Publikacja oryginału księgi życia

Format 15 x 21. Składa się z 465 zeszytych stron i z 64 rysunków. N° ISBN : 2-914796-04-8 - Wydana przez PlumOr.com Księga Życia Baranka © jest dokumentem PDF (2,44 Mo) osiągalna pod tym adresem od 15.12.2000 Poświęcony Baranek pisał ją ponad 20 lat i ukończył ją w wieku 63 lat.Trzy możliwości skonsultowania rękopisu są oferowane publiczności :

1 - Lektura Księgi Życia bezpośrednio w internecie

2 - Bezpłatne pobranie Księgi Życia (format PDF lub EPUB)

3 - Zamówienie wydrukowanej Księgi w cenie 23 € WPW (+ koszty wysyłki)

Poprzez zabezpieczoną płatność u wydawcy PLUMOR.COM (wysyłka do wszystkich państw) albo w każdej księgarni.
Aktualnie wersja wydrukowana jest dostępna wyłącznie w języku francuskim.

Dzieje Księgi Życia Baranka

Przepowiednia : Od 4000 lat biblia zapowiada człowieka (Shiloha) który w odpowiednim momencie ogłosi prawdę na świecie, aby wyszedł on z ciemności, tuż przed apokalipsą, i aby ocaleni, którzy go słuchają weszli następnie do sanktuarium, królestwa Bożego. Shiloh jest zapowiadanym Synem Człowieczym, Barankiem zwyciężającym skorumpowany świat.

Wydawnictwa : Wszystkie wydawnictwa odmówiły wydanie Księgi Życia, która przynosi dobrą nowinę. Ich stowarzyszenie lektury będąc w niemożliwości ujrzenia że dotyczyła ona realnego wypełnienia Pisma Świętego przez zapowiadanego Posłańca dla naszych czasów (które są czasami mesjańskimi), przechodzą obok Prawdy.

Akademicy : W maju 2001, każdy członek akademii otrzymał indywidualnie Księgę Życia Baranka wraz z listem towarzyszącym. To wszystko w celu, aby uniknąć pomówienia, że nikt nie był poinformowany o wzniesieniu Syna człowieczego i nieuniknionej przychodzącej zmiany świata. Ale, dobrze zaawansowani wiekiem, ci osobnicy o zdefiniowanych zamkniętych opiniach nie byli w stanie przeczytać Księgi. Nie zobaczyli więc, o czym była mowa.

Media : Również poinformowani, odpowiedzialni za media nic nie mówią, ponieważ nigdy nie słyszeli o przyszłym nadejściu Syna Człowieczego i wynikających z tego zmian świata. Więcej, z braku czasu na naukę i adorując nadmiernie zdrajcę, który w ich oczach jest wysłannikiem niebios, jak mogliby oni ujrzeć, że naprawdę dotyczy to Syna Człowieczego, który tu jest i że cały świat jest przed gigantycznym przewrotem ?

Bliscy Emmanuela : Widząc więc, że mają do czynienia z osobami nieodpowiedzialnymi, przyjaciele Syna Człowieczego zadecydowali wydać księgę własnym kosztem, abyśmy mogli się z nią zapoznać. Wymagało to z ich strony dużego poświęcenia. Dzięki nim, księga ta jest zarejestrowana w archiwach państwowych, należnie chroniona przez copyright i swój numer ISBN.

Publikacja Księgi : Dobrze jest mieć tę księgę u siebie, ponieważ nie ma nic cenniejszego dla Człowieka jak to dzieło, które wybiega daleko ponad nasze oczekiwania. Było więc konieczne, aby ci, którzy chcieli ją mieć jako książkę do czytania przed uśnięciem, mogli ją mieć w ręku. Teraz jest to możliwe, ponieważ każdy może się w nią zaopatrzyć pod wymienionymi wyżej adresami.

Jest pożądane załadowanie Księgi Życia

Oto dlaczego ta księga jest niezbędna

Księga Życia Baranka nie dotyczy tych, którzy nie będą wybrani, jak powiedział Jezus i którzy zginą w tym, co nadchodzi ; ona dotyczy wyłącznie tych, którzy są wybrani i którzy odnajdą swoje imię napisane w niej, ponieważ tam się rozpoznają. Tak więc, posłuchają rad Syna Człowieczego i przeżyją apokalipsę, która oczyści Ziemię. Będąc dobrym ziarnem oddzielonym od chwastów, rozpoczną oni zapowiadany nowy świat, który jest sanktuarium i królestwem Bożym, który objawi się poprzez wiedzę i przez Jego Prawo.

Na pierwszym miejscu, pobrać księgę, aby ją zapisać

Będąc całkowicie oddanym ich religiom, podczas kiedy one są obowiązkowo sektami złowrogimi i szkodliwymi, biedni nieszczęśnicy zaprogramowani przez te sekty nie mają żadnej możliwości ujrzenia, że Syn Człowieczy jest rzeczywiście Barankiem Bożym, autorem Księgi Życia. Biorąc Baranka (Emmanuela) za intruza, podczas kiedy jest on prawdziwym właścicielem winnicy Wiekuistego, oni go ośmieszają, oskarżają, znieważają, ubliżają i plują mu w twarz, nie zauważając że w ten sposób wypełniają również oni Pismo Święte ; ponieważ są oni tymi, którzy przeciwstawiają się Jezusowi w biblii. Zrobią oni wszystko, aby przeszkodzić ludziom wysłuchać go, bądźcie tego pewni. W konsekwencji, radzimy wam pobrać Księgę aby ją zapisać, ponieważ jest ona oświetleniem nadchodzącym sanktuarium, królestwa Bożego.

