Zmartwychwstanie zmarłych jest duchowe !

Ponieważ jesteś prochem i w proch się obrucisz

Baranek cierpliwie tłumaczy, że jest to ostatni dzień (właśnie do niego doszliśmy), jak również zmartwychwstanie zmarłych, którego dokonuje tego dnia (dzisiaj). Często używane w swojej Księdze, słowo zmartwychwstanie jest wymieniane tutaj łącznie z odpowiednimi paragrafami. Ale jest ono zupełnie czymś innym jak to, w co wierzono.

Zmartwychwstanie zmarłych ma miejsce dzisiaj

Rzeczywiście, kiedy czyta się to dzieło od początku do końca i kiedy otwierają się oczy ; jasno widać, że zmartwychwstanie zmarłych zapowiadane na ostatni dzień nie dotyczy umarłych... ale naszego własnego zmartwychwstania, ponieważ bez znajomości prawdy całkowicie opisanej w tej Księdze, jesteśmy umarłymi. Po przeczytaniu jej, rozumiemy, że byliśmy umarłymi, bowiem dokonujemy tego otwierdzenia będąc naprawdę żywymi.

Poniższe paragrafy, pokazują, że zmartwychwstanie jest rzeczywiście duchowe, że nie jest to reinkarnacja, która dotyczy ciała i również wytłumaczona w Księdze Życia.


Rozdział 1

(10) Radujcie się więc wielkim dniem, w którym przynoszę dobrą nowinę, przybycia królestwa Bożego na nowe stulecie. Ale tylko pokorne serca będą uczestniczyć we zmartwychwstaniu i należeć w ten sposób do wybrańców. W Piśmie Świętym , są oni tym dobrym ziarnem, które zostanie zebrane na Ziemi w ostatnim dniu, jako nasienie królestwa. Ci mężczyźni, kobiety i dzieci, wiarygodni potomkowie Abrahama, nie stracą wcale życia w tym, co nadchodzi i co szybko minie. Oni wręcz przeciwnie wyjdą na nową Ziemię, która zmieni swoje oblicze i odzyska swoją pierwotną niewinność, którą na zawsze zachowa.


Rozdział 2

(22) Znacznie bardziej zaciekawiony tym cudem, lekarz, który odwiedził mnie przyszedł ponownie mnie wypytywać. Tym razem, otwarcie mu powiedziałem, że przystępowałem do zmartwychwstania. Natychmiast poszedł sobie... ponieważ nie rozumiał tego, co oznaczało to zapowiadane zmartwychwstanie. Myślał, że jestem szalony. Joan, który widział wszystko to, co mu tłumaczyłem i ten lekarz, który nie chciał wcale patrzeć, pokazali mi nawzajem, jak zostanę przyjęty w świecie i jaka będzie reakcja każdego. Chcąc podzielić się swoją radością, ten, któremu otworzyłem oczy przyprowadził mi innych przyjaciół. Ci zapłonęli uczuciem wysłuchując mnie, ale tylko przelotnie ; ponieważ za bardzo przeszkadzało im to, co pokazywałem, oni również porozchodzili się wszyscy.


Rozdział 3

(2) Odpowiadam na to, że wycofać się od ludzi znaczy wycofać się z wód rzeki życia. I aby zrozumieć i wysłuchać tego, który mnie wysyła, jak Mojżesz byłem wyciągnięty z wód. Otóż, gdy jesteśmy wyciągnięci z wód, to przecież właśnie dla tego, że się w nich znajdujemy ! Mówię, że nie można oceniać z zewnątrz tego, czego nie przeżyliśmy sami od wewnątrz. Będę uczył o materii i umyśle, o człowieku i kobiecie i każdej rzeczy. Jak więc mógłbym mówić o materii jeśli jej w ogóle nie manipulowałem, lub o kobiecie jeśli bym ją znał tylko ze słyszenia ? Wszyscy prorocy mają kobiety, inaczej nie mogliby być zrównoważeni. Dlatego właśnie są kobiety, które towarzyszą Jezusowi w jego życiu a mianowicie kilka Marii ; bo Maria znaczy ta, która jest zamężna z Bogiem lub z jego synem. Są także łodzie ; jak również ten niewidomy od urodzenia, któremu otworzyłem oczy ; ten lekarz, który nie rozumiał zmartwychwstania ; Samarytanka, która znalazła go siedzącego przy brzegu studni (prawdy) i inne oprócz tego rzeczy, które będą wytłumaczone. Czytając, starajcie się więc nie zapytywać stale samych siebie, ponieważ jak tylko was nauczę, nie będziecie już mieli żadnego pytania więcej mnie do postawienia.

