Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka
Część trzecia : Zasady egzystencji

48

Złe metody

(1) Nasza nauka o światach ujawniła nam egzystencję jedynego ducha, tego niewymierzalnego ducha, wraz z którym istniejemy, i w łonie którego ciała niebieskie ewoluują. To z tego powodu Jezus powiedział :

Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie.

Odtąd, zostaną obniżeni do rangi zwierząt ci, którzy nie będą w stanie zrozumieć, że Pan jest Duchem niebiańskim, który wszystko tworzy, aż do człowieka ; aby człowiek był jego świątynią. Otóż, wielu nie będzie w stanie tego usłyszeć ; ponieważ oślepieni od długiego czasu przez ich przywódców, którym ufają, oddalają się oni coraz bardziej od prawdy. Wierząc w to, co jest nie do wiary, i przestrzegając tego, czego nie należy, dążą w kierunku, do którego nie powinni. Strzeżcie się więc, żeby się do nich nie dołączyć, wy wybrańcy. Zostawcie ich, niech sobie mówią i robią co chcą.

Oślepienie i głuchota człowieka

(2) Jeśli wasze rządy uznałyby istnienie Stwórcy, zeszliby oni sami z ich piedestału i upokorzyliby się. Lecz, bez obrzezanego serca, nie potrafią się oni w ten sposób zachować ; zwłaszcza, że są przekonani, że mają do spełnienia misję, w której nie dostrzegają jednak jej sensu. W jaki sposób więc mają wiedzieć, że wolą Boga było, żeby oni byli, i żeby na zawsze zniknęli ? Nie mogą tego wiedzieć, ponieważ nic nie słyszą. Jeśli czasami podnoszą oczy do nieba, aby wam pokazać swoją wiarę i was uwieść, to jednak powstrzymują się od zacytowania fragmentów z Pisma Świętego, w którym jest napisane, że wielcy i potężni są obrzydliwością dla Ojca. Pozbawieni wszelkiego rozumu ludzkiego, ludzie ci, którzy wami rządzą, nie są w ogóle w stanie pojąć, czym jest czyściec : ta słynna czystka Ziemi, która nadchodzi, i której oni nie umkną.

(3) Jeśli prawidłowo przeczytacie Pismo Święte, to ujawni wam ono to, co staje się z ludźmi wzniosłymi. Ale wiem, że niewielu będzie z was, którzy zechcą się z nim zapoznać, ponieważ masa ludzi będzie wolała zaprzeczać dowodom, aby nie zawracać sobie głowy w ich zwyczajach i planach. Pismo Święte ? Nie znamy ! Odpowiedzą. Lub jeszcze : nie wiem jak je czytać ! Co sprowadza mi na myśl te słowa Izajasza :

Każde zjawienie jest dla was jakby słowami zapieczętowanej księgi.
Daje się ją temu, który umie czytać, mówiąc :
Czytaj ją prosimy !
On zaś odpowiada : Nie mogę, bo ona jest zapieczętowana ;
Albo dają księgę takiemu, który nie umie czytać, mówiąc :
Czytajże to !
A on odpowiada : Nie umiem czytać.

Wyrzekł Pan :
Ponieważ ten lud zbliża się do mnie tylko w słowach,
I sławi mnie tylko wargami,
Podczas gdy serce jego jest z dala ode mnie,
Ponieważ cześć jego jest dla mnie tylko
Wyuczonym przez ludzi zwyczajem.

(4) Ponadto, jest również napisane dotychczas :

W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi,
A oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności,
Będą widzieć.

Tego dnia, kiedy głusi usłyszą, a oczy niewidomych uwidzą, jest właśnie tym dniem, w którym znajdujecie się w obecności Syna. Czy nie słyszycie dzisiaj wszystkich słów z Pisma Świętego, które właśnie cytuję ? A wraz z wężem i ruchem Ziemi, który wyraża sześć dni oraz siódmy dzień, czy nie jesteście jak ci niewidomi uwolnieni od mroku i ciemności ? Jesteście, ponieważ wyraźnie widzicie co było i co będzie. A nawet wiecie kim jest ten, który otwiera oczy niewidomych swoją śliną, i dlaczego powinniście iść za nim.

