Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka
Część trzecia : Zasady egzystencji

53

Ostatnie dni

(1) Obecnie będąc świadomi i uprzedzeni o tym, co się już niedługo stanie, należy, abyście zaakceptowali spełnienie się przepowiedni, choćby tylko ze względu na wasze bezpieczeństwo podczas wielkiego gniewu Boga. Dodawajcie sobie skrzydeł, mając na myśli, że wszystkie światy w niebie przechodzą przez ten straszny moment, ponieważ nie ma żadnego innego sposobu, aby człowiek wrócił do swojego Stwórcy. Zaakceptujcie więc to, co nadchodzi.

Prośby oraz obawy Syna

(2) Cierpienie duszy jest najlepszym poradnikiem człowieka, ponieważ ponad ranami i tragediami z wojny, zawsze będzie go ona wznosić do światła i pokoju. Toteż od katastrof w bólu i niesprawiedliwości w rozpaczy, przyjdziecie do mnie bez potrzeby nakłaniania was. Każdy wie, że nie pragnę zguby nikogo, lecz żeby grzesznik wydostał się z zaślepienia, i żeby żył ! Otóż, czy nastawicie choćby uszu, aby mnie posłuchać, wy, którzy stękacie na tym świecie ? To nie przeciwko wam jest skierowany gniew Boga, lecz przeciwko tym, którzy was krzywdzą :

Oto na kogo spoczną moje oczy, powiedział Pan,
Na tego, który cierpi, i który jest przygnębiony na duszy,
Na tego, który obawia się słowa mego.

Ten, który obawia się Jego słowa, jest również tym, który słucha Jego posłańców, proroków. Radzę wam zatem, abyście byli uważni i czujni, bo jeśli nadal będziecie wzruszać ramionami, gdy jest wam tłumaczone, że oddalając się od światła, zagłębiliście się w ciemności, i że jeśli dalej będziecie pokazywać język, gdy pokazuje się wam do czego są podobne wasze myśli i wasze dzieła, które sprowadzają koniec ; to wtedy nie będziecie w stanie zobaczyć w jakich czasach jesteście i co ma nastąpić.

(3) Jednakże wielu podniesie głos, aby mnie zwalczyć. Powiedzą : ten, który dziś przemawia do narodów świata wraz z jego księgą nie jest Synem człowieczym ! Ponieważ Jezus jego ogłasza na czasy w ostatecznych dniach, gdy będą widoczne wszystkie objawy końca ! Z pewnością, ten świat nie zawsze prowadzi mnie do smutku... Jeśli więc ten, który trzyma w ręku siedem gwiazd, was oświeci i wskrzesi, was odseparuje od bezbożnych i was ochroni po tym jak pokona on świat, czy to nie wystarczy, aby w nim ujrzeć Syna Dawida ? To po czym innym można go rozpoznać : po jego stopach, po jego rękach, po jego włosach, po jego brodzie ? Oślepieni ludzie, módlcie się lepiej, aby to on was rozpoznał wśród kozłów !

(4) A jeśli inni będą głosić wokół was : Syn człowieczy nie jest ogłaszany na dzień, w którym epoka żelaza panuje na Ziemi ! Wy im odpowiecie, wy, którzy czytaliście na temat snu Daniela, proroka : jeśli nie wzeszedł on podczas epoki żelaza, która daje wrażenie mocy, choć porównuje on świat do wielkiego posągu, który ma nogi z gliny, i podczas gdy pieniądze i złoto również doprowadzają do zguby świat, to kiedy on może się objawić ? Jeśli nadal będziecie upierać się i wierzyć, że nadejście Syna człowieczego miało miejsce dwa tysiące lat temu, a nie właśnie dzisiaj, to zginiecie. Poprzez Jezusa, Jan pokazał wam jego obraz, jego postać i jego dzieła dwa tysiące lat przed jego przyjściem, aby w jego nagłym dniu przybycia, każdy wiedział kim on jest. Z tego właśnie powodu Jezus odpowiedział tym, którzy kwestionowali jego obecność :

Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli : niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą ; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi.

