Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka
Część trzecia : Zasady egzystencji

57

Proste życie w sanktuarium

(1) Nie można wyzwolić człowieka, jak tylko pokazując mu, że należy do rasy Boga i że w całym wszechświecie nie ma możliwości istnienia większej istoty. A ta księga to potwierdza, ponieważ to nie niewolnik was wyzwala, lecz człowiek wolny, tak jak jest nim Baranek, który otwiera dziś bramy królestwa tym, którzy zostali wybrani przez Boga.

O królestwie niebieskim

(2) Teraz już wiecie, że królestwo niebieskie jest królestwem Bożym, które osiedla się wokół każdej gwiazdy, podobnie jak osiedla się na Ziemi. Z tego względu, należy zrozumieć : królestwo Boże w niebie : w całym wszechświecie. Jeśli nadal o tym mówię, to dlatego, że myśleliście, że w chwili kiedy człowiek umierał, to wznosił się do królestwa Bożego, którego inni nazywają rajem. Jeśli tak by się działo, to te nieżywe osoby wznosiłyby się do światów należących do innych... Przestańcie się zachowywać jak małe dzieci i pomyślcie o tym, o czym już mówiliśmy ; czyli, że jeśli weźmiecie udział we zmartwychwstaniu, które dziś się odbywa, wasza dusza pozostanie na Ziemi w stanie nieświadomości upływu czasu, i że odnajdzie tyle razy nowe ciało, ile będzie zmian słonecznych. W ten sposób, pozostaniecie w królestwie niebieskim, które jest królestwem aniołów, które istnieje na wskroś wielkiej spirali życia. Duch święty został wam dany, abyście zostali nim napełnieni.

(3) Skoro mamy zaszczyt być wezwanym każdy z nas, przez Boga w świecie żywych, wśród piękna i doskonałości, które on stworzył, to będziecie wielbić Boga i wyrazicie mu waszą wdzięczność we wszystkich okolicznościach. Kiedy będziecie kontemplować gwiazdy, Księżyc, Ziemię i morze, każdy będzie mówił w swoim sercu, aby mu służyć :

Te wszystkie cuda wokół mnie są dziełami Twoich rąk, o Boże Niebios, i są moim życiem, które ożywiasz swoim tchnieniem !
Rozumiem, że jestem jedną z twoich siedzib oraz strażnikiem twojego ogrodu, który powinien zachować porządek, jaki sam ustaliłeś.
Toteż, aby nie niszczyć twojego dzieła, Ojcze sprawiedliwy, przysięgam Ci opiekować się drogocenną Matką Ziemią jak moją matką :
Nie będę zmieniał jej oblicza ; nie będę jej kalać ; nie będę dotykał jej krajobrazów, jej brzegów, jej reliefu, jej lasów, jej wód, ani żadnego innego elementu, które pozostaną takie, jakie je stworzyłeś.
Nie będę zmieniał charakteru natury istot ani ich ilości, ponieważ wszystko jest idealne.
Obiecuję Ci, że będę sobie przydzielał wyłącznie dzieła pochodzące z moich rąk, wedle twojego nowego prawa, poprzez które zawarłeś wieczne przymierze z ludźmi.
I wedle twojej woli, będę żył tylko w kraju ludu mego.
W każdej chwili mojego życia, będę praktykował twoje prawo, aby pozostać odpowiedzialnym za moje czyny i ocalić moją duszę.
I przeciwstawię się stanowczo tym, którzy będą łamać twoje przepisy i zasady, aż do utraty sił jeśli to konieczne ; oraz mojego życia, w razie potrzeby.
Prowadzić będę moje dzieci twoimi drogami, Ojcze sprawiedliwy, i uczyć ich będę twoich przykazań, tak długo jak pozwolisz mi żyć.

