Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka
Część trzecia : Zasady egzystencji

51

Wypełnienie się przepowiedni

(1) Pismo Święte wyjaśnia, że człowiek odrzuci Boga, aby wyrobić sobie renomę i ustalić swoje własne zasady, i że zginie za tę nadmierną próżność. Ale nikt tego nie dosłyszał. Toteż, w dzisiejszym dniu, nacje zdają sobie sprawę, że wszystkie razem są w błędzie, że pracowały na ich zgubę, ponieważ niebezpieczna sytuacja, w jakiej się one znalazły, jest nie do przywrócenia do stanu pierwotnego.

(2) Odtąd, wszystkie wrota się zamykają, a ci, którzy pracują są wyrzucani. Rozpacz wzrasta we wszystkich krajach. Dosięga dzieci i pobudza niepokój, ponieważ wszyscy zdają sobie sprawę, że ten świat nie pozwala na żadną nadzieję dla przyszłych pokoleń. Bez sensu byłoby zatem prześledzić przeszłość ludzkości, aby zrozumieć jaka jest aktualnie sytuacja, zwłaszcza, że jedynie przy pomocy rozwoju broni, znamy do czego była podobna historia nacji wraz z ich nieodwracalnym porywem, który od początku prowadzi je do upadku.

Opis ostatecznych czasów

(3) Przeszłość naszego świata była więc podobna tylko do niezgód i konfliktów, ponieważ nie wiedząc, że najważniejszym zadaniem jest zdobyć wiedzę na Ziemi i w niebie, człowiek popędził złą drogą. Wówczas miały miejsce wojna za wojną, śledzone rozejmem, który był tylko okresem do przygotowania się do kolejnej wojny, aż do dni dzisiejszych, gdzie wojny religijne, podboje, interesy, granice i supremacja utrzymują się, i są przyczyną masakr i zniszczeń jeszcze bardziej podłych na świecie. Walczy bowiem naród z innym narodem, i królestwo z innym królestwem, jak to było przepowiedziane. Co oznacza, że ten świat jest naprawdę blisko końca.

(4) Dla tych, którzy nie posiadają Pisma Świętego, oto jeszcze, w jego całości tym razem, zapowiadany opis ostatecznych czasów. Dla waszego zbawienia, zadajcie sobie trud, aby przyzwoicie przeczytać ten rozdział, którego wasi ojcowie nigdy nie byli w stanie przeczytać podczas upływu dwóch tysięcy lat :

Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni (po tym jak nauczał tłum), podeszli do niego uczniowie, aby mu pokazać budowle świątyni. Lecz on rzekł do nich : Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony (burzenie religijnych budynków).
A gdy siedział na górze oliwnej, (dwa drzewa oliwne : Mojżesz i Eliasz) podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności : Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?
Na to Jezus im odpowiedział : Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić : Ja jestem Chrystusem. I wielu w błąd wprowadzą (to co robią przywódcy sekt). Będziecie słyszeć o wojnach i pogłoskach wojennych ; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec ! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. (jak to się dzieje w dniach dzisiejszych) Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści.
Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mojego imienia. (wskutek księgi życia) Wówczas wielu zachwieje się w wierze ; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą ; a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.
Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – wtedy ci, którzy będą w Judei (co znaczy równina), niech uciekają w góry! Kto będzie na dachu (wychowany), niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. A kto będzie na polu (wiedzy), niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. (wykluczyć preteksty, aby nie wrócić do tyłu) Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni ! A módlcie się, żeby ucieczka wasza (w góry) nie wypadła w zimie albo w szabat (kiedy wszyscy śpią). Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie (obietnica Boga dana Noemu). Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.
Wtedy jeśliby wam kto powiedział : Oto tu jest Chrystus albo : Tam (zanim on nie przyjdzie), nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest (syn) na pustyni, nie chodźcie tam! Oto wewnątrz domu (gdzie zasiadają wielcy), nie wierzcie! Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna człowieczego (nowina rozejdzie się tak błyskawicznie jak piorun).
Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte (konsternacja). Wówczas ukaże się na niebie znak Syna człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich (wszyscy wezwani) z wielką mocą i chwałą. Pośle on swoich aniołów (ci, którzy mu służą) z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego (na całej powierzchni Ziemi). A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo ! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam : Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, nawet Syn, tylko sam Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki (księga) ; i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona (ci, którzy rozumieją i ci, którzy nie rozumieją). Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie.