Prawo królów i służebność

(5) Ale dlatego, że wy również ufacie królom a nie Panu, muszę zniszczyć ich skorumpowany świat, bo w przeciwnym razie, to on was zniszczy ! Ponieważ, bez względu na ich tytuł, liderzy narodów są wszyscy królami, którzy idą swoimi własnymi drogami, zabierając was tam gdzie wiecie. Ale mam jeszcze coś do pokazania w Piśmie Świętym, które ich dotyczy, i jaka jest ich kara. Po pierwsze, wiedzcie, że jeśli oni uważają, że są właścicielami prawa Bożego, to dlatego, że znacznie mylą ich potęgę z tą należącą do duchowych królów w Piśmie Świętym... Tak się dzieje od najdawniejszych czasów, w których ludzie najbardziej brutalni i najbardziej obłudni wzeszli, ogłaszając się sami królami. I aby nałożyć swoją dominację, wywołali wojny przeciwko innym narodom...

(6) Ale czasami, w innych krajach, królowie byli wybierani przez mieszkańców, podobnie jak w czasach Samuela, który był bardzo nieszczęśliwy, widząc jak naród go odrzuca i upomina się głośnym krzykiem o króla na jego miejsce ; króla, który nieuchronnie przypisze sobie prawo nad innymi ludźmi. Słysząc ten cały hałas, Pan rzekł do Samuela :

Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą.
Następnie Bóg dorzucił jeszcze : Teraz jednak wysłuchaj ich głosu, tylko wyraźnie ich ostrzeż i oznajmij im prawo króla, który ma na nimi panować. I powtórzył Samuel wszystkie słowa Pana ludowi, który od niego zażądał króla. Mówił : Oto jest prawo króla mającego nad wami panować: Synów waszych będzie on brał do swego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem. I uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, robotnikami na roli swojej i żniwiarzami. Przygotowywać też będą broń wojenną i zaprzęgi do rydwanów. Córki wasze zabierze do przyrządzania wonności oraz na kucharki i piekarki (robotnice). Zabierze również najlepsze wasze ziemie uprawne, winnice i sady oliwkowe, a podaruje je swoim sługom. Zasiewy wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom. Weźmie wam również waszych niewolników, niewolnice, waszych najlepszych młodzieńców i osły wasze i zatrudni pracą dla siebie. Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego sługami. Będziecie sami narzekali na króla, którego sobie wybierzecie, ale Pan was wtedy nie wysłucha.
Odrzucił lud radę Samuela i wołał : Nie, lecz król będzie nad nami, abyśmy byli jak wszystkie narody, aby nas sądził nasz król, aby nam przewodził i prowadził nasze wojny ! Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i powtórzył je uszom Pana. A Pan rzekł do Samuela : Wysłuchaj ich żądania i ustanów im króla ! Wtedy rzekł Samuel do mężów izraelskich : Niech każdy wróci do swego miasta. (Co znaczy, ustalmy króla nad wami, to jeszcze nie jest czas na odnowienie każdej rzeczy)

(7) Jest tak napisane, aby człowiek wiedział, we wszystkich czasach, że nic się nie zmieni w tych dziedzinach, aż do schyłku świata. Od czasów Samuela, czy nie dzieje się w ten sposób we wszystkich krajach ? Przywłaszczenie liderów rządu jest zawsze totalne na waszych własnościach, na waszej wolności, waszych ciałach i waszych umysłach. Nic się nie zmieniło, odkąd prorok oznajmił, co królowie będą czynić narodom. Ci, którzy rządzą, dowolnie dysponują waszym życiem, zabierając wasze własności, wymuszając na was okup przez podatki, czynią was robotnikami i robotnicami i prowadzą młodych ludzi na bitwę na przodzie ich czołgów ! Nic się nie zmieniło, od czasu jak ludzie domagali się królów w miejsce Boga : i nie jesteście wolni, lecz niewolnikami, jak to Bóg wam przepowiedział. A ci niewolnicy są coraz bardziej nieszczęśliwi ze względu na dodatkową pracę, którą oni od nich stale wymagają.