(5) Jednakże, proszę was, abyście szanowali wolę każdego, i abyście nikogo nie zmuszali iść za mną. Upewnijcie się również, abyście nie dzielili waszego posiłku z moimi wrogami, którzy będą obradować, jak mnie wykończyć. Mówię o tych, z których składa się siedmiogłowy smok, którym jest diabeł, czyli siedmiu kategoriach ludzi już omówionych, którzy rządzą myśląc, że posiadają Ziemię i jej mieszkańców. Będąc bardziej sprytni niż lisy, odżywiali się waszymi ciałami do dnia dzisiejszego, a wy zgadzaliście się z tym z powodu fascynacji, którą oni u was wzbudzali. Ostrzegam was : należy trzymać się z dala od nich w tych ostatecznych dniach, ponieważ wiecie dokąd oni prowadzą świat.

(6) Po tym jak przeczytaliście Pismo Święte, a zwłaszcza apokalipsę, którą Jan wyjaśnia przysłoniętą, dlaczego zależałoby wam wciąż na waszych zwyczajach, na waszych poglądach na świat i na waszych planach ; skoro jest napisane, że znajdziecie się jak w dawnym pierwotnym czasie, gdzie ludzkość była bardziej rzadka niż złoto z Ofiru ? Pamiętajcie, że duże miasta będą opustoszałe, i że te, które nie zostaną zniszczone, będą miały tylko cierń, szczury i nietoperze jako mieszkańców. Wówczas, zamiast przywiązywać wagę do tradycji i zwyczajów, które spowodowały koniec, włóżcie raczej rękę do mego boku, jak to podaje Tomasz jako przykład.

(7) W tych trudnych ostatecznych czasach, człowiek ma zbyt dużo wątpliwości. Ale ma również pewności, jak na przykład, że dzień i noc stale występują jeden po drugim, lub że rozwijanie zła nieuchronnie powoduje koniec świata zbudowanego na kłamstwie. Istnieje więc to, czemu można zaprzeczyć, i to, co jest niezaprzeczalne. A dewastacja Ziemi jest nieodwracalnym posunięciem się w kierunku końca, któremu nie można zaprzeczyć, z wyjątkiem tych, którzy już nie są niczego świadomi.

(8) Pismo Święte ogłasza jeszcze poprzez Pawła :

A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. Oddal się od tych ludzi.

Dlatego, że jesteśmy właśnie w tych słynnych ostatnich dniach wymienionych przez Pawła, to ludzie są właśnie takimi, jakimi zostali określeni. Cytuję ten fragment Pisma Świętego, aby również pokazać, jakimi ludźmi się stajecie w waszych miastach pod koniec świata, ponieważ po mnie, już nie będzie nikogo innego, kto by was wzniósł.

(9) Jeśli starszy człowiek zauważyłby, że miałoby się zawalić miasto pod wpływem osuwiska, powiedziałby on do swojego syna : synu, pospiesz się uprzedzić ludzi z miasta, że zostaną oni zakopani, jeśli z niego nie wyjdą. Tak więc, syn ten pospieszyłby się uprzedzić ludzi ; obawiając się jednak, że po szybkim ewakuowaniu mieszkańców, osuwisko mogłoby się opóźnić, i że ludzie nazwaliby go kłamcą. Ta obawa (która jest obawą Jonasza) jest moją, ponieważ ogłaszam nadchodzące zniszczenie miast, nie znając dokładnej daty, tylko Bóg ją zna. Ale wprowadzenie prawdy na świat przez ogłaszanego Syna oznacza, że nie ma już więcej czasu dla spełnienia się tej przepowiedni.

(10) Co do Jonasza w Piśmie Świętym, co wy sobie wyobraziliście ? Wiedźcie, że Jonasz w wielkiej rybie oznacza Syna człowieczego w osobie Chrystusa, który jest tą wielką rybą, a nie to, co czytacie w dosłownym znaczeniu. Wszystko to, co zobaczył Jonasz, który idzie uprzedzić ludzi z Niniwy, że koniec ich miasta jest bliski ; jest tym, co ja widziałem ogłaszając wam to, co się wkrótce stanie z wielkim miastem. Uwierzcie w to, ponieważ nie będziecie mieli innych znaków spełnienia się proroctwa, z wyjątkiem tego, który wam daje Jonasz, z jego chaty, w której ja się znajduję. Jest to również odpowiedź, którą daje Jezus tym, którzy go pytają o konkretny znak tego, co się ma stać. Odpowiada im :

Żaden znak nie będzie wam dany, prócz znaku Jonasza.