(4) Jeśli więc, waszym pragnieniem jest iść za Bogiem i już nigdy więcej poddać się człowiekowi, ani posiadać jakąkolwiek władzę nad swoimi braćmi i siostrami ; jak to prawo tobie nakazuje, i że zobowiązujecie się do zamieszkania wyłącznie kraju ludu waszego ; wiedzcie, że jesteście na zawsze uwolnieni z mocy zła, i że długo będziecie żyli. Wejdziecie do królestwa, w którym błogosławieństwa Ojca nigdy wam nie zostaną zabrane, a dom wasz będzie owocny i dostatni. Radość z waszego szczęścia nie wyczerpie się, ponieważ Bóg kocha tych, którzy mu służą ; on daje im siłę i nagradza ich bez umiaru. Pismo Święte o tym wspomina :

Pan to Bóg wieczny,
Stwórca krańców Ziemi.
On się nie męczy ani nie nuży,
Jego mądrość jest niezgłębiona.
On dodaje mocy zmęczonemu
I pomnaża siły omdlałego.
Chłopcy się męczą i nużą,
Chwieją się słabnąc młodzieńcy,
Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły,
Otrzymują skrzydła jak orły :
Biegną bez zmęczenia,
Bez znużenia idą.

(5) Oddajcie więc siebie całkowicie Wszechmogącemu, aby wasza egzystencja została oświecona nowym światłem. Ale zawrzeć przymierze z Bogiem, przysięgając mu z powagą, że będziecie przestrzegać tylko jego prawa, nie znaczy wcale odmówić sobie czegoś dobrego i sprzyjającego dla radości w życiu. Tylko znaczy, wręcz przeciwnie, zharmonizować się z naturą, aby czerpać przyjemność ze wszystkiego tego, co oferuje ziemia żywych istot. Z tych powodów, i dlatego, że daje On nam ciało, abyśmy dzięki niemu mogli widzieć, dotykać i wziąć wszystkie dobre rzeczy z egzystencji ; Ojciec odrzuca osobiste poświęcenia oraz wręczane mu podarunki, i brzydzi się tymi, którzy się biczują, biją i rozrywają sobie skórę, aby przyciągnąć jego uwagę ; ponieważ, to nie dla takich otępień stworzył On człowieka, lecz aby zadowolił on swoją duszę radością.

O małżeństwie Adama i Ewy

(6) Gdy angażujemy się służyć Ojcu, nie należy tego robić kosztem związku mężczyzny i kobiety, którzy zostali stworzeni, aby pobrać się i żyć razem, a nie żeby pozostali oddzielnie. Dlatego też, i jak to figuruje w Piśmie Świętym, a szczególnie w pieśni nad pieśniami, lub jeszcze w księdze przysłów Salomona, Bóg przede wszystkim błogosławi miłość, która wiąże jego synów z jego córkami, ponieważ to ta boska miłość przybliża ich do niego. Ale, z powodu kapłanów, którzy poniżyli oraz odrzucili kobietę, niektórzy zastanawiają się, czy akt cielesny jest grzechem....Na ten temat, otwarcie i wyraźnie mówię, że pociąg fizyczny między mężczyznami i kobietami wynika z przyjemności i satysfakcji, które oni czerpią z ich stosunków cielesnych. Bez tego, jest oczywiste, że nie byłoby żadnej możliwej kontynuacji świata, ponieważ nie czyniliby oni absolutnie żadnego wysiłku dla prokreacji. Jeśli tak by było na Ziemi, byłoby tak samo we wszystkich światach w Kole. Wówczas gwiazdy oraz ich ciała niebieskie nie istniałyby, ponieważ ich celem jest właśnie ożywienie światów... Zobaczcie zatem, jak ponownie wszystko jest połączone i doskonałe we wszechświecie.

(7) Wiedzcie więc wszyscy , że akt cielesny stanowi przekaz niezbędnej siły dla dobrego samopoczucia oraz dla równowagi mężczyzny i kobiety, który może wywołać twórczy proces bez ich wiedzy. Ponownie spotykamy tutaj : emisję - odbiór, lub dostarczenie - zużycie, które są źródłem i utrzymaniem wszelkiego ciała oraz wszelkiej istoty we wszechświecie. Podobnie jak planeta zużywa siłę, którą otrzymuje od Słońca, tak kobieta zużywa siłę, którą otrzymuje od mężczyzny. Z tego powodu, akt cielesny nie może uchodzić za grzech. To co jest grzechem, to jest rozwiązłość, cudzołóstwo, rozpusta, gwałt, pedofilia, kazirodztwo, homoseksualizm oraz inne podobne formy perwersji, które okrywają hańbą człowieka. Tak więc, wszyscy ci, którzy zniesławiają miłość Adama i Ewy przez wszelkiego rodzaju ułomności oraz szkodliwe moralnie akty, niech zostaną oni na zawsze przeklęci !

