Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka
Część pierwsza : Wypełnienie się pisma świętego

3

Przepowiednia

(1) Wielu będzie wątpić i wyrażą się na mój temat : ten człowiek, który pochodzi ze wsi i ze środowiska zwierząt, czy może on być tym, którego Pismo Święte głosi ? Widzimy jednakże, że porzucił pieniądze i majątek, i że wycofał się następnie od ludzi, aby szukać prawdy. Lecz, czy jest to wystarczające, abyśmy zaufali mu ? Czy nie powinniśmy raczej słuchać naukowców, zakonników lub bogatych, tych, którzy są wykształceni ? Zresztą, jakby jeden człowiek mógł nas poprowadzić do prawdy ? Jakiej prawdy ? Widzimy również, że był dotknięty i otoczony kobietami. Czy jest tak samo z Jezusem, którego uważa on za swoje podobieństwo ?

(2) Odpowiadam na to, że wycofać się od ludzi znaczy wycofać się z wód rzeki życia. I aby zrozumieć i wysłuchać tego, który mnie wysyła, jak Mojżesz byłem wyciągnięty z wód. Otóż, gdy jesteśmy wyciągnięci z wód, to przecież właśnie dla tego, że się w nich znajdujemy ! Mówię, że nie można oceniać z zewnątrz tego, czego nie przeżyliśmy sami od wewnątrz. Będę uczył o materii i umyśle, o człowieku i kobiecie i każdej rzeczy. Jak więc mógłbym mówić o materii jeśli jej w ogóle nie manipulowałem, lub o kobiecie jeśli bym ją znał tylko ze słyszenia ? Wszyscy prorocy mają kobiety, inaczej nie mogliby być zrównoważeni. Dlatego właśnie są kobiety, które towarzyszą Jezusowi w jego życiu a mianowicie kilka Marii ; bo Maria znaczy ta, która jest zamężna z Bogiem lub z jego synem. Są także łodzie ; jak również ten niewidomy od urodzenia, któremu otworzyłem oczy ; ten lekarz, który nie rozumiał zmartwychwstania ; Samarytanka, która znalazła go siedzącego przy brzegu studni (prawdy) i inne oprócz tego rzeczy, które będą wytłumaczone. Czytając, starajcie się więc nie zapytywać stale samych siebie, ponieważ jak tylko was nauczę, nie będziecie już mieli żadnego pytania więcej mnie do postawienia.

(3) Pismo Święte pokrywa historię świata od początku do końca, którym jest apokalipsa, i po której natychmiast nastąpi królestwo Boga na całej Ziemi. Jedynie Stwórca rządzić będzie z tymi, po których przyszedłem, ponieważ są oni jego owieczkami, jego ludem. Jest to potomność Abrahama, Izaaka i Jakuba, dla której cała Ziemia została obiecana w dziedzictwie. Ci mężczyźni i kobiety, wybrani przez Boga, są tymi, którzy rozpoznają się we mnie po spożyciu chleba z nieba, który im przynoszę. Ten chleb, który będzie pomnożony poprzez pomnożenie księgi, jest pokarmem dla umysłu, który otwiera oczy i wskrzesza ; ponieważ bez tego pokarmu, ludzie są martwi.

(4) Wiem, że jesteście bardzo zdziwieni, że człowiek może do was tak mówić jak ja to robię. Jednakże, słuchajcie i zrozumcie : skoro apokalipsa się jeszcze nie zrealizowała, inaczej bylibyście już w raju, jest ona więc nadchodząca. W rezultacie, jesteście razem z Barankiem Bożym w Piśmie Świętym, co oznacza z Eliaszem (wybranym), którego Jezus woła, którym jest Syn człowieczy. Nie jesteście więc dwa tysiące lat po śmierci Jezusa, lecz tylko w dniu, w którym siedzący, na mnie osiołku, jest w swoim objawieniu między wami. Przygotujcie się więc widzieć siebie obecnie ze mną w Piśmie Świętym, ponieważ jesteście tłumem, którego Jezus szkoli. I kiedy mnie usłyszycie, nie będziecie już wątpić ; ja wam to mówię. Nie potrafiłbym jednakże wam wytłumaczyć w parę słów, że moje życie i jego jest jednym i tym samym. Toteż, dlatego pokazałem najpierw, że moje pochodzenie jest zgodne z pochodzeniem Jezusa, i że wiarygodny dzień narodzenia jest piętnastym dniem ostatniego miesiąca w roku, który został dwudziestym piątym, w wyniku przestawienia o dziesięć dni, które miał dawniej kalendarz.