(11) Aby zrozumieć Pismo Święte, jeszcze raz mówię, że kiedy Pan mnie uświadomił, co stanie się z miastami, to podobnie jak Jonasz, próbowałem uciec z dala od Jego oblicza. Ale zauważyłem, że pojawił się gwałtowny wiatr, grożący zniszczeniu świata, jak już to tłumaczyłem na samym początku. I, podobnie jak Jonasz i Jezus to czynią, wpadłem w głęboki sen. Trwało to dotąd, aż mnie w końcu obudzono, abym uspokoił burzę i ocalił to, co nie powinno zginąć.

(12) Mówię o tym, aby wyjaśnić to, co czytacie poprzez Jonasza, w starym testamencie, i co jest również wypowiedziane w ten sposób w nowym testamencie :

Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź ; on (Jezus) zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i obudzili go, mówiąc : Panie, ratuj, giniemy !

Podobnie jak Jezus budzi się, tak Jonasz budzi się i w końcu skacze do morza. Powiedzmy raczej, że zostaje on do niego wrzucony, aby uspokoić wiatry i fale. Oznacza to, że bez moich poprzedników, którzy zmusili mnie, abym skoczył do morza i uspokoił burzę oraz uratował świat, nie zrobiłbym tego z siebie samego. Ponieważ ogrom zadania wydawał mi się zbyt duży i trudny do osiągnięcia w tym świecie, w którym ludzie niczego nie odróżniają. Lecz, po tym jak skoczyłem do wody, podobnie jak Jonasz lub jak Piotr, znalazłem się momentalnie w postaci Shiloh, w tej wielkiej rybie, która wyprowadziła mnie na ląd, abym oświecił nacje i uprzedził mieszkańców z dużych miast, o tym, co ma się z nimi stać.

(13) Czytaliście, poprzez Jonasza, że potrzeba trzech dni na własnych nogach, aby przejść przez Niniwę. Otóż, te trzy dni przedstawiają sto kilometrów rozległości. Co oznacza, że Niniwa lub inne duże miasta z Pisma Świętego pokazane jako przykład, nie są prawdziwymi miastami, lecz tylko reprezentacjami tego, do czego są podobne ogromne miasta w dniu dzisiejszym ; zwłaszcza, że w starożytnych czasach, miasta z taką rozpiętością nie mogły istnieć. Zrozumcie więc to, co się wam cierpliwie tłumaczy.

(14) Znając ewolucję światów w niebie, wiem, że koniec nadejdzie w chwili, jak będzie głoszona dobra nowina o królestwie Bożym po całym świecie. Ale, przed tym, zanim nie usiadłem na wprost was, oczyściłem swojego ducha, podobnie jak to również robi Jonasz za pomocą krzewu rycynusowego, który Bóg umieścił nad jego głową. Ponieważ, wznieść światło nad światem i ocalić tych, którzy są na skraju wyginięcia, nie może się odbyć inaczej, jak tylko z oczyszczonym duchem. Co również możecie dojrzeć rzutem oka, w tym cytacie Pisma Świętego :

Naród z kraju sąsiadującego z morzem,
Z kraju powyżej Jordanu,
I Galilei bezbożnych,
Naród ten, który siedział w ciemności,
Ujrzał światło wielkie ;
A nad tymi, którzy siedzieli w okręgu i ciemnej dolinie,
Światło wzeszło.

Światło jest Królową z Południa, która powstanie przeciw światu, i o której wspomina zresztą Jezus. Ale to słowo z Pisma Świętego powyżej, czyni, że jestem pełen nadziei co do waszego zrozumienia, ponieważ wskazuje ono, że jesteście dzisiaj w stanie zostać oświeceni i zbawieni.