(8) Nauczyliście się, że ciała niebieskie oraz istoty przechodzą przez ten sam proces narodzin. Dlatego też, w koncepcji i stworzeniu męskiej oraz żeńskiej płci, obie strony twórczej mocy pokazują, że męska płeć powstaje zawsze w pierwszej kolejności, a następnie żeńska płeć w tym samym jednym ruchu ; podobnie jak Słońce, które pojawia się przed planetą oraz małym satelitą, z którymi jest on powiązany. Chodzi tu o kolejność twórczej mocy, z której pochodzi kolejność wśród rodzin. Dlatego też, Adam i Ewa będą zawsze pragnęli żyć razem, przywiązani do siebie więzami miłości. W ten sposób, założą razem ich własną rodzinę ; rozumiemy przez to chwilę, gdy pojawi się dziecko ; ponieważ, gdy mężczyzna i kobieta łączą się, stanowią przygotowującą się rodzinę, która zostanie wypełniona tylko w dniu, kiedy dziadkowie poprowadzą swoje wnuki.

(9) Jeśli więc macie na myśli obydwie komplementarne części twórczej mocy (którą również widzimy poprzez obraz generatora i oporności) wiecie zatem, że tak długo jak będą istnieć te obie części we wszechświecie tak długo pozostaną męska i żeńska płeć. Oznacza to, że nawet podczas odrodzeń, które będą miały miejsce na wskroś całej drogi życia, Adam i Ewa zawsze będą mężczyzną i kobietą. Przestańcie więc wierzyć, że anioły są bezpłciowymi istotami ; ponieważ biorąc dziś udział we zmartwychwstaniu umarłych, właśnie stajecie się aniołami Boga ! Podczas tych cielesnych odrodzeń, które zostaną stworzone przez zasługujące dusze ; jest możliwe, że nie będzie już prokreacji, Bóg jeden to wie. Lecz zawsze pozostanie kontakt między Adamem i Ewą, którzy nadal będą tacy jacy są w ich rodzaju ; ponieważ, wszyscy wiecie, że ich stosunki są największą przyjemnością w życiu oraz wynagrodzeniem samym w sobie.

(10) Ze względu na te niezmienne rzeczywistości, zamierzone przez Stwórcę, nikt nie jest w stanie nadal myśleć, że dzieci rodzą się z grzechu, jak to zapewniali kapłani Szatana. Nie, dzieci rodzą się z miłości obojga rodziców, którą Bóg błogosławi, ponieważ stanowi ona esencję egzystencji, która zaspakaja pragnienie serc pewną szczęśliwością, dzięki której dzieci przybliżają się ku Niemu. Rzeczywiście, tylko wtedy, kiedy syn i córka Boga pobierają się, wtedy stają się razem świadomi piękna świata, podczas gdy jest ono niezauważalne dla oczu tych, którzy znajdują się sami. Z tego powodu, ci, którzy się kochają nie niszczą, lecz wręcz przeciwnie chronią wszystko to, co jest przedmiotem ich radości.

(11) Otóż świat pieniędzy, w którym żyliście, nie nauczył was kochać. Wręcz przeciwnie nauczył was niszczyć, ponieważ będąc zbudowany na kłamstwie, powodował między wami niezgodność, przedzierając wasze związki na pół. A jeśli w ostatecznych dniach, wielu obawiało się założyć rodzinę, to ze względu na waszych kapłanów, którzy unicestwiali to, co stanowiło źródło waszej siły. Ponieważ stosując w praktyce ich zasady, ręce jednych budowały, podczas gdy ręce drugich niszczyły. A rozstanie mężczyzn z kobietami, które z tego wynikało, było wielkim nieszczęściem, ponieważ ich zatargi anulowały źródła radości i zwiększały liczbę sierot.

