Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka
Część trzecia : Zasady egzystencji

54

UNIWERSALNE PRAWO

W tym dniu moich zapowiadanych odwiedzin, ja Pan, wasz Stwórca, zwracam się do was poprzez tego, którego powołałem u schyłku świata w pierwszym świecie, aby was oświecił i zapoznał z moją wolą we wszystkich pokoleniach. Poprzez mojego syna jedynego, przynoszę wam światło oraz zasady życia, ażeby wolność, sprawiedliwość, pokój i porządek na zawsze były świętym związkiem narodów pod Słońcem.
Wasza egzystencja będzie odtąd w połączeniu z moimi przykazaniami oraz moim prawem, które będą was trzymać z dala od zła, i zachować was bezwzględnie uczciwych i wolnych przez całe wasze życie. Toteż, w waszych krajach, nie będzie żadnego rządu, ani potęgi nad miastem świętym, które będzie najwyższym prawem rządzenia po mnie, waszym Bogiem. Miasto w moim królestwie, w którym będziecie żyć, jest miastem świętym, które będzie sprawować swoją suwerenność nad samym sobą, zgodnie z zasadami, które wam wpajam, abyście zachowali swoją duszę przy życiu, i aby uniknąć wszelkiego niebezpieczeństwa.
Aby zachować świętą duszę i być odpowiedzialnym za swoje czyny, każdy będzie siebie osądzał według mojego prawa. Będzie on wówczas w stanie upewnić się, że nikt nie będzie ponownie próbował usiąść na moim tronie, aby narzucić swoją wolę, ponieważ nie dałem prawa żadnemu człowiekowi do panowania nad człowiekiem, którego on wcale nie stworzył.

Dwunastu sędziów

(1) Podstawy miasta oraz prowadzenie jego działalności będą opierać się na komitecie, który również będzie trybunałem, który będzie uzasadniał swój wyrok każdego miesiąca. Ta publiczna struktura będzie się składać permanentnie z dwunastu sędziów. Mężczyźni ci, będą wszyscy ochotnikami, żonaci, ojcowie i bez poważnych chorób. Każdy z nich będzie miał więcej niż pięćdziesiąt lat. Będą się wyróżniać swoim rozsądkiem oraz moralnością. Nie będą mieli żadnych przywilejów, i nie będą mieli innych praw i uprawnień, niż te, które moje prawo daje każdemu z was. Będąc osobami nie obciążonymi żadnymi zarzutami, będą moimi wiernymi sługami. Aby wyegzekwować swoje decyzji sądu, które będą nieodwołalne, prosić będą o pomoc mieszkańców miasta. Każdego miesiąca, będą się oni spotykać razem ze swoimi żonami u boku, ale będą stanowić tylko dwanaście głosów. Nie będzie jedynego sędziego. Taka jest moja wola.

(2) Ty, który będziesz więc odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, będziesz wzywał moje imię. I według mnie, w moim imieniu będziesz osądzać, a nie według ciebie w imieniu narodu. W mojej świątyni, jesteś obrońcą Ziemi oraz wszystkiego co żyje. Aniele Boży, nigdy nie powinieneś zbłądzić w swoich orzeczeniach ; ponieważ to za pomocą mojego ducha będziesz zarządzał, na cześć mojego imienia oraz gwoli spełnienia mojej woli.

(3) Prawda nie może znieść podziału. Dlatego każdy wyrok będzie musiał być wzięty jednogłośnie głosami dwunastu sędziów. Jeśli nie może tak się stać po trzech kolejnych sesjach, wyrok zostanie anulowany.

Wina i sankcje

(4) Kiedy jego wina będzie oczywista i bezsporna, oskarżony zostanie aresztowany i postawiony przed jego sędziami, którzy rozstrzygną jego karę w odniesieniu do jego wieku oraz powagi wykroczenia. Ale nikt nie powinien być pokazany palcem, oskarżony, zatrzymany, osądzony lub skazany wyłącznie na podstawie presumpcji lub zwykłych przekonań. Jeśli jednak ten, który popełnił niewybaczalny błąd, uniknie rozprawy sądu swoich braci, zostanie on skazany podwójnie według mnie, Pana.

(5) Tylko ja, twój Bóg, który stworzył ciebie na mój obraz, decyduję o karach, które trybunał miasta wymierza grzesznikowi. Czyli : w zależności od powagi swojego przestępstwa, sprawca zostanie wyrzucony z miasta na jakiś czas lub na zawsze ; lub zostanie publicznie upokorzony ; lub poważnie skarcony ale nie okaleczony ; lub jeszcze skazany na śmierć. Innego karania nie będzie. Każdy sąd będzie podejmował decyzję w jaki sposób zaaplikować te sankcje. Ale ten, który zostanie skazany na śmierć, będzie musiał opuścić świat poza zasięg wzroku i poza terytorium wspólnoty.