Na drugim miejscu, pobrać ją, aby wydrukować ją w pożądanym formacie

Wykonane już, sformatowanie stron pozwala każdemu wydrukować ją do osobistych celów. Można ją również wydrukować recto verso w formacie A4 na przykład, i sklasyfikować strony. W ten sposób otrzymujemy dokument łatwy w użyciu podczas lektury. Naturalnie, można ją również czytać na ekranie nie będąc podłączonym do sieci. Lecz nie jest to najwygodniejsze, ponieważ wymaga ona intensywnego rozmyślania nad wszystkimi tematami.

Również zaproponowana, bezpośrednia lektura w internecie. Wersja ta pozwala przede wszystkim natychmiast się zorientować jak jest skomponowana księga oraz pozwala na skierowanie osoby zainteresowanej w kierunku określonych rozdziałów. Poza tym wersja ta nie pozwala na jakiekolwiek kłamstwa pod adresem księgi, ponieważ każdy ma ją przed oczami i może zweryfikować jej zawartość.

Księga wymaga lektury całkowitej i w spokoju

Ale trzeba być cierpliwym, aby ją przeczytać, tak jak jest to powiedziane pod koniec rozdziału 26 :

(31) Jednakże, nie dajcie się zwieść ! Potrzeba dwa miesiące, aby przeczytać księgę życia ; dwa lata, aby otworzyć oczy ; dwa stulecia, aby ocenić korzyści, i dwa tysiące lat, aby było to oczywiste dla każdego. Jest ona długotrwałym efektem.
(Koniec cytatu)

Z tych też względów, proponujemy czytać ją po trochu tuż przed zaśnięciem, daleko od zgiełku i świateł miast, ponieważ w ten sposób narodzicie się na nowo, tym razem z ducha. Jest to prawdziwy cud zapowiadanego zmartwychwstania, gdyż bez wiedzy jesteście martwi, tak jak my byliśmy. Nawet jeśli niektóre fragmenty umkną wam za pierwszym razem, wszystko ujrzycie w innym świecie. Wrota otworzą się szeroko... pokażą się nowe perspektywy... wkrótce narodzi się nadzieja. Wszystko cudownie się zmieni.
Czytajcie ją spokojnie i dostąpicie również tego celu.

Ostrzeżenie o działaniu Księgi Baranka

ponieważ czytając ją, staniecie się widzącymi w środku świata wypełnionego ślepcami...

To dzieło umieszcza czytelnika w środku świata do góry nogami, który zdąża ku zniszczeniu. Dla niektórych, sytuacja ta jest trudna do ogarnięcia, nawet jeśli mają zapewnienia wejścia do nowego lepszego świata. Dla innych, jest to wielka radość, która ich wypełnia. Rozum raduje się, ponieważ widzieć co się dzieje we wszechświecie w mgnieniu oka, zrozumieć z tego powodu kim się jest, skąd się pochodzi i dokąd się zmierza ; to w końcu mieć odpowiedzi na pytania, które Człowiek sobie zadaje w sprawie egzystencji od kiedy on został stworzony.

Wyjść z ciemności, w których świat się znajduje jest ogromną ulgą i nieopisanym szczęściem. Ale jest to również źródło niepokoju wobec osób, które się zna. Rzeczywiście, jak zachęcić do lektury Księgi Życia Baranka tych, których się kocha, kiedy bardzo często są oni niewinnymi ofiarami religii, a w szczególności katolickiej sekty, która na zawsze zakodowała w ich rozumach głupoty na temat Syna, Pisma Świętego i jego wypełnieniu się ? Ten, który czytał wie co się stanie z tymi, którzy nie chcą wiedzieć ; i to go smuci.

Powolna lektura tego ustępu : Pewność zmiany. Pozwala ona zrozumieć wiele rzeczy, w szczególności dlaczego ostrzegamy o działaniu Księgi, pokazując czego świat dokonał, a co nigdy już nie powinno się stać na ziemi ; lecz co powinno być wykonane jako niezapomniana lekcja i aby docenić Królestwo Boże, które nadchodzi.

Niedawne odkrycia potwierdzające dzieło

Astrofizycy znajdują wodę na Marsie, ciemne chmury otaczające system słoneczny, istotną atmosferę pierścieni Saturna, jak też planety wokół gwiazd. Po sprowadzeniu na ziemię pyłów pochodzących z pewnej komety, zaobserwowali, że wszystkie ciała słonecznej rodziny składają się z tych samych materiałów. W ten sposób, potwierdzają całkiem nieświadomie Księgę Życia (napisaną od ponad 20 lat) pokazując unikalne i uniwersalne tworzenie ciał niebieskich, pochodzenie wody na planetach i na satelitach, jak również egzystencję żyjącego świata przy każdym słońcu (rozdział 34) Bądźcie jego świadkami !

Wiadomo teraz, że pada na Tytanie, ale wciąż ignoruje się, że pada na Jowiszu, Saturnie, Uranie, Neptunie, które są one naprawdę w trakcie stania się gwiazdami. Co jest bardzo dobrze pokazane w Księdze i nie podważalne.


Nawet jeśli Księga jest coraz częściej czytana, w celu pomocy innym i wszystkim nacji w świecie, każdy czytelnik powinien przekazać jak najszerzej ten adres Księgi : www.ksiegazycia.com W razie potrzeby, prosimy skontaktować ekipę.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
TOP
Kontakt ...
iconezamknąć