Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka
Część trzecia : Zasady egzystencji

50

Władza i pieniądze

(1) Elementy egzystencji pokazują, że droga życia nie może istnieć, jak tylko z OJCEM, który tworzy, z SYNEM, który tłumaczy Jego dzieła, aby oświecić ludzi, oraz z DUCHEM ŚWIĘTYM, który zstępuje dla kontynuacji świata. Bez tego ludzkość nie byłaby w stanie pozostać, ponieważ ci, którzy rządzą, zwiększają i rozmnażają nieszczęścia. Dlatego należy obalić władze i wszystko to, co je dostarcza.

Skutki władzy

(2) Do tej pory, myśleliście wszyscy, że życie człowieka bez władzy i pieniędzy nie dawało się pojąć. Wówczas nikt nie zdawał sobie sprawy, że te ostatnie są narzędziami Szatana, które fascynują i niszczą świat. Ale dziś, kiedy rodzicie się z Syjonu, kojarzycie, że tak miało być. Dlatego należy uwolnić się od nich na ziemi i w umysłach, ażeby przez ich zniknięcie, królestwo stało się rzeczywistością.

(3) Co to jest władza, jak nie narzucanie swojej woli komuś innemu ? Pewne jest, że ten, który nie daje rady narzucić swojej woli człowiekowi, nie ma żadnej władzy nad nim. Otóż, skoro nie można zmusić człowieka jak tylko oszustwem, groźbą lub siłą, okazuje się, że wszelka władza człowieka nad człowiekiem jest hańbą. Wielu postrzega to teraz. I aby się przez nią ochronić, wciąż wspominaliście o demokracji, jako uzdrowienie nacji i jako cel, który one wszystkie miały do osiągnięcia.... Ale takie marzenia nie mogły stać się spełnione.

(4) Bowiem, kiedy zachwalaliście demokrację, czy wspominaliście o życzliwym duchu, który miał was uwolnić od niewoli, okupu oraz innych zgubnych skutków ? Czy przywrócił on wam najlepsze ziemie, które sobie przez wieki przyznały bogate klasy ? Czy nie dopuścił on do wycięcia lasów, handlu zwierząt i okrucieństw popełnionych na nich w imieniu nauki człowieka ? Czy był on w stanie powstrzymać dewastację Ziemi, zanieczyszczenie, plugastwo, i czy był on w stanie położyć kres likwidacji pierwotnego porządku przez naukowców ? Czy ten duch demokratyczny nad wszelką inną władzą, był on w stanie wstrzymać proliferację biednych, których przemysłowe nacje ujarzmiły i ogołociły ? Czy był on również w stanie rozproszyć ciemność, odgonić fatalne religie, oraz usunąć na zawsze niesprawiedliwości, niedolę, nieporozumienia i wojnę ? Czy to było właśnie to, co on osiągał, czy może trzeba było jeszcze trochę poczekać ?

(5) Z powodu nieszczęść, które się powiększały, każdy może wówczas zauważyć, że pieniądze, władza, kierownictwo są źródłami niszczącej siły na Ziemi. Jednak zrozumiałe jest, że nim bardziej oddalał się człowiek od prawdy w ciemności, tym bardziej potrzebował przywódców w jego życiu, i ich praw nieuchronnie. Toteż wielu twierdzi, że w każdej epoce władze nadawały kierunek i organizowały życie każdego według ich reguł oraz ich tradycji, i że tak zawsze będzie ! Ja odpowiadam, że to się skończy, ponieważ dziś znacie całą prawdę oraz los wielkich tego świata, który Bóg im przeznaczył.

(6) Mówię wam, że wraz z wiedzą i prawem Syjonu, władcy mocarstwa ciemności, którzy wami rządzą, już nie zastąpią Stwórcy, ponieważ pokazani jako widowisko przez Syna człowieczego, znikną zgodnie z tym , co było im oświadczone. Toteż, koniec już z tymi , którzy wam wykrzykiwali : chodź tutaj, a nie tam ! Zrób to, a tego nie ! Do spania, bo już czas ; wstawaj i do pracy ! Koniec z tym, mówię wam, ponieważ nie rozkazujemy przedstawicielom Bóstwa, na czele których jedynie Bóg ich Stwórca może panować.