Zasłona pokrywająca Pismo Święte

(5) Stary testament i nowy testament były napisane pod zasłoną, aby ta zasłona zanikła z przybyciem Syna. Ale tak naprawdę, mamy dwie lektury, ponieważ są to dwie zasłony, które je pokrywają. Pod pierwszą, pod którą was wprowadzam, jest to świat kierowany przez Mojżesza, od początku do końca. A pod drugą, jest to życie Syna jedynego i nowego świata. Lecz bez Syna, stojącego na własnych nogach, księga proroków zostałaby zapieczętowana ; bo to tylko Ten, którego one zapowiadają, tylko on zdejmuje pieczęci i odkrywa ich zawartość od Adama do Baranka, który jest zwycięzcą w świecie. Jednak, tylko za pomocą całej księgi, jestem w stanie zdjąć pieczęcie. Starajcie się więc być otwarci, ponieważ nikt inny nie może wam pokazać tego, co sami zaniedbaliście.

(6) Według Pisma Świętego, czy to nie jest właśnie wtedy, kiedy Jezus doszedł do Szczytu Golgoty (co oznacza miejsce czaszki), kiedy zasłona w świątyni rozrywa się od góry do dołu ? Miejsce Czaszki nie jest niczym innym jak usytuowaniem czasu, kiedy umysł ludzki jest ukształtowany i w stanie udźwignąć prawdę, ponieważ do tej pory jeszcze tego nie mógł zrobić. I to podczas moich długich i bolesnych lat poszukiwań, dotarłem do tego słynnego miejsca czaszki, gdzie wszystko mi było ujawnione. Co było przyczyną mojej śmierci dla tego świata postawionego przez zbuntowanych ludzi i w przeciwieństwie do zasad życia, które były darowane wszystkim od początku. To wykazuje, że tylko Syn drze zasłonę w świątyni (zasłona która zakrywa Pismo Święte) ponieważ, kiedy się pojawia i umiera dla nas wszystkich, każdy nareszcie może pojąć to co jest napisane. I cała Ziemia trzęsie się ze strachu tego dnia !

(7) Moi poprzednicy, prorocy, długo przygotowywali moją tunikę i moją koronę, abym wstąpił na świat ubrany i koronowany. Gdyby mnie nie ogłaszali tak jak to oni zrobili w starym i nowym testamencie, od Adama do Baranka (którzy są postaciami tego, który miał nadejść), przybyłbym wśród was wszystkich bez przemocy i bez chwały, i nikt by mnie nie słuchał. Powinniście więc uznać Syna człowieczego poprzez jego charakter, jego światła i jego misję, i żebyście za nim szli dla waszego zbawienia i tego świata. To, co widzieliście w Piśmie Świętym, jest duchem jego osobowości, a także dziedzinami, do których on was poprowadzi oraz wynikające z nich cuda. Te cuda wystąpią, kiedy ja wam otworzę oczy wyjaśniając cały wszechświat (ciała niebieskie i światy), a także Pismo Święte, Syna człowieczego, skąd pochodzicie, kim jesteście, dokąd dążycie i to, co nastąpi w ciągu dalszych dni. Nic nie zostanie ukryte. Wszystko co było utajnione od stworzenia świata będzie ujawnione tym, którzy mają pokorne serca i zdrowe umysły.