(8) Ażeby wszyscy wiedzieli, jaki świat panował w czasach ciemności, Mojżesz opowiada również o tych trudnych czasach i o tych nieszczęsnych niewolnikach, za którymi się wstawiał. Rzeczywiście, w tamtych czasach, dostarczano glebę i słomę synom Boga, trzymając ich w niewoli przez królów, i żądano od nich, aby wyprodukowali określoną ilość cegieł. Następnie, po jakimś czasie, powiedziano im : Idźcie sami szukać słomy, i wyprodukujcie taką samą ilość cegieł ! Naród cierpiał i jęczał, ponieważ ci, którzy ich eksploatowali, kazali im pracować jeszcze więcej dla swoich korzyści. Czy zmieniło się coś od tamtego czasu, czy raczej jesteście zobowiązani, jak to zaznaczono, do podwójnej pracy za tą samą wypłatę ? Rozpatrzcie to, a wreszcie zrozumiecie czym jest niewola, w której was znajduję, z powodu królów i ich potomków, którzy od wieków zmusili ludzi do życia z płaczem.

(9) Warto, aby te skandale były przykładem, pokazanym przez Mojżesza i Samuela, których głos donosi aż do waszych uszu. Obecnie wybierzcie, ponieważ Jezus mówi :

Jeżeli więc Syn człowieczy was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.

(10) To wam pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego w Piśmie Świętym czytamy, że ci, którzy rządzą narodami wraz z dowódcami wojskowymi i innymi ludźmi wysokiej rangi, są mięsem na wielką ucztę Boga : Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga, ptaki lecące środkiem nieba, aby pożreć trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy... Ponieważ, jak to jest napisane w apokalipsie Jana, uczestniczycie dziś w tej uczcie (która jest wielkanocą Pana) w obecności szefa swoich armii. Tu jest sąd i los tych, którzy sprawiali, że ludzie narodów wierzyli, że mieli oni misję, aby nad nimi rządzić na miejscu Pana Boga, tego Boga, który właśnie osiągnął ekstremalny limit swojej cierpliwości.

(11) Tak więc, otóż i co mówi sługa Pana : jesteście dowodzeni przez ludzi niskiego wzrostu, którzy, podświetleni od dołu przez ich trybuny, rzucają ogromny cień na ścianie. Myśląc wówczas, że byliście prowadzeni przez gigantów, szliście ślepo za nimi. Niemniej, ci z wyższej rangi, których nazywamy wielkimi, ja ich nazywam krasnalami. A ci, którzy są nazywani : mali ludzie, przez tych z wysokich rang, ja ich nazywam gigantami. Wy jagnięta, wy jesteście tymi gigantami prowadzonymi przez krasnale, które potrzebują wysokiego tronu, aby na nich zwrócono uwagę, i aby ich ubóstwiać. Lecz, pozbawieni wielkości, będą oni zmuszeni do wspinania się na drzewa, aby ujrzeć Syna człowieczego... Czy to nie tak, w Piśmie Świętym, właśnie czyni setnik króla ? Jest napisane, że będąc niskiego wzrostu w środku tłumu, musiał wspiąć się na sykomor, aby ujrzeć przechodzącego Jezusa...

Gnębiciele i ciemiężeni

(12) Z powodu panowania aniołów Szatana, odnajduję dziś świat pełen gnębicieli i ciemiężonych, i ani śladu sprawiedliwości. Nawet ciemiężeni nie zdają sobie sprawy, że służebność przyjęła dziś formę i aspekt dużo bardziej ponury, niż jakie one były w czasach Mojżesza. Rzeczywiście, dawniej ci, którzy mieli kajdany na nogach, mogli korzystać z dachu nad głową, odrobiny jedzenia i trochę odzieży ; natomiast dziś, u schyłku świata, wykluczeni nawet bez kajdan i ze swobodą poruszania się, nie mają już dachu nad głową, ani jedzenia, ani ubrania. A ci, którzy pracują swobodnie, jak to oni mówią, będąc jednak na rozkaz tych, którzy nimi dowodzą, obawiają się z kolei wpaść w pułapkę wyścigu do pieniędzy, a następnie znaleźć się całkowicie ograbieni ze swoich własności przez lichwiarzy. Mam tu do czynienia ze smutnym widowiskiem, w którym uczestniczę.