(7) Chociaż przypisuje sobie zabieranie głosu i władzę, rasa przywódców narodów, handlarzy, bogatych, zdobywców, religijnych, naukowców i wojskowych, odeszła na zawsze ! Zniknie ona, aby każdy z was mógł znaleźć swoje miejsce i swoją wolność w zakresie społeczeństwa. Wtedy dziadkowie ponownie wyciągną ręce do swoich wnuków i nie będą już porzuceni w kąty jak bezużyteczne przedmioty ; a dzieci nie będą już traktowane jako glina, w której lepi się kształt jaki się podoba, a następnie wrzuca do ognia kłamstwa ! Świętokradztwo nie będzie już jak tylko wspomnienie z pierwszego świata. Będzie jednak wspominane o tych, którzy rządzili, ale tylko, aby pamiętać o murze wstydu, który oni zbudowali, i który Syn zburzył.

Wygnanie pieniędzy

(8) Ponadto, skoro nie można być bogatym chyba że są i biedni, wskazuje to nam, że jeśli ludzie z całego świata mieliby do dyspozycji tą samą ilość pieniędzy, to waluta nie byłaby już używana. Bez ruchu wymiany, nie miałaby ona powodu istnieć, ponieważ jest ona jak kołdra, którą wydzieramy sobie i przyciągamy do siebie odkrywając innych. Istnieje więc ona tylko w formie niegodziwości.

(9) Jak więc to się dzieje, że pieniądze, które dają nadzieję zanim nieuchronnie powodują regresję, wniknęły w świat i w nasze umysły ? Dawniej, kiedy jeszcze nie było złotego cielca, więźniowie stawali się niewolnikami wraz ze swoimi żonami oraz dziećmi. A ci, którzy dominowali, używali ich jako tanią walutę. Jeden worek ziarna miał wartość trzech z tych niewolników. Później, jako łatwiejsze w obsłudze, używano mnóstwo srebra i złota do kupna nieruchomości i towarów. Nadal w ułatwieniu przepływu i gromadzeniu pieniędzy, waluta została następnie zastąpiona monetami, a potem banknotami, i w tych ostatecznych dniach, jedynie podliczaniem cyfr, które dają uprawnienie i potęgę. Wymiana waluty straciła więc stopniowo spójność, aby stać się największym kłamstwem wszech czasów, ale kłamstwem, które ludzkość uważa za boską potęgę. Co jest najgorsze, co może się zdarzyć.

(10) Oślepieni tym zjawiskiem, ludzie w dzisiejszych czasach stracili zatem zdolność do zdania sobie sprawy, że waluta nie dodaje wartości lecz ją obniża w każdej dotkniętej przez nią dziedzinie ; że nie jest wcale życiem lecz śmiercią, i że znikając z powierzchni Ziemi, znikną również wszystkie nieszczęścia świata razem z nią.

(11) Ale, będąc wrażliwi tylko na potęgę pieniędzy, chciwi nie mają uszu, aby posłuchać Jezusa, który powiedział swoim uczniom :

Zaprawdę, powiadam wam : Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam : Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.

(12) Mimo tego, że to uprzedzenie jest bez dwuznaczności ; ten, który doprowadza swojego bliźniego do nędzy wciąż twierdzi, że to dzięki Bogu on jest bogaty, ponieważ duch chrześcijański polega na tym, tak to on sobie wyobraża, aby wzbogacić się w oczekiwaniu większego szacunku. Czy właśnie nie głosimy tego w tym celu w dniach dzisiejszych na świecie, gdzie każdy paraduje ostentacyjnym wymachiwaniem swojego bogactwa ? I również w ten sam sposób zachwalają to religijni przywódcy, którzy stale mówią o pieniądzach, chociaż Jezus proklamuje głośno :

Biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą !
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie !
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie !
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom !

(13) Antychryst jest również tym, który sprzeciwia się temu Bożemu Słowu, gdy twierdzi, że dobrze jest się wzbogacić, nasycić i prowadzić życie w obfitości, choć dzieje się to kosztem tych, którzy są ograbiani. Ale dziś, aby nie doznać tych słów Jezusa, wyrzucą oni swoje pieniądze przez okno, aby się ich pozbyć, jak o tym świadczy Pismo Święte.

