Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka
Część pierwsza : Wypełnienie się pisma świętego

6

Zesłanie Ducha prawdy

(1) Jan głosił pokutę i chrzcił ludzi w Jordanie, zanim nie odszedł, aby zostawić miejsce Jezusowi. Jordan jak i Nil reprezentują wody rzek życia, które nie przestają płynąć. Oto dlaczego, Jan uczył tłum w tej rzece, aby ostrzec ludzi przed dzierżawcami i przed doktryną faryzeuszów i saduceuszów : tymi żydowskimi sektami, które zatruły świat jeszcze przed rzymianami.

(2) Dzierżawcy byli tymi, którzy pobierali podatki, powiedzmy tymi, którzy mieli prawo brać pieniądze publiczne. Faryzeusze, którzy byli członkami żydowskiej sekty, lubowali się w zwracaniu na siebie uwagi przez zewnętrzną świętość ich życia. Lecz ukrywali w pozornym rygorze, najbardziej rozpustne zwyczaje. Ponieważ, pogardliwi, zarozumiali i bardzo obłudni, łamali oni prawo Mojżesza. Niemniej, chcieli dawać lekcje poprawnego zachowania się i twierdzili, że są w stanie oddać prawdziwy sens Pisma Mojżeszowego. To ich właśnie Jezus określa jako grobowce wybielone, ponieważ dotyczy to zmarłych, którzy wybielają własne grzechy udając wielką, obłudną skruchę przed obliczem Boga. Oni są przyczyną nieszczęścia żydów oraz mojego odczucia, ponieważ zatruli własny naród i cały świat, który dzisiaj obumiera.

(3) Co do saduceuszów, którzy należeli do innej żydowskiej sekty, byli oni przeciwko faryzeuszom. Werbowali członków zasadniczo z bogatej klasy i myśleli tylko o korzystaniu z bogactwa, które afiszowali. Bez kultury, nienawidzeni przez naród, zaprzeczali nieśmiertelności duszy i zmartwychwstaniu ; ponieważ traktowali zmartwychwstanie duszy, o której mówi Pismo Święte, jako zmartwychwstanie ciała, o którym przypomnimy w swoim czasie. A kiedy pojawił się nowy testament, wszyscy ci ludzie zdecydowanie sprzeciwili się Jezusowi ; ponieważ uznając tylko stary testament, nawoływali oni Emmanuela, mając jednak nadzieję, że to była tylko bajka i że on nigdy nie nadejdzie.

(4) Opowiadam wam o tych sektach, aby kontynuować wyjaśnienie tego, co się stało za czasów Jana Chrzciciela aż do dziś. W istocie, zauważcie, że ludzie tego typu, bez kultury i zarozumiali, o których wspomniałem, wciąż istnieją w tej samej formie i nie zasadniczo wśród żydów. Znajdują się stale wśród członków kościoła rzymskiego, w którym napotykamy podobne osoby, czyli pogardliwe, zarozumiałe, obłudne, bogate i mające się z dala od reszty ludzi. Oto dlaczego pragnęli rządzić na Ziemi. Niewierzący, oni nigdy nie ogłaszają przybycia Pasterza, ponieważ, w ich oczach już on przyszedł, zmarł, i to ich dowódca (fałszywy prorok) jego zaś zastępuje... Jezus zaczął z nimi walczyć, abym ja Emmanuel, z nimi zakończył. Ponieważ nie ma innej religii jak ta z serca, która przybliża człowieka bliżej jego braci i jego Stworzyciela. Każda inna religia jest ścieżką zguby.

Ogłoszenie Syna Człowieczego

(5) Chrystus ma nazwę Jezusa w Piśmie Świętym i Emmanuel w świecie dzisiejszym. Jan przyszedł, aby wyrównać szlaki tego człowieka, którego nazywa również Barankiem, i tak też go nazwał Abraham. Bo jest to pewne, że ten którego Bóg namaszcza swoim olejkiem, nosi w sobie niewinność dziecka, które nie martwi się tymi, którym prawda sprawia kłopot. Takim jestem, i tacy są ci, po których przyszedłem, aby wprowadzić ich do królestwa Bożego.