(13) Tak więc, nikt już nie wie do kogo ma się zwrócić. Troska dopada każdego, ponieważ wasze myśli, wasze gesty i ruchy stale odwołują się do pieniędzy, aby zostały docenione przez wszystkich, zwłaszcza tych, którzy nakładają wam okup poprzez podatki i opłaty, aby żyć waszym kosztem. We wszystkich krajach panują przestępcy. Porzućcie więc wszelkie nadzieje, że formy społeczeństwa tego świata, są sposobami, którymi powinniście żyć, ponieważ należą one do obiektów destrukcyjnych Ziemi i żywych istot.

(14) Od tej pory, ani mężczyźni, ani kobiety, nie są w stanie myśleć za siebie, ponieważ wszystko jest im zdalnie dyktowane przez tych, którzy ich indoktrynują i manipulują nimi, aby żyć ich kosztem. Toteż, w jaki sposób będą oni mogli usłyszeć Syna człowieczego, który przychodzi ich wyzwolić prawdą, aby ich uwolnić od ich dominacji i ich kajdan ? Czy będą oni tylko w stanie nadstawić uszu ? Jeśli go usłyszą, nawet trochę, czy będą mieli siłę iść za nim, aby ocalić swoje życie ?

(15) Gdy jesteśmy zmuszeni pracować dla innych i dla pieniędzy, a nie dla siebie samego, to nie jesteśmy wcale wolnymi ludźmi. Otóż, ten, który nie jest wolnym człowiekiem, jest nieuchronnie w niewoli. Nie bójcie się więc pozostawić ten świat, który was trzyma na uwięzi i zamkniętych. Zwłaszcza, że nawet wy, wybrańcy Boga, podczas miesiąca waszego rocznego zwolnienia, podobni jesteście do szaleńców, którzy uciekają do natury z rękoma podniesionymi do nieba i depcząc wszystko po drodze. Również tutaj : jaki smutny widok ! Wiem, że te słowa drażnią was, i że poczujecie się bardzo urażeni, jednakże, czy nie są one prawdziwe ? Czujecie się urażeni, ponieważ ukazuję rzeczy w rzeczywistym świetle, w przeciwnym razie nie byłoby żadnego urazu.

(16) Przywódcy narodów trzymają w szachu wszystkie państwa świata grożąc im zagładą nuklearną. Tym sposobem, gnębią stanowczo ludzi przez przekroczenie prawa Mojżeszowego. Ale, ponieważ są tym kim są, w ten sposób postępują. W istocie,

  • Przywódcy narodów niskiego wzrostu i w ogromnej mierze próżności, prowadzą was nieuchronnie na drogę uzbrojenia i wojny, ujarzmiając was i czyniąc z was niewolników oraz ustalając cenę okupu poprzez narzucenie praw.
  • Wojskowi, podobni do dzikich psów tresowanych przeciw ludziom, mają rozkaz zabić całkowite populacje. Tępi i bez wrażliwości, pozostawiają oni za sobą tylko ruiny, popiół, kości i łkanie.
  • Zdobywcy, pogardliwi i bez ludzkiego współczucia, najeżdżają siłą cudzą ziemię i odbierają suwerenność legalnym mieszkańcom, jak nie poniżają ich, upokarzają, trzymają w niewoli lub ich zabijają.
  • Handlarze, lekceważący inne żywe istoty, splądrują ziemię dla pieniędzy i wszystko niszczą, nie mając wyrzutów sumienia.
  • Naukowcy, pozbawieni oświecenia, lecz pełni zarozumiałości, skażają to co żyje, ogłaszają kłamstwa i wprowadzają zmiany w pierwotnym porządku. I aby udowodnić, że są lepsi od wszystkich i od Stwórcy..., zmieniają nawet Naturę i produkują środki masowego wyniszczenia na waszych oczach.
  • Bogaci, chciwi i lękliwi, ciągną kołdry do siebie odkrywając innych. Doprowadzili w ten sposób bezbronnych do nędzy i ubóstwa, bez żadnego poczucia wstydu i bez żadnej litości.
  • Religijni, podobni do pasożytów, wykorzystują obficie wielkich i bogatych, których uświęcają, podobnie jak wykorzystują biednych eksploatowanych ludzi, których oni oszukują z kolei, aby wyssać z nich ostatnią kroplę krwi.

