Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka
Część trzecia : Zasady egzystencji

60

Nowa Ziemia

(1) Nareszcie nadszedł wielki dzień waszego wyzwolenia. Nie uderzajcie się więc po piersi mówiąc : Ach ! Ojcze, przyjdź nam z pomocą ! Przecież przychodzi on na wasz ratunek i mówi wam : Dziecko moje, zjedz najpierw chleb z nieba, który mój syn tobie daje ; a następnie zachowuj się tak jak on ciebie o to prosi w tym trudnym okresie oczekiwania. Wyciągnę przeto rękę nad twoją głową, aby ciebie ochronić przed straszną karą, którą będę zadawał światu. Nie postępuj w inny sposób i nie rób nic innego niż to, co on tobie nakazuje, ponieważ to dla waszego zbawienia posyłam go wśród was. Jemu ufam i w jego ustach umieściłem moje słowa. Idź, i nie oglądaj się wstecz.

Radość wybrańców Boga

(2) Za pomocą wiedzy, jesteście odtąd oświeceni i postawieni wysoko na samym szczycie gór. Nowe miasto, w którym będziecie żyli, objawia się nam w ten sposób, że widzimy je ze szczytu góry, u podnóża której zostało ono zbudowane. Zaobserwujmy więc te zyski wiedzy na Ziemi, gdzie morze ludzi zniknęło, i gdzie wszystko wróciło do pierwotnego stanu tak jak na początku świata.

(3) Dostrzegamy najpierw, że to miasto jest na najwyższym poziomie, które zlewa się z naturą, i w którym ludzie są szczęśliwi przebywać. Będąc wolni, niczego się nie boją, z wyjątkiem hałasu gwałtownych burz ; nic nie stwarza zaburzenia ani nie zabrudza szat, i nic nie niszczy twarzy ani myśli. Matki już nie rodzą w obawie o swoje dzieci, które ginęły na ich oczach. Ojcowie odnaleźli serce własnego dziecka, a dziecko serce własnego ojca. Młodość lub starość nie są już kategoriami, które stają sobie na zawadzie. I nikt już nie ma strachu przed starością ani śmiercią.

(4) Tutaj, na tym świecie pokoju, nikt nie jest przeciążony. Poważna choroba nie istnieje, ponieważ nie ma ona już źródła ani pola do rozprzestrzeniania się, żadnej siedziby ani cokolwiek co by ją utrzymywało. Głód, niewolnictwo i pozbawienie wolności są ignorowane w królestwie, w którym anioły nie uznają innej władzy niż tej Najwyższego. Nie ma już wojen, ponieważ każdy jest wolny jak ptak i robi to, co mu się podoba. Posłuszny jest tylko Temu, który odtąd rządzi światem, ponieważ tutaj jesteśmy w królestwie Bożym.

(5) Miasto święte jest klejnotem, jasną gwiazdą położoną na Ziemi, z której emanuje chwała Wszechmocnego. Podziwiamy je z góry, rozumiejąc, że Ojciec nie szykował wiecznych ciemności dla swoich wybrańców, lecz przyjemność z życia na wolności, którą trzymał ukrytą dla tych, którzy na nią zasługują i mają dostęp do jego prawa poprzez wzniesienie ich ducha. Nikt nie narzeka, ponieważ życie w sanktuarium jest toczeniem się spokojnych dni. Jest ono również czystym powietrzem, którym oddychamy wraz z zapachami ; świecą, którą gasimy, aby spokojnie spędzić noc wśród swoich ; oraz jeszcze wieloma innymi rzeczami, które wypisują słowo pokój na powiekach tych, którzy odpoczywają oraz na drzwiach ich domu.

(6) Poza linią oddzielającą świat ciemności od świata światła, przywódcy narodów, zdobywcy, handlarze, wojskowi, bogacze, naukowcy i religijni, którzy zmarnowali świat nie istnieją już ; ponieważ obłuda i próżność zniknęły na zawsze. Jednakże rozmawiamy o tym jak to było, kiedy oni rządzili, aby zachować pamięć o ich zamiarach, które czyniły z Ziemi miejsce strachu, obszar lęku i odrażających warunków przetrwania dla wszystkich ; i usiłujemy sobie wyobrazić, jak to było podczas ich dominacji. Ale zapomnieliśmy ich twarze, nie znamy już ich imienia ani ich nacji. Nie ma już żadnego śladu po nich ani tych, którzy szli za nimi. Już pamięć o tym kim oni byli zanika ; a bez księgi życia, nie pamiętalibyśmy już, że oni w ogóle istnieli.