(8) Lecz, aby wyjść z grobów i z miejsca martwych, w których jesteście, nie trzeba już więcej uważać ogłaszane zmartwychwstanie jakby za jakieś pobudzenie wszystkich tych, co żyli od początku świata ; ponieważ, was rozsądnych, ja was wskrzeszę, jak ja sam zmartwychwstałem z potęgą Tego, który mnie posyła. Tak więc, w tym szczególnym dniu, będziecie asystować w poważnej sprawie, w wielkim wyjątkowym zjawisku zmartwychwstania zmarłych, które jest waszym własnym zmartwychwstaniem. Zobaczycie wówczas wyraźnie Nową Jerozolimę (miasto święte), które jest obrazem nowych miast ludzi. Toteż, o tym wielkim dniu przybycia Syna, Pismo Święte głosi :

A oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje z góry na dół ; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, zmartwychwstało. I wyszedłszy z grobów po zmartwychwstaniu Jezusa, weszli oni do miasta świętego i ukazali się wielu.


Rozdział 6

(3) Co do saduceuszów, którzy należeli do innej żydowskiej sekty, byli oni przeciwko faryzeuszom. Werbowali członków zasadniczo z bogatej klasy i myśleli tylko o korzystaniu z bogactwa, które afiszowali. Bez kultury, nienawidzeni przez naród, zaprzeczali nieśmiertelności duszy i zmartwychwstaniu ; ponieważ traktowali zmartwychwstanie duszy, o której mówi Pismo Święte, jako zmartwychwstanie ciała, o którym przypomnimy w swoim czasie. A kiedy pojawił się nowy testament, wszyscy ci ludzie zdecydowanie sprzeciwili się Jezusowi ; ponieważ uznając tylko stary testament, nawoływali oni Emmanuela, mając jednak nadzieję, że to była tylko bajka i że on nigdy nie nadejdzie.

(12) Pierwsze cztery listy o podobnym wyglądzie, które Jan do Syna kieruje, są zatytułowane : Mateusz, Mark, Łukasz i Jan. Są one dla was wszystkich niezrozumiałe, ponieważ są one napisane językiem i cechami umysłu, które należą tylko do tego, który miał je wykonać. Są one napisane, abym zwrócił uwagę najpierw na samego siebie, i abym wzniósł się, ale także, abym pokazał wam wszystkie cuda, których dokonam wśród was, zaczynając od największego ze wszystkich : zmartwychwstanie zmarłych.

(13) Wszyscy jesteście zrodzeni z niewiasty, i żaden z was nie narodził się jeszcze duchowo. Zostańcie więc ze mną ; a zapewniam wam, że narodzicie się w ten sposób drugi raz, ponieważ już nie będziecie tacy sami. Będziecie wtedy znali zmartwychwstanie, o którym mówi Pismo Święte i dlaczego Jezus mówi, że trzeba narodzić się dwa razy.

(16) A ten ogień, który nie gaśnie, jest tym płonącym krzewem, który rozpalam w was i który prowokuje goryczkę w waszych wnętrznościach. Ale nie przejmujcie się jednak, ponieważ musicie się oczyścić przez te cierpienia duszy, aby brać udział w zmartwychwstaniu, które przeprowadzam w was.


Rozdział 7

(4) Gdybym powiedział że żyłem w czasach Jana, dwa tysiące lat temu, i że jestem reinkarnacją Jezusa, wielu z was uwierzyłoby. Otóż, wcale nie twierdzę, że jestem reinkarnacją, ale zmartwychwstaniem. Jestem tylko pierworodnym między wami, ponieważ jesteście umarłymi, jak i ja byłem umarłym, zanim nie zdobyłem wiedzy która otworzyła mi oczy. Jestem zrodzony z niewiasty. I na nowo się narodziłem, duchowo tym razem, tak jak i wy narodzicie się idąc za mną. Nie mieszajcie już więc zmartwychwstania (które dotyczy ducha) z reinkarnacją (która dotyczy ciała) o której jeszcze wspomnę. Narodzić się drugi raz, to narodzić się duchowo dzięki wiedzy. Oto dlaczego, mówię że Jezus jest podobizną tego który miał się wznieść, podobizną Baranka, który jest zwycięzcą na tym świecie.