(17) Ale dziś, kiedy narody wypowiadają swoje ostatnie słowa, wydaje się, że te siedem kategorii ludzi są właśnie siedmioma gałęziami tego samego drzewa, które daje zatrute owoce, które niszczą świat. Każda rzecz będąc w ich rękach, nic nie mogło im wymknąć się w jakiejkolwiek dziedzinie. Czy to zostali wybrani przez naród, czy też przez samych siebie, robili to co chcieli, aż do zmiany czasu w waszych dniach. I nikogo nie było, aby im się przeciwstawić ! Lecz tak było, aż nie pojawiło się światło na świecie, które ujawniło ich nagość, którą chowali pod owczą skórą. Robiąc z siebie widowisko, osoby te, które gnębiły ludzi i narody, zostaną wygwizdane, a potem znikną. Możecie sobie wówczas wyobrazić nowy świat bez nich i bez tych, którzy się z nimi kompromitują. Co da wam lepsze oszacowanie królestwa, do którego wstąpicie.

(18) Jednakże, wiedząc, że od dawna oni was uwarunkowali, prawdopodobnie usłyszę słowa : wśród tych ludzi wyższej rangi, którzy nas pouczają i nami rządzą, wielu jest takich, którzy nie są całkiem źli ! Odpowiadam na to, że połowa z nich niewątpliwie niszczy świat w mniejszym zakresie ; niż to robi ta druga połowa, trochę na sposób zgniłego owocu, który doprowadza inne owoce do zepsucia. Przestańcie więc ich bronić, czy byli oni waszymi obrońcami utrzymując was w kłamstwie, niszcząc wasze kraje, i wciągając was do brania udziału w ich wojnie ? Lekceważąc gatunki stworzenia, moralność i los dzieci, oraz okropne cierpienia, które oni rozprzestrzeniali na całym świecie, czy byli oni pełni dobroci i umiłowania co do ludzkości ? Kto zatem prowadzi stada w przepaść, jeśli to nie ci, którzy je pasą ?

Szkodliwe działalności

(19) Łatwo jest jednak zauważyć kim są ci, którzy działają na rzecz życia, i ci, którzy działają na rzecz śmierci. A jeśli powinniśmy być wdzięczni tym, którzy leczą i tym, którzy dostarczają podstawowe potrzeby, to możemy mieć tylko nienawiść wobec tych, którzy przynoszą horror na tej Ziemi, gdzie zło podąża do jego paroksyzmu. Z powodu hipokrytów, życie jest jedynie zagrożeniem, gnębieniem i niepokojem. Przyjemność w egzystencji odfrunęła, ponieważ w przeciwieństwie do zwierząt, które wiedzą co potrzebują do życia, ludzie prowadzeni przez innych nie wiedzą, oni, co im potrzeba, a co ich gubi. Co to za przekleństwo, które ich tak zaskakuje, jeśli nie to, że odrzucili Boga, aby umieścić królów na czele swoich państw ?

(20) Oto wymienione tym razem, szkodliwe działalności wynikające z takich zachowań, które sprawiają, że dziś Bóg traci swoją cierpliwość :

Uwznioślenie człowieka nad człowiekiem ;
Poszukiwanie honorów ;
Dyplomy ;
Dominacje jednych nad drugimi ;
Potęga, pieniądze, zysk, prawo posiadania ;
Mechanizacja świata ;
Świat handlu i globalizacja obrotów handlowych ;
Uzbrojenie i arsenały wojskowe ;
Stosowanie atomu i toksycznych produktów ;
Granice państw ;
Imigracja, deportacja, przesiedlanie ;
Zjednanie i okupacja obcych krajów ;
Zagarnięcie ziemi ;
Rozwój miast ;
Budowla odizolowanych domów ;
Pogrążenie wsi pod asfaltem, cementem i żelazem ;
Zniekształcenie krajobrazów ;
Intensywna produkcja odpadów miejskich i ich nagromadzenie ;
Zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby ;
Hałas nieustanny ;
Przysposobienie obszarów ;
Osuszenie mokrych miejsc ;
Zmiana kierunków wód lub zapory ;
Splądrowanie ziemi i morza ;
Wylesianie ;
Produkcja żywności dla zysku ;
Intensywne uprawy i rolnictwo ;
Monokultura i mono hodowla ;
Ograniczanie lub unicestwienie gatunków ;
Zaginięcie pierwotnych gatunków poprzez niewłaściwe selekcje ;
Przymusowe sprzęganie parami zwierząt z różnych ras ;
Sztuczne zapładnianie zwierząt ;
Pozbawienie wolności zwierząt i okrucieństwa popełniane na nich ;
Podobnie jak ich śmiertelne spektakle ;
są razem obrzydliwościami w oczach Pana !