(14) Czy nazwiemy go złotym cielcem, czy srebrnym lub innym, waluta zawsze była uświęcana przez religijnych przywódców, ponieważ bez niej, nie byliby oni w stanie rządzić narodami obok królów lub na ich miejscu. Ale wśród wszystkiego co jest obce dla życia, nic nie może być gorszego od pieniędzy, ponieważ nie istnieją one między warzywami, które człowiek uprawia a jego buzią, która je spożywa. Jednak z ich przyczyny, cały świat stał się ogromnym handlem, świątynią pełną złodziei oraz handlarzy, którzy sprzedaliby własne dzieci dla pieniędzy ! Są one jednak nieszczęściem, ponieważ oprócz skorumpowania serca człowieka, pieniądze zmieniają Ziemię w pustynię ; służą jako gniazdo dla niesprawiedliwości, i propagują śmierć gdziekolwiek nie trafią. Nic z tego co ginie lub cierpi nie jest im nieznane. Będąc wstydem ludzkości, nie dadzą one rady przejść z tego świata skorumpowanego, w którym one nad wszystkim panują, do sanktuarium, gdzie są one nieznane aniołom.

(15) Bezwzględna wartość każdej rzeczy to życie a nie pieniądze ! Ale skoro wielu nie jest w stanie tego pojąć i przekręca rzeczywistość, dając pieniądzom wartość życia pomimo krzywd, które one sprawiają ; i skoro wznoszą je do nieba nie kwestionując ich szkód na świecie i braku szacunku dla ludzkiej istoty ; niech więc zginą oni z ich powodu. Nie uratują one nikogo z tych, którzy są nimi zawaleni, ani mali ani wielcy.

(16) Po tym jak umieściliście wasze serce w tym, co was gubi, podobnie jak ci, którzy myślą tylko o wzbogaceniu się, aby uzupełnić swoje braki, czy zdołacie jeszcze usłyszeć te inne słowa z Pisma Świętego w liście świętego Jakuba :

A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego : nie stawia wam oporu.

(17) A wy, biedni, którzy czytacie wyrok tych, którzy gromadzą bogactwa w tych ostatecznych dniach, dlaczego zazdrościcie im ich dostatku oraz ich własności do tego stopnia, że aż umieracie z zazdrości ? Tak jak oni, obawiacie się tylko o pieniądze, które przyciągają koniec świata ! Ale skoro ciało przemija, a tylko dusza pozostaje w celu odrodzenia, to dlaczego zawsze musicie myśleć tylko o rozkosznym życiu i przyjemnościach, a nigdy o tym, co jest napisane na waszej duszy, choć to właśnie przez to, co jest napisane, jesteście osądzani w dniu dzisiejszym ? Patrzcie co się stanie teraz z tymi, którzy tylko myśleli o tuczeniu złotego cielca i robieniu wrażenia księcia : zginą oni, podczas gdy wy będziecie dalej żyć.

(18) Posłuchajcie mnie ! W królestwie Bożym, nie będzie żadnej formy pieniędzy. Wszystko będzie za darmo od jednego końca Ziemi do drugiego, która jest matką wszystkich, i nie ma nic na Niej do sprzedania. Nie martwcie się, ponieważ pieniądze narodów nie przekroczą progu ostatecznych dni tego świata, który dobiega końca. Koniec na zawsze z tym złotym cielcem czczonym przez ludzi. Droga życia na zawsze pozbędzie się jego obecności, ponieważ nie pozwala on do robienia postępów przez wzniosłość ; jest on wręcz przeciwnie tym, co uniemożliwia oświecenie człowieka, aby stać się aniołem Boga. Korumpuje on jego uczucia i namawia go do statusu materialnego, który prowadzi do mechanizacji i wojennego arsenału, które prowadzą do upadku. Dlatego już koniec z nim, i ze wszystkimi tymi, którzy go czczą.

Przywrócenie wolności

(19) Wiedza o prawdzie zniweczy wszelką władzę, wszelkie prawo rządzenia, wszelką potęgę, wszelką dominację i unieważnia ich powody egzystencji. Toteż, wam, z obrzezanym sercem, ogłaszam, że jesteście od tej chwili wolni jak ptaki. I nikt już więcej nie będzie mógł wam zabrać tej wolności, którą każda istota otrzymuje w chwili narodzin. Ponieważ, w przeciwieństwie do tego, co wam wmawiali, nie ma wielu rodzajów wolności. Istnieje tylko pierwotna wolność, która była tą z początków człowieka na świecie, i którą odzyskacie w królestwie, praktykując prawo Nowego Przymierza.