(8) Lecz, aby wyjść z grobów i z miejsca martwych, w których jesteście, nie trzeba już więcej uważać ogłaszane zmartwychwstanie jakby za jakieś pobudzenie wszystkich tych, co żyli od początku świata ; ponieważ, was rozsądnych, ja was wskrzeszę, jak ja sam zmartwychwstałem z potęgą Tego, który mnie posyła. Tak więc, w tym szczególnym dniu, będziecie asystować w poważnej sprawie, w wielkim wyjątkowym zjawisku zmartwychwstania zmarłych, które jest waszym własnym zmartwychwstaniem. Zobaczycie wówczas wyraźnie Nową Jerozolimę (miasto święte), które jest obrazem nowych miast ludzi. Toteż, o tym wielkim dniu przybycia Syna, Pismo Święte głosi :

A oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje z góry na dół ; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, zmartwychwstało. I wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu Jezusa, weszli oni do miasta świętego i ukazali się wielu.

(9) Lecz przepowiednia znajduje się tylko w starym testamencie, w którym głoszone jest przybycie Emmanuela, którym jest Eliasz. Tematem nowego testamentu jest przedstawić go i wznieść, zapobiegając wszelkiemu oszustwu ; ponieważ tylko Prawdziwy może udowodnić kim jest. Będziecie więc przeżywać razem ze mną to, co jest napisane. I ja wam to mówię, ci którzy myśleli, że będą mogli zawładnąć moją winnicą, znikną z powierzchni Ziemi ; ponieważ Jezus jest duszą przepowiedni, duszą Boga w człowieku i w człowieku, którym ja jestem. Moje przybycie jest jednak naturalne i konieczne, jak to wam objawi się po posiłku przy moim stole.

(10) Jednakże, wierząc, że Zbawiciel przybył dwa tysiące lat temu, wielu twierdzi : Syn już był i nic się nie stało, nie udało mu się ! A ja wam mówię, że jest on oczekiwany wyłącznie dziś, w trudnych czasach, które są okresem mesjańskim. Człowiek nie ma absolutnie świadomości, że będąc przed apokalipsą, znajduje się on razem z nim, i on twierdzi, że mu się nie udało ? Czy ktoś myśli, że jest się ponad Stwórcą każdej rzeczy, i że można Go pokonać ? Ludzie nie wiedzą, że to planety powodują, że gwiazdy świecą, a oni by twierdzili, że mogą odsunąć Boga ? Człowieku pozbawiony rozumu, jeśli ktoś ma upaść na tej Ziemi to będziesz ty, ten który czyta ; a nie ja, ten który do ciebie pisze ; ponieważ jeśli nie jesteś w stanie postrzegać i uchwycić prawdy, nie zdołasz ukończyć swoich lat. Twoje zaskoczenie będzie wielkie, synu Ziemi !

Świadectwo Pisma Świętego

(11) Wierząc jak wy wszyscy, że chodziło tu o starodawne rzeczy, nie przyszłoby mi do głowy, abym szukał siebie w Piśmie Świętym. Jednakże, jak już mówiłem, rozpoznałem się w chwili, kiedy szukałem dowodów na temat tego, co już odkryłem o ciałach niebieskich, które zapewniają człowiekowi drogę życia. To było straszne dla mnie, ponieważ jest to przerażające widzieć swoją twarz w księdze napisanej od tysięcy lat. Jeszcze bardziej byłem zaniepokojony tym, że nie chciałem być tym człowiekiem ! Dlaczego ja, pomyślałem, czyżby nie było kogoś innego ? Lecz pomyślałem, inny powiedziałby to samo, i nie byłoby nikogo, aby przybyć ! Skończyłem więc na zaakceptowaniu po kilku zrzeczeniach ; ponieważ jak nie można powstrzymać się widzieć swojej własnej podobizny, kiedy pochylamy się nad wodą ; tak samo nie mogłem powstrzymać się widzieć siebie w Piśmie Świętym, nad którym się pochylałem.

