Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka
Część pierwsza : Wypełnienie się pisma świętego

9

Dwoje świadków

(1) Dlatego że Pismo Święte było opieczętowane, okryte zasłoną, więc to spowodowało, że zostało w ten sposób nieczytelne i niezrozumiałe dla tych wszystkich, którzy urodzili się z niewiasty ; wielu twierdziło, że każdy był w stanie je zinterpretować po swojemu. To prawda, że kiedy nie rozumiemy czegoś, możemy dać temu coś tyle wersji ile tylko chcemy. Zresztą, to właśnie z tego powodu, utworzyło się tyle sekt na świecie od czasów Mojżesza ; lecz, mogły one pozostać tylko do tego dnia, w którym przybywa Ten, którego Pismo Święte ogłasza. Dlatego też, w przeciwieństwie do ludzi narodzonych z niewiasty, on nie chce w żaden sposób dać taką lub taką wersję Pisma Świętego. Otoczony siłą, jest on wyłącznie zobowiązany wykonać to, co jest ukazane w świetle świecznika, czy on tego chce czy też nie.

(2) Mojżesz napisał stary testament, a Jan napisał nowy testament. Mówiłem, że byli na świecie oni obaj i Syn człowieczy w dzisiejszych czasach, i że nie będzie żadnych innych. Jednak, wielu powie mi : wiemy, że inni wznieśli się przed i po Jezusie, i że głosili różne rzeczy. Co nam na to odpowiesz ?
Odpowiem na ten temat rozlegle, lecz nie natychmiast, ponieważ najpierw zwrócę się do waszej pełnej wyrozumiałości na temat tego, co będę tłumaczył. Wysłuchajcie zatem, że Syn człowieczy jest nie tylko prorokiem zachodu, ponieważ jest on więcej jak prorokiem. Jest tym, który przychodzi oświecić narody i zbawić ludzi z całego świata. Do was należy wiedzieć, kogo należy słuchać i za kim podążać.

Pierwotny wąż

(3) Kiedy w pewnym momencie, wzniosłem się do nieba, aby zbadać, co tam się znajduje ; zobaczyłem, że niegdyś Słońce było podobne do Jowisza, potem do Saturna, następnie do Urana, a potem do naszego Neptuna. Wyobrażałem siebie w tamtych czasach, obok Słońca, które jeszcze nie świeciło. Następnie zobaczyłem jego ogromną atmosferę jak wybucha. Co uczyniło, że nasza dzienna gwiazda zaświeciła się. Podmuch tego wybuchu odepchnął jego satelity : planety. Ziemia, jedna z tych satelitów, została odepchnięta tym sposobem i wykonała ruchy wahadłowe w jego pobliżu, które stopniowo obniżały zasięg, aż do całkowitego zniknięcia. Byłem tego świadkiem, i wszystkiego co się wydarzyło w rodzinie słonecznej, tak jak to opiszę.

(4) Lecz, kiedy wróciłem, aby napisać w księdze to wszystko co ujrzałem w niebie, a szczególnie te ruchy wahadłowe, które Ziemia wykonała w pobliżu Słońca ; narysowałem je, aby lepiej je przedstawić. Zobaczyłem wtedy, że właśnie narysowałem węża, który tłumaczył lepiej niż słowa, rzeczy niebiańskie i ziemskie ; tak wielkie były jego objawienia, że aż byłem nimi przerażony. Zostawiłem tam tego węża i uciekłem daleko od niego, ponieważ dobrze zrozumiałem, jak on tłumaczył cały wszechświat ! Potrzeba mi było trochę czasu, aby dojść do siebie emocjonalnie. Po czym potrzebowałem dowodu na to, co zobaczyłem, i na mój temat ; ja, który te rzeczy napisałem. Pomyślałem sobie, kim ja jestem, aby objaśniać z taką pewnością cały wszechświat ? Ludzie nie znali prawdy, więc nie mogę zwrócić się do nich. Zobacz lepiej w Piśmie Świętym, pomyślałem.

(5) Zacząłem przeglądać Pismo Święte od samego początku, od sześciu dni utworzenia i siódmego dnia , w którym Bóg odpoczywał po swoim wysiłku. Z początku, nie rozumiałem sensu tego, co czytałem. Jednak, nie ustawałem w lekturze i, kiedy dotarłem do Mojżesza ; zobaczyłem, że opowiada o wężu : o swojej lasce, którą trzymał w ręce i która zamieniała się w węża ; gdy Bóg żądał, aby ją rzucił na ziemię. Zabawiało mnie to i tym samym drażniło, ponieważ nie rozumiałem tego zjawiska. Mimo to, przejrzałem całą księgę ; w tym kilka fragmentów, które były odzwierciedleniem mojej osoby, tak mi się zdawało, i którego niemniej, nie chciałem wcale widzieć. Zamknąłem Księgę i spędziłem parę dni na mojej barce. Ale wkrótce, obudziłem się, ponieważ zdawało mi się, że ktoś dotknął mojego ramienia, mówiąc mi, że jest czas, aby wstawać. Kiedy się obudziłem, przypomniałem sobie o tym niesłychanym wężu, którego narysowałem, i od którego uciekłem daleko. Przypomniałem sobie także węża Mojżesza, a także te sześć dni i siódmy dzień utworzenia, których nie zrozumiałem. Postanowiłem wtedy powrócić do Pisma Świętego.

