Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka
Część trzecia : Zasady egzystencji

49

Sąd narodów

(1) Kiedy przyszedłem na świat, Bóg umieścił wagę w moich rękach, abym mógł później zważyć rzeczy i ocenić ich wartość. Po dłuższym czasie ważenia ludzkości od czterech pokoleń, nie znalazłem żadnej różnicy wagi między nimi. Co mnie zadowoliło, ponieważ odpowiadało to refleksji proroków, a nie temu, co opowiadali ci, którzy nie mają wcale szacunku dla narodów, którym oni ukradli ziemię.

Haniebna kolonizacja

(2) Ludzie powinni zamieszkiwać wyłącznie swoje kraje, z których oni pochodzą, ponieważ porządek narodów oznacza w pierwszej kolejności fakt, że każdy zamieszkuje swój kraj, a nie kraj kogoś innego – Kraj i człowiek, którego on urodził są niepodzielni – Toteż nikt nie powinien przyswoić sobie kraju kogoś innego, aby tam zamieszkać.

(3) Dobrze jest odwiedzić obce narody i podzielić się wiedzą razem z nimi, ponieważ jest tu mowa o braterstwie. Ale ukraść kraj, uśmiercając masowo lub wytępiając jego mieszkańców, jak to uczynili zdobywcy, stanowi popełnienie największej hańby przed Bogiem, który stworzył wszystkich ludzi z tym samym umiłowaniem. Toteż wyeliminuje On bezwzględnie tych, którzy w ten sposób się zachowali.

(4) Jeśli ktoś zabiłby człowieka wraz z jego rodziną, aby przejąć jego własność i jego ziemie, czy z chętnym sercem poszlibyście zamieszkać razem z nim ? Nie poszlibyście, i nie mielibyście serca dla niego. Toteż ci, którzy poszli (lub, którzy wciąż idą) zamieszkać kraje podbite siłą broni, potwierdzają nieuchronnie świętokradztwo popełnione przez ich poprzedników i znikną razem z nimi. Tutaj mamy właśnie wielki Sąd Niebios, ponieważ nie osiedlamy swojego domu na krwi niewinnych dusz, które wzywają z ziemi, i których krzyk wznosi się aż do Pana.

(5) Wiedzcie wówczas, że te bezlitosne państwa u schyłku świata nie przetrwają, ponieważ sobie kpią z Ojca i Jezusa, który rzekł :

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego : Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy.

(6) Miłować Pana Boga i swego bliźniego, to znaczy stosować przykazania Jego prawa i zbratać się ze wszystkimi ludźmi, a nie pluć im w twarz rozsiadając się na duszach Jego dzieci, które są zabijane. Jednakże właśnie tak postępowały niektóre aroganckie państwa, które zajęły kilka krajów ze wszystkich stron świata, w których zaprowadziły one swoje niegodne zwyczaje. Rzeczywiście, po tym jak one zniewoliły lub wytępiły niewinne narody w krajach, które zostały zabrane im siłą, państwa te urodziły potworne dziewczęta, podobne do ich narodów, które mają jeszcze większą pogardę dla innych.

(7) Wśród tych okrutnych narodów, istnieje jeden z nich, który stał się olbrzymi. I rozwinął się tym bardziej szybko, iż bandyci z całego świata nie przestawali napływać przez pięć stuleci, wraz ze swoimi kapłanami, aby je wzmocnić, i aby się rozmnożyć. Wówczas, tworząc z przesady swe szaty i z arogancji swoje źródło światła, dominuje on wszystkie narody świata, którym narzuca on swoje zasady. Ale świat stał się za mały w jego oczach, aby tam zastosować swoje prawo rządzenia. Wówczas odwraca się w kierunku gwiazd, z nadzieją, że je niedługo skolonizuje.

(8) Aby nałożyć swoją przewagę, przywódcy tego aroganckiego i pogardliwego narodu, który wszystkie inne państwa nienawidzą, pragną odtąd robić wrażenie moralne i wzorowe, żwawo doradzając, grożąc jeśli jest to konieczne, wszystkim narodom, aby szły ich śladami. W ten sposób myślą oni, że będą mogli wiecznie rządzić nad całym światem, ponieważ z Rzymu i jej hańby ta nacja powstała. Niemniej, w królestwie, które nadchodzi, nie ma po niej ani śladu, zniknęła ona ze świata.

