Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka
Część trzecia : Zasady egzystencji

45

Sprawiedliwy świat

(1) Poprowadzeni dziś do całej prawdy przez Syna i proroków, wiecie, że musicie dopilnować, aby utrzymać waszą duszę przy życiu, zgodną do egzystencji, aby poznała ona wspaniałe przyszłe światy na długiej drodze życia, na początku której się znajdujemy. Toteż, każdy będzie stosował prawo i obrzezał swoje serce, ponieważ żyjemy, aby miłować, a nie niszczyć ; aby cieszyć się egzystencją, a nie, aby cierpieć.

(2) Aby się tak stało, niezbędne jest, aby warunki życia były naturalne i zrównoważone, jak na samym początku, tak, żeby noworodki zawsze odnalazły czystą Ziemię, nienaruszoną i taką jaką ona była stworzona. Dlatego też, konieczne jest wychować dzieci, aby miłowały dzieła Pańskie, aby już więcej nie czyniły tego co nie należy, jak na przykład popierać używania maszyn, które zawładają waszym życiem i całą Ziemią, powodując zniszczenie wszystkiego ; lub jeszcze odstąpić od moralności.

O podstawowych potrzebach

(3) Człowiek kształci się poprzez edukację, którą otrzymuje w środowisku, w którym przebywa. Toteż, urodzić się i ewoluować w tradycjach i obyczajów ojców, usuwa możliwość ich zakwestionowania. Rzeczywiście, jest zawsze dla ludzi normalne, że to co ich otacza, należy do części elementów, z których się oni składają. Tak więc dziecko, które się urodziło i wychowało w mieście, nie zauważy, że rozwija się w bardzo szkodliwym środowisku. Natomiast dziecko na wsi, które wychowuje się w otoczeniu zwierząt i wśród natury, nie będzie mogło nigdy odbiec od prawdy, z której pobierało naukę, i jego rozumowanie pozostanie słuszne w ciągu całego jego życia. On, zawsze zachowa zdrowy rozsądek, i będzie miał doskonały pogląd na świat i pierwotny układ, ustawiony przez Stwórcę.

(4) Aby żyć szczęśliwie w wysokiej estymie, w sposób Aniołów z Koła, człowiek potrzebuje swojego naturalnego środowiska niewątpliwie, ale potrzebuje również wychować się w tym właśnie środowisku. Potrzebuje także swoich bliskich, swój naród, swoją całkowitą wolność, i aby móc zaufać swojemu Stwórcy. To właśnie jest esencją dla członków rodziny, dotyczy to również wszystkich rodzin na Ziemi. W związku z tym, zrzeszenie rodzin w królestwie, które będzie się toczyć wokół prawa nowego Przymierza, nie zmieni potrzeby każdego. Tłumaczę, że to co jest niezbędne dla jednej osoby i dla jego rodziny, jest tak samo potrzebne dla innych osób i dla ich rodzin, i fakt że istnieje wiele zrzeszeń rodzin, nie powinien on zmienić potrzeb każdego członka.

(5) Na pewno to, o czym jest tutaj mowa, absolutnie nie było kwestią w miastach i świecie hierarchicznym, ponieważ członkowie klasy rządzącej i klasy bogatej, wierzą mocno, że są oni lepsi od innych, żyjąc czyimś kosztem a nie z uprawy ziemi, wobec której byli obcymi. Toteż, wymagania jednych nie były wymaganiami drugich, a to co z tego wynikało było oburzające.

(6) Na swojej nowej Ziemi, którą stworzy, Bóg oświadcza w Piśmie Świętym, że nikt nie będzie pracował na korzyść kogoś innego, i że każdy będzie korzystał z pracy rąk swoich. Toteż, przyzwyczajcie się do myśli, że ten, który będzie pracował na polu dla siebie samego nie będzie musiał tego robić na wielu innych polach, aby zaspokoić potrzeby i wymagania mieszkańców z dużych miast, zwłaszcza, że tych już nie będzie. Nie, praca przymusowa na korzyść obcych jest hańbą w oczach Ojca, ponieważ doprowadza to nieuchronnie do połowy świata, która żyje kosztem drugiej połowy, która jest trzymana w niewoli.