(12) Dowodzi to również, że mimo wiedzy o czasach i każdej rzeczy, która była mi dana, bez dowodów proroków, nie mógłbym nic wiedzieć o sobie, ani nie byłbym w stanie się wznieść. Nowy testament jest także napisany w taki sposób, aby można było mnie poznać i iść za mną z całkowitym zaufaniem. Zrozumcie więc, że ja istnieję dziś nie z powodu Pisma Świętego, lecz wręcz przeciwnie, to Pismo Święte istnieje dla mnie. Jezus będąc podobizną i rzeczywistością Syna człowieczego, ja jestem jego wykonaniem, i Eliaszem, którego woła on z wysokości swojego krzyża.

(13) Nie chcąc być tym człowiekiem ; lecz, spięty siłą, jestem zmuszony przejść przed wami. Kiedy byłem młodszy robiłem to, co chciałem, lecz teraz idę tam gdzie mnie prowadzą siłą, wiedząc, że nie mam wyboru. I ponieważ tak się dzieje, Jezus mówi do Piotra (ja nim jestem) :

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci : gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego : Pójdź za mną.

Pokażę niedługo, że to ja jestem Piotrem w Księdze, i zrozumiecie dlaczego idę za Jezusem. Lecz, już rozumiecie przez jaką śmierć chwalę Tego, który mnie posyła. Jednakże, nie przychodzę was pouczać. Przychodzę pokazać wam tylko rzeczy niebiańskie i naziemne takie jakie są, żebyście mogli oświecić się i ocalić wasze życia. Następnie, każdy zrobi to, co chce. Lecz wiedzcie już, że prawda, do której was poprowadzę, uwolni was z ciemności i waszych łańcuchów ; bo tylko prawda uwalnia człowieka.

Zamknięte wrota świata

(14) Jesteście niewolnikami i nieszczęśliwi w tym świecie, dlatego że nie znacie prawdy. Toteż, z czasem, narody zostały parkami i zagrodami, w których ci, co rządzą mają władzę wykonawczą nad waszym umysłem, waszymi ciałami, waszą własnością, waszą wolnością ; a także nad ziemią, której już nie posiadacie. Jesteście ich poddanymi i ich niewolnikami.

(15) Nie mając żadnego wewnętrznego światła, władcy nieuchronnie prowadzą świat do jego upadku. I jesteście tego całkiem blisko, ponieważ od tej chwili, wrota się zamykają. Nie ma już przyszłości dla tego świata takiego jakiego znamy. Czy ukazuje wam się, że wrota zamykają się, i że z tego powodu nie możecie dalej przewidzieć przyszłości dla waszych dzieci ? Ci ostatni to widzą i wielu z nich rozpacza, ponieważ prowadzono was w kłamstwie o człowieku i jego losie, a także o Bogu i jego synu. A więc, jak świadczy Pismo Święte, jesteście ślepi, głusi, kalecy, porażeni, trędowaci i kulejący w duchownym sensie. Jak więc moglibyście wiedzieć skąd jesteście na tej Ziemi i dokąd zmierzacie ?

(16) Lecz w wodzie Pisma Świętego, ja was ochrzczę, wyleczę i uzdrowię z waszej ułomności. Po czym, wy, którzy mnie słuchacie, będziecie zgodni z elementami istnienia i powodem, do których byliście stworzeni, ponieważ będziecie inni i nie będziecie więcej patrzeć tymi samymi oczami. Co będzie waszym pierwszym krokiem do zbawienia.

(17) Człowiek czysty i niewinny jest barankiem. Ten obowiązkowo ma w sobie serce i umysł jego młodości. Wtedy porozumiewa się jak dziecko, opowiadając to, co widział i słyszał nie martwiąc się o tych, którym on przeszkadza. Taki jestem. Oto dlaczego, kiedy Jan mnie widział tego dnia, powiedział : oto Baranek Boży ! I przedstawił, poprzez Jezusa, moją postać i moją osobowość, a także dziedziny i tematy, do których was zaprowadzę, i co to będą za cuda, które wykonam. Te cuda dotyczą uzdrowienia, o których już mówiłem. Jan był więc zesłany przede mną, aby przygotować drogę. Lecz gdyż przedstawił Baranka (który jest tym samym barankiem, który walczy z przekupionym światem w apokalipsie), nikt nie zorientował się, że chodzi o Syna człowieczego, który nadchodzi u schyłku świata, kiedy wrota są zamknięte. Dzięki temu, rozumiecie teraz dlaczego jest napisane :

Jezus pojawił się na ich oczach (jego uczniom) wrota były zamknięte.