(6) Jan ostrzegał o tym dniu i głosił pokutę. Potem ustąpił miejsce Jezusowi, który, przed odejściem ogłasza z kolei tego, który ma przybyć, aby wykonać Pismo Święte i pocieszyć tych wszystkich, którzy rozpaczają z powodu tych, którzy rządzą od starożytności, obciążając stale niesprawiedliwość, i którzy przekupili świat. Jezus rzekł na ten temat :

Jednakże mówię wam prawdę : pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu ; bo nie wierzą we mnie ; o sprawiedliwości zaś ; bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie ; wreszcie o sądzie ; bo władca tego świata został osądzony.
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz (dwa tysiące lat temu) jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie on, Duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie (z własnej woli), ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

(7) Ten, którego Jezus zapowiada, dlaczego nazywają go księciem tego świata ? I dlaczego tak przemawia : on mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi ? Odpowiedz brzmi tak, że Jezus jest obrazem syna jedynego, który nadchodzi na koniec czasu, aby spełnić Pismo Święte.

(8) Te słowa Jezusa (napisane wedle Jana szesnaście) wyjaśnia zarówno odejście Jezusa i przybycie Emmanuela. Tak jak Jan musiał odejść, aby zostawić miejsce Jezusowi, tak i Jezus musiał odejść, aby zostawić miejsce temu, który poprowadzi stworzenie do całej prawdy. Dlatego Jan w swojej księdze, uśmiercił Jezusa na krzyżu z powodu cierpienia, które ponosił i które ja również doznaję, jak i uśmiercił siebie samego kończąc z uciętą głową.

(9) Jednakże, nie wierzcie we mnie wyłącznie dlatego, bo mówię, że jestem człowiekiem Boga ogłaszanym na koniec wieków, ponieważ każdy może twierdzić że nim jest ; jak właśnie wielu uczyniło, aby utworzyć sekty. Nie, wręcz przeciwnie, doradzam wam przeczytać tą księgę od początku do końca nie ignorując żadnego fragmentu ; ponieważ to w ten sposób pojawi się wam cała prawda. Wtedy będziecie mieli inny pogląd na życie : pogląd na ciała niebieskie, na świat, na sprawiedliwość i na wszystko co nadejdzie. Już nic nie będziecie ignorować w żadnej dziedzinie nauki. Wtedy nie będzie już konieczne, abym wam tłumaczył kim jestem.

(10) Ojciec, Syn, Duch Święty są we mnie razem oznaką świętej trójcy, która zmusza mnie uczyć całej prawdy. W odniesieniu do zesłania tego człowieka, Jezus rzekł (wedle Jana czternaście) :

To wam powiedziałem przebywając wśród was. A pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.
Następnie dodaje : Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie.

Po wypowiedzeniu tych słów, Jezus śpieszy się rozmawiać na inny temat, z obawy, żebyśmy nie zrozumieli jego słów przed czasem. Lecz mówi, że nie mam nic swego w nim, ponieważ on sam jest odzwierciedleniem moim ; i to rzeczywiście w jego imieniu Ojciec posyła mnie, aby nauczać wszystkich rzeczy. Zastanówcie się zatem nad słowami Jezusa, które cytuję. I będzie jasne, gdy zapowiada on księcia świata, że chodzi o zapowiedź Emmanuela ; którym jest Eliasz i ja we własnej osobie, którą on wzywa, kiedy został ukrzyżowany.

Listy Jana do Syna człowieczego

(11) Aby otworzyć mi oczy, Jan napisał do mnie cztery długie listy pokazujące mi, że życie Jezusa i moje są jednym i tym samym życiem. Widzę to poprzez dokonania , które są zawsze spójne z tym, co jest napisane. Po czym, w apokalipsie, pisze do mnie siedem następnych krótkich listów (listy do siedmiu kościołów) które są w prawdzie kierowane do siedmiu duchów Boga, które są dane Synowi. W ten sposób Jan ochrzcił mnie ; ponieważ mówię jeszcze raz, że ochrzcić, to znaczy zanurzyć w strumienie żywej wody Pisma Świętego, a nie czynić nawróconych udając sakrament.

(12) Pierwsze cztery listy o podobnym wyglądzie, które Jan do Syna kieruje, są zatytułowane : Mateusz, Mark, Łukasz i Jan. Są one dla was wszystkich niezrozumiałe, ponieważ są one napisane językiem i cechami umysłu, które należą tylko do tego, który miał je wykonać. Są one napisane, abym zwrócił uwagę najpierw na samego siebie, i abym wzniósł się, ale także, abym pokazał wam wszystkie cuda, których dokonam wśród was, zaczynając od największego ze wszystkich : zmartwychwstanie zmarłych.

(13) Wszyscy jesteście zrodzeni z niewiasty, i żaden z was nie narodził się jeszcze duchowo. Zostańcie więc ze mną ; a zapewniam wam, że narodzicie się w ten sposób drugi raz, ponieważ już nie będziecie tacy sami. Będziecie wtedy znali zmartwychwstanie, o którym mówi Pismo Święte i dlaczego Jezus mówi, że trzeba narodzić się dwa razy.