(6) Pozbawienie wolności nie może w żadnym przypadku należeć do wymierzonych kar grzesznikowi, ponieważ pozbawiony wolności, ten traci stopniowo swoje zdolności i możliwość swojego wybawienia. Aresztowanie kogoś powinno tylko pozwolić na zatrzymanie stwierdzonego winowajcy, aby go osądzić i ukarać. A kiedy to już będzie konieczne, oskarżony zostanie spętany kajdanami i zatrzymany siłą w swoim domu lub gdzie indziej wśród swoich.

Obyczaje

(7) Oto instrukcje od Pana, twojego Boga, które dotyczą twoich codziennych zachowań :

Nie będziesz miał bogów innych oprócz mnie, ani innego prawa oprócz mojego prawa.
Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu, ani figurynki, ani żadnej rzeźby, reprezentujących jakieś postacie. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył ; bo ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny.
Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy ; bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze jego imię do czczych rzeczy.
Przyznasz te same prawa mężczyźnie jak i kobiecie.
Nie wprowadzisz jakiejkolwiek hierarchii.
Czcij swego ojca i swoją matkę, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój.
Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz pożądał tego, co do innych należy.
Nie będziesz kradł.
Nie będziesz uciskał bliźniego.
Nie będziesz szerzył oszczerstw.
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
Nie powstrzymasz się powiedzieć prawdy we wszystkich okolicznościach.
Nie będziesz działał po cichu, poza zasięgiem wzroku.
Będziesz uważał, aby nikomu nie zagrażało niebezpieczeństwo.
Będziesz pomagał każdej istocie w potrzebie.
Będziesz żył według czasu słonecznego, i będziesz zaczynał nowy rok w momencie przesilenia zimowego.

Zastosuj moje dawne przykazania i te, które dzisiaj nakazuję mojemu synowi, aby utwierdził moje królestwo. Ponieważ od tego dnia i na zawsze, tylko Ja Pan, Bóg twój, jestem królem na Ziemi jak i w niebie.

Zakazane zwyczaje

(8) Odtąd, znacie wasze przeznaczenie oraz los świata. Toteż, niezwłocznie wyprowadzicie z waszego miasta kogokolwiek, kto odważy się przepowiadać przyszłość, lub kto twierdzi być w stanie komunikować się ze zmarłymi.

(9) Moja Ziemia, która powinna pozostać moją świątynią oraz moich ukochanych dzieci ; wypędzicie również tych, którzy oddają się rytuałom, takim jak ceremonie, pielgrzymki, procesje, uroczystości pamiątkowe, zaklęcia, i modlitwy zbiorowe.

(10) W moim królestwie, ostro odepchniecie tych wszystkich, którzy będą się starali panować nad wami, w razie potrzeby wytępicie ich. Podobnie postąpicie z tymi, którzy odważą się wprowadzić system subordynacji, lub którzy będą usiłowali stworzyć sektę, siłę zbrojną, dominację, kastę.

(11) Abyście żyli w spokoju, a świat nie poznał już więcej horroru, Ja, Stwórca nieba i Ziemi, nakazuję wam obalenie na zawsze wszelkich wartości pieniężnych i o nieużywanie żadnej formy waluty.

Społeczne zachowania

(12) Czy to człowiek czy zwierzę, każda istota powinna pozostać całkowicie wolna, bez żadnych wstępnych warunków pochodzących od ciebie.

(13) Mając do zdobycia tylko wiedzę o prawdzie, będziesz suwerennym wyłącznie w twoim kraju, który jest pierwotnym krajem twojego narodu, z którego pochodzisz.

(14) Twoja rasa, twój wiek lub twoje umiejętności, wcale nie sprawiają, że jesteś lepszy od innych ludzkich istot. Jeśli uważasz się za lepszego od nich, to ukarzę cię za twoją nadmierną pychę. Tak zrobisz, by twoje umiejętności oraz wiedza służyły twoim bliźnim, nie prosząc ich o nic w zamian. Wtedy wynagrodzę cię podwójnie za to, co dałeś.

(15) Oddawanie sprawiedliwości, ratowanie, leczenie, pomaganie, uczenie i branie udziału we wspólnych zajęciach, są wyróżniającymi wzorami postępowania, które nie mogą zostać wynagrodzone.

