Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka
Część pierwsza : Wypełnienie się pisma świętego

11

List do Żydów

(1) Prorocy starają się pokazać, że Syn człowieczy jest Władcą sprawiedliwości, Shiloh, którego słowa są słowami Boga, i że jest większy od swojego poprzednika, którym jest Mojżesz. Toteż, słuchajcie mnie, wy Żydzi ! Począwszy od pisma Mojżesza , którego wasi przywódcy religijni nie mogą pojąć w duchowym sensie, jesteście źródłem wielu niepokojów na świecie. Z tego powodu i ze względu na wasze sekty, nie należycie do moich owieczek. Niemniej, zapraszam na mój obiad tych, którzy spośród was, mają suknię ślubną, która jest obrzezaniem serca pokrywającą człowieka godnością. Oto są szaty Aarona, szaty, które mój brat Mojżesz przygotował mi, aby mnie rozpoznać, i abym zabrał ze sobą do królestwa wszystkich tych, których Ojciec mi oddaje.

Ten, kto we mnie wierzy, powiedział Jezus, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego : słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym.

Znajdujemy się w tym słynnym ostatecznym dniu. Jeśli więc nie uwierzyliście Jezusowi od dwóch tysięcy lat, dlatego że jest postacią zbawiciela w tych czasach, uwierzcie w tego zbawiciela kiedy jest właśnie tutaj.

(2) Ten, który mnie posłał, prosi mnie, abym wam pokazał to, co zawsze wam było niezrozumiałe, ażebym uratował choć kilku wybranych, którzy znajdują się wśród was, i aby cały świat wysłuchał. Oto więc znaczenie przepowiedni : Najpierw Bóg stworzył ciała niebieskie słonecznej rodziny, a następnie świat. Od samego początku, posłał On swojego pierwszego świadka (Mojżesza), aby narody znały Jego prawo i żyli według niego. Lecz ludzie, zbyt młodzi jeszcze na ziemi, by zrozumieć, odrzucili Boga i jego prawo. Wtedy świat podążał sam i zmarnował się. A teraz, gdy dotarł do swojego kresu, Bóg wzywa swojego syna, aby stawił się swoim uczniom (ci, którzy mają obrzezane swe serca), aby ich poprowadzić do całkowitej prawdy, i aby ich wyzwolić od ciemności i od śmierci.

(3) W przeciwieństwie do tego w co mocno wierzycie, wiedzcie że Abraham, Izaak i Jakub, nie są trzema osobami, lecz postaciami trójcy świętej. Ponieważ, pochodzimy od Ojca (reprezentowanego przez Abrahama), przechodzimy przez jego syna, który się poświęca (reprezentowanego przez Izaaka) i otrzymujemy Ducha Świętego (reprezentowanego przez Jakuba i jego zwycięstwo nad ciemnością), który jest jedynym duchem, dzięki któremu człowiek może żyć nie niszcząc siebie. Te proste słowa są dokładnym wyjaśnieniem całej przepowiedni.

(4) Otóż dlatego jest oczywiste, że gdy nadchodzi pomazaniec Jakuba (Izraela), zgromadza on wybranych wokół jego imienia, każdego w swoim własnym kraju, bo świat dobiegł końca tego dnia. Wybrani są tym złotem z Ofiru, którym buduję wieczną świątynię. W tych okolicznościach, zrozumcie czym jest świątynia, i że Ofir nie jest żadnym krajem, w którym Salomon znajduje złoto, z którego buduje ten kraj. Nie, ponieważ złoto stanowi czystość materii, złoto z Ofiru reprezentuje czystość umysłu. Duch Święty jest tą czystością i tym złotem z Ofiru, z którego buduję świątynię, ponieważ nie istnieje żadne inne złoto, z którego mogłaby ona być zbudowana.

(5) Nie myślcie, że obrzezanie, które was dotyczy, was Żydów, mogłoby ono was wybrać do królestwa, które nadchodzi, ponieważ miało ono tylko za zadanie, aby wam przypomnieć pięć razy dziennie prawo Mojżesza, które trzeba praktykować, aby zostać świętym ; czyli to co macie na myśli, aby być wiarygodnym Żydem. Mając na celu, aby zostać rozsądnym, nie czyni ono tym niemniej z was dzieci Abrahama ; ponieważ wiarygodnym Żydem jest ten, który odrzucając napletki swego serca, jest podobny do jagnięcia. Nie ma innej szlachetności, jak szlachetność serca jagnięcia. I nie ma innego typu Żyda, ani innego zbawienia pochodzącego od Żydów.