(14) Te cztery listy od Jana są dla mnie szczeblami, schodkami, które pozwoliły mi się wznieść po otwarciu mi oczu. Oto dlaczego, kiedy Jezus jest chrzczony przez Jana, Jan do niego mówi :

To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie !

Jan mówi w ten sposób, ponieważ wie że nie ma światłości Syna człowieczego, przed którym był on wysłany, aby mu przygotować jego ścieżki. Oto dlaczego rzekł on ludziom zanim Jezus do niego przyszedł :

Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia ; lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie ; ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot : pszenicę (wybrańców) zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.

(15) Nikt nie może służyć Bogu jeśli nie wycofa się z ludzkości ; ponieważ, albo służymy tym co rządzą , albo służymy Bogu. Otóż, nie można służyć Bogu inaczej jak tylko przez akty wiary i dziękczynienie, a nie przez oczyszczanie się w ogrodach, tak jak to czynią kapłani i ci wszyscy, którzy izolują się ! A gdy w okresie swojego życia ktoś wycofuje się z ludzkości, aby służyć Najwyższemu, składa on ślub nazireatu. Skąd nazwa nazarejczyk dana Synowi, który przez wiele lat, pisze prawdę, którą chwyta z rąk Boga. Oto dlaczego jest napisane : nazwany będzie Nazarejczykiem. Żeby móc oczyścić swój obszar i zgromadzić pszenicę do królestwa, w istocie, nie może tego zrobić Syn, jak tylko nauczając przy pomocy księgi, i będąc wycofanym z życia codziennego.

(16) A ten ogień, który nie gaśnie, jest tym płonącym krzewem, który rozpalam w was i który prowokuje goryczkę w waszych wnętrznościach. Ale nie przejmujcie się jednak, ponieważ musicie się oczyścić przez te cierpienia duszy, aby brać udział w zmartwychwstaniu, które przeprowadzam w was.

Przebudzenie Syna Człowieczego

(17) Aby ci którzy badają Pismo Święte bez znalezienia podstawy nie mogli zaprzeczać mi, zwróćcie uwagę na moje wyjaśnienia. Najpierw, zauważcie, że prorocy nie są skąpi nadając imiona ich wszystkim postaciom. Istnieje jednak jeden uczeń umiłowany, spoczywający na piersi Jezusa, którego imię nie jest nigdy wymienione w Piśmie Świętym. Jednakże, będąc tym, którego Jezus kocha, i który za nim wszędzie chodzi, konieczność posiadania imienia narzucała się bardziej niż dla innych osób. Czy nie jest to o czym właśnie myślicie ? Widzimy także tego ucznia jak biegnie z Piotrem do grobu, aby zobaczyć gdzie położyli Jezusa ; że wpada pierwszy, i że nie widząc go, rozumie o co chodzi. A to co on widzi, to dwa anioły : jeden nad głową a drugi u stóp, gdzie powinien być Jezus. Chodzi o Mojżesza i Emmanuela, którzy są jedynymi świadkami Boga wysłanymi na Ziemię, aby oświecić ludzi i ich zbawić.

(18) Kiedy Jezus jest ukrzyżowany, zwraca się cały czas do tego ucznia bez imienia. Wreszcie, to nadal ten uczeń daje świadectwo o Jezusie, ponieważ jest napisane :

Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał.
A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.

Wyjaśnienie tego jest dane przez ucznia umiłowanego, spoczywającego na piersi Jezusa, którym nie może być innym jak jego sobowtór. Bo to oznacza w sensie duchowym z całą pewnością, tak jak dwa nałożone na siebie obrazy. Jest to oczywiście Emmanuel (nowe imię Chrystusa), który pisze całą prawdę i którego Jan przyszedł wybrać wśród ludzi, zaczynając od przyciągnięcia jego uwagi na fakt, że imię tego ucznia nie jest nigdzie wspomniane i że jest to zagadka, która go zaskoczy.

(19) Rzeczywiście, przyglądałem się uważnie postępowaniu tego człowieka bez imienia; i kiedy zauważyłem, że szedł z Piotrem, zdałem sobie sprawę, że był on współimiennikiem Piotra. A kiedy zobaczyłem, że Piotr był wołany przez Jezusa, który szedł po morzu (wzniesiony nad wodami Pisma Świętego), i że zmierzał w jego stronę wątpiąc (dlatego też tonął), zrozumiałem, że Piotr szedł w jego stronę, aby zobaczyć w nim swój własny obraz. Tak więc tym uczniem był Piotr, a Piotr był tym ogłaszanym Synem człowieczym. To mnie przemieniło, ponieważ zrozumiałem, że chodziło o mnie. Pojąłem wtedy te mocne słowa Jezusa :

Ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję Kościół mój.

