Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka
Część trzecia : Zasady egzystencji

55

Królestwo Ducha Świętego

(1) Gdy Wszechmogący powołał mnie na szczyt swej góry, nie wiedziałem, że zejdę z tego wysokiego miejsca z wiedzą oraz wskutek niej, z rozpromienioną twarzą. Bóg przemówił do mnie twarzą w twarz, podobnie jak to zrobił z Mojżeszem. A po tym, jak zdradził mi swoje tajemnice ; podyktował mi prawa, którymi będzie rządził na Ziemi. Wtedy zapadła całkowita noc i cisza dookoła mnie. Dostrzegałem tylko moją rękę, która pisała te nowe nakazy i przykazania. Jedynie jego chwała mnie oświecała, a jego palec był moim palcem, za pomocą którego wyrażał się. Potem, gdy już było po wszystkim, odzyskałem swój rozum, i ponownie widziałem to, co było dookoła mnie.

(2) Niewątpliwie, moi przeciwnicy będą twierdzili, że sposób w jaki Pan Bóg mnie najpierw pokierował w eksploracji swojego wszechświata, aby pokazać mi się następnie i przekazać mi Jego prawo, wokół którego napiszę księgę życia, jest tylko zmyśleniem. Jednak to co mówię jest absolutnie wiarygodne, nic nie jest wymyślone ani przypuszczalne. I wszystko to, co jest o mnie napisane oraz o osobach, które mi towarzyszą się spełnia. Oto dlaczego księga ta nie jest marzeniem, lecz kąpielą w wodzie żywej, która was wskrzesza oraz ożywia nowym duchem, zgodnym z rzeczywistością.

O potędze prawa

(3) Ci, którzy nie będą w stanie uwolnić się od ziemskiego ducha, aby zdobyć ducha niebiańskiego, nie zrozumieją, że prawo nie może być promulgowane, jak tylko przez tego, który jest oświecony siedmioma lampami świecznika. Czy będą więc oni w stanie dostrzec zbawienie duszy w przykazaniach i prawach ? Wręcz przeciwnie, będą oni widzieli w nich przeszkody w życiu oraz niebezpieczeństwo dla wszystkich. Jak my sobie poradzimy, powiedzą, jeśli nam już więcej nie dostarczą tego wszystkiego, co potrzebujemy do życia ? Czy to prawo, które broni Ziemię, roślinę, zwierzę, człowieka, sprawiedliwość oraz potomstwo, może być praktykowane przez wszystkie narody ? Nikt jeszcze nie jest na to gotowy, aby prawo stało się jego motorem życia, i nic się nie zmieni w najbliższych dniach ! Takie będzie ich stwierdzenie.

(4) Gdzieś tam już mówiłem, że złamać przekonania kogoś, to jest równoważne z rozbiciem mu wazonu na głowie... Ale wy, którzy mnie rozumiecie, że sprzedawanie i kupowanie nie jest celem życia, wy wiecie, że nie dopuszczając ani pieniędzy ani władzy nad ludźmi, Bóg kładzie kres wszelkiemu cierpieniu na Ziemi. Rozważając jak będzie wyglądał świat bez tych, którzy dominują i bez złotego cielca, nie widzimy już faktycznie żadnego zniszczenia, ani wojen, żadnego okupu, opłat, ucisku, głodu, ani żadnej z tych strasznych chorób, które wyrządzają spustoszenia.

(5) Nie możemy znać sposobu w jaki powinniśmy żyć, dopóki nie wiemy czego nie należy robić. Jest to również racja bytu prawa. W nowym stuleciu, wszelkie działalności będą się tym razem odbywały z oznaką szacunku do życia, a nie już w celu nabycia majątku lub jakiejkolwiek supremacji. Ponieważ radość życia w świecie żywych pochodzi z uczuć serca, a nie z tego, co je rani.

(6) A to właśnie dlatego, iż Pismo Święte mówi, przez Pawła :

Nie łudźcie się ! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.

Świetnie, oto Paweł powiedział dokładnie to, co trzeba, aby wykluczyć z królestwa tych, którzy przynosili wstyd ludzkości. Prawo zapewni, żeby nigdy już się oni nie pokazali ponownie.