(16) Będziesz żyć po bratersku z twoimi bliźnimi, uważając, aby nikomu nie przeszkadzać. Taki właśnie będzie twój sposób działania, od którego nie powinieneś się nigdy oddalać. Zanim nie zaczniesz znacznej pracy, przemyśl moje przykazania, i skonsultuj swoich braci z prośbą o radę lub ich zgodę.

Zabezpieczenie osób

(17) Bez względu na wiek lub stan zdrowia, każdy obywatel, który będzie winny śmierci jednej lub wielu ludzkich niewinnych istot, lub który będzie próbował je zabić, lub który będzie brał udział w morderstwie, będzie podlegać karze śmierci przez sąd.

(18) Ktokolwiek zrani lub zabije przestępcę, który jest w trakcie popełniania przestępstwa, nie będzie w żaden sposób uznany za winnego. Ale jeśli ktoś popełni niechcący zabójstwo niewinnej osoby przez nieostrożność, będzie musiał zrezygnować ze swojego majątku i opuścić swoje miasto na zawsze.

(19) Ci, którzy będą zamawiać, produkować, posiadać broń lub inne maszyny wojenne, lub z nich korzystać, będą skazani na śmierć i natychmiast pozbawieni życia. Ponieważ zabić człowieka lub przygotować się do jego zabicia, to jest jak podnieść rękę na mnie, Pana, twojego Boga.

(20) Podobnie zostaną wyeliminowani ci, którzy z własnej woli będą chcieli skrzywdzić niewinnych ludzi trzymając ich w niewoli ; zmuszając ich do robienia tego, czego oni nie chcą ; pozbawiając ich wody oraz pokarmu ; ci którzy zadają im tortury, rany lub męki ; modyfikują ich umysł, stosując wobec nich terror lub oddzielając ich od ich własnej rodziny. Ta sentencja wyroku nie zaniknie w czasie.

(21) Każda osoba, która będzie maltretować swojego małżonka, swoje dzieci, swoich rodziców lub zwierzę, powinna zostać ukarana. Jeśli nie damy rady przywołać jej do rozsądku, sąd surowo ją ukarze.

(22) Aby wasze dzieci zachowały ludzką twarz i nie przynosiły wstydu niebiosom, pozbawicie własności homoseksualistów i tych wszystkich, którzy mają stosunki płciowe w grupie, i stanowczo wykluczycie ich z waszych miast. I skarzecie na śmierć wszelką osobę, która cudzołoży ze zwierzętami, jak również pedofilów, kazirodców i gwałcicieli.

(23) Nawet nastolatek, złodziej lub niszczyciel zwróci podwójną wartość tego, co ukradł lub zniszczył. Jeśli po tej sankcji wciąż będzie czynił szkody, zostanie on usunięty ze świata. W ten sposób, zapobiegacie rozwojowi zła, który stale powinien pozostać pogrzebany pod waszymi stopami.

(24) Wszelkie szkody wyrządzone innym powinny zostać naprawione przez tego sprawcę. Ale, jeśli okaże się, że szkoda została uczyniona z zamiarem jej popełnienia, sprawca przestępstwa zostanie pozbawiony swoich własności oraz definitywnie wykluczony z miasta, podobnie jak każda osoba, która ewentualnie przyczyniła się do nieszczęścia. Ta sankcja będzie również się odnosiła do tych, którzy będą świadomie upierali się sprawiać wszelkie uciążliwości.

(25) Ten który, dobrowolne podpala czyjeś własności lub lasy, jest niegodny mojego sanktuarium. Zostanie on skazany na śmierć.

Ochrona życia

(26) Ja Pan, twój Stwórca, formalnie zabraniam ci praktykować przeszczepiania narządów lub innych części ciała, które są przedmiotem odrzucenia. Zachowaj integralność wszelkiej żywej istoty.

(27) Dowolna transformacja natury przez człowieka zmienia pierwotny porządek oraz życie wszystkich. Powstrzymasz się więc formalnie zmienić naturalny charakter żywych organizmów, w przeciwnym razie zostaniesz skazany na śmierć i pozbawiony.

(28) Każde stworzenie musi być stworzone i przyjść na świat zgodnie z regułami natury. Będziesz miał jednak możliwość przerwać życie istoty w chwili narodzin, jeśli cierpi ona na poważne wady rozwojowe.

(29) Ktokolwiek będzie miał trudności, aby sprostać podstawowym potrzebom, będzie wspomagany przez swoją rodzinę lub miasto, ponieważ nikt nie powinien cierpieć z nędzy i ubóstwa. Lecz, żeby mu nie sflaczały mięśnie, nie będziesz pomagał zapobiegawczo osobie zdolnej do pracy.