(6) Trzeba było czytać i zapamiętać te słowa Pawła, który to wyraźnie wyjaśnia :

Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele. Ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.

Oto prawdziwe dzieci Abrahama, te które są nazywane hebrajczykami.

(7) Wprawdzie, czy jest się Żydem, czy poganinem, lub innym, nie ma to dla mnie znaczenia, ponieważ wszystkie te nazwy zakończą się w mojej obecności. To co się liczy u schyłku świata, jest tylko to, żeby zrozumieć prawdę ; ponieważ zawróci ona każdego ze swoich religii, które nic nie mają do rzeczy z przepowiednią i jej spełnieniem, które odbywa się wraz ze mną. Można być poganinem przez ignorancję i nim nie pozostać, nie dokładnie obrzezanym i udoskonalić się dzięki wiedzy ; rzecz zasadnicza to kształcić się i wrócić do Boga z czystym sercem, aby wstąpić do jego królestwa i wiecznego życia.

(8) Nie mam więc nic przeciwko wam, Żydom ; ponieważ jak wiele narodów, byliście indoktrynowani w fałszywym kierunku przez wasze własne sekty. Lecz wbrew temu w co wierzycie ; ofiaruję siebie w ofierze z powodu Wiarygodnych, którzy cierpią i jęczą na tym szalonym świecie. To dla nich oddaję się na śmierć, ponieważ oni rozumieją że królestwo człowieka kończy się, aby zrobić miejsce królestwu Boga. I teraz, Żydowski narodzie, wiesz dlaczego jest napisane w różnych językach na krzyżu Jezusa : Król Żydowski.

(9) Im więcej czytacie Mojżesza w pośpiechu, tym mniej go rozumiecie, ponieważ nie można go pojąć jak tylko poprzez medytacje o sensie tego co jest napisane. Nie zrobiliście tego, a więc dowiadujecie się tylko dziś, że nie możecie być fizycznymi potomkami Abrahama, który nie mógł mieć dzieci w ten sposób. Podobnie, pojawia wam się także, że ani wy, ani wasi sąsiedzi nie mogli być potomkami Sema, jednego z synów Noego, ponieważ wyłącznie dzisiejszy świat jest światem Noego. I jak już było to mówione, jego arka, złożona z trzech części, nie jest wcale statkiem lecz tą księgą : księgą życia baranka, sporządzoną z trzech części. To jest arka, która zbawia, wybierając w świecie tych, których Bóg chce ocalić w jego wściekłości.

(10) Czy trudno zauważyć, że po katastrofie, Bóg obiecał kategorycznie Noemu, że już nigdy więcej nie ugodzi tego świata ? Jeśli więc Pismo ogłasza od dawna ten koniec skorumpowanego świata ; to dlatego że, w dzisiejszym świecie, w którym człowiek ma zaledwo dziesięć tysięcy lat istnienia, jest światem Noego. Oto dlaczego, Jezus ostrzegał świat, mówiąc, że to co się stanie w dniu Noego, stanie się również w dniu Syna człowieczego. Toteż dlatego, że świat, który jest bardzo młody na naszej młodej Ziemi, nie może zostać zniszczony dwukrotnie, lecz tylko raz ; ponieważ po przyjściu Emmanuela, ludzie znając całkowitą prawdę, nie mogą już budować świata mogącego być ponownie zniszczonym.

(11) Ale nie rozumiejąc co jest napisane o Noe i jego synach, nieuchronnie będziecie przeciw tym, którzy biorą udział we zmartwychwstaniu, którego im udzielam. I podobnie będziecie w stosunku do dzieci Syjonu, jeśli nie chcecie więcej usłyszeć tego co powiadam na tej górze i tych, których ona rodzi po mnie. Ta góra jest także nazywana Górą Oliwną, ponieważ oba drzewa oliwne, które dają swe owoce, są Mojżeszem i Emmanuelem. Uważajcie więc na wasze myśli, i dla waszego zbawienia, umiejcie mnie posłuchać.

(12) Nie ma wątpliwości, że Mojżesz był hebrajczykiem, którego Bóg sobie wybrał wśród waszego narodu, aby napisał on Jego wolę : prawo i proroctwo. Dlatego, Mojżesz wziął jako odniesienie wszystkie kraje, które miał pod ręką, wraz z miastami i wsiami i tych, którzy tam mieszkali. W związku z tym, to co on napisał jest do zrozumienia zgodnie z sensem, a nie zgodnie z pismem.