(7) Otóż, Ten, który wszystko stworzył nie zapewnił wypasu jednych ludzi innym ludziom, ani wypasu narodów innym narodom. W tych prostych słowach Jezusa :

A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich,

czy nie znajdujemy w nich czym mają być myśli, zachowanie i nasz pogląd na innych ? Czy nie odczytujemy czym jest miłość, poważanie, respekt do innych i braterstwo ? Czy były to właśnie uczucia i stosunki liderów aroganckich narodów, które puszyły się z ich przewagi nad innymi ? Niech będą przeklęci ! Niech znikną na zawsze !

O proporcjach świata

(8) Wkrótce staniecie się wyrozumiali, pokorni i bardzo wyjątkowi, nie zaprzestaniecie praktykować prawo królestwa. Wtedy nawiążą się nowe relacje między ludźmi i narodami, tym razem oparte na uczuciach. Powstanie naturalnie nowy porządek na świecie, z woli Boga i zgodnie z tym co ma być, aby już nie przerywać marszu życia.

(9) Odsuńcie zatem wszelkie pojęcie o konieczności zorganizowania samemu sobie świata, jak to dążyli do tego ci, którzy podstawiali się za Stwórcę, myśląc, że będą ponad Nim. Ponieważ to z ich powodu powstały wojny i byliśmy świadkami nieokiełznanego pomnożenia się zdobywców i narodów, które oni zniewolili, i ponieważ ci ostatni widzieli ich zbawienie w dużej ilości posiadanych przez nich dzieci. Tak więc jest na Ziemi za dużo ludzi. A Ziemia wyczerpuje się, zniekształca i cierpi.

(10) Aby temu zapobiec, skąd możemy wiedzieć jakie powinny być odpowiednie proporcje ludzkości, oraz zwierząt i roślin ? Czy możemy je obliczyć ? Odpowiadam, że możemy sobie dokładnie wyobrazić, że świat roślinny powinien istnieć w większych ilościach i na większej przestrzeni niż świat zwierząt, a ten ostatni w większych ilościach niż świat ludzki, aby porządek i równowaga były zachowane wśród wszystkich.

Swiat
61 - Swiat

Tak więc będzie wyglądał świat w królestwie, kiedy gatunki odnajdą ich pierwotną ilość i równowagę, jak i również ich prawdziwą wartość w ludzkich oczach.

(11) Epoki nam pokazały, że świat mineralny produkuje warunki życia dla świata roślin, świat mineralny i roślinny produkują warunki życia dla świata zwierząt, i że świat mineralny, roślinny i zwierzęcy produkują na końcu warunki życia dla świata ludzkiego. Jeśli więc, pierwsze elementy i składowe człowieka miałyby zniknąć z braku miejsca, jest zatem pewne, że ludzkość zniknęłaby razem z nimi. Co jednak tak się nie stanie, ponieważ wszystko nie zostanie zniszczone w świecie Noego...

(12) Rozumiemy również, że na przestrzeni epok, zarówno nastąpiła progresja jakości stworzonych istot w swoim czasie i zmniejszenie się ich ilości ; a to dlatego, bo to co jest bardziej opracowane, jest nieuchronnie rzadsze. Toteż, jako ostatni narodzony i nadrzędny z istot, które Bóg stworzył, człowiek powinien być jako najbardziej rzadko spotykana istota. Jego potrzeby będąc większe niż te zwierząt, nie może on pozostać, jak tylko jeśli ilość osób, z których składa się ludzkość pozostanie ograniczona. W przeciwnym razie, jest on zmuszony do plądrowania wszystkiego, aby przetrwać jeszcze jakiś czas, zanim nie zniknie on na zawsze. Toteż, człowiek nie powinien już nigdy odstąpić od narzuconych zasad przez naturę, i które jasno określa prawo Ducha Świętego.

(13) Jeśli więc dziś, nie byłoby tej selekcji naturalnej, która się odbywa poprzez odseparowanie ludzi świętych od tych, którzy nimi nie są, przeludnienie nie mogłoby jak tylko wywołać zaginięcie całej ludzkości. A jeśli przykre jest być świadkiem tego nadmiaru, który popełnia takie zniszczenia, jest jednak pocieszające wiedzieć, że ziemski ogród (Eden) powróci do stanu, w jakim był, od chwili kiedy ci, którzy po nim depczą i zakłócają wody znikną. Noe i prorocy dołączają się do mnie, aby ich wytykać palcami. I wierzcie mi, że tak się stanie.