Dwa tysiące lat temu, wrota nie były jeszcze wcale zamknięte, ponieważ świat był w stanie wykonać jeszcze dużo rzeczy. Otóż dziś, zamykają się one jedne za drugimi, jak to się wam ujawnia patrząc na stan świata. Miejcie więc świadomość, że czego by on nie dokonał, ten świat jest stracony ; tak jest z powodu niemożliwości powrotu wstecz, aby podjąć nowy początek. Zresztą, nawet jeśli mógłby to uczynić, podążałby tymi samymi ścieżkami i dotarł w to samo miejsce ; dlatego, że w nieświadomości w jakiej jest, człowiek nie może wiedzieć jak należy żyć, aby nie niszczyć tego, co go utrzymuje przy życiu.

Koniec fałszywych przekonań

(18) Lecz powiedzą : nikt nie może zabronić człowiekowi mieć religię ! Niewątpliwie, aż do przybycia Syna człowieczego, który prowadzi stworzenie do całej prawdy, nikt nie mógł zapobiec rozwojom religii, które są wieloma szkodliwymi sektami a nie Religią, która polega na miłości i ochrony wszystkiego tego, co Bóg stworzył. Lecz, aż do dziś, wasze wiary w ludziach zakonnych, politycznych, filozoficznych, naukowych lub wypełnionych pieniędzmi, przeszkadzały wam dostrzec jaki był ten świat i jakie będzie jego zakończenie. Toteż, nie mogliście wiedzieć w jakich czasach znajduje się ten świat, ani pojąć czym jest rozdzielenie ludzi ogłaszane na koniec świata. To oddzielenie jest oddzieleniem kozłów i owiec, lub pszenicy i chwastów wyrażone w Piśmie Świętym, które opisuje również czym jest apokalipsa, która ma nastąpić. Po czym, nie wiedzieliście, że miasto święte (które jest nową Jerozolimą zstępującą z nieba), jest wzorem dla nadchodzących miast.

(19) Dlatego mówię wam, wszystko to, co wasi nauczyciele wam wmawiali na temat wszechświata, Ziemi, świata, człowieka i tego, co jest w głębi wszechświata ; a także na temat przepowiedni i o pośle wysłanego przez samego Boga, jest szczytem kłamstw ! Nic nie jest rzeczywiste w ich doktrynach, które wypiekają w piekarniku, dla zabicia czasu, aby przyjęły wygląd chleba z nieba. Lecz wszystko w tym, o czym oni was szkolą jest kłamstwem od początku do końca. W każdym razie, będziecie mieli dużo trudności, aby przyznać, że wasze rodowe przekonania na temat nieba, proroctwa i Jezusa są całkowicie błędne. Strzeżcie się tego, ponieważ świat umierający wzywa o prawdę.

(20) Choć jestem osiołkiem, małym oślicy, zdejmę uzbrojenie tych, którzy dominują i używają kłamstwo ; i nie będzie to wcale dla ich chwały ! Jest napisane, że ci, którzy się wynoszą będą poniżeni przez Syna człowieczego, kiedy przyjdzie oddzielić kozły z owieczkami. To jest przepowiedziane i spełnia się dziś, kiedy jeszcze nigdy nie byliście tak oddaleni od prawdy. Nadstawcie zatem uszu, i okażcie trochę cierpliwości w czytaniu, podobnie jak i ja okazałem cierpliwość w pisaniu ; ponieważ u schyłku świata, Syn poślubił prawdę i zaprasza na obiad weselny wszystkich rozsądnych. W Piśmie Świętym, chodzi o obiad Jezusa darowany u schyłku świata dla jego uczniów z żywnością dla ducha, którą jest chleb i woda, które przynoszę dla tych, którzy są głodni i pragną prawdy.