(12) Poza tym wiedzcie, że życie dla siebie samego nie ma żadnego sensu ani racji. Nie istniejemy dla siebie samego, lecz dla drugiej połowy siebie, którą jest Ewa jeśli jesteśmy mężczyzną, i dla Adama, jeśli jesteśmy kobietą. A kiedy wzbudzamy miłość, należy pamiętać, aby ją codziennie wzmacniać poprzez miłe drobiazgi dla swojego współmałżonka. Jest jednak pewne, że jeśli jedne pary mogą żyć razem przez całe ich życie, to inne nie są w stanie, z powodu odmiennego rozwoju każdego z małżonków. W tym przypadku, lepiej jest wziąć rozwód niż cudzołożyć, ponieważ jeśli naruszenie wierności niszczy małżonków, niszczy ono również serce dzieci, które z kolei boją się założyć później rodzinę. To właśnie z tych wszystkich powodów, Bóg surowo karze cudzołóstwo oraz nienawidzi repudiacji ; zwłaszcza, że nie należy krzywdzić bezkarnie niewinne istoty.

(13) Z pewnością, jeśli miłość między mężczyzną a kobietą byłaby łatwa, nie byłaby ona warta życia. Lecz, aby małżeństwo było szczęśliwe i trwałe, lepiej jest poślubić kobietę w czasie swojej młodości ; ponieważ rozwijając się w tym samym kierunku, będąc jeszcze oboje ustępliwi, dużo łatwiej dopasują się oni do siebie ; niż jeśli poślubiliby się w starszym wieku, będąc znacznie mniej elastycznymi. Ponadto, związek Adama i Ewy powinien odbyć się bez przymusu, aby następnie zapewnić sobie wzajemną wierność. Dlatego też, w królestwie, nie ma już mowy o ślubie, jak to miało miejsce w przypadku tradycyjnych ślubów w świecie ciemności, lecz związki niezakłamane, które łączą mężczyznę i kobietę, czyniąc z nich jedno ciało.

(14) Wyłącznie Bóg przybliża i jednoczy swoje dzieci. W związku z tym, powinniście porzucić wasze dawne tradycje małżeńskie, ponieważ ci, którzy dają zgodę na zawarcie małżeństwa młodym ludziom, czyniąc z tego ustalonego zwyczaju źródło zysku i świat zakłamania, aby im sprzedać Boga... oraz pozwolenie do życia z wybraną osobą. W ten sposób, od waszych narodzin, które było dla nich źródłem zysku, aż do waszego ślubu i waszej śmierci, które były innymi źródłami, ani razu was nie tracili z oczu ! Decydowali o wszystkim na waszym miejscu, a kiedy było to możliwe, nawet o liczbie waszych dzieci. Należycie do Boga, a nie do tych, którzy ciągną zyski z ludzi. Zresztą, to właśnie z tych powodów, jak również, że nie jest łatwo założyć rodzinę w takim świecie, w którym wszystko się sobie sprzeciwia ; to Jezus powiedział, że w dniu zmartwychwstania mężczyźni nie wezmą kobiet za żony, ani kobiety mężczyzn za mężów. Oznacza to, że odtąd nie będzie już małżeństw takich, jakie znaliście do tej pory, lecz tylko swobodne związki przed obliczem Boga i wedle Jego prawa.

(15) Moje dzieci, w nowym świecie, odzyskacie pierwotną wolność, i będziecie się pobierać w tej właśnie wolności. Należy jednak wiedzieć, że test zaręczyn jest doskonałą rzeczą, ponieważ pozwala ono chłopcom i dziewczętom uświadomić sobie, czy są oni w stanie porozumieć się, aby założyć rodzinę. Ale, gdy jesteśmy wolni, jesteśmy wolni w każdej chwili i dziedzinie, od narodzin aż do śmierci. Usłyszcie te słowa, które poprowadzą was do sanktuarium i zawrzyjcie przymierze z Bogiem. Wasze życie będzie przepiękne a wasze dni szczęśliwe.

