Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka
Część pierwsza : Wypełnienie się pisma świętego

14

Degradacja świata

(1) W czasach Mojżesza nie mógł to być dzień do spożycia Paschy, ponieważ, w przeciwieństwie do zwierząt, ludzie są zmuszeni do wyniesienia zła na najwyższy stopień, aby wyciągnąć z tego lekcję. W przeciwnym razie, nawet jeśli się im pokaże, że coś jest dobre lub niedobre dla nich lub dla innych, oni nie widzą tego. Człowiek działa w ten sposób, że postrzegając, że może on wszystko zmienić, błądzi on w swojej inteligencji, gdzie wydaje mu się, że ma prawo robić wszystko co mu się podoba bezkarnie. Właśnie z tego powodu potrzeba czasu, podczas którego Bóg pozwala człowiekowi robić wszystko co mu się podoba, dopóki nie odniesie gorzkiej lekcji, której wybrani nie będą gotowi zapomnieć. A więc tym razem, jaki nie byłby naród, będą doskonale wiedzieli rozróżnić dobro od zła, i ocenić ich skutki.

Ostrzeżenie Jezusa

(2) Według chmur i wiatru, wiecie jaka będzie pogoda nazajutrz. Ale kiedy szerokimi oczami patrzycie na skandale i na nieszczęścia, które zagrażają dziś światu, nie spostrzegacie czasów mesjańskich u schyłku świata. Cóż więc takiego ogarnia was taką ślepotą ? Czy czasy mesjańskie nie określają same tych czasów, w których przybywa ten, którego prorocy nazywają Mesjaszem ? Chodzi tu o Syna człowieczego. Jednak, mimo że te czasy są oczywiste na dzień dzisiejszy, nikt się jego nie spodziewa ! Jednakże, Jezus prosi was kilka razy, abyście byli gotowi na dzień jego przybycia, mianowicie w ten sposób :

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Jak sieć przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem człowieczym.

(3) Ci, którzy mają wiarę w Boga, wierzą w jego pisma i w Jezusa, który jest duchem Pisma Świętego. Są oni wówczas zmuszeni do wiary we mnie, ponieważ kogo ono ogłasza ? Te trudne dzisiejsze czasy świadczą one także, że Ojciec posyła mnie, aby usunąć ze świata wszystko to, co szkodzi Ziemi i jej mieszkańcom. Czy wówczas ktoś powie : błogosławiony niech będzie ten, który w imieniu Pana przybywa ocalić świat ? Nie spodziewając się mnie, czy nie będziecie raczej skłonni stawiać przeszkody na mojej drodze, tak jak robi się to przed Jezusem, lub ogłaszać : ten człowiek jest demonem ! On stracił rozum, nie słuchajmy go ! Są to dwie możliwe postawy, ale tylko jedno zbawienie.

Młodość i korupcja gatunku ludzkiego

(4) Będzie udowodnione, że Słońce jest gwiazdą bardzo młodą, która świeci od niedawna, i że od chwili gdy się zaświeciła, Ziemia rozpoczęła ruchy tam i z powrotem w pobliżu niego, które określiły epoki. Są one tymi sześcioma dniami stworzenia, po których następuje siódmy dzień : odpoczynek Boga. Ale ludzie nie mogli pojawić się jak tylko w czwartorzędzie (szósty dzień), który jest okresem, w którym Ziemia się ustabilizowała wobec Słońca. Nie mogąc przekroczyć dziesięciu tysięcy lat, ludzki świat jest więc bardzo młody. I to z powodu tej młodości skorumpował się on ; ponieważ, podobni do dzieci, które wszystko wiedzą, ludzie nie chcieli wcale zastosować prawa Mojżesza. Nie mogą oni wówczas rozróżnić dobra od zła, ani widzieć jaki rodzaj świata oni zbudowali.

(5) Wiedzcie, że dobro i zło są zawsze powiązane razem na całe życie, i że to nie jest dziełem Boga, lecz wyborem człowieka ! Bóg stwarza człowieka, następnie, oznajmia go Swoim prawem, ostrzegając go przed dokonanymi wyborami, co dobre lub złe dla niego i dla innych, i czym będą związane z tym konsekwencje. Ale dziś, przekraczając bezczelnie to prawo, choćby tylko te dziesięć przykazań, jesteście tak osłabieni, że wasze uszy dosłyszą z trudem mój głos. Wówczas, będziecie musieli podjąć znaczne wysiłki, aby mnie naśladować i być zbawionym.