(15) Znając dobroć Pana Boga i jego miłosierdzie, Jonasz obawia się, że duże miasto nie zostanie tak szybko zniszczone. Widząc to, Bóg odpowiada mu :

Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt ?

(16) Wprawdzie, nie chodzi tu o samą Niniwę, lecz o duże miasto. Mówię wam, wkrótce dowiecie się czy Bóg zlitował się czy nie nad tymi głównymi miastami, składającymi się z ludzi, którzy nie odróżniają już niczego ! Ale, czego by On nie zrobił, doradzam wam opuścić duże miasta na równinach, ponieważ te, które nie zostaną zniszczone, zostaną nieuchronnie porzucone. Wówczas, na czym wam zależy, pozostając w nich dłużej ?

(17) Co takiego widzimy w miastach, jeśli nie to, o czym mówiliśmy, ludzi, którym się spieszy, którzy przychodzą i odchodzą, aby się zgromadzić jedni na drugich, oraz ruch żelaznych maszyn, które zajmują wszelkie miejsca, które zabijają, zakłócają spokój, zanieczyszczają, dymią, drażnią, ogłuszają, skłócają i korumpują mieszkańców ? Nie ma widocznych gwiazd, ani sezonów, lecz tylko asfalt, cement, szkodliwe opary, dym, śmieci i szczury.

(18) Podczas gdy na wsi, pory roku podkreślają krajobraz swoimi śladami przejścia oraz odmierzają prace ; wiosna pobudza to, co spało podczas zimy, kolory i zapachy zmieniają się. Zwierzęta baraszkują ; drzewa stopniowo wydają swoje kwiaty i swoje owoce ; powietrze jest świeże, ciała niebieskie są widoczne na niebie. Podchodzimy do orania, do siewu, do żniw, do sianokosów, do zbierania i winobrania, które sprawiają tyle satysfakcji i powodów do radości. Nuda i spustoszenie nie należą do słów, które są wymawiane.

Czas na Wielki Dzień

(19) A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona na całym świecie jako świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. A kiedy to słowo Jezusa spełni się we wszystkich krajach, wtedy wyraźnie poznacie znak, który oznacza, że nadszedł czas, by się wycofać w góry. Ale pokażę wam coś innego, aby przekonać tych, którzy nadal się upierają. Pamiętajcie, że co dotyczy Paschy, Mojżesz powiedział : Tak zaś spożywać go będziecie (baranka) : Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku (gotowi do ucieczki). Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Wyjaśnienie tego odbywa się dziś, kiedy spożywacie baranka Bożego w pośpiechu, ponieważ zostało mało czasu. Jak już to wyjaśniliśmy, chodzi tu o Paschę, która polega na przejściu ze świata ciemności do świata światła.

(20) Jezus także mówi : Wiecie, że po dwóch dniach jest Pascha (co znaczy dwa tysiące lat), i Syn człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. Dlaczego dwa dni są równoważne do dwóch tysięcy lat ? Ponieważ w czwartej księdze psalmów, Mojżesz zwracając się do Boga, rzekł : Bo tysiąc lat w twoich oczach jest jak wczorajszy dzień, który minął, niby straż nocna. A kiedy zresztą kobiety beztroskie zostają skarcone przez Izajasza, ogłaszającego im : Za rok i kilka dni zadrżycie ! Co oznacza, po publikacji księgi.

(21) Z tych wszystkich powodów, i ponieważ Jezus jest reprezentacją Syna człowieczego w dniu jego nadejścia (dzisiaj), wiedźcie, że naprawdę dopiero wtedy zmienicie epokę, gdyż Słońce wzejdzie po raz pierwszy nad królestwem Bożym. Do tego czasu, nadal będziecie przebywać w starej epoce, w świecie Noego skazanym, aby odejść.