(7) Każdy jest w stanie pojąć, że nie można być sprawiedliwym, wytrzymałym oraz ze świętym duchem, jak tylko jeśli żyjemy w zgodzie z naturą, jak to właśnie prawo zaleca. Aby tak się stało, i aby braterstwo się nawiązało i pozostało wśród ludzi, i aby królestwo Boże odbyło się w spokoju, należy praktykować całe prawo, aby już nigdy więcej nie :

Akceptować przywódców nad waszymi głowami, ponieważ hipokryzja musi ustać na zawsze ;
Ustanawiać przepisy, ponieważ Duch niebiański administruje oraz kieruje całą twórczością ;
Zawierzać człowiekowi, ponieważ człowiek jest tylko stworzeniem ;
Tracić swojej osobowości, ponieważ każdy jest częścią integralną świata żywych istot ;
Wprowadzać wydajność, ponieważ życie utrzymuje się samo z siebie ;
Określać granice, aby się w nich zamykać, ponieważ Bóg stworzył ludzi wolnych ;
Modyfikować organizmy żyjące, ponieważ nikt nie jest ponad Stwórcą ;
Uporządkowywać terytoria, ponieważ są one naturalnie przystosowane dla wszystkich istot ;
Korzystać z pieniędzy, ponieważ one są źródłem niesprawiedliwości oraz dewastacji ;
Wprowadzać mechanizacji świata, ponieważ dzieła Pana nie istnieją, aby zostały zniszczone ;
Wznosić się nad naszymi rówieśnikami, ponieważ Syjon istnieje dla naszego wzniesienia ;
Organizować uroczystości, ponieważ wystarczy praktykować prawo ;
Budować świątynie, ponieważ Bóg jest swoją świątynią w niebie i w człowieku ;
Powstrzymajcie się od tych rzeczy niegodnych ludzkiego rozumu, ponieważ we wszystkich światach wszechświata i w naszej Galaktyce, takie zachowania nie należą w ogóle do dziedziny pragnień i uczuć.

(8) Mówię wam, że kiedy w późniejszym czasie, wasze potomstwo wspomni o tym, jak to było w pierwszym świecie, nie ogarnie ono tego, że ludzie mogli użyć swoją inteligencję, aby służyć złotemu cielcowi, który sprowadził zagładę i hańbę. Z pewnością wytłumaczycie im, ale nie będą oni w stanie tego zrozumieć, ani dlaczego garstka ludzi nadęta próżnością, mogła panować nad narodami na miejscu Stwórcy.

(9) Pierwszy świat był więc światem wstydu wiecznego, który nigdy nie zniknie z pamięci. Dziś Bóg nie toleruje już więcej ani mężczyzny ani kobiety mających jakikolwiek autorytet ; ponieważ nad człowiekiem, nie ma innego człowieka ani jakiejkolwiek grupy, jest tylko jego Stwórca.

O zmianie zachowania

(10) Odzwyczaicie się więc od przyjmowania rozkazów ludzi, zwłaszcza, że dając im władzę zrzucaliście z siebie całkowitą odpowiedzialność, tracąc w ten sposób waszą godność. Nauczycie się żyć oraz rozważać rzeczy w inny sposób, będąc dużo bardziej skupieni na uczuciach. Wtedy będziecie mogli dostrzec różnicę z ubiegłym światem, który był przywiązany do posiadania własności i wyglądu tego, co jest pozorem.

(11) Poza tym, nie obawiajcie się stale nieznanego, ponieważ nie zmienicie od razu waszego stylu życia. Ponadto, dwie trzecie tego, co istniało pozostanie, ponieważ wszystko nie może zostać zniszczone. Będziecie więc jeszcze mieli wiele rzeczy do dyspozycji, które wam pozwolą na stopniowe zmiany w waszym życiu. Choć szybko będziecie w stanie zapomnieć o skorumpowanym świecie, to dużo trudniej wam będzie pozbyć się waszych nawyków. Jednak lepiej jest nie patrzeć wstecz, lecz skupić się tylko na rzeczach podstawowych, które będą wam potrzebne natychmiast.

(12) Inni zapewne powiedzą, że Bóg jest niedobry, ponieważ skazuje swoim prawem tych, którzy zachowują się jak zwierzęta. A ja im odpowiadam, że jeśli w ten sposób przemawiają, to grubo się mylą, ponieważ to właśnie tacy ludzie sami sobie wymierzają karę poprzez swoje uczynki. Uważajcie więc, aby nie przekręcać orzeczenia, szczególnie, że wymiar sprawiedliwości nie jest prawem samym w sobie, lecz poprawnym jego wykonaniem. To prawo nie jest przeznaczone dla was obrzezanych, którzy nosicie je naturalnie w waszych sercach, lecz dla tych, którzy nimi nie są ; ponieważ jego celem nie jest odradzić komukolwiek popełnienia złych czynów, lecz usunąć na zawsze zło na Ziemi.