(13) Okazuje się więc dzisiaj, u schyłku świata, że jesteście imitacją Wiarygodnych, zarówno przez wasze obrzezanie jak i przez wasze fałszywe przekonania, które czynią was arogantami w stosunku do reszty świata. Gdyż głosząc wszędzie i od dawna, że jesteście wybranym narodem (tym obiecanym Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi), niechybnie wmawiacie innym narodom, że są resztkami na tej Ziemi ! I zaskoczeni jesteście, że w ich oczach nadal jesteście narodem do zwalczenia... Obrażacie Boga, który stworzył całą ludzkość i obrażacie mnie ! Ponieważ wszyscy obrzezani sercem z całego świata, są jego ukochanymi dziećmi, którym obiecał On całą Ziemię.

(14) Ruchy tam i z powrotem Ziemi pokażą nam, że czarni ludzie byli stworzeni jako pierwsi, następnie ludzie brązowi, następnie żółci i na samym końcu biali. Są to te cztery kolory ludzkości, które są czterema filarami świątyni, rozprzestrzenionej na całej powierzchni Ziemi : czterema kolejnymi pokoleniami stworzonymi przez Boga, które pozostaną na zawsze. Nie istnieje żadna inna świątynia, w której Bóg mieszka.

(15) Ale jest już napisane, że to czwarta generacja (biała generacja) nienawidzi Boga ; dlatego że, uważając się ponad Wiekuistego, który wszystko stworzył, niszczy ona Jego dzieła i przyciąga koniec świata. Dlatego Mojżesz i Emmanuel są wzięci wśród narodów tej ostatniej generacji ; wzięci, aby oswoić ją raz na zawsze, i aby przestała narzucać swoje zasady reszcie świata, która nie mogła jej się oprzeć.

(16) Nie można wiedzieć czym jest ten świat, który odrzucił Boga, jak tylko wiedząc, że będzie on zniszczony. Istotnie, po egipcjanach, byli to hebrajczycy, a następnie grecy, a potem rzymianie, którzy wraz z ich armią żołnierzy, ucywilizowali świat. Czyli zmusili ludzi dobrowolnie lub siłą przystosować się do ich myśli. Dlatego ludzie wciąż nie wiedzą kim oni są, skąd pochodzą, dokąd dążą ; i ignorują co robią i do czego będą podobne nadchodzące światy. Mają ciemność jako światło ; ponieważ, wy Żydzi, wy ich wszystkich wprowadziliście w błąd, od chwili przybycia Mojżesza.

(17) Aby mógł on pojąć Pismo Święte, które go ogłasza, ten, którego się spodziewacie nie może wystąpić z kraju, w którym było ono wykonane, ponieważ musi on nabrać dystansu, aby je zrozumieć. Dlatego jest napisane, że gdy Chrystus przybędzie, nikt nie będzie wiedział skąd się wziął. Ale podobnie jak i wy, urodziłem się w pobliżu wielkiego morza, nie obok was, lecz z drugiej strony. Stąd widzę Mojżesza i całą waszą historię lepiej niż wy nie bylibyście w stanie ich widzieć sami. Dlatego powiadam, że nie jesteście narodem wybranym. Jesteście ludźmi podobnymi do innych ludzi na świecie, ale ludźmi, którzy stali się najbardziej zarozumiali ze wszystkich z powodu hipokryzji waszych religijnych przywódców.

(18) Czy nie jesteście pewni wszystkiego, o czym mówię ? Bóg chroni swoje dzieci, Pismo Święte świadczy o tym. Otóż, czy ochronił on was, was Żydów, kiedy ten chory człowiek was prawie wszystkich wytępił ? Bóg nie zostawia wcale swojego ukochanego narodu przejść przez Holocaust, ponieważ nie stworzył go, aby został wyeliminowany. Zauważcie, jak to jest doskonałe, kiedy Bóg wstrzymał ramię Abrahama, po tym jak został poproszony do poświęcenia swojego syna Izaaka, aby go doświadczyć. Dlaczego zatem nie wstrzymał podobnie ramienia tego wariata, który was tępił ? Czy nie twierdzicie, że jesteście jak Izaak, dzieci Abrahama ?