(6) Rozpocząłem najpierw od sześciu dni i siódmego dnia, a także od węża, tego niesłychanego węża, który przemawia do Ewy. Po czym, obserwowałem co robił Mojżesz z wężem, który w jego ręce zamieniał się w laskę. Obserwowałem jednego (sześć dni) i drugiego (węża) parę razy. Potem, trzymając Księgę otwartą w dwóch wskazanych miejscach, jeszcze raz narysowałem węża przedstawiającego wahadłowe ruchy Ziemi (nieznane przez ludzi) , które przedstawiały epoki, których nikt nie był w stanie wytłumaczyć. Ponownie popatrzyłem na te sześć dni i na siódmy dzień, następnie węża, przed którym Mojżesz uciekał, a także tego, którego ja narysowałem. Wizja, którą wtedy doznałem, uczyniła, że upadłem na twarz ! Ponieważ, zrozumiałem nagle co Mojżesz ujawniał i tłumaczył, a także jak doświadczył tego samego lęku, którego doświadczyłem silnie przed tym ważnym wężem, który wyrażał wszystko. Tym razem, znalazłem to, czego szukałem ; czyli potwierdzenie tego co objaśniałem, i kim był ten, który to objaśnił. Powiadam wam, nigdy człowiek nie będzie tak wstrząśnięty, jak ja byłem w tamtych dniach. Doznałem objawienia.

Znaki rozpoznawcze

(7) Kiedy już doszedłem do siebie emocjonalnie, przeczytałem ponownie Pismo Święte parę razy ; i, za każdym razem kiedy je czytałem, dołączały się oczy do moich oczu. I kiedy siedem par oczu Boga zostały mi wręczone (siedem lamp świecznika, które oświetlały moją twarz) byłem w stanie je czytać biegle, nawet bez otwarcia go. Zobaczyłem także, jak Bóg przemawiał do Mojżesza, że w danym momencie, powoła proroka podobnego do niego. Jak więc ten, który wniesie się w wyznaczonym czasie będzie mógł wiedzieć, czy to on jest tym ogłaszanym prorokiem ? Tak więc, to ten niesłychany wąż, zdoła skojarzyć ich nawzajem, ponieważ obaj będą mieli tą samą wiedzę na temat rzeczy w niebie i na ziemi. Bóg pokazał Mojżeszowi następstwa Jego wiedzy ; i Mojżesz wiedział wtedy, że Ziemia wykonała te ruchy wahadłowe, które określiły dni stworzenia. A co do mnie, Bóg pokazał mi nie tylko wyłącznie następstwa jego wiedzy, lecz zasadę egzystencji każdej rzeczy, czyli jego wiedzę samą w sobie, która tworzy każdą rzecz. Wtedy zrozumiałem, że jestem dziś potężniejszy od Mojżesza. Jednakże, mówimy o tych samych rzeczach, on w jego stylu a ja w innym, ponieważ Mojżesz był zmuszony szeroko przysłonić to co ja dziś muszę szczerze ukazać. Nadszedł więc czas, aby wytłumaczyć te sławne sześć dni i ten siódmy dzień, o których Mojżesz wspominał.

(8) Mojżesz więc wiedział, że Ten który przybędzie ujawnić całą prawdę, będzie w tym dniu jak jego bliźniak. Oto dlaczego, dawał on wskazówki na piśmie, aby z pewnością się rozpoznał i dał się poznać wszystkim w oznaczonym czasie, odziewając się w szaty Aarona. Oto proszę : dwie główne :

Wówczas Pan zapytał go : Co masz w ręku ? Odpowiedział : Laskę. Wtedy rozkazał : Rzuć ją na ziemię. A on rzucił ją na ziemię, i zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. Pan powiedział wtedy do Mojżesza : Wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. I wyciągnął rękę i uchwycił go, i stał się znów laską w jego ręku. Tak uczyń, aby uwierzyli, że ukazał się tobie Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama Bóg Izaaka i Bóg Jakuba.