(8) Lecz, znając was, wiem że uważacie, że wszystko co dotyczy wszechświata Boga, jego jedynego syna, poprzedzające światy, żywe istoty i ich postępowanie jest wam już wszystkim znane ; a tak naprawdę, jesteście w ciemnościach ze wszystkim. Oto dlaczego Jezus rzekł do swoich uczniów :

Zostawcie umarłym grzebanie ich umarłych.

Te proste słowa Jezusa wyraźnie pokazują, że ludzie są umarłymi bez znajomości prawdy ; i że to z tego rodzaju śmierci należy zmartwychwstać w ostatnim dniu. Ten ostatni dzień jest dniem odnowienia wszystkich rzeczy, zanim przyjdzie królestwo Boże. Ale na temat tego głoszonego zmartwychwstania, kapłani z Rzymu oszukują was twierdząc, że wszyscy ci, którzy poumierali od początkowych czasów, powstaną wszyscy naraz, jak jeden, z ich grobów, gratulując sobie w miejscach publicznych... Wiedząc, że ktoś martwy w proch się obróci, to czy można sobie wyobrazić takie widowisko ?

(9) Pismo Święte głosi jeszcze w nowym testamencie :

Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.

Daje to zarówno wyjaśnienie zmartwychwstania, światłości ducha świętego i nauczania przez Syna, który wam wszystko wyjaśni. Ale, w upadającym świecie, po okresie niewiedzy, która wywołała poważne szkody w waszych umysłach, będzie wam trudno ocknąć się i wstać. Dzieje się tak dlatego, że będąc z dala od Boga, przywiązaliście się tylko do warunków materialnych. Jedynie jedzenie, picie i rozrywka was interesuje. Lubicie tylko przyjemne rzeczy i tylko pochlebstwo znosicie.
Odczuwacie trudności w wysłuchiwaniu morałów na górze Pana, gdzie stoję i trudno wam wysilić się, aby pojąć wytłumaczenia Pisma Świętego. Jednakże, jeśli nie wyjaśniłbym go wam, to nie dość, że nie moglibyście wiedzieć dokąd was prowadzę, to do tego jeszcze powiadalibyście : dlaczego nie wyjaśnia on tego lub tamtego w Piśmie Świętym, czy nie jest on w stanie tego zrobić ? Czy mogę pozwolić wam tak myśleć, czy wręcz przeciwnie powinienem wam to uniemożliwić, aby było wiadomo, że jestem zesłany z niebios ? Czy wiedzieliście chociaż czym było to głoszone królestwo Boże ? Czy było ono waszą codzienną troską? Absolutnie nie. Jednak ono tu jest, przed wami, w tym nadchodzącym stuleciu.

(18) Ale jeśli tylko masz wątpliwości, ty, który czytasz, wtedy zrób tak : zwróć się do twoich przywódców religijnych i zapytaj ich kim jest Eliasz którego Bóg ogłasza na końcu starego testamentu i którego Jezus wzywa z góry swego krzyża. Zapytaj ich także, kim jest Emmanuel i dlaczego Jezus powiedział na końcu apokalipsy : oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Zapytaj ich o chrzest, o zmartwychwstanie, i co należy rozumieć przez : narodzić się na nowo duchowo. Niech ci wytłumaczą czym jest dzień odnowienia każdej rzeczy, a także czyściec, wielkanoc i dzień sądu ostatecznego, i także oddzielenie owieczek od kozłów głoszone na ostatni dzień. Niech ci opowiedzą o bestii i o fałszywym proroku, a także o walce Baranka, który zwalcza skorumpowany świat, i z czym ma do czynienia Syn człowieczy, którego Jezus zapowiada bez przerwy. Nie zapomnij ich także zapytać czym jest królestwo, i upewnij się, żeby odpowiedzieli publicznie, na oczach wszystkich. Wtedy będziesz wiedział, kto jest kim i jaka dokładnie jest twoja religia w ciemności. Twoje zbawienie i zbawienie twojego potomstwa zależą od tych przepytywań, czy powstrzymasz się od nich ?