O edukacji rodziców

(16) Ważne jest również wiedzieć, że Adam i Ewa nie dają wcale życia, ani swoim dzieciom, ani swoim dziełom. Kiedy Adam zapładnia Ewę a ona rodzi, to dzięki Ojcu a nie im samym, kiedy małe dziecko się pojawia na świecie. Czyżby byli oni Bogiem, aby dawać życie ? Zauważamy jednak, że w ramach stworzenia, im bardziej jest skomplikowana istota, tym bardziej potrzebuje ona opieki tuż po urodzeniu. Potrzebuje ona rzeczywiście czasu, aby rozwinąć swoje umiejętności oraz otworzyć się na wszystkie rzeczy, z którymi będzie ona skonfrontowana. W związku z tym, człowiek, który jest istotą najbardziej złożoną ze wszystkich, którą Bóg stworzył, potrzebuje największej i najbardziej czasochłonnej opieki, jaką mogliby mu poświęcić ojciec z matką. Ponadto, potrzebując miłości od swoich najmłodszych lat, dziecko powinno być wychowywane przez rodziców zakochanych w sobie, ponieważ miłość, która ich wiąże, skupi się na nim. Urodzony z tej miłości, czerpie z niej podstawy dla kształcenia swojego serca oraz stabilności emocjonalnej.

(17) Wiedzcie zatem, że miłość rodziców jest źródłem siły psychicznej dziecka, i że w przypadku jej braku, zostanie ono niezrównoważone emocjonalnie, ze wszystkimi zagrożeniami jakie są z tym powiązane dla jego zdrowia. Starajcie się więc być dopasowani zanim nie pojawi się wasze dziecko na świecie. Nie zachowujcie się jak te sfrustrowane kobiety, które pragną same wychować swoje dzieci, ponieważ nie rozumieją one, że dziecko potrzebuje uwagi oraz uczuć swojego ojca i swojej matki, aby mogło odróżnić dobro od zła i pozostało zrównoważone. Wyłącznie zwierzęta mogą być wychowane nie mając pojęcia o rodzaju męskim i żeńskim, ponieważ nie mają one tych samych potrzeb do rozwoju ich zdolności, ani tych samych zagrożeń w życiu podczas dorastania. Chociażby tylko z tych właśnie powodów, Adam i Ewa potrzebują mieć obrzezane serca, wychowani, zakochani oraz całkowicie wolni, aby pokazać przykład i dać z siebie wszystko co najlepsze dla ich potomstwa, które z kolei przekaże swoim dzieciom to, co otrzymało. Jeśli tak by nie było, to nieuchronnie miałaby przewagę regresja oraz degeneracja ; ponieważ ród, miłość, środowisko, wychowanie i wolność, są zasadniczymi czynnikami dla właściwego rozwoju wszelkiej istoty.

(18) To, co nam tłumaczysz, wydaje się oczywiste, a królestwo leży w naszym zasięgu, powiedzą mi. Ale, czy niezbędne jest mieć dzieci, aby zasłużyć na życie wieczne, i czy powinniśmy sami ustalać ich ilość ? Czy Bóg dopuszcza, czy nie dopuszcza antykoncepcję ? Odpowiadam, że prawo wyznacza granice, nawet w tej dziedzinie ! Tłumaczyłem, że stosunki małżeńskie nie są wyłącznie przeznaczone do celów prokreacyjnych. Ale, aby je ułatwić, nie należy nam mimo wszystko decydować o liczbie dzieci, które powinniśmy mieć ! Ponieważ dziecko nie jest przedmiotem, któremu nadajemy kształt kiedy chcemy, ani istotą, którą posiadamy według własnego uznania, aby samemu decydować o tym ile mieć dzieci lub ich nie mieć. Nie, tylko Bóg wzywa je na świat, ponieważ On sam wie, czy ma istnieć to dziecko, czy nie. Toteż, nie prosi On was, abyście mieli określoną liczbę dzieci, ani nie wymaga od was prokreacji, abyście zasłużyli na życie wieczne.