(9) Jest to rzeczywiście niemożliwe, aby Bóg nie pokazał się temu, któremu laska zamienia się w węża, ponieważ ten ostatni jest wcieleniem wszystkiego co się wydarza w niebie i na Ziemi. Jakże by nie był on inteligentny, człowiek nie jest w stanie poznać prawdy z samego siebie ; może tylko ją odkryć, będąc poprowadzonym do niej przez Stworzyciela, tak jak ja nim byłem. Co oznacza więc ten pierwszy znak, którego sens wymyka się każdemu człowiekowi urodzonemu z niewiasty ?
Otóż, proszę wytłumaczenie : w czasach faraonów Egiptu niewolniczego, Mojżesz trzymał w ręce pióro do pisania, którym chłostał tych, którzy wykorzystywali innych ludzi. W tamtych czasach, mało ludzi było wolnych i wielu było w niewoli. To pióro było tą laską, która mogła wywrzeć wrażenie na Ziemi swoimi słowami. Widząc wówczas, że Mojżesz przeciwstawiał się niesprawiedliwości i niegodziwości, Bóg objawił mu się i zapoznał go z całkowitą prawdą. Pokazał mu sześć dni, przez które tworzył świat i siódmy dzień, który jest dniem jego spoczynku, do którego wprowadza wszystkich tych , którzy idą za Nim. Te siedem dni dotyczą, jak już mówiłem, er ziemskich, które narysowane na ziemi, mają wygląd węża. To w ten sposób, jego laska zamieniła się w węża, a ten ostatni przemienił się w jego ręce w laskę.

(10) Mojżesz jednak wiedział, że w tamtych dniach, nie był to jeszcze czas, aby zapoznać ludzi z prawdą, i że mając to na uwadze, musiał on ją napisać takim językiem, aby tylko ten, którego Bóg wyśle w wyznaczonym czasie mógł ją pojąć. Mojżesz przysłonił więc swoje pisma, aby posłużyły one temu, który przyjdzie wziąć z jego rąk całe potomstwo Abrahama, Izaaka i Jakuba, aby je wprowadzić do królestwa, do spoczynku Boga. Rzeczywiście, tylko wtedy Bóg może odpocząć po stworzeniu świata ; ponieważ jego dzieci, znające całą prawdę, a także ustawę nowego Przymierza, nie mogą już więcej oddawać się złu i niszczyć tego co stworzył.

(11) Powiem jeszcze, że w tej jednej księdze, nie mogę wytłumaczyć Pisma Świętego w szczegółach, inaczej potrzebowałbym napisać księgę większą od morza ! Ponadto zresztą, nie dowiedzielibyście się więcej niż to, co mówię, pokazując sedno sprawy. Wiedzcie jednakże, że kiedy Mojżesz jest wołany przez Boga na górze Synaju ; to tłumaczy czym jest Wniebowstąpienie (wzniesienie duchowe człowieka), aż do spotkania się ze Stworzycielem i poznaniem całej prawdy. Człowiek nie żyje wyłącznie chlebem i potrzebuje tego Wniebowstąpienia. Czytaliście, że Bóg wzywa jedynie Mojżesza za pierwszym razem i że wzywa go ponownie wraz z Aaronem, jego bratem. Wytłumaczenie tego jest w tym, że po wyciągnięciu jego z wód, czyli z rzeki życia, aby zobaczyć dokąd jej przepływ porywał świat, Mojżesz wzniósł się aż do Boga. Tak powstały jego pisma i w szczególności przykazania, które miały na celu utrzymać ludzi w rozsądku, aż do momentu, kiedy przybywa ten, który podobny do Aarona, wytłumaczyłby im wskazówki i poprowadził ich do całej prawdy.

(12) Był to pierwszy okres, który trwał aż do dziś, gdzie tym razem, Bóg wzywa pomazańca Aarona, tego, który miał przybyć, i który poszedłby nieuchronnie do spotkania się z Mojżeszem. Oto dlaczego Bóg zażądał od Mojżesza, aby przygotował Aaronowi święcone szaty, aby zaznaczyć jego godność, i aby przystroić go, ażeby kontynuował jego kapłaństwo. Jest oczywiste, że nie chodzi tu o szaty z tkaniny jak w to wierzą członkowie sekt , lecz szaty wiary, które okrywają Syna godnością. Zrozumcie, że Mojżesz i Aaron są braćmi, słyszą te same słowa z ust Wszechmogącego, i że idą w parze w tym przypadku, lecz w dwóch różnych epokach, oddalonych jedna od drugiej. To w tym celu Pismo Święte jest zakryte oraz aby pozwolić Temu, którego słowa są słowami Boga, pojawić się nieoczekiwanie na tym świecie : świecie, który właśnie chyli się ku upadkowi i który nie ma innego wyboru, jak Go wysłuchać.

(13) Oto drugi znak Mojżesza, potwierdzający ten pierwszy i szczególnie ten, który je oba objaśnia :

Ponownie rzekł do niego Pan : Włóż teraz rękę twoją w zanadrza twoje ! I włożył rękę w zanadrza swoje, a gdy ją wyjął, była pokryta trądem białym jak śnieg. I rzekł znów : Włóż znowu rękę twoją w zanadrze twe ! I włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją po chwili wyciągnął, była taka jak reszta ciała. Tak więc, jeśli nie uwierzą i nie przyjmą świadectwa pierwszego znaku, uwierzą świadectwu drugiego znaku. A gdyby nawet nie uwierzyli tym dwom znakom i nie zważali na mowę twoją, wówczas zaczerpniesz wody z rzeki i wylejesz na suchą ziemię ; a woda zaczerpnięta z rzeki stanie się krwią na ziemi.