(31) Spostrzegacie teraz lepiej, dlaczego jest napisane, że Jezus uczy każdego dnia w świątyni. Ale czy do tej pory, nigdy nie zastanawialiście się nad tym, co on tłumaczył ? Podaje on do świadomości prawdę, ponieważ jedynie wiedza oświeca człowieka i uwalnia go z okowów, którymi spętali go ci, którzy rządzą. Konieczne jest zatem, aby uczyć o Piśmie Świętym najpierw, a następnie o rzeczach niebiańskich, ponieważ jest to sposób, w jaki będziecie mogli wziąć udział we zmartwychwstaniu, które chroni przed każdym niebezpieczeństwem. Lecz mogą iść za mną tylko ci, którzy cierpią na tym świecie, i którzy pokładają nadzieję w głoszonym wyzwoleniu. Do mnie należy odpowiedzialność za zniesienie wszelkiej władzy, wszelkiego panowania oraz dominacji. Wtedy nastąpi koniec. Po czym, wręczę królestwo Ojcu, który na nie czeka, aby odpocząć.


Rozdział 8

(2) Można również przeczytać w Księdze :

Ale zatwardzone są zmysły ich; albowiem aż do dzisiejszego dnia taż zasłona w czytaniu Starego Testamentu zostaje nie odkryta, która przez Chrystusa skażenie bierze.

Skoro zasłona zanika w Chrystusie (co oznacza w dniu w którym pojawia się on na Ziemi) czyli tylko dziś, ponieważ ja rozrywam zasłonę Księgi na dwoje, od góry do dołu. Do chwili obecnej nie wiedzieliście że Pismo Święte było osłonięte, i że to z przybyciem Syna (dla którego jest ono napisane) ta zasłona znika. Jeśli więc Syn przyszedłby dwa tysiące lat temu, jest oczywiste, że wiedzielibyście, co oznacza Jego ukrzyżowanie, Jego zmartwychwstanie, w którym bierze on udział jako pierwszy z nas wszystkich, a także o ostatecznym sądzie, który przeprowadza, o wybranych, o królestwie i o każdej rzeczy. Wykażcie więc skromność, i bądźcie spragnieni poznać co naprawdę należy wiedzieć o Synu jedynym, ponieważ, tylko on jest w stanie rozerwać zasłonę w świątyni, tę słynną zasłonę pokrywającą Pismo Święte.

(10) Powiem to inaczej : Jan narodził się w niewolniczym świecie, który był niewolniczy z powodu ignorancji prawdy, i ciemności, które pokrywały świat. Rzeczywiście, arka ze starego przymierza (starego testamentu) nie pozwoliła wcale ludzkości, aby narodziła się ona duchowo, lecz wyłącznie ciałem. Jezus on, narodził się w świecie wyzwolonym z ignorancji i władzy Szatana. Gdyż prawda wyzwala i uwalnia człowieka. Ona czyni, że ci którzy ją poślubili i urodzili się z ciałem, rodzą się po raz drugi. Oto dlaczego, jest napisane, że Syn jest tym, który zmartwychwstaje jako pierwszy z martwych. Przyznajcie więc, że nazwa pierwszy z martwych, lub pierwszy urodzony między martwymi, oznacza bez wątpienia, że są inni, którzy rodzą się po Nim. I właśnie tutaj, bierzecie udział wraz ze mną w waszym własnym zmartwychwstaniu.

(16) Polubiłbym zniweczyć wasze bezsensowne wiary ażebyście nie zginęli z ich powodu. Lecz, zniszczyć czyjeś przekonania, opierające się na tradycjach odziedziczonych po przodkach ; jest gorsze jak rozbić glinianą wazę na głowie ! Oto dlaczego, obawiam się bardzo o was ; ponieważ ja wiem kim jestem i kto jest moją matką i moim ojcem, i po co przybyłem. Czy myślicie, że mógłbym wziąć odpowiedzialność za cały świat, jeśli nie wiedziałbym wcale kim jestem i jeśli nie byłbym zmuszony ? Nie zrobiłbym tego, ponieważ idę tam, gdzie nie chcę wcale pójść, i gdzie już trzykrotnie odmawiałem pójść. A jednak tam idę, ponieważ mam w sobie pełnomocnictwo do zmartwychwstania i do ocalenia wybranych Boga. Jakim człowiekiem byłbym wtedy, jeśli zachowałbym milczenie ? Jak osądzilibyście mnie, jeśli wiedzielibyście, że istnieję, i że nie oświecam wcale świata, który jest na skraju przepaści ?