(22) Poza tym, wciąż w odniesieniu do ostatnich dni, inny kategoryczny znak został mi przesłany, który potwierdza wcześniejsze wyjaśnienia. Oto, co jest napisane :

To niechaj ci za znak posłuży : W TYM ROKU żywcie się ziarnem pozostawionym po zbiorze (słowo prawdy), NA PRZYSZŁY ZAŚ ROK tym, co samo obrodzi, ale NA TRZECI ROK siejcie i zbierajcie, zakładajcie winnice i spożywajcie z nich owoce. Reszta ocalałych z domu Judy ponownie zapuści w głąb korzenie i w górze wyda owoce. Albowiem z Jeruzalem wyjdzie reszta i z góry Syjonu garstka ocalałych. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona.

Nie ma potrzeby wyjaśnienia, aby zrozumieć, że chodzi tu o dwa ostatnie lata świata, które następnie będą zastąpione królestwem Bożym na całej Ziemi. Słuchajcie uważnie, ponieważ prócz tego dodaję, że ani Syn, ani nikt inny nie zna dnia i godziny końca, jedynie Bóg je zna. Ale nadejście Syna wybija moment, aby wyjść z waszych miast i odejść na kilka dni do wiosek na wyżynach waszych krajów, gdzie będziecie bezpieczni. Oto dlaczego Jezus powiedział swoim uczniom, że nie będą mieli innego znaku, z wyjątkiem jego nadejścia, pokazanego przez Jonasza.

(23) Będziecie więc mieli przed sobą jeden rok łaski ze strony Pana, aby spożyć księgę (wyrób ziarna pozostawionego po zbiorze), oraz zdecydować się na podróż za mną. Macie czas, by przygotować się. Ale następny rok nie skończy się bez tego wszystkiego, co Pismo Święte oraz wasze dzieła ogłaszają. A trzeciego roku, nareszcie będziecie w królestwie, wyzwoleni od ciemności i zła na zawsze.

(24) Przetrwajcie więc do końca, ponieważ wystarczy spojrzeć na obecny stan świata, aby zrozumieć, że dotarł on do swojego końca, zgodnie z tym, co przewidywano. Wiedźcie zatem na ten temat, że księga proroków jest jak księga ze scenami, w której aktorzy aktywnie uczestniczą. Doświadczyłem tego, mówię wam, jak również osoby, które stanowią część mojego otoczenia. Popełnilibyście wtedy szaleństwo nie wierząc w to, co do was się mówi. Ale to wasza sprawa, ponieważ selekcja ludzi musi się odbyć przed tym jak moce niebiańskie nie zostaną wstrząśnięte.

(25) Jeśli Bóg nie nalegałby na mnie, aby was ostrzec, nic bym nie mówił, ponieważ nie miałbym nic więcej do wyjaśnienia, czego byście już nie znali. Lecz, aby ogłosić nadejście królestwa, muszę was poprowadzić do całej prawdy oraz pokazać koniec panowania synów Szatana, skoro Bóg zamieszkuje tylko w czystych miejscach i świątyniach z czystego złota. Pismo Święte o tym świadczy, a nauka o ciałach niebieskich do tego prowadzi. I wszystko jest gotowe na Ziemi dla tego ostatecznego spełnienia się proroctwa. Ale, jeśli nie dam rady was przekonać, was, mieszkańców z dużych miast, to nie będziecie oświeceni przez kogoś innego, i zginiecie z powodu waszych grzechów. Róbcie co chcecie, ostrzeżenie jest wam dane wraz z wieloma wyjaśnieniami. Jesteście wolni myśleć co chcecie i jesteście własnymi sędziami waszego zachowania.

Syn i prawo

(26) Wiem jak trudno jest was przekonać. Jednak, gdybym spacerował po waszych ulicach i krzyczał : Ja jestem Mesjaszem, za mną ! Miałbym już za sobą cały naród, podobnie jak się to dzieje z tymi, którzy tworzą sekty na podstawie kłamstw i intryg. Otóż, ja tego nie robię, ponieważ Syna można tylko rozpoznać poprzez chleb z nieba, który przynosi i dlatego, że prosi was, abyście się zebrali nie podnosząc ręki na kogokolwiek. Nie, aby pozbyć się niegodziwych i ich kapłanów, wystarczy oddalić się od nich i zostawić ich usychających na własnych nogach, jak rośliny pozbawione wody. Nie ma w tym ani przemocy, ani niesprawiedliwości, ani oszustwa. A to dlatego, że tak właśnie się dzieje, gdy poznajemy Prawdziwego Pana zesłanego z nieba, tego, który niespodziewanie przybywa, kiedy nikt się go nie spodziewa.