(5) Wyjaśnienie tego wszystkiego już nie jest do zrobienia, ponieważ odtąd każdy rozumie o co chodzi. Pokażę dlaczego ten świat zostanie zniszczony tak błyskawicznie, i w jaki sposób będziecie mogli się uratować. Na razie, zauważcie, że wszystko co jest głoszone przez Jezusa, jeszcze się nie spełniło, inaczej apokalipsa by już minęła, a wy bylibyście w królestwie.

(6) Wraz ze wszystkim co było objaśnione dotychczas, jesteście zmuszeni zrozumieć to ostrzeżenie Jezusa. Skoro mówi : pokolenie to nie przeminie, aż się to wszystko stanie, przestańcie wierzyć, że Syn człowieczy, którego on zapowiada, istniał we własnej osobie w czasach Jana, bo jeśli tak by było, to jego pokolenie przeżyłoby to, co ogłasza Jezus. No więc ! Koniec świata miałby miejsce dwa tysiące lat temu, i od tamtej pory już nikt by o tym nie pamiętał ?

(7) Czuwajcie raczej, aby was dziś nie zastał śpiących, jak to Jezus wszystkim zaleca, ponieważ chodzi tu rzeczywiście o dzień nadejścia Syna człowieczego i zebrania owieczek. Jeśli nie chcecie uwierzyć we mnie ani w tego, który mnie posyła, to jak wytłumaczycie Syna człowieczego, którego Jezus ogłasza, podobnie jak to, co się toczy w dniu jego nadejścia ?

Gniew Pana

(8) Na początku był Eden. Wszystko było piękne i czyste na Ziemi, która miała pozostać w stanie, w jakim była stworzona. Nie miała ona zostać ograbiona przez człowieka, który miał ją tylko uprawiać, w sposób jaki Bóg się domagał. Ale dziś zdeptana, poruszona, zanieczyszczona i skażona, przypomina ona góry cierpienia. Toteż Bóg wzbudził mnie dziś, abym zniszczył władze, które narzucały narodom swoje zasady za pomocą ich diabelskich broni. Mówię wam, będą one zniszczone aż do ich korzeni i, w krótkim czasie, szczęśliwe dni Ogrodu Eden staną się rzeczywistością.

(9) Ale ci, którzy trzęsą się z przerażenia przed gniewem, który nadchodzi, powiedzą : jeśli dominujące nacje, którym spieszy się do wojny, pozbawiłyby się swoich strasznych broni, to koniec świata byłby uniknięty, jeśli nie zostałby przełożony ? Odpowiadam, że koniec nie może ani nie powinien być uniknięty, i że nie nadchodzi z powodu tej broni, lecz z próżności tych, którzy rządzą od starożytności. Toteż, do niczego by nie służyło rozbrojenie, jeśli nie usuniemy z Ziemi tych, którzy wydają zatrute owoce.

(10) Jest oczywiście niemożliwe dla nacji, aby się rozbroiły, ponieważ, daleko od wszelkiej rzeczywistości, ci, którzy nimi rządzą, potrzebują zagrożenia stwarzanego przez ich broń, aby móc panować. Czy to nie za pomocą ich sił zbrojnych narzucają oni swoją władzę nad ludźmi ? Lecz wraz z destrukcyjną władzą i potęgą, którymi oni dysponują i lęk, który oni wzbudzają w innych krajach ; są oni jednak niezbędni, abyście wstali i położyli kres ich światu pełnym skandali. Zostawcie ich, niech robią co chcą ; ponieważ bez tych, którzy dominują w waszych krajach, królestwo Boże nie mogłoby wcale przyjść na Ziemię.