Jak ten poprzedni, znak ten oznacza to samo dla Mojżesza i dla mnie ; ponieważ, włóż rękę w zanadrze, jest do zrozumienia tak : rozeznaj w sobie to co umieściłem w twoim sercu i opisz to w księdze. To co Mojżesz uczynił i to co ja uczyniłem. Lecz za bardzo wzburzony przez popełnione hańby tego świata na moich oczach, jak również z powodu wielkich emocji spowodowanych tym co było mi objawione ; tak jak mojemu bratu, ciężko mi się było wypowiedzieć. Moje pisma wypełniały się trądem, zrozumcie to jako niedorzeczności spowodowane gniewem. I włóż ją ponownie w zanadrze, oznacza : zacznij od nowa twoje pisma, aby usunąć ten trąd. A więc zacząłem od nowa aż do momentu kiedy macie moją księgę przed oczami, czytaną i rozumianą przez dzieci tym razem. Oto dlatego Szymon, który jest Piotrem, jest nazywany Szymonem trędowatym, tym który niesie krzyż Jezusa.

(14) Czy zrozumieliście te dwa znaki ? Jeśli nie byłbym tym zapowiadanym prorokiem, tym sędzią pokoju, i bratem Mojżesza, nie byłbym w stanie ich wytłumaczyć. Lecz tak jak w nim, Bóg umieścił w moim sercu całą prawdę, abym ją głosił, i to w języku zrozumiałym dla wszystkich, którzy umieją czytać. Od dawna ją znam, ale musiałem oczyścić moje pisma, jak ktoś kto oddziela ziarno od plew. Wyłącznie najważniejsze osądzenia się liczą, aby ogarnąć cały świat i pojąć sens wymienionej rzeki, który jest rzeką życia. Tak więc w ten sposób, wytłumaczę wam wszystkie dziedziny i substancje egzystencji, aż do zrozumienia sedna rzeczy. Nie wyobrażajcie sobie jednakże, że można poznać sedno rzeczy poprzez magię, ponieważ ten, który je głosi ma zdecydowanie, tak jak Salomon, nieograniczoną wiedzę we wszystkim.

(15) Mojżesz nie był wydobyty z wód, tak jak to można zrozumieć w dosłownym sensie. Nie, otóż powiedziałem, że był on wyciągnięty z wód rzeki życia, aby zobaczyć, z brzegów, w jakim kierunku płynie ta rzeka. To znaczy, że jest on odsunięty na bok od wszystkich, aby zobaczyć dokąd ten świat zmierza i wygnać tych, którzy go pchają do zguby. Jest to także mój obowiązek i przyczyna, które czynią, że Jezus siedzi w łodzi, trochę oddalony od brzegu, skąd poucza tłumy ; tak też oddalony, zacząłem pouczać was. W tym także przypadku, nie bądźcie tak jak ci, którzy widzą Jezusa nauczającego tłumy na brzegu morza. Ci sami widzą go także przybywającego na chmurze z aniołami, przypominającą chmarę ptaków zlatujących z nieba, po czym wyobrażają go sobie chodzącego po wodzie, lekkiego jak owad... Nie, otóż Jezus idzie po wodzie, ponieważ wzniósł się już ponad wszystkie rzeczy poprzez Pismo Święte. Bądźcie więc otwarci na prawdę, inaczej staniecie się jak oni , i z nimi znikniecie ze świata.

Mówił Pan do Mojżesza tymi słowami : Tak mów do Aarona i to mu powiedz : Gdy ustawisz lampy, wtedy siedem lamp ma rzucać światło na przednią stronę świecznika. Aaron uczynił tak ; na przedniej stronie świecznika umieścił jego lampy według nakazu, jaki dał Pan Mojżeszowi. Świecznik zaś był wykonany w następujący sposób : był kuty ze złota ; od podstawy aż do kwiatów był kuty. Był on sporządzony zgodnie z wzorem, jaki Pan podał Mojżeszowi.

(16) Ten cenny świecznik, o którym już wspominałem jest także jednym ze znaków rozpoznawczych. Ponieważ te siedem lamp, jakby skierowane do tego samego celu, oświetlają wprost moją twarz. I wraz z nimi widzę co piszę. Każda lampa jest jak lśniąca gwiazdka ; chodzi tu o te siedem imion, które już podałem ; ponieważ to w ten sposób i wraz z tymi siedmioma imionami, polecił Wszechmogący Mojżeszowi, aby przygotował świecznik, który mnie miał oświecić. Tak więc ustawiłem te siedem lamp według wzoru, który Mojżesz mi przygotował. Cały ten świecznik, bardzo cenny, bardzo mnie oświeca, ponieważ wraz z nim widzę kim jestem i wiem dokąd zmierzam. Nie lekceważcie wcale tego co tutaj tłumaczę, ponieważ wszystko co jest omawiane, jest tym bardziej dowodem o mojej osobie i o egzystencji Wszechmogącego.