(20) Po raz pierwszy, ucho człowieka słyszy, że wolność jest pierwotna, jedyna i bezwarunkowa. Nie obawiajcie się jej i nie drżyjcie przed nią ze strachu... ponieważ nie przeszkodzi ona wam zaspakajać wasze potrzeby, ani posiadać dachu nad głową, ani mieć żonę i szczęśliwe dzieci. Nie trzęście się więc ze strachu na myśl, że będziecie żyć swobodnie, i że nie będziecie już niewolnikami pieniędzy i tych, którzy narzucają wam swoje prawa. Nie, nie obawiajcie się tego, że już niedługo będziecie robić co tylko chcecie, i że już nie będziecie postępować jak zdalnie sterowane urządzenia, ponieważ wraz z waszymi bliźnimi, będziecie zawsze wykonywać to, co wam najlepiej odpowiada. Mówię wam wówczas, kiedy powąchacie ten nowy zapach wolności, wtedy będziecie świadomi, w jakim stopniu byliście niewolnikami w tym pierwszym świecie.

(21) Aby sobie wyobrazić tę niezależność, wystarczy pomyśleć, jak Ziemia pozbyła się tych, którzy dominują. To Rajski Ogród odnaleziony. To nowe niebiosa, o których wspomina Jan w apokalipsie, i gdzie stale istnieją pory roku, które nigdy się nie kończą. Rośliny wciąż będą rosły i będą wydawały swoje owoce ; kury będą znosiły jajka, owce dostarczały wełnę, a żaden z was nie straci swoich gestów życia codziennego. Ponownie staniecie się odporni, a choroba już was nie pokona. Uwierzcie w to, nawet jeśli zmęczenie, które was załamuje z powodu służebności, nie pozwala wam jeszcze w pełni tego zrozumieć.

(22) W oczekiwaniu tej nowej Ziemi, która nadchodzi, i aby lepiej ocenić jak wyglądały wasze myśli i wasze czynności, zadajcie sobie pytanie : gdy upominaliście się o wolność, sprawiedliwość i o pokój między narodami, to czy upominaliście się wtedy na cały głos o pierwotną wolność, o sprawiedliwość z nieba, i o świat bez władzy, pieniędzy, i uzbrojenia ? Skądże znowu ! Ponieważ nikt nie był w stanie wykluczyć ze swoich myśli egzystencję pieniędzy samą w sobie, ani faktu, że niektórzy dysponują dowolnie życiem wszystkich. Mieliście zaufanie do człowieka ! Jeśli jednak wciąż tak będziecie postępować, to ufajcie mu zatem aż do końca. Po czym zmienicie zdanie, jeśli jednak, z takimi myślami, będzie wam dozwolone zaliczać się do ocalonych.

Porozumienie

(23) Pokój i wolność nie są po to, aby do nich dążyć ani, aby zostały nabyte, ponieważ stanowią razem codzienne powietrze, którym oddychamy, gdy już nie ma tych, którzy posiadają pieniądze i władzę. Tak więc, to tych ostatnich należy usunąć ze świata, Otóż to, co słyszymy dzisiaj jest przerażające, ponieważ ci, którzy krzyczą : pokój ! Pokój ! Pokój ! są również tymi, którzy stale stosują to, co uniemożliwia jego utrwalenie. A ci, którzy pragną uratować Ziemię, jednakże zachwalając prawo, władzę, pieniądze, zysk i gigantyczne przedsięwzięcia, które zniekształcają całe kraje, czynią to samo ! Czy będą więc oni w stanie pojąć, że, aby przetrwać, człowiek powinien zmienić swoją koncepcję egzystencji i żyć jedynie według prawa Ducha Świętego ? Czy zrozumieją oni, że jedynie Bóg ma władzę nad człowiekiem, którego on stworzył ?

(24) Pokój nie jest więc osiągalny poprzez dążenie do niego bronią, ponieważ pochodzi on z każdego człowieka, który został wyzwolony przez prawdę i uwolniony na zawsze z mocy zła. Pokój należy przede wszystkim do każdego wolnego człowieka. Potem rozciąga się on na jego plemię, utworzone przez ludzi wolnych ; następnie na jego naród, który składa się z niepodległych plemion ; a potem na wszystkie wolne narody razem z całego świata. W żaden sposób nie można sobie wyobrazić pokoju odwrotnie. A ten, którego dziś możliwość istnienia dopuszczamy między narodami, połączonymi razem w jedno przywództwo, nie może wyzwolić ludzi, ponieważ nie ma tu nadziei na pokój, lecz tylko o okresie przygotowania do wojen. Jeszcze raz wam to mówię, tak długo jak będą rządzili hipokryci i fanatycy nad narodami i światem na miejscu Boga, tak braterstwo między ludźmi nie może stać się rzeczywistością.