(30) Kiedy będziesz przeprowadzał badania lekarskie, również usuniesz przyczynę choroby, która często wynika z niewiedzy oraz działalności człowieka. Żyj w zgodzie z naturą według zasad sprawiedliwości, które tobie wpajam, a twoi potomkowie, stopniowo będą odporni na choroby.

(31) Z twojej własnej inicjatywy, nie będziesz przerywać życia osobie powoli umierającej, chyba, że Ja, twój Bóg, zapytam cię o to, w twoim sercu o zrobienie tego.

(32) Rodzina będzie udzielała pomocy starszej osobie lub dziecku niepełnosprawnemu, i nie zostaną oddane w ręce kogoś innego, ani w inne miejsce.

(33) Nie będziesz zmuszał kobiety do przerwania ciąży, jeśli się temu ona sprzeciwia, i jeśli nie jest ofiarą gwałtu lub kazirodztwa. Dostosujesz się do jej pragnień porodu.

(34) Wszystkie istoty mojego stworzenia są przydatne. Toteż, nic nie będziesz czynił, co mogłoby dopuścić do zniweczenia jakiegokolwiek gatunku na Ziemi.

Ochrona narodów i ras

(35) W moim królestwie, w którym będziecie wolni, nie życzę sobie żadnych nacji, ani żadnych sztucznych granic. Będą miały miejsce wyłącznie suwerenne narody, mówiące własnym językiem, i oddzielone od siebie przez naturalne granice.

(36) Zjednoczenie ludzi samo będzie się tworzyć poprzez wiedzę. Toteż, aby porządek mógł przetrwać i utrzymać braterstwo wśród wszystkich ludzi, każdy z nich będzie żył wyłącznie w kraju, z którego on pochodzi.

(37) Wszelka osoba, która porzuci swoją rodzinę i swój naród, aby osiedlić się w kraju, w którym mieszkańcy są innej rasy niż jego własna rasa, będzie potraktowana jako tchórz. Zostanie ona odepchnięta przez wszystkie społeczeństwa w królestwie.

(38) Ażeby pozostało rzetelne, twoje miasto nie będzie się składać z mężczyzn i kobiet o różnych rasach. Każda osoba jest integralną oraz intymną częścią swojego narodu, którego nie powinna ona opuścić.

(39) W innym kraju niż w tym, z którego pochodzi twój naród, zawsze będziesz kimś obcym, odwiedzającym, który może tam przebywać, ale bez prawa osiedlenia się, ani w celu prokreacji.

(40) Nie będziesz wybierał swojego małżonka w kolorze innym niż twoim własnym, ponieważ metysacja ujednolica oraz osłabia ludzkość. Twój prawdziwy małżonek znajduje się wśród tych, którzy są do ciebie podobni, poproś mnie o niego, a ja ci go dam.

(41) Poza swoim krajem, każdy człowiek jest obcą osobą, która potrzebuje opieki. Bądź więc dobroczynny i miły dla obcego, który uhonoruje ciebie swoją obecnością.

(42) Pragnienie poznania świata zawsze będzie skłaniać ciebie do odwiedzin innych krajów. Jednak, nie powinieneś ciągle dążyć do podróżowania, ponieważ podróż jest nagrodą, która powinna zachować całą swoją wartość.

(43) Każdy będzie mówił w swoim własnym języku i nie będzie powszechnie korzystał z języka obcego, ponieważ język narodu jest duchem tego narodu, który nie powinien być zakłócony obcymi myślami.

Ochrona ogrodu

(44) Nie będziesz w ogóle zmieniać reliefu, terenów nadbrzeżnych i krajobrazów Ziemi. A wody niech sobie płyną swobodnie. Nawet jeśli one zatapiają, nie będziesz zmieniał ich drogi, ani czynił zapory. Będziesz korzystał z wody dla swoich potrzeb, ale nie będziesz pozbawiał tych, którzy z niej korzystają żyjąc w dole rzeki, ani osuszał miejsc, w których się ona znajduje.

(45) Ażeby wszystko pozostało w pierwotnym stanie, i aby twoje zdrowie nie zostało skażone, będziesz używał wyłącznie naturalne produkty do pielęgnowania lub wzbogacenia swoich upraw polnych. Będziesz wówczas żył w obfitości, bo choroba będzie trzymać się z dala od ciebie.

(46) Lasy powinny pozostać w dzikim stanie oraz rozwijać się swobodnie. Toteż, nie będziesz ich uprawiał, oczyszczał z zarośli i krzewów, nie będziesz ich ograniczał, ani powiększał. Natomiast, będziesz mógł z nich częściowo pobierać to, co ci będzie potrzebne.

(47) Nie będziecie zajmować całej powierzchni waszych krajów, ażeby zwierzęta, lasy oraz wilgotne miejsca mogły przetrwać przez wszystkie dalsze lata. Każde miasto powinno być jak najbardziej oddalone od drugiego miasta.