(6) Chociaż inteligentni, jeszcze nie zrozumieliście, że Bóg jest tym wielkim umysłem, który tworzy i zarządza każdą rzeczą we wszechświecie. Zatem, nie jest wam możliwe spostrzec, że jesteście podobizną wszechświata, z którego jesteście sporządzeni, i że jeśli naruszycie przykazania, staniecie się jak zwierzęta ; podczas gdy jesteście przeznaczeni zostać aniołami. Lecz jeszcze nie jesteście ukończonymi aniołami, wy obrzezani sercem ; niemniej, zostaniecie nimi słuchając mnie. Dlatego, gdy wkroczycie do królestwa, które ogłaszam na następne stulecie, wstąpicie w świat aniołów, które zaludniają Galaktykę i które naturalnie noszą w ich sercach te przykazania Boże :

Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz składał fałszywych zeznań.
Nie będziesz pożądał żadnej rzeczy należącej do bliźniego.
Nie będziesz kradł.
Nie będziesz cudzołożył.
Będziesz czcił ojca twego i matkę twoją.
Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał.
Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy.
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby (posągi), aby je wielbić.
Sześć dni będziesz pracował, lecz w siódmym dniu odpoczywać będziesz.
I Jezus dodał :
Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił ; i będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

(7) Otóż, u schyłku tego świata, przekraczacie wszystkie te przykazania. Ty, który czytasz, czy jesteś w stanie spędzić jeden cały dzień nie kłamiąc ? Jeśli spędzisz dzień nie mówiąc przeciw bliźniemu twemu kłamstwa, czy jesteś w stanie zrobić to samo przez tydzień, miesiąc, rok, całe życie ? To co tłumaczę wszystkim, to że moje palce wystarczyłyby, aby policzyć tych, którzy nie kłamią ; chociaż wiemy, że kłamstwo jest ojcem wstrętu i abominacji ! Nigdy nie ma słusznego powodu do kłamstwa ; ponieważ kłamać, to wprowadzać kogoś w błąd, to podrzucić komuś fałsz. Otóż, ludzie czynią więcej niż tylko kłamią ; ponieważ wielu uciska i okrada bliźniego przemocą z dobytku, sięgając nawet po inne kraje. Oni nie czczą ich ojca i matki. Oni kłaniają się z pokorą do posągów i innych idoli, które adorują. Oni cudzołożą. Oni ograbiają i niszczą wszystko. Wywołują wojnę, gwałcą ludzkie istoty i zabijają. Nie mają oni żadnego szacunku, ani respektu dla ich bliźniego. Kpią oni sobie z przyszłości ich potomstwa, które przeznaczają z góry do upadku. Zwracają uwagą wyłącznie na siebie !

(8) Ażeby tak nie było, Bóg rzekł, w starym testamencie :

Ja karzę występek ojców na dzieciach.

To w celu, aby wasi ojcowie byli odpowiedzialni za swoje czyny. Jeśli więc było prawo praktykowane, nie byłoby wcale dzieci, które korzystałyby z fałszu i przemocy, ani nie byliby w rozpaczy gdy nie widzą wcale dla siebie przyszłości. Wówczas mówię wam, jeśli jesteście kłamcami, to nie oczekujcie iść za mną do sanktuarium, aby uratować wasze życie ; zwłaszcza, że nie przyszedłem szukać ludzi skorumpowanych, aby zaprowadzić ich do królestwa mojego Ojca. W związku z tym, politycy, handlarze, pogromcy, bogaci, naukowcy, wojskowi i religijni są prawie wszyscy wyrzuceni, tam gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębami. Historia tego świata, w którym oni rządzą, potwierdza, że w ich oczach biedni ludzie, których oni gnębią nie mają więcej wartości niż świerszcze. Czy będą oni z tych, którzy kochają swojego bliźniego jak siebie samego ? Nie myślcie, że ci ludzie noszą strój weselny, aby poślubić prawdę, ponieważ są to ubrania Szatana, które oni noszą ! Królestwo jest im zamknięte.