Co oznacza : ty który rozumiesz, jesteś Piotrem w księdze (pomazańcem Jakuba). Idź za nim, a dotrzesz do mnie, aby uświadomić sobie, że jesteś wybranym, Eliaszem, którego wołam z góry krzyża. I to ty zbudujesz mój kościół, ponieważ dam ci klucze do królestwa, nad którym dam ci władzę.

(20) Rozpoznawałem się w tym uczniu bez imienia, ale także jako Szymon trędowaty, ponieważ trąd zalewał moje pisma, o których wspomnę. I to do Szymona Jezus rzekł : Jesteś Piotr. Co byłoby pozbawione sensu, jeżeli nie chodziłoby o Wiarygodnego, który rozpoznaje się w osobie Piotra, który jest tą skałą z której Jakub zrobił swój podnóżek, a następnie wzniósł jako monument, i wylał olejek na jego szczycie (namaszczenie głowy). I to Szymon (który jest Piotrem) nadal niesie krzyż w tyle Jezusa, ponieważ krzyż oznacza cierpienia człowieka, których nikt inny nie może udźwignąć na jego miejscu. Czy rozumiecie wszystkie te rzeczy ?

(21) To wszystko jest niesamowite, moje dzieci, i musicie mi uwierzyć chociaż byłyście w błędzie od wieków na temat Pisma Świętego i jego spełnienia. Ponieważ Jan przyszedł istotnie szukać mnie wśród was wszystkich, abym rozpoznał się w Księdze, która mnie ogłasza i w której znajduję się od dawna. Musiał on przyciągnąć moją uwagę, i abym poszedł za tym słynnym uczniem bez imienia, który zaprowadził mnie aż do Jezusa, na piersi którego spoczywam, ponieważ jest on mną w księdze. Oczywiście, miałem wątpliwości, i robiłem wszystko co mogłem, aby wydostać się stamtąd. Lecz nie udało mi się, ponieważ moje życie odpowiadało dokładnie jego życiu. I również z tego powodu Jezus powiedział do Piotra : czemu zwątpiłeś, człowieku małej wiary ? Co oznacza z ust Jezusa : przecież to do ciebie przemawiam, i w niczym nie będzie ci służyć kręcić głową raz w jedną stronę, a raz w drugą, aby zobaczyć czy przemawiam do kogoś innego ! Ten Jezus jest rozkazujący...

(22) Jeśli możecie sobie wyobrazić, jakie były moje emocje, to możecie pojąć jakie było moje przemienienie w dniu tego objawienia – co oznacza właśnie przemienienie Jezusa – Kiedy ponownie przypominałem sobie moje dawne dni, aby dostrzec czy nie popełniam żadnego błędu ; zauważyłem, że było to niemożliwe, ponieważ, moje życie dokładnie odpowiadało Pismu, w którym ciągle siebie rozpoznawałem od Adama aż do baranka.

Wyparcie się Syna

(23) Mimo tych dowodów, wcale nie chciałem przybyć, tak bardzo jest to przerażające ! Próbowałem na wszelkie sposoby zaprzeć się Jezusowi, a tak naprawdę sobie samemu. Zauważyłem, że moje postępowanie wobec Jezusa było przewidziane, ponieważ chodzi tu oczywiście o wyparcie się Piotra. Ale mimo, że naprawdę starałem się trzy razy uciec od Jezusa, aby nic z nim nie mieć wspólnego, było to próżne. Moje myśli w stosunku do niego były zbyt mocne, zwłaszcza, że znałem doskonale wszechświat (rzeczy niebiańskie) o którym uczę w drugiej części księgi, i która mnie wyznaczała. I tak rzeczywiście Bóg zadbał o to, aby wystarczająco oświecić mnie przed pokazaniem mi mój obraz w jego księdze, abym nie mógł wcale się wyprzeć. On wie, że jestem dzikim osłem, twardogłowym, i że nie ufam wcale pozorom.

(24) Zatem, i jak również było to przewidziane, mówił do mnie życzliwie, zanim jeszcze go nie znałem. Powiedział on, słowami Izajasza :

Nazwałem ciebie twoim imieniem,
Pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znałeś.
Ja jestem Pan, i nie ma innego,
Poza mną nie ma Boga ;
Przypaszę ci broń, chociaż mnie nie znałeś,
Aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu,
Że poza mną nie ma Boga :
Ja jestem Pan, i nie ma innego.