(19) Ten syn Szatana tak postąpił względem was, ponieważ zrobił on i jego naród dokładnie jak wy ! Wierząc stanowczo, że był on zesłany z nieba, jak to on twierdził, aby móc rządzić nad całym światem, myślał, że jest on wybranym z wyższej rasy. I z łatwością przekonał do tego swój naród, który wówczas, wyobraził już sobie jak rządzi na całej Ziemi... Chcąc żarliwie (jak i rzymianie) powiększyć się na wszystkie kraje, nie mogliście jak tylko mu przeszkadzać ! Dlatego, po rozgniewaniu rzymian, którzy was rozrzucili w tamtych czasach we wszystkie strony, on was niedawno zebrał, aby was wytępić. Po czym, wy ocaleni, zgromadziliście się częściowo, aby zapewnić waszą obronę. Lecz, czy syn Szatana mógłby być przyczyną zgromadzenia wybranego narodu ? Czy nie byłoby to raczej sprawa wiarygodnego syna Bożego, który was zbiera tuż przed końcem ? Na ten temat także powinniście się zastanowić i odpowiedzieć.

(20) Biedni Żydzi, wy nigdy nie wiecie co robicie ! Od dziecka jestem pełen współczucia do was, ponieważ wasi pasterze zaprowadzają was zawsze do rzeźni ! Z waszymi nierozumnymi przekonaniami, jesteście również źródłem haniebnego rzymskiego kościoła i innych jeszcze religii, ponieważ narody nie chciały zostać z tyłu za wami, którzy twierdziliście być Bożym narodem. Tak więc mieliście mało szacunku dla ludzkości. Obraziliście Boga, który wówczas zamknął oczy na to co wam się stało, aby cały świat zrozumiał kim jest jego naród.

(21) Nauczanie przez wasze odwieczne sekty, a zwłaszcza te faryzeuszowskie, które nadal jest prowadzone nad waszymi głowami, było największą trucizną ludzkości, która nie jest już w stanie się podnieść. Wasi religijni przywódcy oszukują was ! Nie jesteście narodem Izraela, ponieważ Izrael Boży to ja nim jestem ; ja, który do was przemawia. Ale udając, że to wy byliście tym narodem, mogliście w ten sposób infiltrować sfery liderów i rządzić wieloma krajami. Tym sposobem, świat został poprowadzony w kłamstwie, i zakończy się w piecu, który nie jest wam obcy. Dlatego właśnie umieściliście Jezusa na krzyżu !

(22) Jeśli mnie posłuchacie i będzie wam żal, wielu z was zostanie ocalonych, w przeciwnym razie zginiecie ; ponieważ gniew Boga, skierowany do was dzisiaj jest niezrównany, i jest taki, ponieważ oszukaliście go. W istocie, Bóg zwrócił na wasz naród szczególną uwagę w czasach starożytnych i zrobił wam wielki zaszczyt wywołując wśród was Mojżesza, jak robi dziś wielki zaszczyt narodowi, w którym wzywa mnie. Lecz zdradziliście jego zaufanie, obraziliście go. Złamaliście jego prawo. Stopiliście złotego cielca i staliście się najbogatszymi na świecie. Nie szanowaliście żadnego z jego nakazów i nie mieliście żadnego szacunku dla ludzkości, i staliście się gorszymi od tych, którzy was tępili. Tak więc dziś, nie jesteście w stanie pojąć dlaczego Mojżesz stłukł tablice prawa u podnóża góry, kiedy was zobaczył jak robiliście tego cielca, który stał się bogiem ludzi !

(23) Jesteście odpowiedzialni za problemy dotyczące świata, a także ciemności, która go pokrywa, i jego końca. Oto wasze osądzenie w tym ostatecznym dniu ; i jesteście sądzeni przez słowo Jezusa. W tej kwestii także obraziliście Boga, ponieważ nie uwierzyliście w Jezusa. Lecz wielu z was powie, że jestem opętany przez demona, ponieważ jest konieczne, aby Pismo spełniło się również na ten temat. Niemniej, wszystko co powiadam jest całkowicie wiarygodne, inaczej trzymałbym język za zębami.

(24) Wiedzcie, że Mojżesz nie napisał wyłącznie dla was, lecz dla całego świata ; i to w języku takim , że nikt na świecie nie jest w stanie zrozumieć, poza osobą, którą on ogłasza. Dlatego mówię, że Abraham, Izaak i Jakub są moim jestestwem. Abraham dlatego że, cała Ziemia jest mi oddana ; Izaak bo jestem poświęcony w ostatecznym dniu ; Jakub bo walczyłem z ciemnością i wyszedłem z niej zwycięsko. Z tego powodu, jestem Izraelem Boga. I niezależnie od rasy lub koloru skóry, wszyscy ci, którzy wezmą udział we zmartwychwstaniu, którego im udzielam, zostaną moim narodem, narodem Izraela, który zbieram wokół mojego imienia, aby go ocalić. Mówię o obrzezanych sercach z całego świata, Żydowski narodzie, nie bądź więc zazdrosny...