(19) Powstrzymajcie się więc wymuszać właściwości przyrodzone do zmian kierunku w jedną stronę lub w drugą ; czyli czyniąc z płodnej kobiety, kobietę niepłodną lub z niepłodnej kobiety, kobietę płodną. Niemniej możecie korzystać z prostych i tymczasowych środków antykoncepcyjnych, które nie mają wpływu na zdrowie ; jak na przykład z chwilowej abstynencji... Wasze obrzezane serce zawsze wam podpowie jakie powinny być wasze zachowania wobec życia. Ale należy uważać, aby nie robić z aktu cielesnego głównego powodu waszej egzystencji ; w przeciwnym razie, stając się niewolnikiem waszych pragnień, stracilibyście waszą duszę.

O wychowaniu dzieci

(20) Wiedząc, że powstawanie ciał niebieskich oraz istot jest do siebie podobne, nie możemy już ignorować, że rodzaj męski i rodzaj żeński wynikają z tej samej zasady egzystencji. Co pozwala nam zapewnić, że mężczyzna to dostarczenie, a kobieta zużycie ; lub że mężczyzna jest duchem, który zapładnia, a kobieta jest życiem, które daje narodziny. W tej sprawie, możemy również porównać mężczyznę do nasienia, a kobietę do ogrodu. Otóż, skoro wiemy, że dobre ziarno i dobry ogród dadzą razem życie dobrej roślinie ; wiemy, że niewątpliwie tak samo będzie w przypadku narodzin dziecka.

(21) Podobnie jak roślina jest odzwierciedleniem nasienia i ogrodu, dziecko jest odzwierciedleniem swoich rodziców, a tym samym edukacji, którą oni otrzymali. Dlaczego o tym mówię ? Ponieważ ewoluując zawsze w zależności od edukacji jaką otrzymaliśmy w dzieciństwie, możemy być silnym lub słabym, w zależności od tego czy była ona dobra czy zła. Jasno z tego wynika, że edukacja zalicza się do struktury podstaw dziedziczności, jak środowisko lub wolność, w których przebywamy. Edukacja nie jest bezpośrednio dziedziczna. Jednak, stanowi ona źródło dobrych lub złych predyspozycji danej osoby. A żeby podkreślić tę odpowiedzialność każdego, Bóg mówi, w Piśmie Świętym, że dzieci ponoszą winy za przewinienia swoich ojców.

(22) Edukacja, którą otrzymujemy od dzieciństwa, i którą konsolidujemy w ciągu całej egzystencji poprzez życiowe doświadczenia, jest więc zasadnicza. Należy zatem wychowywać dziecko sposobem myślenia Boga, naprowadzając go na Jego drogę, zwłaszcza, że wychowując w ten sposób dziecko, to znaczy również ocalić cały świat. W rezultacie, jego edukacja powinna być najpierw skierowana ku obrzezaniu serca, a następnie w kierunku osiągnięcia jakiegokolwiek celu. Zwłaszcza że życie, to w pierwszej kolejności zrozumieć i miłować dzieła Pana. Otóż, nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć ani miłować, jeśli nie mamy odpowiednio obrzezanego serca. Ludzkość nie może więc być udoskonalona, jak tylko u schyłku świata, w dniu, kiedy osiąga ona wiedzę i rozumie znaczenie obrzezania serca. Wtedy właśnie pozostają na Ziemi tylko ci, którzy potrafią wychowywać swoje potomstwo ; ponieważ w królestwie, niewychowane dziecko nie będzie w ogóle w stanie przetrwać. Zostanie pokonane przez prawo.

(23) Z tych powodów, Bóg nie przemawia do świata, który nie ma głowy, lecz do swojego jedynego syna, którego stawia na czele świata, aby został wysłuchany przez mężczyzn i kobiety ze wszystkich narodów. Rzeczywiście, świat objawia się najpierw poprzez stworzenie Adama i Ewy, następnie poprzez ich rodziny, potem poprzez zrzeszenie rodzin tworzących plemię, potem poprzez plemiona narodu, potem poprzez narody tej generacji, i wreszcie poprzez cztery kolorowe generacje z całego świata. Toteż ci, którzy nie postrzegają już Adama i Ewy jako zjednoczonej pary, tworzącej rodzinę, która jest za wszystko odpowiedzialna, muszą zostać wygnani spośród was ; ponieważ mężczyzna, który odrzuca kobietę lub kobieta, która odrzuca mężczyznę powodują zamęt i zaburzenia wśród populacji. Nie mogą oni zatem wstąpić do królestwa Bożego, w którym rodzina stanowi podstawę ; zwłaszcza, że kto wyprze się dzieł Ojca (mężczyzna i kobieta), ten wyprze się jego syna, i odwraca się plecami do zbawienia, które on przynosi.