(9) Podobnie dla emigrantów, potomkowie zdobywców nie mogą być uznani jako legalni mieszkańcy w krajach, które ich ojcowie ukradli dawniej ; ponieważ stulecia nie uzasadniają popełnionych hańb przez dawne przekroczenia prawa. Wręcz przeciwnie, oni zwiększają je tylko ; dlatego, że stare kłamstwa nie mogą stać się prawdą zmieniając wyraz twarzy w czasie.

(10) Miejcie na uwadze, że, aby wstąpić do królestwa, które nadchodzi, wy, którzy z takiego lub innego powodu, zamieszkujecie w kraju, który nie jest wcale krajem waszych korzeni, powinniście zwrócić się do waszego narodu i uciec do waszego pierwotnego kraju przed końcem. Jeśli tak nie postąpicie, to zginiecie ; ponieważ nie będziecie mogli wejść do Wspólnoty. Pozostanie przy życiu na tej ziemi tylko naród, który zbiorę ze wszystkich krajów, i do łona którego żaden cudzoziemiec nie będzie mógł wejść. Posłuchajcie co mówię, ponieważ nacje winne klęski zapłacą dwukrotnie cenę rozlanej przez nich krwi. Bóg o nich wcale nie zapomniał. A ich zapłata zostanie im zwrócona miarą jaką one mierzyły, i dwukrotnie miarą tego, co uczyniły.

Wielki nieporządek

(11) Nacje, które dysponują wielkimi siłami zniszczenia są często przyczyną wojen i braku stabilności świata. Są one również tymi, które spowodowały przemieszczanie się ludzi z krajów, które one doprowadziły do nędzy, w stronę ich nacji pokrytej pieniędzmi. Mówię o imigracjach, które wywołały wszelkiego rodzaju mieszanki populacji i krzyżówki ras, aż do tego stopnia, że nie jest nam wiadome kto jest kim, i do kogo należy kraj, do którego cudzoziemcy przybywają masowo. Co dodatkowo zwiększa zamieszanie i wzbudza próżne dyskusje na temat ras i integralności narodów.

(12) Ktokolwiek nie mieszka w swoim pierwotnym kraju jest dwukrotnie winny, z jednej strony dlatego, że obniża poziom swojego narodu poprzez jego nieobecność, i z drugiej strony dlatego, że staje się znacznie uciążliwy w obcym kraju, gdzie założył swoje miejsce zamieszkania. Co zwiększa jeszcze bardziej niepokój i klęskę stworzone przez przeludnienie.

(13) Z tych wszystkich powodów, Bóg powiedział, że uczyni człowieka rzadszym niż najczystsze złoto, rzadszym niż złoto z Ofiru. Pomyślcie zatem, że ilość pozostałych ludzi będzie bardzo mała. Rzeczywiście dla tego wielkiego dnia zemsty jest napisane :

Oto dzień Pański nadchodzi okrutny,
Najwyższe wzburzenie i straszny gniew,
Żeby ziemię uczynić pustkowiem,
I wygładzić z niej grzeszników.
Bo gwiazdy niebieskie i ich ciała niebieskie
Nie będą jaśniały swym światłem,
Słońce się zaćmi od samego wschodu,
I swoim blaskiem księżyc nie zaświeci.
Ukarzę ja świat za jego zło
I niegodziwców za ich grzechy.
Położę kres pysze zuchwałych
I dumę okrutników poniżę.
Uczynię człowieka rzadszym niż najczystsze złoto,
I śmiertelnika droższym niż złoto z Ofiru.
Dlatego niebiosa się poruszą
I ziemia się wstrząśnie w posadach,
Na skutek oburzenia Pana zastępów,
Gdy rozgorzeje gniew jego.
I stanie się tak : jak gazela zgubiona
I jak trzoda bez pasterza,
KAŻDY POWRÓCI DO SWEGO NARODU,
KAŻDY UCIEKNIE DO SWOJEGO KRAJU.
Każdy odszukany będzie przebity,
Każdy złapany polegnie od miecza.
Dzieci ich będą roztrzaskane w ich oczach,
Ich domy będą splądrowane,
A żony zgwałcone.