(7) Najstarsi ludzie opowiadają, że w dniu, kiedy wybrańcy wyszli na zewnątrz schronisk w górach, gdzie Syn ich zgrupował, spieszyli się do narysowania na ziemi te trzy części ze świętego miasta, jak poniżej, przypominające Słońce,

Koncepcja miasta w królestwie
64 - Koncepcja miasta w królestwie

i powiedzieli : oto, co nam syn Najwyższego pokazywał niestrudzenie ! Oto jak żyjemy obecnie, aby się horror już więcej nie pojawił ! I tym razem wszyscy słyszeli.

(8) Ale nadal jesteśmy jeszcze po tej stronie moje dzieci. Niemniej, to, co będzie w królestwie, które nadchodzi z jego blaskiem, jego radością, jego czystością, jego przejrzystością i tą wielką swobodą dla wszystkich, jest naprawdę prawdziwe. Poczytajcie apokalipsę, w której Jan wyjaśnia Nową Jerozolimę, którą przedstawia kwadratową i zbudowaną z dużymi murami, aby pokazać, że jest ona dobrze zbudowana i skutecznie broniona. To miasto aniołów jest naprawdę tutaj, w zasięgu ręki, na nowe stulecie. I to nie jest sen.

(9) Wiedza o prawdzie nieuchronnie prowadzi do tego nowego świata i do tego nowego miasta. I, aby nadeszła ona w zaznaczonych czasach, Bóg głosił tak :

Wytracę mądrość mędrców,
A przebiegłość przebiegłych zniweczę.
A jego syn jedyny mu odpowiedział :
Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy (królestwa) przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie.

(10) Często wyjaśniałem, że tylko ci, którzy zachowali serce i ducha swojej młodości są w stanie pojąć Syna i ujrzeć królestwo. Dlatego właśnie te słowa Boga i Jezusa pokazują, że inteligentni, którzy chcieli rządzić swoim narodem oraz światem, nie mogą być zaakceptowani.

(11) Jedynie manipulowany i skrępowany człowiek zamyka się w sobie. Ale, kiedy Adam i Ewa stają się wolni jak wiatr, otwierają się do Boga i poddają mu się z własnej woli. Nikt ich do tego nie zmusza, ponieważ ich myśli będąc pozbyte kłamstwa, wiedzą, że żadna istota nie stoi nad nimi.

Działalności

(12) Czy będziemy jeszcze mogli korzystać ze wszystkich możliwości technicznych z końca tego stulecia ? Czy będziemy nadal komunikować się z ludźmi z całego świata ? Na to odpowiadam, że nic się temu nie sprzeciwia, jeśli nie jest sprzeczne z prawem ; ponieważ jeśli nie moglibyśmy korzystać z przemysłu, chemii na przykład, to nie moglibyśmy już robić zupy z warzyw z ogrodu... a jeśli wdrażanie surowców nie mogłoby już być wykonane, to nawet narzędzia do pracy na polu zniknęłyby. Na ziemi, jest wystarczająca ilość metalu oraz innych materiałów do waszych potrzeb, dopóki Ziemia nie przeminie. Nie obawiajcie się więc zmiany świata, będziecie mogli robić to, co chcecie i używać wszystko to, co nie przepadnie.

(13) Jednakże, uważajcie na tego rodzaju szał technologii, który uderzył wam do głowy pod koniec tego stulecia, ponieważ taka postawa prowadzi nieodmiennie do katastrofy, jak to widzicie. Już tłumaczyłem, że żyjemy, aby kochać, a nie przynosić dochód ; aby chronić, a nie niszczyć, ponieważ nauka jest tym, czym jest człowiek, a nie tym, co człowiek czyni. Dlatego też, aby ponownie nie popełniać błędów z przeszłości, musicie być ostrożni co do waszych dzieł i planów.

(14) W sanktuarium, zręcznie połączycie stare dobre rzeczy nabyte od sześciu tysięcy lat z dobrymi nowymi rzeczami. Bądźcie ostrożni, aby nie postępować tak jak wasi ojcowie, którzy porzucili użyteczne i bezpieczne rzeczy z przeszłości, aby się wyłącznie skupić na szaleństwie nowoczesności, które doprowadziło ich do utraty podstawowych reguł życia. Ale powrót do spokoju, pozwoli wam ponownie korzystać z koni oraz wszystkich innych zwierząt, które pracują, jak i również z siły elektromagnetycznej, tej uniwersalnej siły, która pochodzi z góry nie naruszając Ziemi i tego, co żywe.