Ponadto,
Genetyczna modyfikacja żywych organizmów ;
Sztuczne rozmnażanie się człowieka ;
Przeszczep elementów ciała ;
Nielegalne małżeństwa ;
Poligamia ;
Oczernianie kobiety, i jej przymusowe małżeństwo ;
Obowiązkowy lub zwyczajowy posag przy zawieraniu małżeństwa ;
Sztuczne zapłodnienie kobiety ;
Wycięcie intymnej części ciała u dziewcząt ;
Rysunki nie do wywabienia na skórze ;
Niewola i eksploatacja ludzi ;
Transwestytyzm, homoseksualizm, kazirodztwo, pedofilia ;
Zbezczeszczenie i eksploatacja dzieci ;
Dyslokacja rodzin ;
Repudiacja kobiety ;
Porzucenie swoich dzieci lub swojego ojca lub swojej matki :
Podobnie jak każda inna forma braku szacunku wobec bliźniego, są również oszczerstwem dla Ojca!

I jeszcze,
Tworzenie potęg ;
Współzależność narodów ;
Zastosowanie jedynego języka na świecie ;
Użycie obcego języka przez naród ;
Opozycja do wyrażania się innych ;
Ubóstwienie i inny fanatyzm ;
Hierarchia ;
Uległość człowieka wobec innego człowieka ;
Rezygnacja z osobowości i suwerenności ;
Rasizm,
Eksploatacja człowieka ;
Gnębienia i okrucieństwa zadane ludziom ;
Praca lub przymusowe wykluczenie ;
Automatyzacja gestów ;
Prace, które odbywają się każdego dnia dla zysku innych ;
Narodowe pieśni i inne narodowe symbole ;
Obchody urzędowe ;
Pielgrzymki ;
Dogmatyczne zwyczaje ;
Standaryzacja myśli i zachowania się ;
Propagandy ;
Namawianie do konsumpcji ;
Mody ;
Luksus ;
Zastosowanie substancji, które wpływają na umysł, ciało lub zachowanie ;
Podobnie jak ukierunkowanie dzieci na drogach piekła ; są razem źródłem gniewu Boga, i jego wielkiej uczty u schyłku świata.

(21) Chodzi tu o niedozwolone i obelżywe uczynki popełnione przed obliczem Pana. Toteż, narody zostaną ukarane zgodnie z tym, co uczyniły. Niech ten, który nie zgadza się z tymi oskarżeniami, niech nie ma nadziei wstąpić do królestwa, w którym te rzeczy, które przynosiły gnębienie i koniec, nie będą już stosowane. Wyroki Boga są wyrażone przez jego syna jedynego. Toteż, albo uważacie, że te oskarżenia są prawidłowe i idziecie za nim aż do królestwa, albo uważacie, że są nieprawidłowe i go opuszczacie ; ponieważ nie może on zabrać wszystkich ludzi razem z całego świata. Czy nie jest napisane, że każdy będzie sądzony na podstawie swoich uczynków ? Jesteście dziś przed tym sądem.