(25) Na sposób Melchizedeka, przychodzę z głębi wieków i nawet przed wiekami istniejącymi na Ziemi, która nie była jeszcze stworzona. Dlatego świat ten, między światami z nieba, nie może być dla mnie zagadką. Tak więc, wy Żydzi, nie mogliście pozostać niezauważalni dla moich oczu. Zejdźcie więc z waszych wyniosłości i żałujcie, inaczej będzie źle z wami. Dla waszego zbawienia, radzę wam wymieszać się z waszymi sąsiadami ; są oni waszymi pierwotnymi braćmi, którzy jak i wy, są obrzezani ręką człowieka. Powiedzcie im, i zróbcie to dla mnie i dla nich, że dziś, u schyłku świata, nie ma już Żydów, ani innych religii, które są wyłącznie perwersjami umysłu i starociami tego świata, który kończy się w obecności Shiloh.

(26) Opuśćcie więc waszych przywódców religijnych, te strachy na wróble, oni wciąż prowadzą was do katastrofy ! Idźcie raczej za mną do królestwa, jeśli w ogóle budzi to u was natchnienie, ponieważ tutaj nie będzie już sekt i ich tradycji, nie będzie złotego cielca, nie będzie władzy, ani potęgi do dominacji nad ludźmi. Bóg jedynie będzie panował nad wszystkimi rodzinami plemion skupionych wokół jego prawa.

(27) Od czasów starożytnych, wasze sekty zmącały wody waszymi nogami. I sama myśl o tym jak wasi rodzice cierpieli, jeszcze nie tak dawno, wywołuje u mnie łzy. Lecz niewinni, którzy zginęli z powodu waszych przywódców religijnych i z powodu tego szaleńca, który chciał was wytępić, powrócą na Ziemię w swoim czasie, jak i ci, którzy zniknęli w terrorze stworzonym przez inne religie. Ziemia jest statkiem, który zabiera dusze aż do środka Koła i niewinne dusze odnajdą wielokrotnie nowe ciało, aby żyć tą całą drogę życia. Dlatego mówię, że wasi umarli zobaczą ponownie Słońce.

(28) Odwiedzona w starożytnych czasach, Jerozolima miała powstać stolicą narodów, wzorem miast człowieka. Lecz została ona stolicą religii, które się tam osiedliły. W tym sensie, jest ona jak nowotwór w świecie. Zostanie więc ona zniszczona, usunięta tym razem z powierzchni Ziemi. Ha ! Żydowski narodzie, umiesz tylko ożywiać we mnie mój ból. Ale Bóg nie pozostawi bezkarnie tych, którzy wśród was, użyli imię jego na daremno i doprowadzili was do katastrofy. Nie, Bóg nie zapomina o nich, ani nie zapomina o waszych niewinnych ofiarach. Idźcie więc za mną ufnie jeśli słyszycie mój głos ; ponieważ jestem waszym przyjacielem a nie waszym wrogiem, i jedynym prawdziwym przyjacielem, którego nie moglibyście mieć na tej Ziemi.

(29) Przebaczam wam waszą nadmierną pychę, dlatego że, będąc oszukanymi przez waszych przywódców z sekt, nigdy nie wiedzieliście co robicie. Przebaczam wam serdecznie i tym bardziej chętnie, że trzeba było, aby ten świat uwierzył w to, co już nie powinien więcej wierzyć i praktykować to, co już nie powinno więcej być praktykowane ; w przeciwnym razie, świt nigdy nie mógłby wzejść. Bóg zawsze spełnia moje życzenia, Żydowski narodzie. Dlatego też, wybaczam wam animozję, którą objawiliście w stosunku do jego syna i nie zbyt wiele uwagi poświęconej innych narodom świata. Powinniście się upokorzyć, a zachowacie życie.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Tłumaczenie Księgi Życia w internecie lub w PDF/Epub będąc ostatniej wersji, może zawierać błędy mimo całej staranności, którą zapewnialiśmy. Jeśli stwierdzicie jakiś problem, bardzo prosimy o zapoznanie się z oryginalnym tekstem, który znajduje się na witrynie francuskiej, aby go wyjaśnić. Aby tego dokonać, kliknij na francuską flagę, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Możesz również nas poinformować o wszelkim błędzie, aby nam pomóc w jego poprawieniu.

Dziękujemy wam za waszą wyrozumiałość.

TOP
Kontakt ...
iconezamknąć