O zdrowym podejściu do życia

(24) W dodatku, i aby były silne i dobrze zbudowane, noworodki powinny być karmione piersią a nie mlekiem od zwierząt, ponieważ nie są one zwierzętami ! W ten sposób będą one odporne na niektóre choroby, i ich matka również. Ponadto, aby zniknęła spośród was ogromna liczba innych chorób, zgodzicie się, że wykluczając z waszych dni powszednich cukier, alkohol, tytoń oraz inne toksyczne rośliny, podobnie jak wieprzowinę wraz z innymi wyrobami ze świni, pozbędziecie się większości z tych, na które chorujecie ! Wraz z waszymi lekarzami, wyliczcie zaburzenia, choroby i zgony, które są wywołane tymi produktami. A będziecie zaskoczeni ich ilością oraz nieszczęściem, jakie one wywołują wśród narodów. Toteż, aby stracić do nich cały smak i nie ulec pokusom na ich spożywanie, zdecydowanie zalecam wam już nigdy więcej nie pozyskiwać cukru ani alkoholu z roślin, i nie uprawiać roślin przeznaczonych do palenia oraz tych, które zawierają toksyczne substancje ; ponieważ najlepszy sposób na leczenie to, w pierwszej kolejności, zapobieganie pojawieniu się tego, co jest przyczyną chorób. Dlatego też, powstrzymajcie się także hodować świnie, ponieważ ich mięso jest prawdopodobnie najgorsze ze wszystkich jakie mogą istnieć. Podobnie jak nie wszystkie rodzaje roślin są jadalne, tak i nie wszystkie rodzaje zwierząt są przeznaczone do jedzenia. Właśnie dlatego Mojżesz wylicza w księdze powtórzonego prawa, zwierzęta, które możemy jeść i te, których się nie powinno.

(25) Poza tym wiedzcie, że im mniej odżywiamy się tłuszczem zwierzęcym oraz mięsem, tym dłużej żyjemy. Dodatkowo, powinniśmy żywić się wyłącznie zwierzętami, które sami zabiliśmy, w przeciwnym razie nie możemy mieć szacunku dla ich życia, dla ich ilości i dla ich gatunku. Nie ważcie się również zabijać tych, które was codziennie odciążają, podobnie jak wszystkie zwierzęta domowe, ponieważ jest to również sprawa serca i godności.

(26) Czy ponadto rozumiecie, że zwierzęta, które hodujemy w ciągu lat, cierpią z powodu zwyrodnień ? Pozbawione wolności, natury, ich właściwego pokarmu oraz drapieżników, które je utrzymują w dobrym stanie zdrowia, stają się one zdegenerowane. Z tego powodu, zwierzęta hodowlane, które wydają się piękne wskutek ciągłych selekcji, które człowiek na nich przeprowadzał dla ciągle wyższego przychodu, są tak naprawdę zwierzętami, które od dawna utraciły swoje właściwości, szczególnie odżywcze. Dlatego Bóg nakazuje wam dziś, aby wszystkie zwierzęta, które hodujecie, wróciły do swojego naturalnego środowiska. Czy chodzi o małe zwierzęta czy o bydło, czy zwierzęta gospodarskie, wszystkie powinny powrócić na wieś, na pastwiska, wrzosowiska, do lasów i wilgotnych miejsc, aby odzyskały swoją wolność i naturalne środowisko. Wtedy będziecie mogli na nie polować, aby się nimi odżywiać ; czuwając jeszcze raz nad tym, abyście jedli tylko te, które sami upolujecie.