(13) Wy wszyscy, słuchajcie mnie ! Kiedy oddzielamy pszenicę od chwastu, nie siejemy tego ostatniego wokół pola, które uprawiamy, aby zachować z niego ziarna, lecz, aby go spalić i się go pozbyć. Do tego właśnie powinniście porównać karę śmierci. Ponieważ, jej celem jest utrzymanie zła zakopanego pod ziemią, zrobić ze świętych odpowiedzialnych za świat, i utrwalić ich władzę we wszystkich krajach. Co nie może się stać, jak tylko za pomocą prostej, moralnej zasady, dostępnej wszelkiemu narodowi, i która będzie bezlitosna wobec synów lochu więziennego. Ale tak naprawdę, już od czasów Mojżesza, szkodliwi ludzie są skazani na karę śmierci przez prawo. A ci, którzy odważyli się znieść tę karę, zrobili to w celu własnej ochrony przed gniewem ludu, który oni wykorzystywali. Jednak, jest to najgorsza niesprawiedliwość, ponieważ pozwolić żyć w więzieniu lub nad głowami narodów tym, którzy zabijają lub każą zabijać, to znaczy przyznać większą wartość ich osobie, niż samym poszkodowanym.

(14) Aby nie było represyjne, prawo w świecie aniołów Koła jest w pierwszej kolejności wychowawcze, doradcze i odkupieńcze, ponieważ pozwala ono nam samych siebie sądzić, abyśmy nie byli osądzeni. W tym przypadku, wystarczy tylko umieć czytać i mieć zdrowy rozsądek. A macie go wszyscy. Choć jest to świetne, wiem, że musicie poczekać, aż znajdziecie się w królestwie, aby całkowicie pojąć sens prawa Wszechmogącego. Rzeczywiście nie możecie się obejść bez spełnienia się całej przepowiedni, jako dowodu na to, że świat sam się skazał na własną zgubę, nie poszukując prawdy, ani reguł życia, które są dokładnie wyrażone przez prawo.

(15) Aby być wolnym, należy znać prawdę, tak jak i prawo, które już jest całe napisane wewnątrz serca osoby świętej, ponieważ jest ona dzieckiem tej prawdy. To z tego powodu i dlatego, że jest ona rzeczą oczywistą, każdy twierdzi znać ją od dawna. Jednakże, po tym jak ją lepiej zbadaliśmy, okazuje się, że nie była ona stosowana ani przez człowieka, ani przez wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy działali na odwrót. Toteż Ziemia upomina się dziś o swoje.

(16) Prawo Ducha Świętego nie jest prawem uciążliwym dla was sprawiedliwych. Czy przeszkadza wam ono w wykonywaniu prac, zabaw, imprez, w chodzeniu tam i z powrotem ? Czy jest ono szkodliwe dla Ziemi, roślin, zwierząt i krajobrazów ? Czy przeciwstawia się ono wolności stworzeń, sprawiedliwości, dzieleniu się, przy dziedziczeniu, dobrym obyczajom, uczciwości, trosce, rodzinie, plemieniu, narodom, światu i potomstwu ? W czym mogłoby ono wam przeszkodzić, skoro stoi ono tylko na przeszkodzie zła ?

(17) Czy może istnieć lepsze prawo dla ludzi, choć odpowiada ono wam na pytania, które zadawaliście sobie na temat tego, czego mamy robić lub nie ? W kilka słów, określa ono wszystko, chroni wszystko, co powinno być chronione, wskazuje drogę, i wyznacza granice. Podkreśla kontury i centrum miasta w królestwie. Zapewnia mu środki za pomocą swoich przykazań, które są właśnie tą jego podstawą.

(18) Dlatego też Pismo Święte mówi, w apokalipsie, że kiedy Syn człowieczy wstaje, stawia on swoją prawą nogę na morzu, a swoją lewą nogę na Ziemi, jak olbrzym niebiański, trzymając w prawej ręce otwartą książeczkę (tę księgę), i przysięgając na Tego, który żyje na wieki wieków, że nie ma już czasu, ponieważ tajemnica Boga się spełnia, jak to On ogłaszał swoim sługom, prorokom. Tego dnia, wszystko co się mówi i stosuje w nacjach przyciąga obrzezane serca wokół niego ; ponieważ tym razem, wiedzą, że jest on ich zbawieniem, i że nie będą mieli żadnego innego.