(21) Syn, we własnej osobie, jest ostatnim prorokiem, który wznosi się, aby działać i zebrać to, co jego poprzednicy zasiali. Oto dlaczego, pokażemy, że przepowiednia znajduje się w starym testamencie ; i że nowy testament miał za zadanie wznieść mnie, po wyprowadzeniu oszustów przede mną, i żeby przybywając niespodziewanie, mógłbym ich złapać w ich pułapki. Nowy testament miał za zadanie, aby przygotować moją ścieżkę, ponieważ trzeba było kilka stuleci dla takich poczynań. Lecz jest on także napisany, aby wiarygodny Syn mógł się rozpoznać. Istnieje on więc dla waszego zbawienia, ponieważ zapobiega oszustwu lub je ujawnia.

(22) Jeśli zaniepokoję was w tych pierwszych słowach, które wskazują wyraźnie, że religie zatruły ludzi od wieków, jednak to, co mówię jest całkowicie wiarygodne. Nie bądźcie więc podejrzliwi, i zrozumcie to, co tłumaczę, aby uratować wasze życie. Nie jest to bez uzasadnienia, jeśli przychodzę dziś niespodziewanie, podczas gdy świat wypowiada swoje ostatnie słowa, ponieważ mam naród do uratowania przed tym, co nadchodzi. Ten naród, jak mówiłem, jest złożony ze wszystkich rozsądnych ludzi z całego świata, których będę uczył i gromadził wokół mojego sztandaru, aby z nich utworzyć naród jednomyślny i unikalny. W ten sposób, poprzez jednego, każdy z nich będzie wiedział kim jest w świecie i we wszechświecie. Czy nie jest to wielki cud, którego jedynie Syn jest w stanie spełnić ?

Wykonanie dekretu

(23) Zmiana świata zaczyna się od zmiany człowieka. I Jezus ogłasza tego, który przyjdzie to zmienić. Ja jestem tym człowiekiem ogłaszanym. Dlatego, w tym oczekiwaniu, trzeba było słuchać Boga w Piśmie Świętym i praktykować jego przykazanie. Lecz, nie chcąc wcale słuchać Boga ani szukać prawdy, otóż nadchodzi kara. Bądźcie więc czujni wobec tego, co wam pokazuję, ponieważ Bóg w dekrecie powiedział, że uczyni człowieka tak rzadkiego jak czyste złoto na Ziemi, tak rzadkiego jak złoto z Ofiru ; to z przyczyny hipokrytów i złośliwych, którzy rządzą siłą marnując świat. To daje całe znaczenie temu słowu w Piśmie Świętym, które tłumaczy apokalipsę na końcu starego testamentu :

Bo oto nadchodzi dzień,
Palący jak piec.
A wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę
będą słomą ;
Więc spali ich ten nadchodzący dzień,
Mówi Pan zastępów,
Tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.
A dla was, czczących moje imię,
wzejdzie słońce sprawiedliwości,
I uzdrowienie w jego skrzydłach ;
Wyjdziecie i będziecie podskakiwać
jak tuczone cielęta.
I podepczecie grzeszników,
Gdyż oni obrócą się w popiół
Pod stopami nóg waszych w dniu,
W którym ja będę działał,
Mówi Pan zastępów.

Następnie dodaje On :

Oto ja poślę wam proroka Eliasza, (wybrańca)
Przed nadejściem dnia Pańskiego,
Dnia wielkiego i strasznego.
I skłoni serce ojców ku synom,
A serce synów ku ich ojcom,
W obawie, żebym nie przyszedł i nie poraził ziemi przekleństwem.

Jeśli dziś pojmujecie i przyznajecie, że jeden człowiek miał przybyć, aby oświetlić i schronić tych, co rozumieją, jest łatwo pojąć to słowo z Pisma Świętego i to, co jest jego wykonaniem. Nie czekajcie więc, aż będziecie mieli uszy z popiołu, aby mnie wysłuchać, ponieważ ja jestem Eliaszem, tym ogłaszanym prorokiem.

