Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka
Część pierwsza : Wypełnienie się pisma świętego

13

Czasy mesjańskie

(1) Kiedy już dochodzimy do węża, który wyraża przeszłość, teraźniejszość i przyszłość świata, zauważymy, że jedna linia oddziela ten świat ciemności od świata światłości. Linia ta jest oznaczonym czasem przez Boga. Poniżej linii, obejmuje to ten pierwszy świat, z którego was zabieram ; a poza linią, obejmuje to nowy świat, do którego was prowadzę. Dlatego, konieczne było, aby cały świat był ostrzegany o tej zmianie, i że będzie zamierzeniem żniwa w ostatecznym dniu ; ponieważ jedynie potomstwo Abrahama, Izaaka i Jakuba pozostanie na Ziemi, która była mu obiecana. To jest cel tej przepowiedni.

Niedowierzanie ludzi i cierpienia Syna

(2) Abyście byli w pełnej świadomości tej dobroczynnej zmiany, która odbywa się dziś, muszę pokazać w jakich czasach znajduje się świat i kim jest ten, który to tłumaczy, opierając się na Piśmie Świętym. Jeśli nie postępowałbym w ten sposób, nikt by mi nie wierzył. A wkrótce zginęlibyście na waszych drogach, ponieważ koniec tego świata jest już zatwierdzony i nie może być odroczony. Ale dlatego, że zostaje to dziś ujawnione ; wszyscy ci, którzy rządzą, i którzy nie wierzą wystąpią jak jeden przeciwko mnie. Wiedząc, że nie będą mogli przeżyć mojego przybycia, będą oni wykorzystywać fałszywe zeznania lub obelgi, i nie przegapią okazji, aby przezywać mnie niektórymi wadami lub chorobami. Nie zwracajcie na to uwagi bo, choć należy to również do spełnienia przepowiedni, wiecie, że ci, których nazywamy intelektualistami będą jednomyślnie przeciwko mnie. Czy nie znajdują się już oni ponad wszystkich ?

(3) Wszystko o czym tutaj mówię, czy to nie jest tym z czym Jezus ma do czynienia? Dlaczego wyrzuca on tych inteligentnych za drzwi ? A waszym zdaniem, co reprezentuje cierniowa korona włożona mu na głowę ? Powiadam wam, być Synem na tym świecie, to nieuchronnie cierpieć i być odrzuconym ; ponieważ musi on zwrócić się do niewiernych i do ludzi, którym szczególnie nie trzeba przeszkadzać. Co doprowadzi wielu do tego zdania : Ja jestem jak Tomasz, wierzę tylko w to co widzę !

(4) Na temat Tomasza, który reprezentuje niewierzącego w tym świecie, mam coś do pokazania i do wyjaśnienia. Tomasz odpowiedział tym, którzy ogłaszają mu, że widzieli Pana zmartwychwstałego :

Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę.
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi (świata) zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł : Pokój wam ! Następnie rzekł do Tomasza : Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym ! Tomasz mu odpowiedział : Pan mój i Bóg mój ! Powiedział mu Jezus : Uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś ? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli !

(5) Jest to sugestywny obraz, pozwalający myśleć, że Tomasz wykonuje to co wcześniej on powiedział, i że to od tego momentu uwierzył. Ale to nie tak było. Ponieważ kiedy Jezus mu powiedział : podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, nie oznacza to, że Tomasz włożył palca w miejsce gwoździ. I podobnie, podnieś rękę i włóż ją do mego boku, nie wykazuje, że Tomasz włożył swoją rękę do boku Tego, którego żołnierze przebili. Czy możemy wyobrazić sobie kogoś, kto tak czyni ? Nie możemy. Ale kiedy przyznajecie, że ukrzyżowanie Jezusa jest czymś innym jak to, co czytaliście w dosłownym znaczeniu, wtedy uwierzycie jak Tomasz uwierzył, kiedy widział kim jest zbawiciel.