(18) Wiedzcie także, że zgodnie z tym co jest ponadto zresztą napisane, potrzebowałem czterech dni, aby się przekonać, że zmartwychwstanie Łazarza było przedstawieniem mojego własnego przebudzenia. Rzeczywiście, to właśnie w czwartym dniu mojej lektury poczułem, że to do mnie on się zwraca. Następnie moje oczy się otworzyły. Tłumaczę te rzeczy mając nadzieję, że będziecie mogli jeszcze usłyszeć, że Jezus jest przewodnikiem Syna człowieczego, którego osacza on z każdej strony. Wskazuje on mu drogę, prowadzi go i czyni tak, aby wykonał to, co ma być wykonane. Oto dlaczego nie mogę mu się przeciwstawić, tak jak osiołek, który nie może się oprzeć temu, który na nim siedzi.


Rozdział 11

(11) Ale nie rozumiejąc co jest napisane o Noe i jego synach, nieuchronnie będziecie przeciw tym, którzy biorą udział we zmartwychwstaniu, którego im udzielam. I podobnie będziecie w stosunku do dzieci Syjonu, jeśli nie chcecie więcej usłyszeć tego co powiadam na tej górze i tych, których ona rodzi po mnie. Ta góra jest także nazywana Górą Oliwną, ponieważ oba drzewa oliwne, które dają swe owoce, są Mojżeszem i Emmanuelem. Uważajcie więc na wasze myśli, i dla waszego zbawienia, umiejcie mnie posłuchać.

(24) Wiedzcie, że Mojżesz nie napisał wyłącznie dla was, lecz dla całego świata ; i to w języku takim , że nikt na świecie nie jest w stanie zrozumieć, poza osobą, którą on ogłasza. Dlatego mówię, że Abraham, Izaak i Jakub są moim jestestwem. Abraham dlatego że, cała Ziemia jest mi oddana ; Izaak bo jestem poświęcony w ostatecznym dniu ; Jakub bo walczyłem z ciemnością i wyszedłem z niej zwycięsko. Z tego powodu, jestem Izraelem Boga. I niezależnie od rasy lub koloru skóry, wszyscy ci, którzy wezmą udział we zmartwychwstaniu, którego im udzielam, zostaną moim narodem, narodem Izraela, który zbieram wokół mojego imienia, aby go ocalić. Mówię o obrzezanych sercach z całego świata, Żydowski narodzie, nie bądź więc zazdrosny...


Rozdział 12

(12) Należy zauważyć, że Jakub jest tym, który walczy aż do świtu. Walczy sam z sobą, z ludźmi (ci, którzy rządzą) i z Bogiem ; i z nimi zwycięża. Dlatego Bóg zmienia mu również jego imię i do niego mówi :

Imię twe jest Jakub, ale odtąd nie będą cię zwać Jakubem, lecz będziesz miał imię Izrael.
Bóg powiedział mu jeszcze : Kraj, który dałem Abrahamowi i Izaakowi, daję tobie ; i twemu przyszłemu potomstwu dam ten kraj.

Jak było to z Abrahamem, imię Jakuba zostało zmienione na Izrael po jego walce, która wyciągnęła go z ciemności. Była to moja walka i moje zwycięstwo w ciemności, a Izrael Boga, to ja nim jestem. Należy wam również podjąć tą walkę, zaczynając od was samych, aby wyjść z waszych grobów i wziąć udział we zmartwychwstaniu, na podstawie którego będziecie żyli wiecznie. Jesteście wiarygodnymi dziećmi Abrahama, po których przychodzę, DZIEĆMI OBIETNICY, które odziedziczą całą Ziemię. Jeśli pomogę ponownie wam się narodzić, czy nie będziecie moimi synami i moimi córkami ? Nieuchronnie nimi będziecie ! Co wam udowodni, że jestem naprawdę Izraelem, a wy narodem Izraela : to niewielkie stado, które Bóg uznał za słuszne, aby mu wręczyć królestwo.