Jedyna misja

(17) Lecz, zajęci waszymi codziennymi sprawami i porwani prądem rzeki życia, nie mogliście się zabrać w poszukiwanie prawdy. Jeśli więc dziś, nie byłbym posłany, aby was poprowadzić do niej, w krótkim czasie, nie zostałoby już tu żadnej żywej istoty. Oto dlaczego przejmuję was z rąk Mojżesza na pustyni, aby was pouczyć i was zaprowadzić do królestwa, ponieważ my jesteśmy tymi dwoma cherubinami (dwoma aniołami) chroniącymi tron łaski i którzy dotykają się skrzydłami. I te znaki, które właśnie wam ujawniłem, istnieją, aby ujawnić sens naszej misji i utwierdzić nas w oczach wszystkich.

(18) Bóg powołał Mojżesza, aby utrzymał człowieka z głową na karku aż do przybycia wybranego, Emmanuela ; on który by ich poprowadził ku prawdzie i do królestwa, który jest tym siódmym dniem i miejscem jego spoczynku. Bóg nas zaprowadził na sam szczyt swojej góry, gdzie przemówił do nas twarzą w twarz, ponieważ mamy razem tę samą misję. Bez Mojżesza najpierw i następnie Emmanuela, świat ten nie ma znaczenia. Nie mógłby on przetrwać. Jeśli chcecie zrozumieć, wszyscy rozsądni w dzisiejszych czasach istnieją dzięki Mojżeszowi i jego prawu.

(19) Tak jak i mnie to dotyczyło, tak i Mojżesz wzniósł się po czterdziestych latach błąkając się na pustyni, ponieważ bez znajomości prawdy błądzimy na pustyni. Tak jak i ja, nie był on staruszkiem gdy się wzniósł, ani nie miał długiej brody. Podobni do siebie jak dwie krople wody, jeden obok drugiego bylibyśmy jak bracia bliźniacy. On był powołany, aby oświecać w nocy, abyście mogli wycofać się czasowo z życia codziennego. A Bóg uczynił ze mnie tego, którego prorocy nazywają światłem narodów ; ponieważ dając wam mannę z nieba i otwierając wam bramy do królestwa, wznoszę jutrzenkę nad Ziemią.

(20) Bez wiedzy nie mamy życia, nawet oddychając, ponieważ to żywi zniżamy się do świata zmarłych. I kiedy otrzymujemy mannę z nieba (łaskę), która zaspokaja tego, który ją zje, otwieramy zaś oczy. Jesteśmy wtedy oświeceni i żywi tym razem, ponieważ to żywi wznosimy się ponownie ze świata zmarłych. Lecz otworzyć oczy w świecie ciemności, który się kończy, to umrzeć dla tego świata ; w sensie, że zostajemy mu obcymi. Tak się właśnie ze mną stało. Oto dlaczego Bóg rzekł do człowieka : W dniu kiedy otworzą się wam oczy, umrzecie. To wszystko jest napisane przez Mojżesza i pokazane poprzez życie Jezusa, aby być świadomym od wschodu do zachodu, że jestem naprawdę Synem człowieczym, który miał przybyć, aby ocalić świat. Ponieważ cierpię na krzyżu ze względu na to co wiem i co widzę. I to dzięki temu cierpieniu, mogłem pisać, i które zniszczyłoby mnie gdybym nie uczynił tego.

Przestroga Boga

(21) Jeśli przez te całe wieki spędzone na pustyni bylibyście choć zdolni pojąć to, że Syn człowieczy jest ogłaszany na ostatnie dni, wtedy wiedzielibyście, że jest jednocześnie końcem i rozpoczęciem : końcem tego świata i rozpoczęciem nowego świata. Tak więc, bylibyście dziś gotowi, aby go wysłuchać i posłuchać. Lecz jesteście jeszcze w środku pustyni, moje dzieci i w ogromnej ciemności, ponieważ postawiliście królów nad waszymi głowami, aby Bóg nie miał nad wami władzy. A skutki z takiej postawy zawdzięczającej niedojrzałości świata, są tym strasznym końcem, który daje się odczuwać tuż za drzwiami, gotowy ugodzić. Jednak, na pustyni, którą przeszliście pomiędzy Mojżeszem i mną, Bóg powiedział:

Nie postępujcie według zasad ojców waszych i myśli ich nie podzielajcie oraz nie kalajcie się ich bożkami ! Ja jestem Pan, Bóg wasz. Według moich praw postępujcie, zachowujcie moje przykazania i wypełniajcie je.