(48) Dla waszych potrzeb, będziecie mogli pobierać to, co się znajduje na powierzchni ziemi lub pod ziemią, uważając jednak na to, ażeby wydobyć tylko to, co ulega szybkiej degradacji, nie powodując zanieczyszczenia. Uważajcie na wasze działalności, które nie powinny w żaden sposób zmienić naturalnych warunków życia żywych istot.

(49) Tutaj, w moim sanktuarium, każde gospodarstwo domowe będzie niszczyć swoje własne odpady i ścieki. Ale nie będziecie gromadzić śmieci z miasta, aby je składać w jednym miejscu, ani ścieków, aby je razem wrzucić do czystych wód płynących, lub stojących.

(50) Gdziekolwiek by to nie było, nie powinno istnieć żadnego zanieczyszczenia lub skażenia, ponieważ dziecko musi zawsze urodzić się w czystym ogrodzie, aby człowiek pozostał nieskażony przez wszystkie swoje lata. Ktokolwiek zanieczyści ziemię, wodę lub powietrze zostanie surowo ukarany. Jeśli nadal będzie szkodził, zostanie pozbawiony życia.

(51) Każdy region jest cenny i powinien zachować swoją oryginalność. Tak więc, nie będziesz robić ulic z asfaltu, z cementu lub żelaza, które zniekształcają krajobrazy, uniemożliwiają przepływ wód, rozbijają i dewastują wsie. Nie będziesz tego czynił, ponieważ wprowadzenie zmiany charakteru natury, zawsze będzie miało wpływ na wszelkie żywe istoty.

(52) Zabezpieczysz swoje pola żywopłotem. I żeby nie sprofanować ziemi, będziesz uprawiać wyłącznie siłą zwierząt lub siłą własnych rąk. Będziesz zresztą wyłącznie korzystał z sił natury, które całkowicie wystarczają dla twoich potrzeb.

(53) Zwierzęta i krajobrazy powinny wszystkie pozostać w stanie dzikim, takim jakim były na samym początku. W ten sposób, ogród na Ziemi wiecznie będzie trwał, a twoje potomstwo będzie zdrowe i szczęśliwe.

Ochrona zwierząt

(54) Posłuchaj mnie, narodzie mój ! Będziesz hodował zwierzęta nie zmieniając ich rodzaju oraz właściwości przyrodzonych. Nie będziesz im podawał żywności, która nie jest dla nich wskazana, ani nie będziesz ich zmuszał do jedzenia. Powstrzymasz się robić na nich medyczne eksperymenty, lub hodować je cały czas zamknięte.

(55) Rośliny i zwierzęta, którymi będziesz się odżywiał, powinny również istnieć na wolności. Jeśli jeden z ich gatunku nie będzie już w stanie przetrwać w naturalnych warunkach i ma tendencję do zniknięcia, to nie będziesz trzymał okazów, w celu ich uprawy lub hodowli ; ponieważ byłyby to istoty zdegenerowane, które byłyby w stanie poważnie zagrozić twojemu zdrowiu.

(56) Aby równowaga na świecie osiągnęła swój cel, zostawisz zwierzęta z każdego gatunku rozpleniać się swobodnie, nawet jeśli ich ilość wydaje ci się przesadna. Nie będziesz się wtrącał w ich życie, i nie będziesz ograniczał ich ilości.

(57) Wszystkie gatunki zwierząt są niezbędne na tym świecie, i mają, podobnie jak ty, prawo do życia na Ziemi. Toteż, aby przywrócić równowagę w przyrodzie, ponownie wprowadzisz do twojego kraju rodzaje zwierząt, które egzystowały tam na początku, i które nadal istnieją na świecie. Wtedy będziesz żył pod moją ochroną.

(58) Abyś nie oczerniał i pozostał sprawiedliwym, z przyjemnością pozwolisz, aby niewielka część tego, co uprawiasz lub hodujesz, mogło być zjedzone przez zwierzęta polne.

(59) Gdy zwierzęta powrócą do swojej odpowiedniej ilości, będziesz mógł polować i łowić z umiarem, aby wyżywić swoją rodzinę. I będziesz uważał, aby nie zabijać tych, które są pod ochroną prawa Mojżesza.

(60) Będziesz mógł spożyć wyłącznie zwierzę, które sam zabiłeś lub członek twojej rodziny, ponieważ Pan przyjmuje to poświęcenie tylko przez troskę, którą odczuwasz pozbawiając życia zwierzę. Odkupisz w ten sposób życie niewinnej istoty przez twoje uczucie męki. W przeciwnym razie nie spożywaj go ; w obawie, żebym Ja, twój Bóg, ciebie nie przeklął.