(25) Jest również jasne, że pokoju nie można osiągnąć ani utrzymać siłą, kłamstwem, dominacją, okupacją lub groźbą represji. Nie, pokój idzie w parze tylko z pierwotną wolnością wszystkich istot, które będąc wolne, nie mogą w żaden sposób być w konflikcie. Toteż, jest w zasięgu wszystkich, aby zrozumieć, że każdy może być wolny i żyć w zgodzie, nie potrzebując ani władzy ani pieniędzy na Ziemi, ponieważ rzeczy te są pretekstem do eksploatacji człowieka przez człowieka, swojego brata. Jeśli przyznajecie temu rację, to uprzytomniacie sobie, że człowiek nie zatryumfuje przemocą ; ponieważ nie istnieje innego rodzaju pokój niż ten, który kojarzy się z pierwotną wolnością, którą dziś odnajdujemy dzięki znajomości prawdy.

(26) Już wam tłumaczyłem, że nie możecie być trochę wolni, ponieważ albo nimi jesteście całkowicie, albo nie jesteście nimi wcale. Otóż, z jedną tylko monetą w kieszeni, której dajecie wartość życia, to już nimi nie jesteście ! Czy możliwa jest więc sytuacja, w której jesteście wolni wraz z prawami człowieka, ale które istnieją, abyście nie byli wolnymi ludźmi ? Wytłumaczcie mi, w jaki sposób prawa, które wykluły się z zepsutych jaj, są w stanie was wyzwolić i utrzymać w zgodzie ?

(27) Pokój należy tylko do człowieka wolnego i z obrzezanym sercem. A wolność polega na tym, aby robić to, co się chce, w każdych okolicznościach, i nie sprawiając kłopotu komukolwiek. Dlatego, że nie może być inaczej, uczenie was jest również racją bytu Syna człowieczego oraz moralnych zasad, które są stosowane przez wszystkie anioły. Dlatego przywidzenia waszych proboszczów są marne, a ich wróżby są kłamstwami. Nie dadzą oni rady przejść.

(28) Chociaż całe Pismo Święte głosi nadejście tego, który przyniesie wyzwolenie i rozciągnie nowe niebiosa, to jest to również wyrażone przez te proste słowa :

Jeniec wnet zostaje uwolniony,
Nie umrze on w podziemnym lochu
Ni braku chleba nie odczuje.
Lecz ja jestem Pan, twój Bóg,
Który gromi morze
Tak iż się burzą jego odmęty.
Pan zastępów to moje imię.
Włożyłem moje słowa w twe usta
I w cieniu mej ręki cię skryłem,
Bym mógł rozciągnąć niebo i założyć ziemię,
I żeby powiedzieć Syjonowi : Tyś moim ludem !

(29) Bóg powierzył mi zadanie, abym stworzył podstawy jego królestwa i wam powiedział ; wam, którzy rodzicie się z góry Pana (z Syjonu), że jesteście ludem wybranym do królestwa i życia. I ja was wyzwalam, was, którzy jesteście skuleni jak jeńcy i jesteście niewolnikami waszych własnych doktryn ! Jesteście tymi, którym Ojciec uznał za dobre przekazać swoje królestwo, ponieważ wy jedynie przeżyjecie. A ci, którzy nie uwierzą w te słowa zginą żałośnie, ponieważ nie będą chcieli uznać, że Syn człowieczy przynosi wyzwolenie i rozciąga nowe niebiosa na tej Ziemi, która zmieni swoje oblicze. Ale dla was, którzy wierzycie, świt wstanie w waszych sercach. Po czym, wszystko stanie się piękne.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Tłumaczenie Księgi Życia w internecie lub w PDF/Epub będąc ostatniej wersji, może zawierać błędy mimo całej staranności, którą zapewnialiśmy. Jeśli stwierdzicie jakiś problem, bardzo prosimy o zapoznanie się z oryginalnym tekstem, który znajduje się na witrynie francuskiej, aby go wyjaśnić. Aby tego dokonać, kliknij na francuską flagę, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Możesz również nas poinformować o wszelkim błędzie, aby nam pomóc w jego poprawieniu.

Dziękujemy wam za waszą wyrozumiałość.

TOP
Kontakt ...
iconezamknąć