(22) Lecz wasi ojcowie byli głusi na wszystko, nie chcieli wcale ani słuchać ani pojąć przekazania. Woleli oni królów, którzy po narzuceniu swoich zasad i swoich zwyczajów, zostali tymi, którzy rządzą nad wami pomnażając stokrotnie zgubne postępki tych, którzy ich poprzedzali. I otóż cały czas jesteście w służebności, ustawieni do opłaty myta (miejsce czasu) w stylu Mateusza i Lewiego, którzy was reprezentują ; ponieważ musicie za wszystko płacić, w każdej chwili, nawet za wodę, którą pijecie ! Idźcie więc za mną, zwłaszcza że siedzicie również na miejscu i cieniu śmierci, tuż na krawędzi apokalipsy, która jest wielkim nieszczęściem i niemożliwa do uniknięcia. Co macie teraz do powiedzenia ? Na kogo będziecie się gniewać ? Twierdzicie, że śpiewaliście pieśń nabożną, którą sami wybraliście, i że Bóg was nie usłyszał ! Że tańczyliście i że was nie zauważył ! Że czyniliście to co wam się podobało ! Przecież po ostrzeżeniu was, Bóg pozwolił wam na to wszystko ; lecz widział was czyniących wasze dzieła i słyszał jak śpiewacie waszą pieśń nabożną skierowaną przeciwko Niemu. Dlatego też, zgódźcie się, aby ten koniec był tą wieczną nauczką, którą musiał doznać ten świat buntowników, tak, aby horror nie mógł powrócić, i aby każdy podporządkował się swojemu Stwórcy i jego zasadom. Musicie także pojąć, że gdybym wam nie prawił morałów na szczycie góry, nie bylibyście częścią ocalałych.

(23) Aby was oświecić, nie mam nic innego do wykonania jak nauczyć was drogi życia wskazanej przez sześć dni, i siódmy dzień, dotyczące stworzenia. Lecz, aby nauczać te dni, właśnie te dni, nie mogę tego zrobić inaczej jak tylko wytłumaczyć cały wszechświat Boga ; i to wyjaśniając co było, co jest i będzie aż do końca egzystencji Ziemi. Muszę również ujawnić Pismo Święte, które o tym świadczy i potwierdza istnienie Boga i jego syna, który przybywa w wyznaczonym czasie. Nic w tym co obserwujemy, nie może być przeoczone w tej nauce o sześciu dniach i o siódmym dniu, które tworzą postać węża, ponieważ jest napisane : prowadzeni w prawdzie, będą oni wszyscy uczeni przez Boga.

Duch Emmanuela

(24) Podczas gdy wielu oczekuje Zbawiciela, którego Pismo Święte ogłasza na koniec czasów, nikt nie wie jak ani w jaki sposób on się pojawi. A dla wielu okaże się on przeszkodą i skałą zgorszenia, tak jak jest to napisane ; ponieważ wśród tych, którzy oczekują jego przybycia, jedni wypatrują na niebie czy nie pojawi się on między chmurami ; a inni dają o sobie znać czyniąc znaki krzyża i inne gesty, aby pokazać swoją wiarę, i aby on o nich nie zapomniał. Inni jeszcze dają do zrozumienia, że nie może on już przybyć : jest on między nami od dwóch tysięcy lat ! Ci ostatni zapominają jednak, że Jezus rzekł na końcu księgi :

Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.

Ale zaiste, to czego obawiają się oni najbardziej, jest tym, że nadejdzie on w postaci człowieka. A to z powodu tego, że ludzie ciemności są tak zarozumiali, że będzie im ciężko zaakceptować być kierowanymi na dobrą drogę poprzez jednego z nich ; zwłaszcza, że wyraża się on twardymi słowami i ryczy jak lew. Jednakże, aby wiedzieć który jest tym, który jak Mojżesz, przybędzie uderzyć Ziemię swoimi słowami jak laską, Pismo Święte przemawia poprzez Izajasza :

I spocznie na nim Duch Pański :
Duch mądrości i rozumu,
Duch rady i męstwa,
Duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.
Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej ;
Nie będzie sądził z pozorów,
Ni wyrokował według pogłosek.
Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie,
I pokornym na ziemi wyda słuszny wyrok ;
Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika,
Tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego.
Albowiem sprawiedliwość będzie pasem biódr jego,
A prawda przepasaniem nerek jego.

Jest to opis Syna człowieczego, który jest pełen życzliwości w odniesieniu do biednych , którzy cierpią i żalą się, lecz nie jest taki wcale wobec tych, którzy im czynią krzywdę. Jestem dobry dla tych, którzy mają dobre serce, lecz nie jestem dobry dla tych, którzy mają złe serce. Zaakceptujcie więc, aby mój głos był tym mieczem, który nie jest skierowany do was cierpiących, lecz przeciwko tym, którzy was ranią i którzy niszczą Ziemię i jej mieszkańców.