(11) W swojej złości, Bóg powiedział jeszcze, przez Sofoniasza :

Usunę wszystko z powierzchni Ziemi ;
Wyrocznia Pana :
Usunę ludzi i bydło,
Usunę ptactwo powietrzne i ryby morskie,
I zgorszenia wraz z bezbożnymi ;
I wytępię człowieka z oblicza ziemi ; wyrocznia Pana.

(12) Pan ogłasza tutaj koniec świata, o którym mówi Jezus, i o końcu z tymi, którzy są winni jego zguby. Ale zanim to się stanie, będą oni prześladowani dniem i nocą, aż zrozumieją przemocą, że Ziemia do nich nie należy, i jak wielki popełnili błąd narażając ją na niebezpieczeństwo. Toteż, aby przyspieszyć upadek nacji, Bóg nakazuje swojemu synowi, aby osuszył rzeki, które je nawadniają, aż nie będą miały więcej wody i wyschną w Słońcu. Już dominujące nacje pogrążają się w niepokoju, z powodu ich liderów z kłamliwymi językami, którzy tylko wypowiadają fałszywe poglądy, i bardzo często destrukcyjne i krwiożercze.

(13) Koniec więc z tymi aroganckimi nacjami, które lekceważą Tego, który daje życie swoim tchnieniem, lub które o Nim rozmawiają z sercem obłudnym ! Nie podniosą się one z nadejściem jego syna, który jest zesłany, aby je porąbać na kawałki, aż w końcu znikną. Wówczas tym razem, będziecie świadkami spełnienia się tajemnicy Boga, i zdacie sobie sprawę, że jego obietnica nie poszła na marne.

(14) Żyć to znaczy kochać, a nie niszczyć. Lecz w żaden sposób nie można kochać bez lęku i bólu, które wzbudzają współczucie. Jeśli więc nie byłoby naturalnego zagrożenia, które sprawia, że się obawiamy o innych, i które ożywia sumienie, to nie bylibyśmy w stanie czegokolwiek docenić. Zagrożenia te będąc wystarczająco liczne, nie ma potrzeby, aby jeszcze dodawać inne, robiąc sobie z nich wrogów, lub niszcząc to, dzięki czemu żyjemy. Otóż, jeśli rozsądek pozwala każdemu ochronić się przed naturalnymi zagrożeniami ; inteligencja, ona, w żaden sposób nie daje możliwości ochronić się przed niebezpieczeństwami, wywołanymi przez jej działalności, które ona generuje, i których nie jest ona w stanie ocenić. A nieodwołalny koniec nacji to udowodni nawet tym, którzy mają przekłute oczy.

Upadek możnych

(15) Ponieważ są oni niezdolni do wytłumaczenia elementów wszechświata, człowieka i to, co powinno być jego stylem życia, przywódcy tego świata usiłują więc mieć duży posłuch, aby byli honorowani. Ale ci, którzy poszukują godności są podobni do wysuszonych roślin, które żarliwie mają nadzieję, że w końcu pojawi się woda, ale które nie dają żadnych owoców. Żeby każdy wiedział kim oni naprawdę są, Psalmy opisują ich w ten sposób :

Wyobrażają sobie, że ich domy będą wieczne,
Że ich domostwa przetrwają z wieku na wiek,
Ci których nazwiska są honorowane na ziemi.
Bo człowiek, który jest honorowany nie trwa,
Podobny jest on do bydląt, które się zarzyna.
Taka jest ich przyszłość, ich szaleństwo,
A ci co im towarzyszą zachwycają się ich wypowiedziami.

(16) Ziemia należy do Tego, który ją stworzył dla siebie samego i jego dzieci. Nie należy ona do kozłów, które siłą chciały zawładnąć nią, aby panować nad jej mieszkańcami ! Toteż władcy miast i narodów, którzy stale poszukują honorów, są dziś wystawieni na widowisko poprzez Pismo Święte i Syna. Od dawna skazani przez Boga, który czuje do nich odrazę, nie ma już dla nich żadnego ratunku. Będąc wówczas bezbronni i bezdomni, oraz bez możliwości zrozumienia tego, co dzisiaj się dzieje, co się z nimi stanie ? Wiem co nadchodzi, i jakie również będzie ich strapienie w tych ostatecznych dniach. Niech się jednakże pocieszają, ponieważ będą oni żyli aż do końca świata ; świata, który jeszcze ich potrzebuje, aby on został zniszczony, i aby oni zniknęli razem z nim.