Konfuzja dobra i zła

(22) Wszystkie te złe uczynki odwołują się do prawa niebios, które zapobiega ich ponownemu pojawieniu się. A jeśli niektórzy ludzie myślą, że kobieta jest niższej rangi od mężczyzny, i że można nią dysponować jak się tylko chce, ja im odpowiadam, że Ewa jest połową dzieła Boga, którym jest mężczyzna, i że to z tego powodu istnieje tak wiele Adamów jak i Ew w narodach – jest zatem oczywiste, że kobieta jest, pod każdym względem, równa mężczyźnie – Dlatego ci, którzy podejmują wiele żon poniżają kobietę, i oczerniają w ten sposób jej Stwórcę. Ktokolwiek będzie się upierał iść tą drogą, straci swoją duszę i zostanie odrzucony. Przestanie żyć. Czuwajcie więc nad waszymi myślami.

(23) Inni powiedzą : czy przeszczep narządów jest złym czynem w oczach Pana ? Odpowiadam na to, że ohyda nie przeraża tych, którzy nie rozumieją, że człowiek powinien pozostać nienaruszony. Nie jesteście maszynami, które się naprawia częściami z innych bezużytecznych maszyn ! Chociaż gwałtowny wzrost ofiar tego świata, który stał się szalony, wymaga od medycyny jej niesamowitego rozwoju, nie należy spodziewać się, aby przeszczep narządów z martwych na żywych stał się zwyczajem, ponieważ istnieje pewna różnica między leczeniem a profanacją.

(24) Nie mogąc powstrzymać tych, którzy ratują życie, Bóg toleruje takie metody, które wychodzą poza obowiązki człowieka. Lecz nie będzie zawsze tego tolerował, ponieważ takie zabiegi już nie będą spotykane w królestwie. Chirurgia nie będzie wykraczać poza wycięcia. Ponieważ, jeśli możemy pomyślnie usunąć chorą część ciała, lub jeszcze przydzielić mu protezę, to profanujemy to ciało przeszczepiając mu obcy narząd. W nadchodzących dniach, człowiek powstrzyma się od tych przeszczepów, ponieważ nie będzie już wykorzystywał całą swoją inteligencję do leczenia, lecz do tego, aby nie dopuścić do choroby.

(25) Integralność człowieka jest cenna. Powinna ona również być częścią jego rodziny, jego plemienia, jego narodu, jego rasy. Otóż, ta integralność zanika przez mieszanie się populacji i nielegalne małżeństwa, które spowodowałyby zanik ludzkości z powodu standaryzacji obywateli. Co nie powinno zostać dopuszczone ; zwłaszcza, że w tych dziedzinach, okupacja terenu z pierwszym narodem przez obcokrajowców stanowi oczywiste naruszenie prawa. Toteż wielu będzie trząść się, ja wam to mówię. Ponieważ ukraść kraj swojemu pierwotnemu narodowi, i czyniąc to w potwornej formie wymuszania, aż do gwałtu kobiet i masakry mieszkańców, jest najgorszą popełnioną hańbą przed Stwórcą, który nie może zostawić takich rzeczy bezkarnych ! Mówię, że ludności, które nie mają swoich pierwotnych korzeni w krajach należących do innych, w których osiedliły się one siłą, znikną z powierzchni Ziemi. Taki jest sąd Boga, który nakazał człowiekowi :
Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz kłamał.
Nie będziesz pożądał żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.
Nie będziesz uciskał bliźniego.
Nie będziesz go wyzyskiwał.

(26) W dniu Jego wizyty, należało się tego sądu spodziewać przeprowadzonego zgodnie z prawem i stać przed Synem człowieczym, jak to Jezus zażądał. Toteż, jeśli należycie do tych, którzy myślą : jeśli nie możemy zawładnąć ziemią innych i osiedlić tam nasze domy, to lepiej dla nas się nie urodzić ! Ja im odpowiadam, że nie dokończą oni swoich dni, ponieważ ktokolwiek przeszkadza człowiekowi żyć wedle swego uznania w danym kraju, lub jeszcze ograbia Ziemię lub ją niszczy, odtąd nie ma już prawa oddychać. Tego rodzaju człowiek właśnie panował, ale od tej chwili już nie panuje. Zabieram mu Ziemię spod jego nóg. Jezus rzekł : wszystko bowiem co Ojca jest Syna. Toteż mówię, że zabieram Ziemię spod nóg tych, którzy ją krzywdzą, aby ją doręczyć tym, którzy mają dla niej więcej szacunku, i którzy niewątpliwie mają obrzezane serca.