(25) To oznacza także, że Bóg zadbał o to, aby mi dać wystarczająco dużo wiedzy, abym się wysoko wzniósł, tak, abym nie mógł powrócić wstecz w dniu, kiedy siebie rozpoznam. I to z powodu tego co już wcześniej napisałem i wytłumaczyłem na temat wszechświata, potrzebowałem potwierdzenia. Nie będąc w stanie znaleźć tego wśród ludzi, którzy wszystko ignorowali, byłem zmuszony otworzyć Pismo Święte, którego jeszcze nie czytałem. Miałem czterdzieści dwa lata. Na początku, pozostawało ono dla mnie sterylne, i je przeklinałem, ponieważ nie rozumiałem do czego służyła ta niezrozumiała księga. Mój stosunek dał mi wówczas do zrozumienia, na temat przypowieści o sterylnym drzewie figowym, którego Jezus przeklinał, mówiąc : niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc ! Ponieważ, chodzi o Pismo Święte, które nie mogło mu dać owoców przed czasem. To znaczy, że Księga ta nie mogła mi ujawnić jej treści zanim nie będę w stanie wszystkiego zrozumieć. Jestem teraz uspokojony, ponieważ od dawna wiem istotnie kim jestem, i jaka odpowiedzialność spoczywa na mnie.

Chrzest poprzez pismo

(26) Wiecie teraz dlaczego Jezus uprzedza świat, mówiąc że trzeba było być gotowym, aby przyjąć Syna człowieczego w dniu kiedy się pojawi, i że w tym dniu, lepiej trzeba było postępować zgodnie z nim a nie przeciwko Niemu. On rzekł także na końcu Księgi :

Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci.
Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.

(27) Lecz, ponieważ jest to konieczne, abym wytłumaczył wszystko co jest związane z wami i ze mną w Piśmie Świętym ; stawia to was w tarapatach, tym bardziej że przybycie Syna człowieczego jest dla was wszystkich starożytną historią. Lecz, mimo tego i mimo waszej niewiary, wyjaśniajmy w dalszym ciągu Pismo Święte, które musi poprzedzać każde nauczanie o rzeczach niebiańskich. Kiedy Jezus uczy jak się modlić, mówi on żeby prosić Ojca :

Przyjdź królestwo twoje ; bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi.

Oznacza to, że Bóg rządzi na wszystkich światach nieba (królestwo niebieskie), które są tak liczne ile jest gwiazd, i także, że jego królestwo nadchodzi na Ziemię w dniu, w którym istota dowiaduje się całej prawdy. Jest to właśnie co teraz się dzieje z chrztem, który nanoszę na wasze głowy. I ja wam to mówię, ten chrzest będzie miał także wpływ, aby was wyprowadzić w stronę nowego świata, stając się również bialutkimi jak śnieg i równie czyści jak złoto z tygla !

(28) Jest także napisane, że Syn przychodzi usunąć grzech świata. Ponieważ, grzech usuwa się najpierw z umysłów, które były jak do tej pory wspaniałymi siedzibami dla demonów, które się tam umieściły. A ponieważ piszę Bożym palcem i tym palcem wypędzam demony, mieszkające wewnątrz was ; sprawia to, że pojmujecie Pismo Święte, w którym Jezus mówi, że to Bożym palcem Bóg wypędza demony. Dlatego, czy nie powinien on sam napisać księgę jego własnym palcem ?

(29) Tylko Syn może was ochrzcić. A jeśli otrzymacie chrzest, to zachowacie życie na zawsze. Dziś, macie więc możliwość wstąpić do świątyni wraz ze mną ; a tej możliwości nie będziecie mieli po raz drugi, ponieważ nie zostało już więcej czasu dla tego świata.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Tłumaczenie Księgi Życia w internecie lub w PDF/Epub będąc ostatniej wersji, może zawierać błędy mimo całej staranności, którą zapewnialiśmy. Jeśli stwierdzicie jakiś problem, bardzo prosimy o zapoznanie się z oryginalnym tekstem, który znajduje się na witrynie francuskiej, aby go wyjaśnić. Aby tego dokonać, kliknij na francuską flagę, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Możesz również nas poinformować o wszelkim błędzie, aby nam pomóc w jego poprawieniu.

Dziękujemy wam za waszą wyrozumiałość.

TOP
Kontakt ...
iconezamknąć