(17) Zdajemy sobie sprawę, że w dniu kiedy uczciwi poznają prawdę, tutaj lub w innym miejscu w Kole, odmawiają oni na zawsze poddawać się innym ludziom. Jest więc pewne, że kiedy Syn przedstawia swoją księgę (Arkę) na świecie, święci z ostatecznych dni odwracają się od swoich przywódców, których hipokryzja jest oczywista. Już im oni nie ufają, lecz Bogu, ponieważ pojmują wszystkie słowa z Pisma Świętego, a mianowicie te :

To mówi Pan:
PRZEKLĘTY MĄŻ, KTÓRY POKŁADA NADZIEJĘ W CZŁOWIEKU
I który w ciele upatruje swą siłę,
A od Pana odwraca swe serce.
Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie,
Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście:
Wybiera miejsca spalone na pustyni,
Ziemię słoną i bezludną.
BŁOGOSŁAWIONY MĄŻ, KTÓRY POKŁADA UFNOŚĆ W PANU,
I Pan jest jego nadzieją.
Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą,
Co swe korzenie puszcza ku strumieniowi ;
Nie obawia się, skoro przyjdzie upał,
Bo utrzyma zielone liście ;
Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju
I nie przestaje wydawać owoców.

(18) Ten, który pokłada ufność w ich przywódcach, mówiąc : ja ufam człowiekowi ! Ten właśnie jest przeklęty. Ponieważ powołując się na innych, lekceważy on wartości, które Bóg umieścił w sercu człowieka, gdy go stworzył. A wszystko co czyni jest karygodne i usankcjonowane, jak to właśnie się stanie, aby przyszło królestwo Boże. W rezultacie, niezbędne jest, aby już więcej nie ufać człowiekowi i narodzić się ponownie z wiedzą, która przydziela Ducha Świętego. W przeciwnym razie, w krótkim czasie, nie będzie już świtu dla ludzkości.

Pewność co do zmiany

(19) Wierzcie, że nowy świat nadchodzi, zwłaszcza, że wszystko to, co jest potrzebne do jego nadejścia, znajduje się obecnie na Ziemi i wokół Ziemi, ponad chmurami. Absolutnie niczego nie brakuje, nawet to urządzenie, za pomocą którego możemy komunikować się na całym świecie i którego będziemy używać, ponieważ ma on również na celu, aby służyć temu, którego Pan zesłał. Ale to, co słyszę na temat apokalipsy, która poprzedza królestwo Boże jest zdumiewające ! Ponieważ jedni twierdzą, że mamy tu do czynienia z zaburzeniem zdolności proroków, że z tego powodu została ona zmyślona, i że nigdy nie nastąpi.... Inni twierdzą, że wynika ona z nijakiego zjawiska pochodzącego z ziemi lub ciała niebieskiego, i że nastąpi koniec wszelkiego życia na ziemi... W ciemności nikt nie potrafi pojąć, że jest ona związana z odpowiedzialnością człowieka. Nikt nie zdaje sobie sprawy, że to sam człowiek, łamiąc prawo, ją na siebie sprowadził.

(20) Tak więc, posłuchajcie mnie, ludzie niechętni do zrozumienia ! Trzy wyraźne rzeczy nieuchronnie powodują tą słynną apokalipsę :

  • Pierwsza bez wątpienia będzie skutkiem wprowadzenia prawdy w świecie kłamstwa. Co dostatnio wystarczy, aby człowiek zmienił siebie samego oraz swoje zamiary.
  • Druga będzie wywołana przez wybrańców Boga. Ponieważ widząc nadchodzący koniec tego świata, wycofają się na jakiś czas w góry leżące w ich krajach, aby uciec przed falą ognia, potopem wody i gradu. Ich ucieczka przyspieszy upadek nacji.
  • Trzecia będzie pochodzić od tych, którzy rządzą w przemysłowych krajach i są mocno uzbrojeni. Ponieważ ludzie ci, którzy byli do tej pory pewni siebie i swojej władzy, wpadną w szał, gdy ci, którzy ich utrzymywali, wycofają się z ich środowiska. Wiedząc, że na skutek ich ucieczki oraz upadku miast, nie będą oni w stanie przetrwać, ich obawa tak wzrośnie, że aż w końcu zastosują swoją broń jądrową, zanim nie znikną na zawsze.