(6) Podobnie, kiedy Jezus rzekł : niech każdy bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje, nie wyobrażajcie sobie, że żąda od każdego nosić drewniany krzyż na swoich plecach... Nie, nieuświadomiony człowieku, jest to ukrzyżowanie dawnych czasów, które jest wzięte jako ilustracja tego co stało się Jezusowi, aby pokazać jego cierpienia. Dźwigać swoje cierpienia, to dźwigać swój krzyż i umrzeć dla tego świata, dla którego już nie ma nadziei. Dlatego też, ukrzyżowanie Jezusa jest tym co mi się przytrafia, ponieważ to ja dźwigam jego krzyż. Rzeczywiście czytaliście, że Jezus nie dźwiga swojego krzyża, lecz, że to Szymon Cyrenejczyk dźwiga go w tyle za nim. Szymon jest Piotrem, a Piotrem jestem ja ; ponieważ to ja jestem Piotr, który idzie w stronę Jezusa, aby dostrzec w nim samego siebie. Nie bądźcie więc niewierzący.

(7) Wiedzcie także, że reprezentując Jezusa na jego krzyżu, przedstawiacie go w najgorszy sposób jaki istnieje ; ponieważ co was obchodzi jego cierpienie, czy odczuwacie go ? Hipokryci ! Czy jest ono przenośne od człowieka do człowieka czy raczej to jego światłość nim jest ? Mężczyźni i kobiety zginęli w znacznej ilości, aby uratować świat, a świat nie został uratowany. Wstrzymajcie się więc do przejęcia jako emblemat te cierpienia i śmierć Syna, ponieważ zasmucacie mnie. Co sobie wyobrażajcie ? Byłem jak wy. Potem umarłem dla tego świata jak i wy umrzecie dla tego świata, i Bóg wskrzesił mnie jako pierwszego, abym następnie otworzył wam oczy. Dlatego też Jezus rzekł : Wskrzeszę was w dniu ostatecznym. Jest to ostatni dzień tego świata.

(8) Jednak, bez bólu tego krzyża, trzymałbym język za zębami. I jeśli ryczę, to aby was obudzić i was wprowadzić do świątyni wraz ze mną, aby was ocalić. Lecz wielu z was oceni mnie jako ukaranego, ugodzonego przez Boga i zasługującego na krzyż, na którym się znajduję. Lecz nie jestem ani ukarany, ani ugodzony przez Boga, ponieważ oddaję się sam śmierci. Gdyby tak nie było, to kto by ocalił świat ? Gdybym nie ja was prowadził do całej prawdy, to kto by to zrobił ?

(9) Moje życie jest poświęcone z waszej przyczyny, ponieważ mam tylko mury mojego więzienia jako siedzibę, i samotność za towarzysza. Jezus rzekł : nadejdzie dzień a zostawicie mnie samego. I jestem sam jak pelikan na środku pustyni ! Lecz łzy, którymi płaczę, to ja je wylewam na was, bo widzę was zajętych przez troski dnia i obawiam się, że mnie nie usłyszycie. Co ściska mi gardło i nie pozwala mi oddychać, bo nie mógłbym znieść, aby tylko jeden słuszny był odtrącony od mojej ręki i zginął.

(10) Byłoby dobrze, dla każdego z was, rzucić nowe spojrzenie na Pismo Święte, aby ujrzeć i poznać ściśle tego, którego Bóg wzywa u schyłku świata do Raju. Chodzi tu o zbawieniu wszystkich i całego świata. W tym celu, Izajasz powiedział o słudze Wiekuistego :

Oto się powiedzie mojemu słudze,
Wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo.
Jak wielu osłupiało na jego widok,
Tak nieludzko został oszpecony jego wygląd,
I postać jego była niepodobna do ludzi,
Tak mnogie narody się zdumieją,
Królowie zamkną przed nim usta,
Bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano,
I pojmą coś niesłychanego.

Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli ?
Na kimże się ramię Pańskie objawiło ?
On wyrósł przed nami jak młode drzewo
I jakby korzeń z wyschniętej ziemi.
Nie miał on wdzięku ani też blasku,
Aby na niego popatrzeć,
Ani wyglądu, by się nam podobał.
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,
Jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa,
Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic.
Lecz on się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści,
A myśmy go za skazańca uznali, Chłostanego przez Boga i zdeptanego.
Lecz on był przebity za nasze grzechy,
Zdruzgotany za nasze winy.
Spadła nań chłosta zbawienna dla nas,
A w jego ranach jest nasze zdrowie.
Wszyscyśmy pobłądzili jak owce,
Każdy z nas się obrócił ku własnej drodze,
A Pan zwalił na niego
Winy nas wszystkich.
Dręczono go, lecz sam się dał gnębić,
Nawet nie otworzył ust swoich.
Jak baranek na rzeź prowadzony,
Jak owca niema wobec strzygących ją,
Tak on nie otworzył ust swoich.
Po udręce i sądzie został usunięty ;
A kto się przejmuje jego losem ?
Tak ! Zgładzono go z krainy żyjących ;
Za grzechy mego ludu został zbity na śmierć.
Grób mu wyznaczono między bezbożnymi,
I w śmierci swej był z bogaczem,
Chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy
I w jego ustach kłamstwo nie postało.
Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem...

Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy,
Ujrzy potomstwo i dni swe przedłuży,
A wola Pańska spełni się przez niego.
Po udrękach swej duszy,
Ujrzy światło i nim się nasyci.
Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu,
Ich nieprawości on sam dźwigać będzie.
Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy,
I posiądzie możnych jako zdobycz,
Za to, że siebie na śmierć ofiarował,
I policzony został pomiędzy przestępców.
A on poniósł grzechy wielu,
I oręduje za przestępcami.

(11) Mając pojęcie w jakich czasach jesteśmy, wiem dlaczego Bóg mnie zesłał sądząc, że byłoby dobrze wręczyć mi w ręce każdą rzecz. A ta księga jest w całości ścisłym dowodem, że Ojciec posyła mnie naprawdę przed was, aby was utrzymać przy życiu. Czy nie uznacie mnie w tym przypadku ? Czy wciąż będziecie mnie lekceważyć, odrzucony przez ludzi jak to jest napisane ? Czy nie mielibyście innych życzeń jak stawianie mi przeszkód na mojej drodze ? Ilu z was będzie mogło mnie pojąć i iść za mną z całkowitym zaufaniem ? Niewątpliwie, wiem jakie będzie zachowanie wyniosłych ludzi wobec mnie ; ponieważ wraz z przybyciem Syna, koniec jest z nimi, jak i koniec jest z tymi, którzy ich naśladują. Ale wy, co wy zrobicie ? Czy zamieścicie mnie wśród przestępców, jak to ogłasza Pismo Święte ? Czy stawicie mój grób z bogatymi ? Jak mnie przyjmiecie ? Jakimi słowami i jakimi postępkami uzasadnicie Pismo Święte ?

(12) Bóg oświeca tych, którzy szukają go. Ale nie można go znaleźć przekraczając jego przykazania, jak to robią księża i ich wierni, ministrowie i ci co ich słuchają ! Nie, postępując w ten sposób, oddalamy się od niego i nasilamy własną karę. A jeśli spodobało się Bogu złamać mnie przez cierpienie, to ażeby oczyścić moją duszę podczas mojego wniebowstąpienia, aż do momentu kiedy będzie ona w stanie udźwignąć całą prawdę.

(13) Nie czytajcie tych słów jakby oczy wam się same zamykały lub będąc obojętni, ponieważ powinniście wykonać to wniebowstąpienie osobiście dla waszego zbawienia. W tej kwestii, jest napisane :

Kto wstąpi na górę Pana ?
Kto stanie w jego świętym miejscu ?
Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu,
Który nie skłonił swej duszy ku marnościom,
I nie przysięgał fałszywie.

(14) Czy myślicie, że prowadzę was na szczyt góry Syjon, aby was zabawiać ? Ale wiem, że świat oczekuje każdej rzeczy, z wyjątkiem przybycia syna starości Abrahama. Zresztą, wielu mi powie : podajesz się za syna Najwyższego, jego posłańca, który był ogłaszany na koniec wieków : i mówisz w jego imieniu ! Czy nie obawiasz się, że cię ukarze za takie zachowanie wobec świata, któremu mącisz w głowie ? Przystrajasz się ty sam chwałą i wspaniałością, ponieważ to nie my ciebie postawiliśmy nad naszymi głowami !
A ja im odpowiadam, że wielu mówi także w Piśmie Świętym : nikt nie wie skąd wydobyłeś się, a ty przychodzisz wydać sąd ! Niewątpliwie, jeśli to są wasze myśli, Pismo Święte nie może wam ujawnić jego treści i jego wytłumaczenia pozostaną daremne. Wciąż nie przestaję mówić, że wdycham lęk Wiekuistego, i że moje ukrzyżowanie nie pochodzi od Ojca, w imieniu którego przemawiam, lecz z powodu waszych działań. Toteż, nie myślcie, że przypisuję sobie moją chwałę, ponieważ chwała człowieka pochodzi od rzeczy człowieka ; podczas gdy ta od Boga, którą chwalę się, pochodzi od Boga. Z tego powodu prorocy opisali przybycie trzech króli, moich ojców, abyście wiedzieli, że ten, który właśnie się narodził jest Wyzwolicielem spodziewanym.