(61) Nie będziesz łapał zwierząt za pomocą pułapek, które mogłyby je przetrzymywać w cierpieniu. A, co do polowania, będą dopuszczone przeze mnie, Pana, wyłącznie bronie, które wykorzystują siłę ludzkich mięśni. Każda broń innego rodzaju będzie zabroniona w moim królestwie, w którym ona nie może być tolerowana.

(62) Nie będziesz drażnił zwierząt dla zabawy. I nie będziesz ich kusił do walki między sobą, ani tresował w celu pobudzenia agresji do człowieka.

Miasto i jego przedsięwzięcia

(63) Miasto święte w królestwie Bożym jest również twoim kościołem, wewnątrz którego nie będzie innych dyrektyw poza tymi, które figurują w moim prawie. Dopilnujesz zatem, aby nie powstała żadna hierarchia, żadne przepisy, dominacja, obediencja, subordynacja, uzależnienia, ani obowiązkowe opłaty.

(64) Każda rodzina z plemiona będzie posiadała działkę rolną, którą będzie uprawiała dla swoich własnych potrzeb. Bądź więc łaskawy i sprawiedliwy z twoimi bliźnimi w podziale ziemi i przestrzeni terenu.

(65) Aby uniknąć wszelkich nieszczęść, będziesz budował swoje miasto z dala od niebezpiecznych miejsc, jakimi są okolice wulkanów, miejsca, które są zalewane lub się zapadają, podobnie jak regiony, gdzie ziemia się trzęsie lub może osunąć się.

(66) Twoje miasto, które zbudujesz na suchych terenach, będzie musiało zlewać się dyskretnie z przyrodą. I, aby ono pozostało w ludzkim zasięgu, jego wielkość zawsze powinna pozwolić na wydostanie się z niego w krótkim czasie, na własnych nogach.

(67) Liczba mieszkańców miasta świętego nigdy nie powinna przekraczać pożywnych zasobów terytorialnych, w środku których będzie to miasto zbudowane. W chwili kiedy zostanie ono stworzone, aby mogło istnieć w całkowitej niezależności, żadne inne siedziby ani budynki nie zostaną już wybudowane.

(68) Nie będziesz wymyślał i nie dokonasz żadnego wiecznego dzieła. I, aby twoje dzieci pozostały w kontakcie z innymi dziećmi, nie postawisz swojego domu oddzielonego od miasta, lecz postawisz go razem z innymi domami.

(69) Nie będziecie budować jednego domu na drugim, aby mieszkała jedna rodzina na drugiej. Będziecie mieszkać wyłącznie jedni obok drugich, i z domami otoczonymi ziemią, i które będą wystarczająco oddalone od siebie. Każdy będzie budował swój dom według swoich osobistych poglądów oraz w nim mieszkał, ale nikt nie będzie budował domu, aby ktoś inny go zajął.

(70) Nie będziesz budował pałaców, świątyń, miejsc kultu, budynków symbolicznych, ani nic takiego co by było imponujące ; ponieważ są to dzieła tych, którym brakuje zdrowego rozsądku, i którzy są nadęci próżnością.

(71) Kierowane przez Ducha Świętego, twoje miasto będzie wspólnotą, która będzie się składać z rodzin niezależnych, solidarnych i braterskich. Dlatego też, aby zapewnić dobrobyt każdej osobie, stale będziesz troszczył się o potrzeby mieszkańców.

(72) Abyś utrzymał się z dala od poważnych chorób, będziesz wyłącznie spożywał swoje własne produkty lub te z twojego miasta. A poprzez darowiznę wszelkiej rzeczy, która daje swobodę działania obfitości, nigdy niczego nie będzie ci brakowało.

(73) Ażeby nie przeszkadzać roślinom, zwierzętom oraz ludziom, nie będziesz zapewniał twojemu miastu oświetlenia nocą, jak na przykład w biały dzień. I nie będziesz hałasować ani w ciągu dnia ani nocą, w przeciwnym razie zostaniesz wykluczony.

(74) Ażeby żywe istoty zawsze były zrównoważone i niezagrożone, ja Pan, twój Bóg, nakazuję ci, abyś nigdy nie używał atomu ani żadnej innej materii wybuchowej lub toksycznej. Ktokolwiek naruszy to przykazanie, zostanie skazany na śmierć przez trybunał.

(75) Wszelkie wdrożenie surowców, które mogłyby spowodować pewne szkodliwości lub inne niebezpieczeństwa, koniecznie powinno być wykonane poza terytorium miasta.