(24) Poprzez wyjaśnienia o ciałach niebieskich, zobaczymy, że człowiek był stworzony takim jakim jest, mniej jak dziesięć tysięcy lat temu, i to z powodu tej wielkiej młodości, jego serce kieruje się zasadniczo do zła. Toteż, Bóg wysłał najpierw Mojżesza, abyśmy mieli świadomość o Jego prawie i uprzedził świat o tym, co mu się stanie jeśli je nie zastosuje. Otóż, ludzie, zdradzeni przez ich dumę, odrzucili to prawo i postawili królów na ich czele, żeby Bóg nie rządził nad nimi. Widząc to, Bóg nie stawiał człowiekowi przeszkód nad wszystkim tym, co czynił, aż do chwili, gdy zada on sobie bolesną nauczkę, której nie będzie w stanie zapomnieć tak szybko ; ja wam to mówię.

(25) Świat robił więc wszystko to, czego nie będzie trzeba już nigdy więcej czynić na tej Ziemi. Ponieważ, jego bunt, zakończył się sprowadzeniem nuklearnych kotłów, które są środkiem do usunięcia na Ziemi wszystkiego tego, co nie ma prawa się na nim znajdować. Z atomu świat został stworzony, przez atom zostanie on zniszczony. Jest to dzień Wszechmogącego. Toteż, jak to On obiecał, Bóg wysyła Eliasza.

(26) Wiem, że zastanawiacie się w jaki sposób ci, którzy rozumieją będą ocaleni. Do tej chwili powiadaliście : czy broń nuklearna może być używana ? Jeśli może, czy zostaną żywi ludzie ? Czy Ziemia będzie jeszcze mieszkalna ? Odpowiem przede wszystkim, że w chwili, gdy Szatan wprowadził swoje kotły na świecie (elektrownie jądrowe), światu temu pozostają nieuchronnie ostatnie przemówienia. Zaprawdę, to wcale nie te kotły prowokujące niszczycielskie siły są przyczyną końca świata, lecz powody, które je sprowadziły.

(27) Wiedzcie jednak, że synowie Szatana, którzy zacierają ręce z zadowolenia rozwijając ich broń nuklearną, mają daleko, aby sobie wyobrazić to, co się stanie. Wciąż nie rozumieją, że w dniu, kiedy wojskowi użyją ich broń, będą mogli to zrobić tylko masowo, prowokując w ten sposób pożar Ziemi, po którym natychmiast nastąpi potop wokół całego świata. Tak jak to będzie omawiane, będzie to waszym zbawieniem, dlatego, bo istnieje parada przeciw temu ogniu i przeciw potopowi, który będzie wywołany przez niego. Wiedzcie jednak, że ogień będzie destrukcyjny a potop reparacyjny. Ziemia wtedy zmieni swoje oblicze. I wtedy wyjdziecie jak cielęta z obory i będziecie podskakiwać z radości na popiele złośliwych, ponieważ tym razem będziecie uwolnieni od władzy szatana na zawsze. Będziecie wtedy w królestwie, w którym nie ma już śladu tych co marnowali świat, i będziecie w nowym świecie, który nie będzie już nigdy zniszczony.

(28) Zrozumcie wreszcie, że mechanizacja i bronie nuklearne, które ona wprowadza są nieuniknionymi konsekwencjami ciemności i złego umysłu tych, którzy rządzą. Głosząc się sami jako Bóg, ci hipokryci nie mogli spostrzec dokąd prowadzili świat, i że mieli zniknąć razem z nim. Wówczas, nie obawiajcie się wcale przywódców narodów, możnych, bogaczy, zdobywców, naukowców, wojskowych i religijnych, którzy ich błogosławią i ich czczą ; ponieważ po tym jak mieli bezczelność przeciwstawić się Bogu, ich dzieła spadną na nich. Oni powinni byli wysłuchać i uwierzyć w Pismo Święte, lecz, aby rządzić, nie chcieli oni tego wcale zrobić.