(19) Czy jesteśmy osobą wierzącą, czy nie ; to, co mówi prawdziwy prorok spełnia się, ponieważ jego głos jest głosem Pana. Zdałem sobie sprawę z efektów tej siły, którą nieustannie odczuwam na sobie, i, mówię wam, że wypowiadam się o niej z należytym szacunkiem. Pod tym względem, wiedzcie, że w księdze powtórzonego prawa, Bóg ostrzega o tym, co się stanie z fałszywym prorokiem. Mówi On :

Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych ; taki prorok musi ponieść śmierć.

Bojąc się Boga, nie odważyłbym się wypowiedzieć słowa pochodzące ode mnie. Dlatego, moje dzieci, uwierzcie temu.

Na tronie Boga

(20) Teraz macie lepsze rozeznanie w tym, jak wygląda Nowa Jerozolima, która zstępuje z nieba. Jej trzy części, z których się ona składa, i o których już obszernie mówiliśmy, są DUCH prawa, asocjacja rodzin wokół niego tworząca CIAŁO kościoła, i ŚRODOWISKO dające pokarm, w którym ona sama czerpie swoje środki utrzymania. Ta Nowa Jerozolima jest małżonką baranka, podobnie jak wzorem dla wszystkich przyszłych miast na Ziemi. Nie dostanie się do niej nic skażonego, ani żadna osoba, która oddaje się abominacji oraz kłamstwu, mówi Pismo Święte. Wejdą tylko ci, którzy są wpisani w księdze życia baranka, czyli ci wszyscy, którzy rozpoznają się we mnie i zatwierdzają moje wyjaśnienia o rzeczach w życiu.

(21) Wszystko to, co było ukryte wyszło odtąd na jaw. Staliście się zatem na zawsze aniołami Bożymi, którzy nigdy nie przestaną praktykować prawo. A to dlatego, że prawo, które chroni Ziemię, rośliny, zwierzęta, ludzi, potomstwo, oraz które pozwala na wzniesienie się aż do nieba, jest całkowite, uniwersalne, trwałe i niezmienne w czasie. Jest ono zrozumiane przez wszystkich ludzi z obrzezanym sercem na całym świecie, którzy wówczas panują dożywotnio, tak samo jak panują aniołowie w niebie. Zauważcie więc w nim wasze wyzwolenie, oraz zwycięstwo dobra nad złem, na wieki wieków.

(22) Badanie dzieł Pana prowadzi do wiedzy i wyzwolenia. Wtedy ludzie fraternizują, stają się solidarni ; a wszelka działalność miasta staje się dzięki temu ułatwiona. Zapewnienie opieki jest przede wszystkim profilaktycznym nastawieniem, które polega na odepchnięciu ryzyka zachorowania. W ten sposób to, co jest szkodliwe zostaje pokonane, nawet śmierć. Nie ma żadnych tłumów, ponieważ każdy respektuje myśli innych osób, i nikt nie ma odwagi zmienić charakteru natury. Dlatego też, i odnośnie do tego, jak ona wyglądała na samym początku ; Ziemia, która stała się ponownie piękna, już nigdy nie będzie nazywana spustoszeniem, lecz moją przyjemnością i radością mojej duszy !

(23) Tak będziecie się wyrażać, ponieważ nauka Wszechmogącego, która jest powodem waszej egzystencji, stanie się również waszą religią, waszym powietrzem, którym oddychacie oraz natchnieniem dla waszych projektów. Nie ma innej religii, jak tylko ta religia, ponieważ dając nam możliwość zidentyfikowania się z Ojcem i dostosowania się do elementów egzystencji, nauka Boga daje odpocząć duszy i staje się źródłem wszelkiej radości.

(24) A więc, koniec kłamstw, niemoralności, kradzieży, zabójstwa, niszczenia, korupcji, hipokryzji, niesprawiedliwości, oraz władzy, które powodują nieszczęście i zaniepokojenie ! Ponieważ to wszystko jest odtąd odpychane ogniem prawa. Koniec prawa rządzenia w rękach kilku ludzi, aby narzucali swoją wolę narodom ! Koniec pieniędzy, aby ujarzmiać ludzi i niszczyć naturalne warunki życia ! Koniec handlu, który niszczy gatunki, i koniec wynaturzenia, przeprowadzanego przez naukowców ! Koniec bogaczy, którzy doprowadzają do nędzy, koniec broni oraz maszyn wojennych ; i koniec przyrządów, które wyrzucają żywe istoty poza burtę ! Koniec rytualnych praktyk, które zamykają umysł ludzi z krawędzi Koła. I koniec z krawędzią Koła ! a to dlatego, że Słońce i jego ciała niebieskie się z niej wydostają, a wy, dzięki waszym przeszkolonym i oświeconym umysłom, wydostajecie się z niej razem z nimi.