(76) Nie zbudujesz żadnych pojazdów lub innych maszyn spalinowych do poruszania się, ponieważ będziesz zmuszony poświęcić im całą planetę Ziemię. Niemniej, będziesz mógł wykorzystywać wszelki przemysł, który nie przynosi nieszczęsnych skutków żywym istotom.

(77) Skoro bezużyteczność jest twoim największym wrogiem, to będziesz produkował tylko to, co jest niezbędne dla twojego życia oraz dla twoich bliskich. Cokolwiek byś nie zrobił, to nie jesteś w stanie zwiększyć długości swojego życia, lecz tylko go skrócić, jeśli będziesz mi nieposłuszny ; gdyż to Ja Pan, twój Bóg, daję tobie tchnienie.

(78) Aby każda rzecz różniła się od drugiej oraz wzbogacała różnorodność, nie będziesz tworzył jakiejkolwiek mody, ani budował domów, ani tworzył ubrania, przedmiotów lub cokolwiek co jest jednolite. Mężczyzna czy kobieta, każdy będzie się ubierał wedle swojego gustu w moim królestwie, i robił to, co mu się podoba zgodnie z prawem.

(79) Kiedy będziecie konkurować jedni z drugimi poprzez zabawę, bądźcie ostrożni, aby nie utracić swojej duszy ; ponieważ kiedy stajemy się zwycięzcą, to niekoniecznie stajemy się chwalebnym.

Rodzina

(80) Związek mężczyzny z kobietą będzie wolny. I będę go błogosławił, w chwili gdy kobieta najwyraźniej traci swoje dziewictwo ; będzie to jedyny akt uroczysty, za pomocą którego staniecie się mężem i żoną przede mną, Panem, waszym Bogiem.

(81) Rodzina jest siłą człowieka. Toteż, zostawisz swoje dzieci w wieku do założenia rodziny, aby same swobodnie wybrały swojego małżonka, nie sprzeciwiając się ich planom. Będziesz wyłącznie uważał na to, aby nie brali za męża lub małżonkę kogoś z ich rodzeństwa, lub osobę z ciężką, nieuleczalną lub zakaźną chorobą.

(82) Adamie i Ewo, stworzyłem was jak klucz do zamka, abyście mogli się dopasować, i aby wasze dzieci urodziły się z waszej miłości. Ale wasze poczucie wzajemnego pociągu nie może wytrzymać burzy gniewu pobudzonej przez niewierność. Bądźcie więc wierni sobie jak Słońce i Ziemia są sobie wierne jedno drugiemu, inaczej będę karał cudzołóstwo samotnym życiem oraz smutnymi dniami, które mogą spowodować śmierć grzesznika.

(83) Adamie, pokażesz członkom swojej rodziny właściwą drogę, ażeby każdy z nich wiedział gdzie znajdują się granice, których nie wolno im przekroczyć.

(84) Ewo, twoje miesiączki istnieją, aby oczyścić twoje łono dla celów przedporodowych, a twoje dziewictwo jest oznaką twojej godności. Pozostań więc dziewicą, aż do chwili założenia rodziny, w przeciwnym razie zepsujesz swoją reputację, a twoje życie będzie nieszczęśliwe.

(85) Dla celów założenia rodziny lub z innych przyczyn, będziecie mogli zamieszkać w mieście waszego wyboru. W związku z tym, każdy nowo przybywający nie będzie w żaden sposób uważany za obcego.

(86) W przypadku rozwodu, upewnijcie się, aby wasze dzieci lub wasz współmałżonek nie stali się niewinnymi ofiarami ; w przeciwnym razie nie ścierpię tego.

(87) Nie będziesz się oddalał od swojej matki lub swojego ojca, gdy będą starsi, w obawie, że ja, twój Bóg, abym ciebie nie odrzucił. I zostawisz swoje dzieci w ich rękach, ponieważ są oni pamięcią życiowego doświadczenia oraz podstawą twojego plemienia. A gdy wrota ich zmysłów się zamkną, zrozumiesz ich nieudolność, okazując im wielką wyrozumiałość. Czułość, miłość oraz opiekę, które im udzielisz, nigdy nie będą przesadne.

Edukacja

(88) Upewnijcie się, aby zawsze ktoś wśród was mógł wznieść się wystarczająco wysoko, aż do mojego ołtarza, w celu nauczania prawdy tym, którzy nie są w stanie sami ją zrozumieć. Ponieważ to właśnie w ten sposób postępowali prorocy w stosunku do świata, i którym jesteście winni wasze zbawienie.