Zmiana świata

(29) Z Synem lub bez Syna człowieczego, ten koniec jest zdecydowany i nie może być przełożony. Wiedzcie jednakże, że Bóg wcale nie stworzył całą rodzinę słoneczną i jej żywy świat, aby nie zostało żadnego ocalonego. Toteż, w apokalipsie Jana, każdy widzi, że Barankiem jest ten, który zwalcza przekupiony świat obosiecznym mieczem swoich słów, że zwycięża i że panuje wraz ze świętymi na wieki wieków. Otóż, ponieważ apokalipsa jest przed nami a nie za nami, jesteście w obecności tego baranka ; wszędzie, gdzie byście nie byli na Ziemi. Toteż słuchajcie : skoro jesteśmy tuż przed apokalipsą, jest pewne, że nie jesteśmy po czasach Noego, lecz w świecie Noego, który jest pierwszym przekupionym światem, który zostanie zniszczony. Skąd taka pewność ? Ponieważ po zniszczeniu przekupionego świata, Bóg obiecał Noemu, że już nigdy więcej go nie zniszczy. Powiedział mu :

Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc.

Obiecując kategorycznie Noemu, że już nigdy więcej nie uderzy świata, tak długo jak Ziemia będzie się utrzymywać, Bóg nie może tego ponownie zrobić ; inaczej zniszczyłby go dwa razy i nie dotrzymał swojego słowa. Otóż, Bóg nie jest kłamcą. I dzisiaj, kiedy odwiedza Ziemię, każdy się o tym przekona ; ja wam to mówię.

(30) Arka Noego oczywiście nie jest statkiem złożonym dosłownie z trzech pięter, lecz tą księgą, którą piszę dla was, i która składa się z trzech części. Ponieważ, to on przychodzi po was, wyciągając was z ludzkiego morza, aby was schronić na szczytach, podczas gdy ogień i woda dokonają swojego dzieła. Noe jest jednym z moich siedmiu lamp w Piśmie Świętym. Toteż, wiem o czym mówię.

(31) Lecz Jezus uprzedził cały świat, że w dniu, kiedy pojawi się Syn człowieczy, nastąpi to, co wydarzyło się w czasach Noego i w czasach Lota. Co jest bardzo do siebie podobne. Ażeby wam to służyło jako dowód i zachęcało do słuchania mnie, oto co powiedział Jezus na dzień mojego przybycia :

Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna człowieczego (potoczy się bardzo szybko). Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie.
Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna człowieczego : jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki ; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota : jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich ; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn człowieczy się objawi.

(32) Kiedy wierzymy w Jezusa, wierzymy w to, co on mówi. Czy to jednak są te słowa Jezusa, których nauczają kapłani ? Czy oni domagają się was, abyście się trzymali gotowi na przyjęcie Syna człowieczego, i abyście wstąpili do Arki ? Jest oczywiste, że w dosłownym sensie, Arka jest statkiem... Lecz Pismo Święte nie czyta się wcale w dosłownym sensie, mieszkańcy grobów ! Ponieważ, czy możecie sobie wyobrazić Noego biegającego za owadami, i za małymi i dużymi ptakami z każdego kraju, a także za gadami, za czworonogami i innymi zwierzętami z całego świata, aby umieścić każdy wzór gatunku w arce z wodą i odpowiednią dla nich żywnością ? Czy właśnie w to wierzycie ? Porzućcie raczej pouczenie waszych szefów religijnych, pozwoli to przywrócić kształt waszym twarzom i waszym myślom. I idźcie za mną, a nie będziecie w błędzie.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Tłumaczenie Księgi Życia w internecie lub w PDF/Epub będąc ostatniej wersji, może zawierać błędy mimo całej staranności, którą zapewnialiśmy. Jeśli stwierdzicie jakiś problem, bardzo prosimy o zapoznanie się z oryginalnym tekstem, który znajduje się na witrynie francuskiej, aby go wyjaśnić. Aby tego dokonać, kliknij na francuską flagę, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Możesz również nas poinformować o wszelkim błędzie, aby nam pomóc w jego poprawieniu.

Dziękujemy wam za waszą wyrozumiałość.

TOP
Kontakt ...
iconezamknąć