(9) Umysł, który pobudza Mojżesza jest również umysłem, który mnie ożywia. Nasze myśli są takie same, nie różnimy się niczym. I to nie przypadek zsyła go w swoim czasie i posyła mnie dziś zgodnie z tym co jest napisane. W związku z tym, ten, który głosi Pismo Święte i nie zapowiada Syna człowieczego, bo twierdzi że już był i przemawia w jego imieniu lub ten, który uczy wszechświat zapewniając, że ma on początek i koniec, i że to hazard stworzył wszystko, ten więc wypowiada kłamstwa, które skazują go dziś, jak i skazują oni tych wszystkich, którzy mu wierzą. Czy myśleliście móc żyć w nieskończoność pod płaszczykiem takich kłamstw, które prowadzą ludzkość do rzek we krwi ? Miasta stały się Sodomą i Gomorą, ponieważ gdy utraciło się godność, nie ma się już jak tylko korupcje przed sobą.

(10) Przeciwko tym upodleniom, Bóg mówi w prawie :

Na temat transwestytyzmu :
Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety ; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego.

Na temat homoseksualizmu :
Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią : ich krew spadnie na nich.

Otóż, ci mężczyźni, którzy zapłonią uczuciem dla innych mężczyzn, z którymi idą do łóżka, czy szanują prawo Boga, które karze ich śmiercią ? Czy homoseksualiści nie widzą dziś ich nieczystej krwi upadającej na nich, jak to było im obiecane ? Niemniej, mają oni bezczelność twierdzić, że są oni tacy z woli Boga. Wielu jest kapłanami, inni uważają się za chrześcijan... A po zarażeniu całego świata ich chorobami, chcą oni odtąd narzucić wszystkim swoje perwersje i swoje prawa ; ponieważ są oni bogaci i zajmują wysokie stanowiska, z których przemawiają do narodów, aby poprowadzić dzieci w ich kierunku.

(11) I tu ponownie, nie wyobrażajcie sobie, że takie obrzydliwe osoby wstąpią do królestwa, którym jest sanktuarium, ponieważ Bóg zamieszkuje wyłącznie w ludziach świętych. Wiedzcie, że nie rodzimy się homoseksualistą, lecz, że można się nim stać poprzez środowisko, w którym przebywamy lub poprzez edukację, którą dostajemy. Jest to duchowe kalectwo, zakłócenie pochodzące z win ojców, które karzą synów ; ponieważ te zwyrodniałe osoby są ofiarami haniebnej rzymskiej cywilizacji, w której znajduje się cały świat. Czy Paweł nie wykazywał tego wystarczająco ? Na ich temat powiedział on jeszcze :

Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.

(12) Nie obwiniajcie Boga za to, co powinniście zarzucać perwersyjnym ludziom, inaczej bylibyście odrzuceni ; ponieważ żyjecie w Sodomie i Gomorze nie widząc tego. Nie, to wam się nie objawia, ponieważ nawet jeśli jesteście obrzezani sercem, uniewinniacie i naśladujecie tych, którzy łamią prawo. Uważajcie więc na moje osądzenia i na wasze osobiste osądzenia, ponieważ jeśli jest wam pozwolone bluźnić przeciw Synowi człowieczemu, nie będzie wam pozwolone bluźnić przeciw Duchowi Świętemu. Tłumaczę, że jeśli bluźnicie przeciw mnie, będzie to wam wybaczone, ale jeśli bluźnicie przeciw Duchowi Świętemu, którego wam przekazuję, będziecie grzeszni wiecznym grzechem : zginiecie. Pilnujcie więc wasze myśli, ponieważ życie królestwa nie może być zatrute tymi, którzy korumpują ludzkość – Szczęście życia znajduje się w czystości, a nie w brudzie, w rozsądnym umyśle człowieka, a nie w skorumpowanym umyśle – Uświęcić się, to znaczy najpierw obrzezać serce, aby móc stosować prawo : te ludzkie zasady egzystencji, które Bóg umieścił w sercu człowieka tworząc go.

Zaciemnienie świata

(13) Jest niezaprzeczalne, że idąc za kozłami (ludźmi z bardzo nieprzyjemnym zapachem), wycofaliście się z reguł egzystencji i z Natury samej w sobie. Wkroczyliście wówczas do świata sztuczek i chimer, do świata niemoralnego, który nie odpowiada żadnym uzasadnieniom, dla których jesteście stworzeni. To jest to, co filozofowie nazywają ewolucją kultury i postępem naukowym... Nie widząc jednak, że chodzi tu o Wieżę Babel i o postęp w kierunku upadku.