(14) Kiedy wy, wybrańcy Boga, będziecie od kilku dziesięciu lat w sanktuarium, skąd będziecie wiedzieli, czy wszystkie stworzone gatunki powróciły do ich właściwej ilości z dawnego stanu, który pozwoli ponownie na równowagę świata ?
W tej kwestii, należy wiedzieć, że nawet jeśli staliście się oświeconymi aniołami, będziecie musieli zadowolić się obserwowaniem naturalnego rozwoju tego co istnieje niezależnie od waszej woli. Ten nowy rozwój gatunków odbędzie się swobodnie, i w żaden sposób nie wolno wam się w to wtrącać. Wtedy zdacie sobie sprawę, że pierwotny porządek, który wasi ojcowie osłabili i równowaga między gatunkami, którą narazili na niebezpieczeństwo, sobie dobrze poradzą bez nich.

(15) Dlatego, ciągle powtarzam, że człowiek czy anioł, nie wolno wam czegokolwiek dotykać na tej Ziemi, której w ogóle nie stworzyliście. Świat nie został rozpoczęty przez Boga, abyście go dokończyli według waszego sposobu, ponieważ jest on zakończonym dziełem, którego nie trzeba dotykać.

O rozeznaniu wartości

(16) Aby pocieszyć waszego nowego ducha, wyprowadźcie z tego świata ciemności, który opuszczacie, to co pozostanie w świecie światłości, do którego wchodzicie. Ponieważ dalecy do opieki nad Matką Ziemią wraz ze wszystkim co się tam znajduje, wasi ojcowie pozbawieni Ducha Świętego, potrafili tylko Ją zniszczyć. Zatem, spoczywa na was, których Bóg wybrał, wytłumaczyć później waszym dzieciom, jak oni przekształcali naturę, niszcząc lasy, zakażając ziemię i morze, plądrując glebę, dewastując żyzne równiny, które oni pogrążali w cemencie, asfalcie i żelazie, niszcząc i zakażając piękne miejsca, powodując gwałtowne pogorszenie się klimatu poprzez ich działalności i mające poważny wpływ na ich zdrowie. Cierpliwie ich nauczycie, że niszczyli się w ten sposób, i że deprawowali wszystkie swoje postępowania przez brak szacunku, doprowadzając aż do palenia swoich dzieci w ogniu ich kłamstw na cześć swoich Bogów !

(17) Utrwalając w ten sposób hańbę i klęskę, wasi ojcowie nie odczuwali jednak żadnej obawy przed niepokojącą utratą gatunków, przed chorobami i przed zastępowaniem naturalnego przez sztuczne. Nie, bo nie zdawali sobie sprawy, jak szybko spowodowali warunki na Ziemi nie do życia. Toteż, pomimo dużej ilości ofiar, którym należało udzielić pomocy, mieli spokojne sumienie, głosząc nadal, że wciąż szukają najlepszej jakości do życia... Robimy postępy ! Twierdzili oni. Marni ludzie, marni ludzie ; nawet zwierzęta ich przeklinały, ponieważ oni je zgładzali.

(18) Ponadto, i tak jak prawo tego wymaga, świat w sanktuarium nie będzie znał eksploatacji człowieka przez człowieka, ani wyższości rasy, państwa lub narodu nad innym narodem lub całej ludzkości. A w tym cudownym ogrodzie Koła, gdzie nie możemy już sobie wyobrazić świata miejskiego z jednej strony i świata wiejskiego z drugiej, istnieć będą wyłącznie małe osiedla zintegrowane w naturze i zbudowane przez rodziny przestrzegające prawo. Toteż, moje dzieci, Ziemia zachowa blask swojej urody, a porządek pozostanie we wszystkich krajach.

(19) W chwili gdy księga życia sprawi zanik słowa naukowego i słowa religijnego z waszych myśli, będziecie uwolnieni od tego co sprawiało, że wszystko interpretowaliście odwrotnie. Wtedy dzieła Pana Boga wam się pojawią w świetle, i już więcej nie będą wam się mylić z dziełami człowieka. Wówczas będziecie świadomi, że wasze stosunki ze Stwórcą powinny być jak dzieci ze swoim ojcem, i pozbawione ceremonii i ceregieli. Będziecie świecić światłem wewnętrznym, co wam pozwoli dokładnie sobie zdać sprawę z wartości egzystencji. Nie żałujcie zatem, że tak długo przebywaliście w ciemności, zanim nie narodziliście się ponownie duchem, ponieważ okres trwania w ciemnościach, jest również okresem przygotowania do zmartwychwstania.