(15) Co do codziennej komunikacji z całym światem, dlaczego chcielibyście upierać się przy Wieży Babel ? Te rzeczy nie mogły istnieć jak tylko pod koniec świata, głównie z nudów i lęku samotności oraz nicości. Ale odtąd pełni wiedzy, nie będziecie już mieli takich obaw, które wpędzały was do stałego utrzymania kontaktu z ludźmi, dobrymi lub niedobrymi z całego świata. Co zresztą sprawiało, że byliście zakorzenieni nie będąc w stanie się poruszać... Nie, środki komunikacji werbalnej oraz obrazów, nie istniały, u schyłku świata, jak tylko do podania do ogólnej wiadomości pojawienie się Syna człowieczego. Czy nie jest napisane, że nadejście Syna człowieczego będzie tak szybkie jak błyskawica wokół całego świata ? To właśnie za pomocą takich środków jest to możliwe, oraz zgodne z tym, co Jezus zapowiedział.

(16) Zastanawiając się nad tym, jakie są wasze podstawowe potrzeby, będziecie również świadomi tego, że to, co jest niepotrzebne jest nieuchronnie niszczycielskie. Zbudujecie zatem swojego nowego ducha ; i staniecie się wszyscy królami, lekarzami, prorokami i zdolnymi we wszystkich dziedzinach egzystencji. Będziecie wymieniali się waszymi zdolnościami i niczego nie będziecie ukrywać, jak prawo od was tego żąda. W ten sposób, nie będziecie już dążyć do wykorzystywania waszych bliźnich, lecz upewnicie się, żeby to oni korzystali z waszej wiedzy ; ponieważ dla anioła, co jest najważniejsze, to druga osoba. Dlatego też, nie będziecie czynić niczego konkretnego, bez uprzedniej konsultacji prawa ; w obawie, żeby cała Ziemia, tym razem, nie była skazana na wieczne niepowodzenie.

Spełnienie się przepowiedni

(17) Ale nie bójcie się, świat już został zbawiony przez syna Ojca. Toteż ten, kto zbuduje swój dom, będzie w nim mieszkał, i nikt nie będzie uprawiał pola, aby inni korzystali ze zbiorów. Wasze dzieci pozostaną blisko was i będą wam towarzyszyć przez całe wasze życie, które odtąd będzie długie ze względu na odzyskaną pierwotną czystość. Obawiając się Boga i miłując go z całego serca i z myśli, zachowacie ducha waszej młodości ; a w starszym wieku, wciąż będziecie młodzi ! Ach ! ludu mój, jakie piękne są twoje nowe niebiosa !

(18) Pamiętam to słowo Boże, wyrażone przez Izajasza, które wymaga szczególnej uwagi :

Albowiem oto ja stwarzam nowe niebiosa
I nową ziemię ;
Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów,
Ani na myśl one nie przyjdą.
Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze,
Z tego, co ja stworzę ;
Bo oto ja uczynię z Jerozolimy wesele,
I z jej ludu radość.
Rozweselę się z Jerozolimy,
I rozraduję się z jej ludu.
Już się nie usłyszy w niej
odgłosów płaczu ni krzyku narzekania.
Nie będzie już w niej niemowlęcia,
mającego żyć tylko kilka dni,
Ani starca, który by nie dopełnił swych lat ;
Bo najmłodszy umrze jak stuletni.
A nie osiągnąć stu lat będzie znakiem klątwy.
Zbudują domy i mieszkać w nich będą,
Zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce.
Nie będą budować, żeby kto inny zamieszkał,
Nie będą sadzić, żeby kto inny się karmił.
Bo na wzór długowieczności drzewa
Będzie długowieczność mego ludu ;
I moi wybrani długo używać będą tego, co uczynią ich ręce.
Nie będą się trudzić na próżno
Ani płodzić dzieci na zgubę,
Bo plemieniem błogosławionych przez Pana
Są oni sami, i potomkowie ich wraz z nimi.
I będzie tak, iż zanim zawołają, ja im odpowiem;
Oni jeszcze mówić będą, a ja już wysłucham.
Wilk i baranek paść się będą razem ;
Lew też będzie jadał słomę jak wół ;
A wąż będzie miał proch ziemi jako pokarm.
Zła czynić nie będą ani zgubnie działać
Na całej świętej mej górze
Mówi Pan.

(19) W tych słowach Wszechmogącego widzimy całe prawo, postrzegamy w nich wyzwolenie i długowieczność. Znajdujemy w nich radość z życia i szczęśliwość Pana, który, tutaj, nie żałuje już, że stworzył on człowieka ; lecz który, wręcz przeciwnie, jest z tego zadowolony.

Księga życia

(20) Pan nieba i Ziemi uczynił ze mnie swojego wszechwiedzącego wyraziciela i sługę, ponieważ powierzył mi misję oświecenia was, aby założyć nową Ziemię i jej nowe niebiosa. Toteż, po mnie, już nikt więcej nie zostanie zesłany ; ponieważ księga proroków oraz księga życia baranka są tym samym orędziem, w którym znajduje się najważniejsze to, co ludzie powinni wiedzieć, aby żyć w spokoju nie szkodząc sobie wzajemnie. Nie oczekujcie już więc nikogo więcej. Byłem ostatnim prorokiem, który miał przybyć, aby stać się pierworodnym z Syjonu oraz nieprzekupnym obrońcą swych braci.