(25) Kiedy nie otrzymało się jeszcze chleba z nieba jako żywność umysłu, wtedy panuje głód. A wy głodziliście się aż do mojego przybycia, ponieważ manna, którą Mojżesz dał waszym ojcom nie zdołała was nasycić. Ja jestem żywym chlebem, który z nieba zstępuje. A kiedy mnie spożyjecie, już nigdy nie będziecie odczuwać głodu ani pragnienia. Rzeczywiście, kiedy jesteśmy uczeni o wszechświecie Boga, o wszystkich jego dziełach i jego planach, nie odczuwamy już głodu ani pragnienia prawdy, ponieważ znamy ją.

(26) Przestańcie wówczas wyobrażać sobie, że głodówka, o której wspomina Pismo Święte jest abstynencją żywności. Nie, ta głodówka nie dotyczy wcale proroctwa, lecz tylko tych, którzy nie mogą odróżnić proroka od konika polnego ! Ja wam radzę odchudzanie jeśli macie nadwagę lub jeśli chorujecie ; w przeciwnym razie, do czego służyłaby ta głodówka ? Czy rozumiecie co mówię i o kim myślę ? Myślę również o szalonych głupcach, którzy nie wkroczą do królestwa jeśli nie posłuchają mnie, lecz słuchają tych, których uznali prorokami.

(27) Każda gwiazda oświetla swoją niebieską planetę, która jest niebieska z powodu wody, która się na niej znajduje. I na każdej z tych ziemi znajduje się żywy świat, który ma taką samą ścieżkę życia, którą i my podążamy. Jedni już przeszli przez ten dzień, w którym się znajdujemy, który jest najbardziej przerażającym z dni, a inni przez to dopiero przejdą. Na każdej z tych ziem, Bóg zsyła zawsze swoich dwóch świadków. Pierwszego, aby zachował ludzi z głową na karku ; a drugiego, aby ich oświecić, zmienić ich w anioła, dać im zasady życia i poprowadzić ich do królestwa niebieskiego. Królestwo niebieskie odnosi się również do Ziemi, ponieważ to królestwo Boże występuje w odpowiednim czasie na każdej Ziemi, które są tak liczne ile jest gwiazd. Nie miejcie wątpliwości, będzie to jasno objaśnione i zrozumiałe dla wszystkich.

(28) Poprzez te słowa, usprawiedliwiam Mojżesza i usprawiedliwiam siebie, chociaż nie muszę tego robić. Lecz, między tymi dwoma świadkami, których Bóg zsyła osobno i w różnych czasach na każdej ze swoich ziem, konieczne jest , aby trzeci prorok wzniósł się, aby zapobiec oszustwu lub go ujawnić. Ten trzeci prorok był Janem. Nie było więc możliwe, aby wystąpili inni prorocy na całym świecie, ponieważ inny nie mógłby ogłosić nic innego jak to co ogłosił Mojżesz pod zasłoną, i co ujawniam na koniec świata. Toteż, wy wszyscy z sekt, wiedzcie w jakim środowisku się znajdujecie, i z jakim umysłem obracacie się. Wydostańcie się z stamtąd a zachowacie życie, pozostańcie a zginiecie : wybierajcie.

(29) Dlatego że wypytywaliście mnie o autentyczność proroków, którzy przybyli przed lub po Jezusie ; powiedziałem że opowiem o tym, lecz po tym, jak pojmiecie niektóre rzeczy. Co zostało uczynione z wyjaśnieniem o wężu, który był tylko ujawniony Mojżeszowi i Emmanuelowi. Nie było to ujawnione żadnemu innemu ani kilku innym. Usłyszcie więc to co trzeba usłyszeć na temat autentyczności tych, którzy powiedzą lub mówią że są prorokami ; ponieważ ktokolwiek ignoruje znaczenie tego węża, nie może znać przepowiedni.

(30) Dodam zresztą że nakryć głowę przed Panem, zakryć twarz lub kłaniać się z pokorą przed Panem, jest do zrozumienia jako duchowo, ludzie małej inteligencji ! Każdego ranka, jak tylko się budzę, kłaniam się z pokorą przed Tym, który wszystko tworzy i wszystko pobudza. Zachwalam go stale za cuda świata, wśród których mnie On wezwał. Wszystkie myśli mojego serca i mojego umysłu są zwrócone ku Niemu. W każdej chwili dnia, gdziekolwiek jestem, cokolwiek bym nie czynił, błogosławię jego imię. Przemawiam do niego w duchu bez przerwy i śmiało, tak jak dziecko przemawia do swojego ojca. Lecz nie nakrywam głowy czapeczką, ani nie padam na twarz fizycznie przed Nim, ponieważ byłoby to dla niego nie do zniesienia. Niezależnie od tego czy jesteście mężczyzną czy kobietą, polecam wam więc zakryć głowę jeśli kosicie na słońcu, lub osłonić twarz tkaniną jeśli wyciągacie nieco miodu z ula, lub nawet kłaniać się fizycznie jeśli macie potrzebę zrelaksować plecy, bo w innym przypadku po co byłoby to potrzebne ? Głuptasy ! Bóg ma awersję do błazeństw !