(20) Podczas ich pobytu w ciemnościach, wasi poprzednicy nie zdawali sobie sprawy z niczego. Nie byli świadomi, że wszechświat jest wieczny i żywy, i że z tego powodu, my jesteśmy żywi i bez granic życia. Nie znali niebiańskiego ducha, i mocno wierzyli, że Bóg wedle ich myśli tworzył dobro i zło, i że każdy zawierał w sobie człowieka dobra i człowieka zła.

(21) Nie dając rady pojąć, że istnieje wyłącznie jeden wszechświat i jedyny Bóg, który w nim przebywa, w jaki sposób mogliby oni wiedzieć, że Bóg tworzy wszystko w przeciwieństwie, aby człowiek był zdolny odróżniać, interpretować i wznieść się ? Nie wiedząc ponadto, że dzieci nie rodzą się grzesznikami, lecz że stają się nimi łamiąc prawo, wasi poprzednicy widzieli dobro i zło jako wynalazek Boga, zamiast jako wybór człowieka. Dlatego też, w tej ciemności, która dobiega końca, to właśnie zło dominowało, to przez które wszystko jest niszczone, aż do serca noworodków.

(22) Dobro faworyzuje egzystencję i sprawia, że jest piękna, natomiast zło osłabia i utrudnia ją. Jeśli ktokolwiek jest w stanie to zrozumieć. Jest zatem pewne, że ten, który wykorzystuje kogoś sztuczkami lub siłą, lub który kłamie, aby zabłysnąć, lub ten, który zabija lub niszczy, aby pokazać swoją wyższość, lub ten, który coś kradnie, ten dobrowolnie zmienia zło w dobro. Faktycznie dla niego takie postępowanie jest zgodne, inaczej by tego nie robił. I wszystkie osoby nie obrzezane postępują w ten sposób ! Ponieważ, w ich oczach, oni nie popełniają szkód, w chwili kiedy popełniają zbrodnię, i wcale się nie czują winni. Co oznacza, że dobro i zło są pojęciem osobistym, specyficznymi wartościami dla każdej osoby, w zależności od tego czy mają obrzezane serce, czy nie. Stąd też mamy proroków, trójcę świętą i prawo, z którymi wiemy dokąd dążymy.

O kulturze

(23) Edukacją dziecka na dobrej drodze, będzie przede wszystkim ta, która pozwoli mu obrzezać swoje serce. Po czym, będzie dopiero się uczyć czytania, pisania, oraz podstawowych rzeczy. A to co będzie chciał się dowiedzieć więcej, odkryje dzięki prorokom i księdze życia baranka, oraz w ciągu dni swojej egzystencji ; ponieważ życie samo w sobie jest codzienną nauką, która powinna się odbyć w sposób naturalny i swobodnie w Edenie, aż do końca życia.

(24) Nauka jako pokarm dla ducha, to jak jedzenie dla ciała. W rezultacie, należy być ostrożnym, ponieważ chcieć wszystkiego nauczyć się w dzieciństwie, niweczy pragnienie życia. Co było widoczne u dzieci, które wychodziły ze szkoły zdesperowane, gdzie ich się zamykało, ponieważ uczono ich w wieku dwunastu lat tego co powinny wiedzieć mając pięćdziesiąt lat.

(25) Lecz tak naprawdę, co to był za rodzaj edukacji, którą królowie i religijni wprowadzili i ustalili obowiązkową ? Czy nie było to w celu dania dzieciom określonej formy myślenia, aby szli następnie po ścieżkach, które dla nich wybrano ? Ja wam mówię, że zamykanie małych dzieci od ich najmłodszego wieku, aby uczyły się jak się podporządkować innym, oraz najlepszych metod, aby żyć wbrew tworzeniu i całej Ziemi, pozbawiając ich oprócz tego młodości, którą mieli przeżyć swobodnie w Edenie, było wystarczające do uzasadnienia wielkiej kary.