(27) Znajdując się dopiero na początku drogi życia, nie możemy nadal hodować gatunków zwierząt, które utraciły cechy swojej rasy, z powodu nadużycia gospodarczego, które miało miejsce. Tak więc, całość tego, czym się odżywiamy, powinna wrócić do dzikiej natury, aby służyła jako wieczny rezerwat, w tym zwierzęta niewątpliwie, ale również wszelkie zboża, warzywa, bulwy, rośliny ogrodowe, owoce oraz inne gatunki roślin. Po czym, będziemy ponownie mogli częściowo pobrać próbki, aby je hodować i uprawiać, zanim nie zmienimy je na nowe.

(28) Faktycznie, nie możemy dokonywać selekcji próbek w nieskończoność z każdego gatunku, na podstawie własnych kryteriów, ponieważ nie ma lepszego sposobu na pozbawienie cech przyrodzonych tego, czym się odżywiamy - Geny są odzwierciedleniem stanu świata - Dlatego też, jedynie współzależność elementów stworzenia jest w stanie utrzymać to, co powinno być utrzymane, i usunąć to, co nie powinno istnieć. Wyróbcie sobie zatem nowego ducha, bliższego rzeczywistości, ponieważ wszystko co Bóg tworzy jest doskonałe. W związku z czym, nie pozwolicie żyć tym, którzy ponownie będą próbowali modyfikować organizmy poprzez wszelkiego rodzaju manipulacje elementów chromosomów, ponieważ nie są oni stwórcami stworzeń, aby zmieniali ich stan pierwotny oraz naturę całego świata.

(29) Odtąd, w sanktuarium, powinniście używać metod bardziej naturalnych niż te, które stosowaliście w tym świecie pełnym pośpiechu. Aby się wyżywić i nie pozwolić aby choroba was dosięgła, będziecie zawsze szukali najprostszego pokarmu, i najbardziej strawnego. Pod tym względem, będziecie unikać obfitych posiłków, i nie będziecie spożywać krwi zwierzęcia. Ponadto, należy jeść wyłącznie świeże produkty lub wyroby, które sami będziecie konserwować w stanie naturalnym w waszym mieście. W tej kwestii, wiedzcie, że mrożenie żywności w celu zakonserwowania jej bezterminowo, jest niepotrzebnym wymuszeniem oraz katastrofą dla jakości, tak jak jest również z żywnością przetrzymywaną sztucznymi konserwantami. Te sposoby konserwacji oraz dystrybucji żywności należą tylko do świata szaleństw, który dobiega końca. Ale w żaden sposób nie będziecie ich powtarzać w sanktuarium, gdzie poświęcicie cały swój czas na przygotowanie potraw własnej roboty odpowiednich do waszego własnego spożycia.

(30) Wrócicie więc do prostych metod. Na przykład, będziecie przechowywać wino w beczkach, zboże i oliwę w dzbanach glinianych, inne artykuły spożywcze w glinianych emaliowanych naczyniach lub szklanych słoikach pozbawionych powietrza i odpowiednio zamkniętych, ponieważ nie ma lepszego sposobu do zachowania ich jakości. Z tym samym podejściem, będziecie wyrabiać wasze ubrania z naturalnych materiałów, które będziecie farbować w cieniowanych kolorach natury ; a wasze domy zostaną w ten sam sposób zbudowane z miejscowych materiałów. Tak więc, korzystając z tego naturalnego i prostego życia, zachowacie spokojny sen z waszego dzieciństwa. Będziecie wówczas zdrowi, oraz szczęśliwi rozwijać się na Ziemi, wtapiając się w naturę.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Tłumaczenie Księgi Życia w internecie lub w PDF/Epub będąc ostatniej wersji, może zawierać błędy mimo całej staranności, którą zapewnialiśmy. Jeśli stwierdzicie jakiś problem, bardzo prosimy o zapoznanie się z oryginalnym tekstem, który znajduje się na witrynie francuskiej, aby go wyjaśnić. Aby tego dokonać, kliknij na francuską flagę, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Możesz również nas poinformować o wszelkim błędzie, aby nam pomóc w jego poprawieniu.

Dziękujemy wam za waszą wyrozumiałość.

TOP
Kontakt ...
iconezamknąć