Godzina prawdy

(15) Nadchodzące wyjaśnienia pokażą, że jeszcze nigdy nie było czasów mesjańskich, ponieważ te czasy są tymi z ostatecznych chwil świata, do którego przybywa Ten, który jest ogłaszany. Przyszedł więc czas, abyście przestali wierzyć, że Zbawiciel już był. Po co by on zjawił się dwa tysiące lat temu przed godziną prawdy ? Bądźcie co najmniej pewni, że ogłaszany człowiek na taki dzień, nie mógł zjawić się wcześniej niż jak przybywa...A ten sławny trzeci dzień, kiedy syn zmartwychwstaje, jest tym dniem, w którym nic nie brakuje na Ziemi dla ostatecznego spektaklu, który świat nieuchronnie daje gwiazdom, przed królestwem Bożym.

(16) Pokazuję co jest wiarygodne, ażebyście mogli mnie rozpoznać w Synu człowieczym i pójść za mną aż do królestwa. I w tym celu, korzystam z Pisma Świętego jako dowód, ponieważ po to jest ono napisane. W każdym razie, to nie dla mnie was proszę, abyście mnie rozpoznali, lecz dla was i dla wszystkich przyszłych pokoleń. Jezus rzekł :

Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi.
I dodaje jeszcze : Zaprawdę, powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim.

(17) Królestwo jest tutaj, zaledwie za kilka dni. Dlatego, po przywódcach religijnych najpierw, a następnie naukowcach bezskutecznie wyjaśniających zapytywanie ludzi, u schyłku świata, ci ostatni są coraz bardziej głodni i pragnący poznać prawdę. Odczuwają oni nieustanny głód, który sprawia im udrękę i wielu zwraca się do niezliczonych jasnowidzów w ostatnich czasach, którzy wykorzystują to, aby ich ograbić. Ponieważ, ci, którzy twierdzą, że są jasnowidzami, co oni tak naprawdę widzą ? Po pierwsze, widzą was. Następnie badają was, aby wiedzieć co was dręczy i jaki jest poziom waszej łatwowierności. Oświeceni dzięki waszym odpowiedziom, próbują oni wtedy postrzec, jakim sposobem ściągną z was jak najwięcej pieniędzy. Oni także udają, jak i ci, którzy rządzą, aby was przekonać, że posiadają zdolność, aby wam ukazać waszą przyszłość i was wyleczyć. Potem, tak jak i kapłani, fascynują was niektórymi zaklęciami, i proszą was następnie o pieniądze tak jak robią to ci, którzy żyją na wasz koszt. A wy im wierzycie, ponieważ w ciemności potrzebujecie wierzyć w zbawienie. I to w nich tego szukacie...

(18) Lecz powiecie mi : ty sam, czy nie jesteś jasnowidzem ? Odpowiadam, że jeśli zrozumienie nauki Boga, które pozwala wznieść się na wyżyny, z których widzimy daleko wstecz i daleko naprzód jest wróżbiarstwem, tak więc jestem jasnowidzem. Powiadam, że nie może być wróżbiarstwa bez zrozumienia egzystencji. Dlatego Mojżesz i Emmanuel nie są jasnowidzami ; powiedzmy raczej, że są oni przewidującymi, ponieważ oświecenie, które im daje jasny obraz rzeczy pochodzi z nauki Wszechmogącego, który ujawnia im to co naprawdę istnieje. Ale, żeby nabyć tego oświecenia, trzeba być rozsądnym, i chwalić jedynie Tego, przez którego wszystko istnieje. Dlatego powiadam, że nie mówię w swoim imieniu, i że moje słowa nie są rozumem człowieka, lecz Umysłem prawdy.