(14) Wy wszystkie, sztuczne nacje, składające się z bandytów, którzy nadbiegli z różnych horyzontów, aby eksploatować kraje, które ukradliście ; tak, wy, którzy jesteście tylko imitacją oryginału i nacji bez korzeni, właśnie zapoznaliście się z waszą karą. Nie wymskniecie się, ponieważ, czy pochodzicie z zachodu lub wschodu, czy północy lub południa ; ponieważ to co jest napisane jest napisane i spełni się, nawet wtedy, gdybyście tego nie chcieli.

(15) Dziś ci, którzy rządzą w tych dominujących nacjach będą musieli opierać się na skałach, aby pozostać na nogach przed gniewem Boga, zwłaszcza, że są oni tchórzami bez odwagi i w poszukiwaniu potęgi broni, aby uzupełnić ich duchową słabość.

(16) Toteż, tych kilka bezczelnych nacji, które okazują swoją ostentacyjną wyższość, są wstrętne dla Pana, który nienawidzi to, co jest wzniosłe. Są one także niepokojem i wstydem dla ludzkości ; ponieważ, aby być wysłuchanymi, nudnie i długo przemawiają do małych narodów ; gnębią je, aby łatwiej nimi rządzić ; zwiększają swoje uzbrojenie, aby trzęsły się one ze strachu ; i często organizują wśród nich masakry, które nazywają wojnami, aby nałożyć swoją supremację. Czy te okrutne nacje powinny więc pozostać na tej planecie, która umiera ? Nie, ponieważ ci, którzy mordują ludzi, i którzy następnie zachwalają swoje łajdackie czyny, usprawiedliwiając się odwagą, są tak naprawdę osobami bez ludzkiej wartości, którzy wprawdzie zobaczą nadchodzące królestwo, ale nie będą w stanie do niego wstąpić.

(17) Jedynie uchodźcy są akceptowani przez jakiś okres, podczas którego nabierają sił, aby postawić na nogi swój naród, znajdujący się w niebezpieczeństwie. Ale jeśli porzucą oni swoich, pod pretekstem, że ciężko jest żyć w ich kraju, który bandyci przywłaszczyli sobie siłą, nie są oni wcale chwalebni, nie mają oni oblicza bohaterów. Jeśli oni również nie wrócą do siebie przed końcem, lecz pozostaną w kraju, który otworzył im swoje podwoje, aby im pomóc ; wtedy ich twarze przybiorą twarze zdobywców i doznają ich kary, najgorszej jaką można dostać.

(18) Zasada rozwoju wykazała, że stworzenie roślinne, zwierzęce lub ludzkie jest nieuchronnie prawidłową odpowiedzią na pierwotne środowisko, z którego ono pochodzi. W związku z tym, wszelka imigracja lub przesiedlanie nie może być jak tylko profanacją tych miejsc, przez wprowadzenie ciała obcego w te miejsca. Las jest zgodnym elementem i suwerennym dokładnie tam, gdzie się on znajduje od samego początku, i nic innego nie może i nie powinno panować na jego miejscu. Podobnie jest z narodami na całym świecie, których nic i nikt nie powinien ruszyć z miejsca.

(19) W związku z tym, postrzegamy, że zdobywcy nie powinni w żaden sposób zamieszkać w kraju, który nie jest ich pierwotnym krajem, zwłaszcza, że niechybnie prezentują sobą twarz zdrajców i morderców. Zdrajców, ponieważ pozostawili swoją rodzinę i swój naród, a morderców, bo niekiedy zabijali ludzi i zwierzęta, aby zawładnąć ich krajami, które pożądali.