(27) Skoro pierworodne dziecko nie przywłaszcza sobie swojej matki, nie pozbawiając swoich braci i sióstr, dlaczego więc niektórzy przywłaszczają sobie Matkę Ziemię Karmicielkę, kradnąc ją tym, którzy przychodzą po nich ? Czy byłaby ona tylko ich matką, czy raczej matką tych, którzy istnieją we wszystkich czasach ? Ci, którzy przywłaszczają ją sobie, popełniają wielką niesprawiedliwość wobec Pana. Ale w królestwie, tak już nie będzie, ponieważ ziemia będzie należała do tego, który ją uprawia własnymi rękoma. I każdy będzie żył wyłącznie w swoim pierwotnym kraju. Nikt nie będzie pracował dla nieznanych osób. I nikt nie będzie ulegać innemu, ani dobrowolnie, ani siłą, zwłaszcza, że ten, który podlega człowiekowi jest jeszcze bardziej znienawidzony, niż ten, któremu on ulega. Podporządkowujemy się wyłącznie Bogu, a nie człowiekowi, ponieważ jaką ma ten ostatni wartość, aby mu się tak poświęcać ?

Wybrańcy i wykluczeni

(28) Należy zawsze pamiętać, że to odstępując od reguł egzystencji, chronionych przez Mojżesza, człowiek pozbawił się cech przyrodzonych i rozmnożył się w skrajny sposób, niszcząc wszystko po drodze. W ten sposób, warunki egzystencji cofają się z dnia na dzień i przygnębiłyby w końcu ludzkość, jeśli Bóg nie interweniowałby dzisiaj.

(29) Nie mylcie się więc co do Syna człowieczego i jego misji. I nie dajcie się oszukać co do słów Jezusa, mówiąc, że jedna para na dwie zostanie wzięta do królestwa, i jeden mężczyzna na dwóch i jedna kobieta na dwie będą zostawieni. Toteż nie mówi on o głuchych mieszkających w dużych miastach i którzy zginą wraz z nimi ; ale o mieszkańcach wsi, którzy są jedyni, aby usłyszeć prawdę. Mówi on :

Wtedy dwóch będzie w polu : jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach : jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.

(30) Rozumiejąc, że ten wielki dzień nareszcie nadszedł, wielu powie : Panie, Panie, wszystko nie jest takie złe na tej Ziemi, która jeszcze nie jest całkowicie zniszczona ! Dlaczego więc koniec świata nadchodzi dzisiaj na nas , a nie później ? Odpowiadam, że takie słowa wystarczają same w sobie natychmiastowego końca !

(31) Ale tych, którzy wiedzą, że już nie można uratować tego, co zostało całkowicie zniszczone, i że poczucie winy tych, którzy niszczą nadmiernie Ziemię i jej mieszkańców nie mogłaby być przełożona na ich potomstwo, mówię im, aby byli ostrożni i nie wzięli obrzezanych, którzy powinni żyć, za nie obrzezanych, którzy muszą zginąć. Ponieważ zgodnie z tym, co Jezus zapowiedział, mężczyzna i kobieta, którzy za mną nie pójdą nie mają żadnej nadziei, aby wejść do królestwa Bożego. Tak samo będzie w stosunku do tych, którzy za mną pójdą oglądając się wstecz. Albo idziemy razem z Synem nie odwracając się aż do królestwa, albo nie chcemy opuścić tego skorumpowanego świata i giniemy. Przykład żony Lota właśnie to pokazuje, abyście byli wystarczająco ostrzeżeni.

Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Tłumaczenie Księgi Życia w internecie lub w PDF/Epub będąc ostatniej wersji, może zawierać błędy mimo całej staranności, którą zapewnialiśmy. Jeśli stwierdzicie jakiś problem, bardzo prosimy o zapoznanie się z oryginalnym tekstem, który znajduje się na witrynie francuskiej, aby go wyjaśnić. Aby tego dokonać, kliknij na francuską flagę, aby wyświetlić odpowiednią stronę. Możesz również nas poinformować o wszelkim błędzie, aby nam pomóc w jego poprawieniu.

Dziękujemy wam za waszą wyrozumiałość.

TOP
Kontakt ...
iconezamknąć