(14) Aby zapobiec temu upadku, pochodzącego od tych, którzy narzucają swoje reguły, trzeba było przywiązać się do prawa Mojżesza, które otaczało prawdziwe wartości życia. Lecz łamiąc to prawo, ludzie stracili ich zgodność z oryginalnym porządkiem i każde poczucie wyroku. Wówczas, rozprzestrzenili się oni w sposób skandaliczny w tych ostatnich wiekach. Zatem, świat rozwinął się nadmiernie i zaciemnił się po drodze, jakkolwiek było to niezbędne, aby chwasty rosły, kwitły, rozwijały się, i były wyrwane na zawsze.

Ludzki świat
1 - Ludzki świat

(15) Oto reprezentacja świata takiego jaki był na początku, i jaki stał się z powodu wzrastającej niesłuszności spowodowanej przez prawa tych, którzy odtąd panowali. Widzimy, że w ciągu wieków świat się stopniowo pokrywał ciemnością, ponieważ ludzie oddalali się coraz bardziej od oblicza Boga. Co ich nieuchronnie przybliżyło do piekła, które trzeba będzie teraz przejść zostając żywym. Piekło pochodzi od niższych myśli, które przyciągają technologię niezbędną do uzbrojenia i mechanizacji świata, do momentu jego zniszczenia.

(16) Na tym rysunku widzimy także źródło prawdy, ponieważ prawda istnieje i była ukryta od początków. Jest to źródło nauki, które wykopujemy w rzeczywistych elementach, aby odkryć żywą wodę, która gasi pragnienie. Źródło to, rozpoczęte przez Abrahama, było przedłużone przez Jakuba. I to w dalszym ciągu przy skraju tego słynnego źródła, kiedy Jezus, zmęczony jego długą podróżą (tą co wykonałem) siedzi, kiedy kobieta Samarytanka podchodzi do niego ; jak ta kobieta z miasta, która przyszła naprzeciw mnie, i o której już wspominałem.

Zgubna mechanizacja

(17) Teraz każdy może widzieć na własne oczy czym było ciągłe narastanie zła, choćby tylko poprzez kamienne ostrze strzał dawnych czasów, które stopniowo stały się z żelaza, a następnie aktualnie atomowe i zdolne zniszczyć cały świat w jednej chwili. W ten sposób, wojny stały się stale silniejsze, bardziej przestronne, bardziej śmiercionośne, zwiększając za każdym razem zdolności destrukcyjne broni, które pozwalają na zagładę świata. I to ten pęd za bronią wywołał mechanizację, która pozwala wszystko zniszczyć. Lecz to dopiero teraz, kiedy zdajecie sobie sprawę, że przerabianie surowców, niezbędnych dla ogromnych przedsiębiorstw przemysłowych i dla energii jądrowej, pozostawia w tyle stosy toksycznych i skażonych odpadów, że będzie trzeba kilku wieków i tysiącleci, aby zostały wyeliminowane. W międzyczasie, świat będzie cierpiał aż do śmierci.

(18) Jest Ziemia, a na jej powierzchni ludzie, których ona spłodziła. A między Ziemią i ludźmi, ci ostatni umieścili teraz żelazne maszyny, które ich odsuwają i zastępują. Ale dlaczego tak jest ? Bo bez wiedzy człowiek jest ciemnością, i tak długo jak jest ciemnością, tak długo jest obłąkanym. Dlatego ludzie powiedzieli : róbmy maszyny, aby zastępowały nasze czyny, a my odpoczniemy ! Wtedy stworzyli sobie maszyny, aby zastępowały ich pracę i siłę zwierząt, które Bóg stworzył, aby im służyć. Stąd pojawiły się pierwsze maszyny do skrobania i do kopania ziemi, do przewozu ziemi i minerałów z niej pochodzących ; i maszyny do wyrabiania żelaza i drewna. Po czym, ludzie sporządzili maszyny do orania, siewu, zbioru, i te do cedzenia ziarna, do opakowania i do mielenia. Wtedy usłyszeliśmy ich jak powiedzieli do koni : precz ! Już was nie potrzebujemy ! I ludzie zabili konie, które Bóg im dał.