Złoty cielec, bóg człowieka

(19) Im mniej szukamy prawdy, tym bardziej oddalamy się od niej i osłabiamy się w związku z tym. W ten sposób, rozumiemy coraz mniej. Wówczas ustalamy obce wartości, do których odwołujemy się. Tym sposobem przez wieki, człowiek dotarł do oszałamiających zdolności pojmowania życia. Na przykład, pomimo że jest on oczywistą przyczyną wszystkich szkód i dewastacji Ziemi, złoty cielec (Bóg człowieka zadenuncjowany przez Mojżesza) nadal nie wydaje się być do obowiązkowego zniszczenia.

(20) To co tłumaczę, znaczy, że śledząc kozły i słuchając się ich przepisów, ludzie stali się tak słabi w rozumowaniu i tak przestawieni w uświadomieniu, że nie są oni w stanie pojąć, że wystarczy usunąć tego złotego cielca z Ziemi (waluta narodów), aby pozbyć się ubóstwa, bólu, niesprawiedliwości, wojny, zniszczenia i dewastacji ; podobnie jak korupcji, dominacji, niewolnictwa, choroby ; i uratować potomstwo. Nie, nikt nie jest w stanie tego ogarnąć !

(21) Staliście się wszyscy głusi, niewidomi i wolni w wyrozumiałości na te wieki ciemności ; nie jest nawet jasne dla rozsądnych, że pieniądz służył wyłącznie do stworzenia prześladowców i uciśnionych ; że generuje tylko rabunek, uszkodzenie umysłu, pogorszenie się wszystkich rzeczy, tworzenie potwornych miast, tworzenia klas społecznych, wojny, dewastacji, degradacji, jak i choroby, klęski, cierpienia, rozpaczy, sztuczności, zachwianie oryginalnego porządku ustalonego między każdą rzeczą, i że znalazł mimo tego więcej wartości niż życie człowieka. Lecz nie można usunąć tego złotego cielca, ponieważ wszystko jest na nim oparte, i że nic by się nie trzymało jeśli go usuniemy. Pociągając za sobą wszystko w dół, do piekła w rezultacie, upadnie on wraz z tym światem, który zrobił sobie z niego swojego Boga, jego powód do życia. Nie wkroczy on do przyszłego świata.

Drogi zagłady

(22) Tak jak Bóg tego żądał, trzeba było powstrzymać się od naśladowania zwyczajów waszych ojców. Lecz postępujecie w podobny sposób, bo wielbicie tych samych Bogów, takich jak przemysł, pieniądz, władza, sława i zysk. Jednakże, jest inny sposób zachowania, niż ten który polega na niszczeniu tego, z czego żyjemy, ignorując potomstwo oraz wszystkie gatunki stworzenia. Usłyszycie więc ode mnie inną pieśń nabożną, niż tą waszych liderów : produkujmy ! Produkujmy ! Wszystko jedno czy to co produkujemy jest szkodliwe dla świata, aby tylko tuczyło to naszego złotego cielca, naszego wielkiego boga, który nas utrzymuje przy życiu ! Zostać zwariowanym i się niweczyć produkując to co gubi świat, czyżby oto był wasz popęd i wasz cel ? Czy pomyślałeś sobie, że to mogłoby trwać wiecznie i w nieskończoność, człowieku ograniczony umysłowo ?

(23) Póki jeszcze jest czas, pozwólcie mi was ochrzcić. I zachowajcie wasze serce spokojne, nic wam nie będzie. To co nadchodzi nie jest końcem życia na Ziemi, lecz koniec ignorancji na początek. Rzeczywiście, od początków aż do dzisiaj, świat nie zaprzestał wybierać drogi, po których praktykowało się rzeczy obrzydliwe, których nie można wymazać pozorami, lecz wyłącznie wiedzą o prawdzie. W przeciwnym razie, czym innym można by było zakończyć niesłuszność i rozległe zniszczenia popełnione przez ludzi : rozpalając świece na cegłach ? Skoro nie można powstrzymać zgubnych skutków ignorancji jak wyłącznie dzięki wiedzy, nie myślcie więc, że światłość pasterza jest nadmierna na ten dzień.