(89) Bez względu na wygląd, na wiek, na zachowanie lub popularność osoby, z którą będziesz rozmawiał, zwracaj się do niej podobnie jak to robisz ze swoim bratem lub swoją siostrą. I będziesz się do mnie zwracał, twojego Boga, w taki sposób, podobnie jak to czyni dziecko wobec swojego własnego ojca.

(90) Dopilnujesz, aby twoje dziecko miało obrzezane serce, jak tylko osiągnie wiek i będzie w stanie odróżnić dobro i zło. Będziesz jednak ostrożny, aby go nie zmuszać do zrozumienia lub robienia tego, co nie jest jeszcze w zasięgu jego rozumu.

(91) Dzieci będą się uczyć wszystkich zasad płynnego mówienia z zastosowaniem prawidłowej wymowy oraz prawidłową pisownią ich języka. Po czym, będą mogły same poczynić dalsze postępy i wybrać własną drogę przede mną, Panem.

(92) Ażeby chronić wartości egzystencji, będziesz również uczył swoje dzieci szacunku, grzeczności i dobrych manier. Zadbasz więc, aby trzymały się one z dala od bluźnierstwa, które obrażają sumienie, podobnie jak od nieprzyzwoitości, chamstwa i wszelkich sprośnych rzeczy, które ranią skromność.

(93) Ażeby każdy zachował swoją integralność i nie utracił zdrowego rozsądku, nie będziecie kształcić ludzi poprzez szkolenie klasy robotniczej z jednej strony i klasy wyższej z drugiej strony. Wprost przeciwnie, dopilnujecie, aby każde dziecko mogło rozwijać swoje wszystkie naturalne zdolności.

Korzystanie z własności i z wolności

(94) Ziemia jest matką wszystkich żywych istot, której nie należy sobie przywłaszczać ani sprzedawać. W związku z tym, wszelka działka ziemi będzie własnością tego, kto będzie ją uprawiał lub na niej mieszkał. Będziesz mógł w ten sposób kontynuować dzieło twoich poprzedników. Ale będzie twoją własnością tylko to, co zostanie przez ciebie uprawiane, hodowane, lub zbudowane własnymi rękoma.

(95) Rodzinny dom, uprawy i hodowla zwierząt, należą do naturalnego dziedzictwa dzieci. Ale ktokolwiek opuści miasto, aby osiedlić się gdzie indziej ; straci to dziedzictwo. A nie zamieszkały dom oraz nieuprawiane pole zostaną udostępnione tym, którzy będą ich potrzebowali.

(96) Ja Pan, Bóg twój, nie życzę sobie ani nie przyjmuję żadnego poświęcenia z twojej strony względem mnie, ponieważ nienawidzę tego. Nie będziesz się więc powstrzymywał korzystać z dobrych rzeczy, ale nie będziesz się odosabniał, lub szkodził sobie samemu ; lub poświęcał się, aby przyciągnąć moją uwagę ; lub jeszcze zabijał, by składać mi ofiarę, bo inaczej będę cię przeklinać.

(97) Będziesz żył spokojnie, nie martwiąc się na zapas, co będzie później. Wręcz przeciwnie będziesz się cieszył życiem każdego dnia, ponieważ to ja, twój Stwórca, przewiduję twój następny dzień według mojego planu, którym nie powinieneś się zajmować.

Nagroda

(98) W moim sanktuarium, wasi martwi nie będą martwi, ponieważ przechowam ich duszę do życia wiecznego. Toteż, dyskretnie zaniesiecie ich ciała do ich ostatecznego miejsca spoczynku, nie robiąc żadnego widowiska ani ceremonii.

(99) Człowieku, moja ukochana istoto, największe przykazanie jakie ci daję, jest obrzezanie twojego serca, abyś mógł zachować ducha swojej młodości i miłować moje dzieła, takie jakie zostały przeze mnie stworzone. Z miłości, którą mi okażesz oraz świętego pisma na twojej duszy, przysięgam na siebie samego, że będziesz żył i ponownie ożywał tak długo, jak na to będziesz zasługiwał ; ponieważ wznosząc się i przybliżając się do mnie, stajesz się wieczny, moje dziecko.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Tłumaczenie Księgi Życia w internecie lub w PDF/Epub będąc ostatniej wersji, może zawierać błędy mimo całej staranności, którą zapewnialiśmy. Jeśli stwierdzicie jakiś problem, bardzo prosimy o zapoznanie się z oryginalnym tekstem, który znajduje się na witrynie francuskiej, aby go wyjaśnić. Aby tego dokonać, kliknij na francuską flagę, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Możesz również nas poinformować o wszelkim błędzie, aby nam pomóc w jego poprawieniu.

Dziękujemy wam za waszą wyrozumiałość.

TOP
Kontakt ...
iconezamknąć