(31) Wytłumaczyłem, że nie może istnieć innej religii jak ta, która polega na zastosowaniu reguł, które Bóg umieścił w sercu człowieka tworząc go. Te reguły stanowią prawo stworzone poprzez reguły zdrowego rozsądku i mądrości, które narzucają same w sobie największy szacunek do wszystkiego co Bóg stworzył. Bez czytania prawa Mojżesza, czy nie wiecie sami z siebie że jest haniebne i niewłaściwe prowadzić wojnę, okłamywać, wzbogacać się, pożądać co należy do innych, kraść, gnębić bliźniego, być oszczerczym, cudzołożyć, odpychać, gwałcić, niszczyć, zabijać ? Nie będę tutaj powtarzał całego prawa Mojżesza ; jednakże, ci co widzą inną religię dla człowieka, która polega na czynieniu pozorów i błazeństw w celu zesłania na siebie łaski Ojca, są nieuchronnie tymi, którzy jawnie łamią jego prawa ! Któż więc ześle na siebie Boga ; ci z tych sekt, czy ci , którzy idą za Synem człowieczym ? I tu ponownie rozsądźcie i wybierzcie.

(32) Tym bardziej nie myślcie, że człowiek ciemności udałby się na spotkanie z Mojżeszem czytając jedynie to, co ten ostatni napisał, ponieważ nie można się z nim spotkać inaczej, jak tylko podążyć ścieżką, która do niego prowadzi. Otóż, oprócz Emmanuela, nikt nie zna tej ścieżki. Nie możecie więc rościć sobie prawa do pisma Mojżesza, kimkolwiek jesteście na tej Ziemi, ponieważ nie macie umysłu Emmanuela, aby je pojąć.

(33) Ponadto, gdyż Mojżesz przemawia do mnie poprzez swoje prawo : pierworodnego zaś osła wykupisz barankiem, a jeślibyś nie wykupił, złamiesz mu kark ; to cóż on takiego mówi ? Otóż zwraca się on do swojego brata, ponieważ ja wiem co on takiego mówi i co zrozumiecie poprzez prawo królestwa. Postarajcie się więc zrozumieć że nie jesteście w stanie pojąć całkowitego prawa Mojżesza , ponieważ część przeznaczona dla Emmanuela jest nie do zrozumienia dla człowieka urodzonego z niewiasty. Niemniej, nie myślcie, że Mojżesz narzuca mi, co mam robić. Zaiste nie ! Lecz pomaga mi, abym wiedział że reguły egzystencji, które znajdują się we mnie są także jego regułami i całkiem porównywalnymi.

(34) Bóg nie chciał, abym przybył wśród was samotnie, lecz wraz z moim bratem Mojżeszem, aby wszystkim było jasne, że naszą misją jest ocalić świat. I to wąż nas łączy jednego z drugim. Mojżesz stworzył tego węża z mosiądzu i umieścił go na czubku tyczki na pustyni, aby leczył tych wszystkich, którzy na niego spoglądają. A ja narysuję go, wielkiego, na murze waszego domu, abyście tym razem mogli widzieć całą prawdę na jednym obrazku. Otóż jest to wielkim cudem, ponieważ będzie on również w stanie uzdrowić wasze kalectwa i utrzymać wasze oczy otwarte na zawsze. Postępuję wraz z Mojżeszem, a nie samotnie. I razem zwyciężymy w świecie Szatana.

(35) Bądźcie już świadomi, że w królestwie, wy, którzy za mną idziecie i uratujeciesię na końcu, wy wszyscy będziecie żyli z prawem nieba, a nie z ustawami ludzi, któresą zmuszające, niszczycielskie i niemoralne. Lecz wiem, że każdy z was zastanawia się,czy będzie wybranym do królestwa. Nie martwcie się, pokażę kto jest słuszny iwybrany, a kto nim nie jest. W ten sposób będziecie wiedzieć czy jesteście popoprawnej stronie, po sprawdzeniu samego siebie czy wasze serce jest spójne Bogu ijego królestwu, ponieważ Mojżesz rzekł :

Odrzućcie napletki serc waszych

Rozważmy więc o co tu chodzi. Ponieważ wygląda na to że nikt jeszcze nie spostrzegł powagi tych słów, czyniąc dziś, że jeden mężczyzna i jedna kobieta z dwóch będą zabrani, i jeden mężczyzna i jedna kobieta z dwóch zostaną straceni, jak to Jezus zapowiedział.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Tłumaczenie Księgi Życia w internecie lub w PDF/Epub będąc ostatniej wersji, może zawierać błędy mimo całej staranności, którą zapewnialiśmy. Jeśli stwierdzicie jakiś problem, bardzo prosimy o zapoznanie się z oryginalnym tekstem, który znajduje się na witrynie francuskiej, aby go wyjaśnić. Aby tego dokonać, kliknij na francuską flagę, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Możesz również nas poinformować o wszelkim błędzie, aby nam pomóc w jego poprawieniu.

Dziękujemy wam za waszą wyrozumiałość.

TOP
Kontakt ...
iconezamknąć