O źródłach wód życia

(25) Od tej chwili, aby służyć Synowi oraz Ojcu, który go posyła, powinniście rozmawiać tylko o nauce źródeł wód życia, a także o spełnieniu się przepowiedni. Uważajcie jednak, aby nie zmuszać kogokolwiek do wysłuchania was. Lecz dokładajcie wszelkich starań, aby oświecić wszystkich tych wokół was, którzy pragną z zapałem poznać prawdę. Aby ziarno wzrosło, należy je najpierw zasiać. Wysiewajcie go więc bezzwłocznie, aby każdy mógł zjeść owoce ziarna, które upadło na żyzną ziemię, ponieważ nie ma nic innego z wyjątkiem prawdy dla naszego zbawienia.

(26) Ja was zaprosiłem na moją ucztę, abyście mogli zjeść wszystkie potrawy, po tym jak wam umyłem nogi. W ten sam sposób powinniście postąpić wtedy, kiedy skończycie czytać całą księgę, umywając sobie nogi nawzajem, i zdając sobie sprawę z tego, co możecie lub nie możecie uczyć tych, którzy pragną was wysłuchać.

(27) Tak więc, po tym jak otrzymałem prawdę z rąk Boga, przekazałem ją wam, abyście mogli ją z kolei wy, ogłosić wszystkim tym, którzy powinni zachować życie ; ponieważ wielkie jest żniwo na Ziemi, choć mało jest was tak naprawdę, którzy mnie słuchacie. Toteż, w obawie, że nie będziecie w stanie utkwić waszego wzroku w sednie sprawy, lub że nie dacie rady zdecydowanie tego ogłosić, oto w jednym obrazie, sukcesja dzieł Pana :

Z nieba do Ziemi
62 - Z nieba do Ziemi

(28) Widzimy tutaj dwanaście schodów wszechświata, które schodzą aż do nas samych, z nazwą, którą nosimy. Zawsze o nich pamiętajcie ku mojej pamięci, ponieważ do tej pory były one wam nieznane jako dwanaście stopni, które prowadzą etapami waszą egzystencję ku krawędzi świata żywych. do którego wkraczacie rodząc się.

(29) W całości jego dzieł, widzimy tylko elementy, z których składają się rzeczy oraz istoty ; ponieważ to Bóg stworzył Ziemię za pomocą swojej potęgi oraz opracował świat za pomocą swojej mądrości, i który rozpostarł niebiosa za pomocą swojej inteligencji. Wówczas, kiedy patrzymy na dzieło Wszechmogącego, każdy człowiek wydaje się głupcem wraz ze swoją nauką.

(30) Widzimy rzeczywiście, że dziecko jest zawsze rezultatem tego, co go poprzedza z przestronności wszechświata, i że przybywając na świat, odkrywa prawo Boże przed sobą. Nie mówcie już więc : Skąd pochodzimy ? Kim jesteśmy ? Dokąd idziemy ? Jak powinniśmy żyć ? Ponieważ będąc największą istotą wszechświata, jesteście bogami z całą pewnością ! Dokąd zmierzacie i jak powinniście żyć ? Wiedza oraz prawo, które macie w sobie, jasno to wskazują, podobnie jak i długa droga życia, którą teraz widzicie przed wami.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Tłumaczenie Księgi Życia w internecie lub w PDF/Epub będąc ostatniej wersji, może zawierać błędy mimo całej staranności, którą zapewnialiśmy. Jeśli stwierdzicie jakiś problem, bardzo prosimy o zapoznanie się z oryginalnym tekstem, który znajduje się na witrynie francuskiej, aby go wyjaśnić. Aby tego dokonać, kliknij na francuską flagę, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Możesz również nas poinformować o wszelkim błędzie, aby nam pomóc w jego poprawieniu.

Dziękujemy wam za waszą wyrozumiałość.

TOP
Kontakt ...
iconezamknąć