(20) Kiedy zachowujemy się w ten sposób, czy można być godnym Boga i miłować bliźniego jak siebie samego ? Czy mamy prawo głośno obwieszczać na całym świecie swoją miłość dla dzieła Pana ? Ja wam mówię, że nie można lekceważyć narody i Boga, jak tylko będąc najgorszym w swoim rodzaju ! Toteż, zniszczenie najeźdźców i zdobywców, które Bóg przeprowadzi, podobnie jak i tych narodów, z których wydostały się te istoty o ekstremalnej podłości, jest tylko sprawiedliwością i wykonaniem dekretu.

(21) To nigdy nie są ludzie z narodu, którzy buntują się przeciwko innym narodom, aby im wypowiedzieć wojnę ; tylko ci, którzy rządzą nad ich głowami, zmuszając ich do zabijania się nawzajem. Ale właśnie nadszedł koniec takich skandali, ponieważ woda żywa kładzie kres na wszelką potęgę człowieka i wystawia na jaw tych, którzy ją posiadali. Zdemaskowani w ten sposób, wasi przywódcy nie będą już w stanie wami rządzić, lecz raczej zabawiać was w ich trudnej sytuacji, zwłaszcza, że jest napisane na ich temat :

Wywyższa narody, a potem przywodzi je do zguby,
Rozprzestrzenia narody, a potem je uprowadza.
Odbiera rozum naczelnikom ludów
I prowadzi ich na manowce w bezdrożnej pustyni.
Chodzą po omacku w ciemności, bez światła,
Tak że się zataczają jak pijani.

Patrząc na świat, błądzenie przywódców narodów, jest dla was oczywiste, że oprócz ich dezorientacji, są winni za wojny, zamęt i dewastacje krajów. Zaprzeczać temu, to skazać się samego siebie.

Prawa każdego

(22) Ale ci, którzy zakorzenili się na pastwiskach kłamstwa rzekną do mnie : od samego początku tłumaczysz nam, że największa część ludzkości zginie, aby zrobić miejsce dla synów Abrahama, którym Ziemia została obiecana. I dałeś w tym sensie do czytania słowa Boże, które zapowiadają, że uczyni człowieka tak rzadkim jak złoto z Ofiru. Jeśli tak jest, to znaczy, że prawa człowieka określone przez naszych ojców są nic nie warte ! Czy powinniśmy je porzucić na zawsze ?

(23) Odpowiadam na to, że Jezus słusznie obawiał się, że kiedy pojawię się nagle wśród was, to zastanę was śpiących. Tymczasem ciągle wam mówię, że ludzie w dzisiejszych czasach nie mają odtąd tych samych praw. Rzeczywiście ci, którzy przekroczyli przykazania i przypisują sobie władzę nad innymi ; ci, którzy niszczą lasy, krajobrazy, morza, gatunki roślinne oraz zwierzęce dla pieniędzy ; ci, którzy przekupują i krzywdzą ludzkość ; ci, którzy zniweczyli wartości moralne ; oraz ci wszyscy, którzy zakłócają naturę w ten czy w inny sposób, lub wypowiadają wojnę, ci stracili prawo do pozostania na Ziemi, która nie może ich już więcej znieść. Bóg domaga się tego, aby ci, ze świętym duchem, którym On wręcza Ziemię, wiecznie zachowali prawo czynić to, co im się podoba.

(24) Czy uważaliście, że prawa człowieka mogłyby być określone przez niektóre osoby mieszkające w grobach ? Czy to wasze maszyny same decydują o swoich własnych zasadach działania, czy też to wy im je podajecie kiedy je tworzycie ? Skoro one same nie są w stanie ustalić swoje reguły, to nie ważcie się ustawiać waszych, które jedynie Stwórca może wam doręczyć. Wasi ojcowie myśleli, że byli do tego zdolni, i zniweczyli prawo Mojżesza. Wtedy zbudowali niepewny świat, świat chwiejący się i nietrwały, gotowy do upadku.

(25) Mojżesz wskazał ludzkości w jaki sposób powinna się ona zachowywać. Ale od wieków człowiek odrzucał jego prawo i jego porady, aby zaufać możnym. Teraz każdy musi być odpowiedzialny za siebie, ponieważ jest również napisane w księdze psalmów :

Pan ze mną, mój wspomożyciel,
Ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów.
Lepiej się uciec do Pana,
Niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciec do Pana,
Niżeli zaufać możnym.