(21) Ten koniec jest więc dziś nie do uniknięcia. Jednakże, aby nie było żadnego zamieszania w głowie, pomyślcie, że bez apokalipsy, byłby to koniec wszelkiego życia na ziemi, choćby tylko biorąc pod uwagę proliferację ludzkości, która zniekształca zieleniejącą Ziemię w pustynię. Co już znacznie jest widoczne. Ponieważ ta skandaliczna proliferacja jest również konsekwencją zubożenia narodów, zdestabilizowanych przez tych, których Bóg nie znosi. Lecz koniec nadejdzie również z powodu coraz większego zatrucia żywności ; z powodu modyfikacji żywych organizmów ; z powodu wylesiania i zaginięcia dzikich gatunków ; z powodu zabrudzenia i wzrastającego zanieczyszczenia ; z powodu braku wody pitnej ; oraz z powodu niepohamowanego rozwoju miast, które powodują uciążliwe sąsiedztwo, ubóstwo, przemoc, brak szacunku oraz wiele szkodliwych i nieuleczalnych chorób, które są nam znane. Ale prawdę mówiąc, sama jedna szybka zmiana klimatu spowodowana przez aktywność człowieka wystarczyłaby, aby porwać ten świat w krótkim czasie. A wtedy nie pozostałaby żadna osoba przy życiu.

(22) Spełnienie się przepowiedni jest zatem konieczne. Powstrzymajcie się jednak z myślami, że księga życia jest przyczyną końca świata. Wręcz przeciwnie jest ona arką, która ocali tych, którzy nie powinni zginąć, i którzy zginęliby bez niej. Żadna księga nie jest w stanie położyć kres światu ! Choć jest ona tą gwiazdą (tym światłem), która spada na Ziemię a wody stają się gorzkie, to nie słuchajcie tego, co wasi przywódcy powiedzą przeciwko mnie, aby wam odradzić pójść za mną. Ponieważ w przeciwieństwie do nich, którzy was przytrzymują u stóp śmierci, ja Syn, mam tylko możliwość was postawić na nogi, aby was zbawić.

(23) Jezus powiada : A ta ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Znam hipokryzję ludzi możnych, która czyni, że mówią czasami o mnie i o Ojcu z obłudnym sercem, aby łatwiej uwieść tych, którzy lubią ich przemówienia. Czy byłoby wówczas możliwe, że będą przywiązywali uwagę do tych słów Jezusa ? Jeśli w niego wierzą, to wiedzą, że dobra nowina o królestwie Bożym będzie głoszona po całym świecie jako świadectwo, i że nieuchronnie nastąpi koniec. Winni temu nieszczęściu, czy oni wyobrażają sobie następnie możliwość wstąpienia do królestwa, wymachując rękoma i trzymając ich prawa ? Ci synowie Szatana istnieli, ale już ich nie będzie. Błagać będą, ale nikt ich nie usłyszy.

(24) Wielcy tego świata nie mają nic wspólnego z Synem człowieczym, ponieważ, w przeciwieństwie do niego, są oni uzbrojeni i stawiają swoją stopę na narodach, które oni okłamują. Niszczą oni Ziemię, rozlewają krew, zakuwają ludzi w kajdany i niweczą wszystko na ziemi. Ich misja, jak to widać, nie wydaje się podobna do misji Syna... Czego mieliby oni się obawiać, gdy mowa jest o jednym człowieku, który wyraża się jak baranek, i który jedynie posiada do walki ostry miecz wychodzący ze swoich ust ? Nadęci dumą, nie będą oni w stanie jego wysłuchać, preferując w dalszym ciągu rozlewanie krwi za pomocą swoich wojen, ponieważ zupełnie kpią sobie ze słów Pana, który powiedział :

Upomnę się u człowieka o życie człowieka i u każdego o życie brata. Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga.