(19) Byli bardzo zadowoleni z ich wyboru, twierdząc tym razem : teraz wyprodukujmy maszyny, które zastąpią człowieka w całości ! Wtedy zobaczyliśmy nadchodzące maszyny, zastępujące prace, które robimy w domu ; inne do szybkiego wyrabiania produktów przetwarzanych ; inne jeszcze do budowy i do zburzenia ; inne do liczenia, pisania ; i te większe do jazdy w tą i z powrotem po ziemi, na wodzie, pod wodą, w powietrzu i w przestrzeni ; inne do powalenia lasów i rozdrobnienia drzew ; inne do wyrównania wzgórz, do wiercenia gór, i do wybudowania dróg i innych kolei wciąż niewystarczających na wsiach i wśród uprawnych pól. Potem pokazały się te, które same produkują inne maszyny, małe i duże, inne do ich naprawy, utrzymania i ponownego wprowadzenia ich do obiegu ; i również te do przewożenia ich z jednego kraju do drugiego wokół Ziemi. Zatem, tylko w ciągu kilkudziesięciu lat, pojawiły się maszyny do poruszania się i przemieszczania, i te, które zastępują pracę człowieka lub człowieka w całości. Żelazo panuje na całym globie !

(20) Widząc wybuch ich inteligencji za pomocą tych maszyn, przywódcy krajów uprzemysłowionych byli bardzo zadowoleni, ale trochę zaniepokojeni, ponieważ ich technologia budziła zawiść i zazdrość. Wtedy, rozszerzyli jeszcze więcej ich przemysł, aby wytworzyć przerażający arsenał wojenny ! W ten sposób, sporządzili tym razem maszyny, które zapamiętują, przewidują, obliczają na miejscu człowieka ; inne, które przekazują informacje na około całego świata ; podobnie jak przerażającą broń atomową, chemiczną i biologiczną. Następnie, nadeszły na końcu niezbędne satelity do szpiegowania nad chmurami narodów i do skoordynowania i kierowania ostatniego spektaklu, którego świat wyda gwiazdom...

(21) Nie spostrzegając jednak, że są oni aktorami, zarozumialcami na czele uprzemysłowionych krajów, którzy jedli i pili razem, potem śpiewali i tańczyli trzymając się za ręce, oszołomieni przez te ostatnie maszyny oraz ich potęgi, które im dawały. Zwrócili się następnie do narodów świata, które nie naśladowały ich ciągu przemysłu zapoczątkowane przez rzymian, i rzekli do nich : nasza chwała wybucha dziś w obliczu świata ! Naśladujcie nas w naszym rozwoju, aż do momentu kiedy szczęście zagości we wszystkich domach ludzi wszystkich krajów ! Pomożemy wam, ponieważ czas na globalizację nadszedł !

(22) Oni wyraźnie nie pojęli co to jest Wieża Babel... Spójrzcie, oto cały świat tym razem, który kopie ziemię, którą przedziurawia i niszczy, aby ją złupić lub pokryć cementem, asfaltem, i innymi żelaznymi maszynami i śmiertelnymi przyrządami... Wszystko to odbywa się w wielkim hałasie i w niezliczonej ilości szkodliwych oparów, oraz z mnóstwem dymu i kurzu, które wznoszą się ze wszystkich krajów. Słychać oddech Szatana w każdej okolicy... Lasy płoną lub są ścięte, a kilkoro pozostałych zwierząt cierpi. Słychać krzyki i jęki, lecz ci, którzy rządzą nie słyszą ich wcale. Cała Ziemia cierpi. Nie dość że żelazne maszyny rozwalają wszystko, niszczą wszystko, brudzą wszystko, a oprócz tego są wszędzie rozpowszechnione ! Znajdują się w domach i w dworach, w miastach i na wsiach ; w górach, nad wodą i pod wodą : w powietrzu i poza wiatrami ; zajmują całe miejsce ! Gdy wychodzimy z domu, obijamy się o nie ! Stale musimy ich unikać, aby nie zostać rozjechanym...