(21) Przeprowadziłem was przez wodę i ogień (zimno i ciepło), aby was przebudzić, i aby wam się ukazało, że wszystkie drogi prowadzą do trzech części miasta świętego w królestwie. Odkryłem również przed wami całą prawdę, nie martwiąc się o tych, których ona zraniła. Uczyniłem tylko to, co Bóg mi nakazał. Wszystkiego was nauczyłem, nie ukrywając niczego. Niemniej, radzę wam ponownie przeczytać księgę, aby lepiej ogarnąć to, co jest tłumaczone. A zróbcie to tyle razy ile to możliwe, aby niczego nie utracić z chleba z nieba, nigdy go nie zjecie za dużo ; ponieważ za każdym razem kiedy go spożyjecie, będziecie jeszcze więksi, aż staniecie się gigantami.

(22) Dlatego też, jak tylko księga osiągnie waszą świadomość, bądźcie otwarci na nowe rzeczy, które są napisane i od dawna przewidywane. Jeśli chodzi o wykonanie głoszonego słowa Bożego, proszę was, żebyście niczego nie dodawali, niczego nie odcinali, nie rozdzielali na części oraz przestrzegali sensu oryginalnych słów podczas jego przetłumaczenia. Ażeby was nie uderzył gniew Boga, nie powinniście, pod żadnym pretekstem, wprowadzać zmiany w tekście, rysunkach, oraz ich kolejności.

(23) Poza tym, wiedzcie, że jeśli napisałbym tę księgę z mojej własnej woli, jak to niektórzy oświadczą, będziecie mogli bez trudy ją zignorować i roztrwonić. Ale, jeśli jest ona napisana palcem Bożym, absolutnie nie będziecie w stanie tego zrobić. Zapytajcie zatem rzeczy z nieba, z Ziemi, Pismo Święte i aktywności człowieka, one powiedzą wam, czy jestem lub nie jestem tym, który jest ogłaszany na koniec czasów.

(24) W Piśmie Świętym, pewien znak jest mi dany, żebym wiedział, w jakim momencie mam włożyć arkę do morza :

Niech ci będzie ten znak od Pana, że spełni on tę rzecz, którą przyrzekł : Oto ja cofnę cień o dziesięć stopni, po których Słońce już zeszło na zegarze Achaza. I cofnęło się Słońce o dziesięć stopni, po których już zeszło.

Stopnie te są dniami. Należy wówczas cofnąć koniec roku o dziesięć dni, aby znalazł się on w chwili przesilenia zimowego. I wszystko wraca na swoje miejsce : dzień narodzin Syna, podobnie jak początek roku nowego stulecia. Co oznacza, że muszę wprowadzić księgę na świat piętnastego dnia w ostatnim miesiącu ostatniego roku tego stulecia, który jest dniem moich narodzin na świecie, podobnie jak mojego nastania. I tak zrobię.

(25) Otóż, nauczyłem was, że królestwo niebieskie, które oczywiście istnieje bez władzy, bez potęgi, bez dominacji i z jedynym prawem Boga dla wszystkich narodów pod Słońcem, powita odtąd świat doczesny Ziemi. Pozostaniemy razem, cokolwiek by się nie wydarzyło ; a jeśli niektórzy wybrańcy zginą, to znaczy, że nie wysłuchali mnie.

(26) Pokonaliśmy Szatana oraz śmierć na zawsze. Miejcie więc często na myśli drogę życia, która jest odtąd wytyczona przed wami i pod waszymi stopami, jak również waszą duszę, która będzie do końca po niej wędrować, jeśli będziecie stosować całe prawo.

(27) Wiedza będąc wam dana, przed wami istnieje tylko szczęście. Nowy dzień wstaje i, dla was, Słońce sprawiedliwości nigdy nie zachodzi. Niech łaska Pana Boga Wszechmocnego będzie z wami wszystkimi !


— KONIEC KSIĘGI ŻYCIA —

* * * * * * * * * * * *

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Tłumaczenie Księgi Życia w internecie lub w PDF/Epub będąc ostatniej wersji, może zawierać błędy mimo całej staranności, którą zapewnialiśmy. Jeśli stwierdzicie jakiś problem, bardzo prosimy o zapoznanie się z oryginalnym tekstem, który znajduje się na witrynie francuskiej, aby go wyjaśnić. Aby tego dokonać, kliknij na francuską flagę, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Możesz również nas poinformować o wszelkim błędzie, aby nam pomóc w jego poprawieniu.

Dziękujemy wam za waszą wyrozumiałość.

TOP
Kontakt ...
iconezamknąć