(24) Zamieńcie się w słuch, ponieważ będąc wyciągnięci z natury, nieuchronnie zostaliście wynaturzeni. Toteż już nikt nie dostrzega, że świat umiera z powodu rzymskiej cywilizacji, w której się znajdujecie. Jednak, jeśli przekopiecie historię narodów, które przynoszą zagładę, poprowadzi was ona niezmiennie do tej cywilizacji. Ponieważ to Rzym wskazał wszystkie trasy zagłady, na których narody się zagłębiły, bez możliwości powrotu, aby podjąć inny kierunek. Jest on źródłem wszystkiego co się dziś podlicza, kładąc kres światu. Ziemia jest zanieczyszczona, skażona, zabrudzona, zniekształcona, rabowana, zraniona i gotowa was porzucić ! A to z przyczyny rzymian, którzy rozpoczęli drogę do kolonizacji i do zniewolenia narodów ; szlaki ogromnych dzieł, które zmieniają oryginalną kolejność rzeczy ; szlaki przemysłu, który zmechanizował świat sprowadzając splądrowania i diaboliczne uzbrojenie, które znamy ; szlaki korupcji moralności ; wzbogacenia się, wymuszenia łapówek, złego przyzwyczajenia, pożądliwości, niemoralności, perwersji i nieprzyzwoitości ; bałwochwalstwa, oszustwa, wojny i ciągłego dążenia do wojny ; a także jeszcze wiele innych rzeczy, które psują umysły i które prawo Mojżesza potępia.

(25) Bóg już nie jest oczywistością i nadzieją ludzi z powodu rzymian, lecz legendą dla wielu. Czy mam więc milczeć czy przemawiać niechętnie jak Mojżesz ? Choć nie spostrzegacie tego wcale, wasze myśli i wasze czyny są wszystkie nastawione w stronę wskazaną przez rzymian. Ale, skoro poznajemy drzewo po jego owocach, osądźcie ! Przekonacie się wtedy, że z Rzymu i z jego sąsiedztwa wystąpili władcy w dużej ilości i ludzie potwornej przemocy ; a także porywaczy, bałwochwalców, handlarzy, oszustów i bufonów. I to z tym rodzajem osobników stworzył on sobie szkodliwą i krwawą religię. I to ze względu na jego silną dominację rozgłosił on się wiecznym miastem ! Lecz otóż jego wieczność zatrzymuje się u stóp posłańca...

(26) Miejcie więc świadomość, że ponieważ nie jest możliwe przerwać jego dążenie do piekła, świat postawi swój ostatni krok. Nie ruszy się on dalej, ponieważ wszystko co mogło być do powiedzenia było powiedziane, i wszystko co mogło być zrobione zostało zrobione. Wszystko zostało zużyte. Zbudowany na kłamstwie, nie jest on w stanie przynieść czegoś innego niż korupcje umysłów, zniszczenie przyrody i pogarszania się pierwotnego stanu. Jest on skończony, ponieważ może wyłącznie trwać na drodze Wieży Babel. Dlatego, jeśli wasi przywódcy chcą zmienić to co sprawia, że krzyczycie na nich ; nie są w stanie tego zrobić jak tylko kosztem czegoś innego, i podnoszą sztormy i burze. I jeśli nie byłoby mnie wśród was, sztormy te rozwijałyby się i porwałyby was aż do ostatniego. Czasy te, w których żyjecie podczas gdy piszę na Ziemi, są czasami mesjańskimi, w których objawia się Ten, któremu każdy jest winny swojego zbawienia.

(27) Może wtedy dacie radę przeczytać Pismo Święte w jego prawdziwym znaczeniu i pojmiecie dlaczego Jezus wzywa Eliasza (Emmanuela) z góry swojego krzyża ? Tak, jest możliwe, że zdołacie to zrobić jeśli kłamstwa i klęski świata, które są z nim związane nie umkną wam :

A inteligentni rządzą zapewne, lecz narody płoną !
Ludzie gromadzą się jak koniki polne w miastach i korumpują się ;
Przemoc postępuje ;
Państwa uzbrajają się w diabelską broń powierzając ją krwiożerczym wojskowym ;
Zagrożenia wzrastają, wojny pomnażają się ;
Miasta pałaszują pobliskie tereny, rozwijając się jak nowotwory ;
Krajobrazy są zniekształcone, inne skażone lub zabronione ;
A wieś odtąd przeraża.
Niewola wzmacnia się ;
Słabi są w pogardzie, gnębieni lub odrzucani.
Biedni są zaniedbani, a dzieci manipulowane ;
Osoby starsze są opuszczone ;
Narody całe cierpią z powodu głodu.