(23) Do całej tej niszczycielskiej mechanizacji, przyłącza się niepohamowany pęd do opieki i zysków, które rozmnażają ludzi kosztem całego stworzenia. Wtedy ci, którzy są jeszcze trochę świadomi, dziś krzyczą : ludzie rozmnażają się, przychodzą z każdej strony ! Czy z naszymi maszynami będziemy mogli sobie poradzić ? Ponieważ widzimy, że im więcej przybywa ludzi, tym mniej ich potrzeba, aby produkować to, czego potrzebujemy ! Co my teraz zrobimy z tymi wszystkimi nadmiernymi ludźmi, których trzeba wykluczyć z naszych społeczeństw i którzy wszystko stracili ? Ci, którzy jeszcze mają dach i zapłatę, czy będą dalej ich wspierać przez wieki, czy w końcu wrzucą ich do opuszczonych studni ? Sięgamy katastrofy ! Kończą mówić, nie wierząc jednak, że to nastąpi ; ponieważ dodają : mamy zaufanie do człowieka... wybrnie jakoś z tego !

(24) Niewątpliwie człowieku, wybrniesz z tego ; ale wyłącznie w sposób w jaki ja ci powiem. Czy nie widzisz, że żelazne panowanie oraz złotego cielca jest końcem władzy człowieka, jak i w Danielu , proroku, który ostrzegał cię ? Czy nie jesteś zaniepokojony tą całą mechanizacją, która zniekształca Ziemię, która produkuje sto razy więcej niż potrzeba, i która brudzi, łamie i wyrzuca wszystko co oddycha za burtę? Jednak, widzę, że nawet ci, którzy rządzą na czele narodów są dziś w stanie niepokoju, ponieważ po krzyku w tłum : produkujmy ! Produkujmy ! Wszystko jedno co produkujemy, oby tylko to nam pozwalało dokarmić naszego złotego cielca, naszego wielkiego boga, który nas utrzymuje przy życiu ! teraz krzyczą : jedzcie, jedzcie ! Spożywajcie, spożywajcie ! W przeciwnym razie nie będzie więcej pracy dla naszych maszyn i dla tych, którzy je prowadzą, i przejdziemy do katastrofy ! I oto, po tym jak nierozsądnie wyprodukowali bez ograniczeń, ludzie w uprzemysłowionych krajach jedzą i spożywają aż do upadłego, biorą i wyrzucają zakopując się pod stertami odpadów... jakaż to klęska.

Skutki korupcji

(25) Trzy rzeczy prowadzą niezmiennie do upadku : ŁAMANIE PRAWA, które skutkuje utratą szacunku do wszystkiego co istnieje ; HANDEL, który jest gonitwą do zysku ; i WOJNA, która służy o ubieganie się o supremację. Oto przyczyny mechanizacji świata, który nie mógł inaczej jak wyolbrzymić klęskę. Lecz postęp ten nie jest tym, co sprawia, że chcecie się cofnąć lub zmienić motyw waszych własnych przekonań, ponieważ widzę wasz lęk, kiedy wzrost ten nie jest wystarczająco znaczny. Nawet duża ilość rannych i codziennych zabitych nie wstrząsają nikim. Nawet zwierzęta są zgniatane w ogromnych ilościach ; ludzie są przepracowani, zdruzgotani, okaleczeni, zdesperowani, udręczeni, często w depresji i w rozpaczy ; klimat uległ pogorszeniu ; wszystko co jest naturalne odpada i ustępuje zjadliwym chorobom, które dokonują zniszczenia wśród populacji. Ale nikt nie podnosi się, aby zwalczyć te obrzydliwości, ponieważ wszyscy je dopuszczacie !

(26) Skutki mechanizacji również rozdzielają rodziny, i rozwijają nieproporcjonalnie miasta. Toteż ludzie, którzy stracili całkowitą godność i zdrowy rozsądek, jak mogliby oni widzieć, że miasta, które rozwijają się jak nowotwory zżerając wszystko w pobliżu, są główną chorobą na Ziemi ? Ale Ziemia wkrótce westchnie z dużą ulgą, kiedy ostateczne plagi je usuną. Nikt jednakże nie jest tego świadomy, ponieważ każdy z was twierdzi : mam zaufanie do człowieka ! Będzie wiedział jak poprawić sytuację...