(26) Człowiek nigdy nie powinien być zamknięty na siłę. Biada tym, którzy tego nie słyszą ! Ponieważ istnieją inne sposoby edukowania, i inne sposoby na poprawę niż ta, która pozbawia kogoś wolności. Dlatego też, uwięzić małe dzieci jak tylko są zdolne do chodzenia, aby ich na siłę uczyć tego co prowadzi do katastrofy, lub jeszcze uwięzić grzeszników, aby ich skorygować i następnie skierować na dobrą drogę, jak to mówiono, nie mogło jak tylko sprowadzić gniew baranka ; ponieważ takie metody, które nic nie mają wspólnego z kulturą człowieka, są niegodne Boga i ludzi ! Odrzućcie aresztowanie i uwięzienie jakiejkolwiek żywej istoty, człowieka lub zwierzęcia ! Ponieważ, aby mieć za sobą przychylność Boga i ocalić waszą duszę, nie powinniście już więcej utrwalać okropności waszych poprzedników.

(27) Widzieliśmy, że nie ma granic między rodzajem mineralnym, roślinnym, zwierzęcym i ludzkim. Człowiek nie jest więc odizolowaną istotą od reszty świata. Będąc wręcz przeciwnie wynikiem wszystkiego, umieszczony na szczycie tworzenia, jest on obdarzony duchem, którego inne istoty nie mogą posiadać. Lecz jego duch jest mu przekazany, aby się wykształcił i wzniósł, a nie żeby wypełnił Ziemię kalekami, ułomnymi, chorymi, ubogimi, niewolnikami, więźniami, wygłodzonymi i zdesperowanymi, jak to było w świecie ciemności, który dobiega końca. Toteż, porzućcie nawyk myślenia pod względem pieniędzy, zysku, władzy i supremacji. Ponieważ rzeczy te są przyczyną nieprawości, które są nie do pomyślenia w sanktuarium, do którego wkraczacie.

(28) Duch, który unosi się z tego co jest zapisane w duszy, nie może być idealny, jak tylko jeśli jest na zawsze uwolniony od narzuconych przeszkód przez ignorancję. Rzeczywiście, w jaki sposób mogło istnieć słuszne rozumowanie, jeśli duch jest zakłócony przez fałszywe przekonania ? Jeśli nie zna się ciał niebieskich z rodziny słonecznej, czy można wiedzieć co toZiemia i świat, który ona ożywia ? Czy można choćby tylko wyobrazić sobie, że świat jest częścią integralną, i że człowiek, dla którego wszystko istnieje, czynił dokładnie to czego nie powinien już nigdy więcej czynić ? Co na to pozwala, aby to widzieć : zamknięte oczy przez ignorancję czy otwarte oczy dzięki wiedzy ? Jeśli znacie odpowiedź, to weźcie pod uwagę, że jesteście wybrańcami do królestwa i do życia wiecznego.

(29) Ale kiedy podziwiam piękno Ziemi i nieba, i kiedy kontempluję zgodność dzieła Stwórcy, to nie rozumiem czym jest kultura człowieka, którą człowiek tak zachwalał. Nie pojmuję jej sensu, ani też do czego ona mogła służyć. Jednak, jest oczywiste, że Ziemia jest cudownym Edenem, którego nie należy opuścić, aby żyć na innych planetach, gdzie są tylko kamienie i kurz. Czego jest więc warta ta ludzka kultura, do której byliście przywiązani, i do czego była ona przeznaczona ? Wzbogacenie ducha powinno prowadzić do idealnego życia na ziemi wraz z całością elementów natury. Otóż, nie możemy tego osiągnąć bez obrzezania swojego serca. Obrzezanie serca jest zatem najważniejsze w życiu, ponieważ cały świat od tego jest uzależniony.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Tłumaczenie Księgi Życia w internecie lub w PDF/Epub będąc ostatniej wersji, może zawierać błędy mimo całej staranności, którą zapewnialiśmy. Jeśli stwierdzicie jakiś problem, bardzo prosimy o zapoznanie się z oryginalnym tekstem, który znajduje się na witrynie francuskiej, aby go wyjaśnić. Aby tego dokonać, kliknij na francuską flagę, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Możesz również nas poinformować o wszelkim błędzie, aby nam pomóc w jego poprawieniu.

Dziękujemy wam za waszą wyrozumiałość.

TOP
Kontakt ...
iconezamknąć