Gatunki zostają zniekształcone przez tych, którzy nie mają szacunku dla stworzenia ;
Wszystko to, co jest naturalne zanika lub staje się ohydne w oczach wszystkich.
Morze jest splądrowane ;
Powierzchnia Ziemi jest zabrudzona i pokaleczona, jej wnętrzności są wstrząśnięte ;
Lasy znikają ;
Strumienie wody gniją ;
Ilość pitnej wody zmniejsza się ;
Żelazne maszyny rozrzucają ludzi i bydło za burtę, kiedy nie miażdżą ich lub zabijają ;
Choroby rozmnażają się, pogarszają i zwiększają ich zakres ;
Gatunki zwierząt zanikają, wiele z nich zostaje tylko wspomnieniami ;
Porządek pierwotny jest poważnie zagrożony.
Wartości egzystencji bronione przez prawo są łamane ;
Wiara i nadzieja zniknęły ;
Mądrość i rozsądek już nie istnieją ;
Młodzi ludzie są w rozpaczy, wielu zabija się.
A wy nie bylibyście w stanie zakwestionować wasze osobiste przekonania ?
Oh ! Człowieku, gdzie jest chwała twoja ?

(28) Często mówi się, że świat cierpi, ponieważ ludzie nie są wystarczająco wykształceni. Ale o jakie wykształcenie tu chodzi ? Czy trzeba to zrozumieć jakby klęski wynikające z ludzi wyniesionych i wpływowych nie były wystarczająco wielkie i liczne ? Szatańscy synowie ! Liczne dewastacje i krew niewinnych, którą się rozlewa każdego dnia, biorąc pod pretekstem rozwój dzieł materialnych i zysk, czyżby nie wystarczały ? Ubóstwo i choroby, które bez wątpienia pojawiają się na końcu takiego zachowania, czyżby byłyby one za mało rozwinięte ? Ty, który rządzisz na czele twojego narodu, dokąd go prowadzisz ?

(29) Nadal chodzicie śladami rzymian, i tym bardziej chętnie, że ten, który zainstalował się na czele waszego narodu nie odmówi nigdy pójścia do Rzymu, aby postarać się o autorytet wobec fałszywego proroka, ażeby jego postać przemawiała do was. W związku z tym, cała Ziemia już nie jest przepięknym ogrodem początków, lecz wyłącznie jednym dużym ruchem handlarzy i złodziei, którzy wszystko dewastują, nie zostawiając możliwości nadziei innej jak koniec. Jest to nagroda skandali i hipokryzji z powodu naruszenia prawa Mojżesza, którego celem było zapobiec tym rzeczom.

(30) Już mówiłem, że jeśli Bóg nie wkroczy, posyłając swojego jedynego syna, wszyscy zginęlibyście. Ale ponieważ jeszcze nikt go nie widział takiego jakim jest, to oznacza, że dzieje się to dziś, wraz ze mną.

Jeśli kto chce iść za mną, powiedział Jezus, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje.

To dlatego, aby zrozumieć i pójść do królestwa, Jezus prosi tego, który pragnie iść za nim, ażeby wyrzekł się siebie samego i obciążył się swoim krzyżem. Radzę wam więc ponownie nie porównać tego w co wierzycie, ponieważ ja nie rywalizuję z wami. Wręcz przeciwnie, pokazuję wam, że będąc we wszystkim tym co nierealne, żyjecie na tej Ziemi dokładnie tak jak nie trzeba żyć i że świat z tego powodu umiera. Lecz nauczę was życia i uleczę was moją cierpliwością. Nie zniechęcę się wcale i nie odstąpię dopóki nie zatryumfuje sprawiedliwość i nadzieja w moje prawo.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Tłumaczenie Księgi Życia w internecie lub w PDF/Epub będąc ostatniej wersji, może zawierać błędy mimo całej staranności, którą zapewnialiśmy. Jeśli stwierdzicie jakiś problem, bardzo prosimy o zapoznanie się z oryginalnym tekstem, który znajduje się na witrynie francuskiej, aby go wyjaśnić. Aby tego dokonać, kliknij na francuską flagę, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Możesz również nas poinformować o wszelkim błędzie, aby nam pomóc w jego poprawieniu.

Dziękujemy wam za waszą wyrozumiałość.

TOP
Kontakt ...
iconezamknąć