(27) Niemniej jednak, łatwo jest zauważyć, że doktryna człowieka : pieniądz – władza – zysk jest doktryną śmierci. Bo to oznacza również : dochodowość, która skutkuje upadkiem sensu egzystencji, a także : obrona interesów, która niezmiennie wywołuje wojnę na wszystkie sposoby. Dlatego ten świat wyścigów jest światem szaleństwa, który pozostawia za sobą znaczną ilość dzieci, które nie mogą nadążyć ; oraz dużo ludzi zadyszanych, którzy dołączają się do wielu wykluczonych, którzy umierają na ulicach. Jednakże, świat nie może być inny jak na podobiznę tych, którzy go budują. A kim są ci, którzy go budują, jeśli nie są to królowie, religijni, bogaci, handlarze, pogromcy, naukowcy i wojskowi ? Jakim może być świat zbudowany przez takich osobników ? Jest to świat skorumpowany, świat wojen, dominacji, niesprawiedliwości, zniszczenia, krwi, bólu i rozpaczy. Ponieważ, napędzani przez ich nienasyconą próżność, ludzie wysoko ustawieni użyźniają kłamstwo, które płodzi rozpacz.

(28) Umieszczam cię przed twoimi zbezczeszczeniami, bezduszny człowieku, ponieważ opierając się na tych, którzy tobą rządzą i ciebie biją, ty ich nie widzisz. Czy choćby spostrzegasz, że nie mogąc wcale pojąć wszechświat i życie w nim zawarte, naukowcy są bardzo zirytowani ich własną ciemnotą ? Wówczas świadomie przeistaczają rośliny i żywe istoty, tworzą środki eksterminacji jej wielkiej ilości, niszczą warunki naturalnego życia, zanieczyszczają miejsca położenia i istot, zakłócają Ziemię, opracowują maszyny do zabijania, i wykuwają ich kłamstwa, aby wprowadzić je do wszystkich umysłów. Po czym, łatwo was przekonują, że ludzie egzystują przez przypadek i że życie jest skandalem, bo nie mogą oni sami powstrzymać się od bycia skandalicznymi. Myśląc niemniej, że pochodzą oni z lepszego gatunku, ci synowie Szatana nie liczyli się z nagłym pojawieniem się Tego, którego ogłasza Pismo Święte, Tego, który będzie ich postrachem. Ich zaskoczenie będzie duże.

(29) Ty, człowieku ostatecznych wieków, nie szukaj więcej twojej chwały, jest ona przed tobą, donośna : chodzi o zniszczenie Ziemi i jej mieszkańców ! I dlatego też, że nie chciałeś posłuchać ostrzeżeń, które były ci dane poprzez Pismo Święte, przez Pismo zginiesz. Do kogo wówczas zwrócisz się : do twoich kapłanów ? Są to martwi, którzy grzebią martwych. Do twoich naukowców ? Są to zarozumialce, którzy prowadzą świat do katastrofy. Do twoich liderów ? Są to oszuści, sprytni i próżni, którzy myślą tylko, aby zostać czczonymi. Kto ci więc pozostał, aby zwrócić się do niego i zostać przy życiu ? Pozostał ci tylko Syn człowieczy ! A więc posłuchaj mnie, bo w królestwie, do którego zaprowadzam tych, którzy mają jeszcze oczy by widzieć i uszy by słyszeć, nie będzie już więcej bezsensownego rozwoju dzieł materialnych, ani łamania prawa, które sprawia, że człowiek staje się niegodnym do życia na Ziemi : tej perły w niebie, którą Bóg stworzył.

*

(30) Choć osłabieni przez tych, którzy wami rządzą, możecie niemniej pojąć, że Bóg nie stworzył przepięknej Ziemi wraz z ludźmi na tej Ziemi, żeby maszyny wyrzucały ludzi za burtę, podobnie jak stworzył zwierzęta, lasy, rośliny i wszystko co sprawia radość życia. Trzeba będzie więc zmienić wasze zrozumienie życia i świata, i nawiązać nowe relacje z Najwyższym. Na razie, myślcie o Noe i o świecie, w którym on żyje. Wtedy będziecie wiedzieli co nadchodzi i usłyszycie wszystko co mówię.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Tłumaczenie Księgi Życia w internecie lub w PDF/Epub będąc ostatniej wersji, może zawierać błędy mimo całej staranności, którą zapewnialiśmy. Jeśli stwierdzicie jakiś problem, bardzo prosimy o zapoznanie się z oryginalnym tekstem, który znajduje się na witrynie francuskiej, aby go wyjaśnić. Aby tego dokonać, kliknij na francuską flagę, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Możesz również nas poinformować o wszelkim błędzie, aby nam pomóc w jego poprawieniu.

Dziękujemy wam za waszą wyrozumiałość.

TOP
Kontakt ...
iconezamknąć