(27) Ale wielu będzie się obawiać, że narody nie będą w stanie porzucić ich religii i pójść za Synem człowieczym. Aby im dodać otuchy, należy do was, abyście głosili po świecie, że szata Syna człowieczego jest ze wszystkich kolorów : czarnego, brązowego, żółtego i białego ; ponieważ to pierwsi ludzie rozpoczęli jego ród, który zakończyli ostatni. Syn człowieczy nie jest synem jednego narodu, lecz wszystkich narodów, tak będziecie mówili, a jego rasa jest rasą wszystkich. Dlatego, w jego oczach, bez względu na kolor człowieka, ten człowiek jest tyle samo wart co inny człowiek o innym kolorze. Jeśli dotyczy to człowieka z obrzezanym sercem, jest on synem Abrahama, wybranym do królestwa. Wtedy, narody na Ziemi, wiedząc , że zbawiciel jest jedynym zbawicielem, będą w stanie rozróżnić ich żałobną religię, która przynosi nieszczęście od potęgi prawdy, która osadza królestwo Boże we wszystkich krajach.

(28) A co do tych, którzy nie umieją czytać, lub którzy nie potrafią sami wznieść się na wyżyny, gdzie przebywa Bóg ; wyjaśnijcie im cierpliwie wszystko na temat ciał niebieskich i Ziemi za pomocą ilustracji, a następnie zapoznajcie ich z korzyściami płynącymi z przestrzegania prawa, z którego korzystają z respektem anioły. Wtedy będą znać rzecz zasadniczą z tego, o czym powinien wiedzieć człowiek, i zostaną ocaleni.

(29) Nie może rzeczywiście istnieć nic lepszego, niż wiedza i prawo Stwórcy, praktykowane przez wszystkie anioły, które by was zdecydowały do opuszczenia tego niegodziwego świata oraz do bezpiecznego życia w sanktuarium. Prawo Najwyższego nie spada wam na głowę jak to się dzieje w przypadku prawa ludzkiego, ponieważ każdy ma do niego dostęp poprzez wzniesienie się i w sposób w jaki to uczyniliście w tym wniebowstąpieniu. Od dawna prawo zapisane w was w całości, nie będziecie mieli żadnych trudności, aby go zaakceptować ; ponieważ, czytając Słowo Boże, powiecie : nareszcie ! A to dlatego, że opiera się ono na jednej zasadzie : żyć w wolności, nie robiąc krzywdy nikomu, ani czemukolwiek.

(30) Zatem, zaraz przeczytacie to słynne prawo wyzwolenia, którym Ziemia już nigdy nie zostanie porażona. I proszę was, abyście nie mówili szeptem, przeglądając go po raz pierwszy, ponieważ to już nie mnie będziecie mieli na wprost was, lecz Tego, który mnie posyła. Wtedy zauważycie, że mój głos jest cichy przy jego głosie, który dotrze aż do szpiku waszych kości. Tym razem lepiej zrozumiecie, dlaczego cały drżałem, kiedy Pan do mnie przemawiał, i pisał Swoje prawo moim palcem. I to samo doświadczył mój brat Mojżesz swego czasu, i czego ani nie zrozumieliście, ani w co nie uwierzyliście. Obecnie wierzycie, bo drżycie.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Tłumaczenie Księgi Życia w internecie lub w PDF/Epub będąc ostatniej wersji, może zawierać błędy mimo całej staranności, którą zapewnialiśmy. Jeśli stwierdzicie jakiś problem, bardzo prosimy o zapoznanie się z oryginalnym tekstem, który znajduje się na witrynie francuskiej, aby go wyjaśnić. Aby tego dokonać, kliknij na francuską flagę, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Możesz również nas poinformować o wszelkim błędzie, aby nam pomóc w jego poprawieniu.

Dziękujemy wam za waszą wyrozumiałość.

TOP
Kontakt ...
iconezamknąć