(25) Pochwalam Ojca za te słowa, które potępiają tych, którzy rozlewają lub apelują do rozlewu krwi ludzkiej. Tak, pochwalam go, ponieważ podnieść rękę na człowieka, to jak podnieść rękę na Boga, który stworzył człowieka na swój obraz. A podnieść rękę na Boga, to ogłosić sobie swój własny wyrok śmierci. Toteż Bóg pozbędzie się na Ziemi tych wszystkich, którzy zabijają jego dzieci, i żaden z nich mu nie ucieknie.

(26) Wy z obrzezanym sercem, wy wiecie, że po tym jak dostali oni rozkaz, wojskowi bez skrępowania zabijają mężczyzn, kobiety i dzieci. Duch, który w nich przebywa, nie motywuje ich do uprawiania ziemi, lecz do prowadzenia wojny, co oznacza do mordowania ludzi. Dlatego też ich stopnie wojskowe są zdecydowanie kolejnymi degradacjami ludzkich cech. To stopniowe upodlenie w ogłupieniu, da im upoważnienie do użycia broni eksterminującej, wyprodukowanej przez naukowców, którzy nic z tego nie rozumieją co czynią, nie myślą w żaden sposób o swojej hańbie.

(27) Tak więc nie spodziewajcie się nic innego z ich strony, jak tylko to, co mówię, ponieważ już od dawna wojskowi szkoleni do walki, wytępijają uczciwych i nieuczciwych bez wyjątku. Podobnie jak dzikie psy, wyszkolone przeciwko człowiekowi, które używają swoich kłów w ich wściekłości, tak również wojskowi przeszkoleni przeciwko człowiekowi, używają swoją broń i maszyny wojenne w takim samym stanie amoku. Zachowują się w ten sposób, ponieważ ten, który wypełnia rozkazy innych, traci swoje cechy bycia człowiekiem. Staje się on wówczas podobny do posłusznej bestii, nie odczuwając potrzeby zastanowienia się w swoim życiu. Dziesięcioro Przykazań ? Nie znam ! Odpowiada on, szczekając jak pies.

(28) Zdając sobie tym razem sprawę, że byli oni również przeznaczeni na wielką ucztę Boga na koniec wieków, wojskowi będą mogli liczyć jedynie na pomoc swojej broni. Tutaj jest cała inteligencja żołnierzy, którzy widzą zbawienie świata w broni, a nie w zaniku tych, którzy ją sprowadzili. W międzyczasie Jezus im powiedział : poprzestawajcie na swoim żołdzie ! Ale pozbawieni ducha, nie rozumieli tego, co on do nich mówił...

(29) Jednakże, wy ze świętym duchem, nie przejmujcie się tym, co nadchodzi, nic złego wam się nie stanie. Żaden włos z głowy wam nie spadnie, ponieważ Ojciec mnie posyła, abym was zabrał z dala od niebezpieczeństwa. Wy jesteście dobrym nasieniem, dobrą pszenicą jego królestwa. I aby was ocalić, was oraz wasze potomstwo, Bóg zniszczy ten niesprawiedliwy i skorumpowany świat. Bądźcie dobrej myśli, pozostaniecie przy życiu.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Tłumaczenie Księgi Życia w internecie lub w PDF/Epub będąc ostatniej wersji, może zawierać błędy mimo całej staranności, którą zapewnialiśmy. Jeśli stwierdzicie jakiś problem, bardzo prosimy o zapoznanie się z oryginalnym tekstem, który znajduje się na witrynie francuskiej, aby go wyjaśnić. Aby tego dokonać, kliknij na francuską flagę, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Możesz również nas poinformować o wszelkim błędzie, aby nam pomóc w jego poprawieniu.

Dziękujemy wam za waszą wyrozumiałość.

TOP
Kontakt ...
iconezamknąć