieważ jest on ich dopełnieniem.

Pismo Święte nie jest Księgą Życia. I nie istnieje w biblii ani na świecie inna autentyczna Księga Życia, jak ten rękopis Baranka, który jest częścią Trójcy.

Trzy rękopisy Trójcy

Wymienione poprzez biblię, czasy mesjańskie są trudnymi czasami u schyłku świata, gdzie Człowiek nigdy nie był aż tak oddalony od prawdy. Jesteśmy w tych czasach, gdzie świat się zawali z hukiem. Ale nikt nie rozumie ani nie widzi, że Adam, którego Bóg woła u schyłku świata, jest wizerunkiem Baranka przybywającym w tych dniach. Po rozpoznaniu siebie w Piśmie Świętym, Baranek rozrywa zasłonę je zakrywającą. Można wówczas zobaczyć, że składa się ono z trzech rękopisów tworzących Trójcę, której celem jest oświecenie świętych duchem, aby ich ocalić z zapowiadanej zagłady, która pojawia się już wyraźnie na horyzoncie :

Pierwszy rękopis : Księga Mojżesza

Pierwsza księga jest starym testamentem, który pozwala poznać Ojca. Dotyczy to pism Mojżesza, całą przepowiednię, która przynosi monoteizm do świadomości ludzi : duch Ojca jedynego i stworzyciela. Pod zasłoną, Mojżesz tłumaczy genezę i jak przebiegną wydarzenia w czasie, aż przyjdzie Shiloh, który oznajmi całą prawdę i któremu narody się podporządkują.

Drugi rękopis : Księga Jana

Druga księga jest nowym testamentem ukazującym Syna, Baranka. Ten zakodowany rękopis jest dziełem Jana, który przygotowuje przyjście tego człowieka Bożego. Tłumaczy on, że nadejdzie on u schyłku świata, aby oświecić narody i oddzielić sprawiedliwych od niesprawiedliwych przed odnowieniem. Adam, którego Bóg przywołuje u schyłku (u schyłku świata) i Jezus, który poślubia prawdę u schyłku są jego obrazem. Dotyczy to zaślubin Baranka z Pismem Świętym.

Trzeci rękopis : Księga Baranka

Trzecia księga przynosi Ducha Świętego. Dotyczy to tej Księgi Życia Baranka, która jest największym rękopisem trójcy, ponieważ Baranek prowadzi tych, którzy mają czyste serce do całej prawdy o Wszechświecie, Bogu, Człowieku, Świecie i życiu w sanktuarium. Przekazuje on ducha świętego tym, którzy się w nim rozpoznają i wyciąga ich ze świata ciemności aby ich zaprowadzić do świata duchowego (sanktuarium) nastającego po nim.

Księga Baranka jest cytowana w apokalipsie Jana

Najpierw należy zrozumieć i przyjąć, że Baranek Boży nie może się zwrócić do świata, jak tylko poprzez księgę. Wówczas widzimy, że jego pismo jest wynikiem ducha, nieustannym wzniesieniem czytelnika jeszcze nie znanym na ziemi. Konieczne jest więc jej czytanie w ciszy i jej ocenienie dopiero po cierpliwej i całkowitej lekturze.

Nikt nie może podawać się za Baranka. I nawet gdy prawdomówność jego księgi jest udowodniona, nieliczni są ci, którzy zauważają, że dotyczy ona trzeciego rękopisu trójcy, tym bardziej, że nikt na świecie nie zna, co oznacza trójca... Możemy natomiast wam powiedzieć, że wszyscy ci, którzy go czytają, otwierają oczy na to, czego nigdy nie podejrzewali. Dodajemy też, że aby pojąć to, co jest napisane bardzo prosto, i nie pomylić się, należy strzec się naszej własnej zdolności do pojmowania, a nie nauki Baranka.


Baranek kładzie kres religiom, naukom, władzy, pieniądzom, mocarstwom, dominacjom, wykorzystywaniu Człowieka, zniszczeniom.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
TOP
Kontakt ...
iconezamknąć