(26) Ponadto, aby się sami mogli ochronić i usprawiedliwić przestępców, którzy ich wspierają ; przywódcy narodów i ich ministrowie, którym ufacie, zażądali konieczność zniesienia kary śmierci wprowadzonej przez Mojżesza. A wy obrzezani, którzy idziecie ich śladami, zrzekacie się waszej odpowiedzialności w niniejszej sprawie. Ponieważ ze względu, że zajmują oni wysokie stanowiska, zostawiacie ich żyć w spokoju ; podczas gdy oni gnębią, niszczą i mordują jak im się podoba.

Ożywienie narodów

(27) Mimo, że historia się powtarza, posłużyła ona, aby wam pokazać, że nie było konieczne pozbycie się tego, który na własną rękę zasiadł na czele nacji, aby go zastąpić kimś innym, który został wybrany głosami wszystkich ; ponieważ jeden i drugi miłują tych samych bogów : pieniądze, władzę, dominację i chwałę. Upojone próżnością i pozbawione światła, takie osoby nie sprowadzają wyzwolenia, lecz to, co czyni z człowieka niewolnika i niezdatnego do poznania prawdy.

(28) Tak więc, to wcale nie za pomocą przemówień, ani rebelii przeciwko tym, którzy rządzą, było możliwe zakończyć ich skandale oraz ich hańby, lecz tylko przez porzucenie ich na zawsze. Toteż, rewolucje były zawsze bez sensu i niepotrzebne, zwłaszcza, że to nie tych, którzy byli na czele należało zwalczać, lecz wasze własne poglądy. Czy to nie jest właśnie to, co pokazuje Samuel ? Aby zmienić świat, należy najpierw zmienić swoje serce. Nie próbujcie już więc oceniać świat według fluktuacji jego historii, ponieważ to tylko przez branie udziału we zmartwychwstaniu, będziecie zdolni go ocenić i określić ile mu jeszcze czasu zostało.

(29) Możni z tego świata zobaczą na własne oczy, nadchodzący ich własny upadek, wskutek ruchu wycofania się, którego dokonacie ; ponieważ bez was, dzięki którym oni żyli, zginą oni wszyscy. Wówczas rozumiecie jeszcze lepiej podział kozłów i owiec, którego dokonuje Syn człowieczy w dniu jego przybycia, i dlaczego Jezus was ostrzegał, tak dobitnie, podobnie jak to ogłasza Pismo Święte :

Każda dolina niech będzie wypełniona,
Każda góra i pagórek zrównane ;
Drogi kręte się staną prostymi,
A wyboiste drogami gładkimi !
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Jeśli więc słyszycie głos tego, który dziś spełnia te słowa z Pisma Świętego, nie spieszcie się wspiąć na wierzchołki drzew, ponieważ nic nie ryzykujecie, tym bardziej, że daleko nie uciekniecie.

(30) Nie należało oddać się tym, którzy rządzili, tylko posłuchać Jezusa, który was prosił, abyście się miłowali nawzajem. Ale ty nie chciałeś go słuchać, ty, z czwartej generacji, która pozabijała ponad dwieście milionów ludzi w ciągu mniej niż połowy tysiąclecia ! Zaplamiłeś swoje szaty swoim pohańbieniem, gnębiłeś tych, którzy nie byli w stanie ci się oprzeć. Teraz ma miejsce twoja kara. Teraz już nie narzucisz więcej ani swoich praw, ani swojej woli w świecie żywych.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Tłumaczenie Księgi Życia w internecie lub w PDF/Epub będąc ostatniej wersji, może zawierać błędy mimo całej staranności, którą zapewnialiśmy. Jeśli stwierdzicie jakiś problem, bardzo prosimy o zapoznanie się z oryginalnym tekstem, który znajduje się na witrynie francuskiej, aby go wyjaśnić. Aby tego dokonać, kliknij na francuską flagę, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Możesz również nas poinformować o wszelkim błędzie, aby nam pomóc w jego poprawieniu.

Dziękujemy wam za waszą wyrozumiałość.

TOP
Kontakt ...
iconezamknąć