Rozdział 15

(5) Lecz, wciąż z powodu religii, jak mieliście wiedzieć co czynił Jezus, gdy u schyłku świata, na obiedzie weselnym, zamienia on wodę w wino przed swoimi uczniami ? Nie mogliście tego wiedzieć. Otóż, u schyłku świata, każdy musi poślubić prawdę, jak to czyni Jezus ; w przeciwnym razie nikt nie będzie mógł przeżyć tego co nadchodzi. Toteż, i również w obawie, żebyście wciąż nie rozumieli co znaczy zmienić wodę w wino, otóż proszę, całe proroctwo wyrażone w dwunastu punktach :

przeszlosc - terazniejszosc - przyszlosc

Rozdział 17

(6) Widzimy w ten sposób, i podobnie jak z małymi zgrupowanymi światełkami, które zlewają się w jedno duże światło, że umysły ludzi zlewają się i tworzą jeden wielki stadny umysł, który unosi się w eterze. Ukazuje nam się wtedy, że wszystkie ciała niebieskie ze wszechświata ewoluują w łonie umysłu niebieskiego i że, choć jedyny, ten duży umysł jest sumą umysłów aniołów, które są ludzkimi istotami najbardziej licznymi we wszechświecie. Ci istnieją od zawsze, ponieważ Bóg i anioły są jednością. Dlatego anioły nie mogą się zidentyfikować jak tylko do Boga. Jezus tłumaczy o tym gdy mówi że jest on w łonie Ojca i że Ojciec jest w nim ; i to z tego względu, że rozsądni są siedzibami Boga. Nie patrzcie więc na zmartwychwstanie jak na zagadkę, które odbywa się dziś przez Syna, który zmienia umysł człowieka w ten od anioła. Otóż, to również z tej przyczyny, że Bóg rzekł w księdze rodzaju :

Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną : niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat.

To dlatego, że czas człowieka jest krótki. Trwa on tylko trochę w indywidualności i dziesięć tysięcy lat w racji ludzkości. Po czym, człowiek oświeca się, jego umysł zmienia się i staje się aniołem, w przeciwnym razie znika.


Rozdział 27

(16) Przyłączcie zatem przyszłe zmiany Słońca ze ścieżką życia, która jest również drzewem życia i przeznaczeniem waszej duszy, jeśli dziś bierzecie udział we zmartwychwstaniu. W zależności od waszej woli, wybierzecie zostać na zawsze na tej drodze i przeżyć wszystko co wszechświat oferuje zasłużonym duszom. Ponieważ jesteście odpowiedzialni za wasze przeznaczenie, które nie ma końca jeśli zasługujecie zachować życie, które Bóg wam podarował.


Rozdział 31

(1) W chwili gdy otworzy się on na rzeczywistość, człowiek przełamuje swoje ograniczenia i już nic nie może pozostać ukryte dla jego oczu. Tym razem, widzi on rzeczy niebiańskie takimi jakimi są, ponieważ jest on jak niewidomy od urodzenia, który nagle otwiera oczy. Chodzi o wielki cud zmartwychwstania, w którym bierzecie dziś udział. A wspaniałe przyszłe światy, które były pokazane nie są już wam obce. Ponieważ każdy widzi, że zadziwiająca prostota cyklu materii jest zrozumiana dla wszystkich, i że studiując ją, nieuchronnie docieramy do gwiazdy (do Słońca) i do kolejnych światów, które są z nią związane. Jezus powiedział o mnie : oznajmi wam rzeczy przyszłe. Choć odległe, te przyszłe światy są ich częścią. Ale, aby zobaczyć dokładnie dokąd pędzi świat od początku jego stworzenia, przenieśmy się teraz w kierunku naszej ukochanej Ziemi, matki życia, która będzie stale w centrum tego co pozostało nam do studiowania. Poznając Ją, będziemy wiedzieć wówczas kim jesteśmy, co my porabiamy i dokąd zmierzamy.


Rozdział 42

(20) W przeciwieństwie do zwierzęcia, które należy do jego układu, człowiek ze świętą duszą, może być poprowadzony do całej prawdy. Toteż, u schyłku świata kiedy dociera on do miejsca zwanego Golgotą wraz z Synem, łatwo mu pojąć ukryte znaczenie alegorii, metafory lub przypowieści, ponieważ jego uszy słyszą tego dnia co to znaczy : wstań, weź swoje łoże i chodź ! Rozumie on każde słowo Boże w Piśmie Świętym, i bez trudu widzi tym razem, co oznacza zmartwychwstanie w dniu ostatecznym i dlaczego jest napisane : w ów dzień, oczy niewidomych będą widzieć. Tak się staje, ponieważ, będąc uwolnieni od kłamstw naukowców i kłamstw religijnych ; człowiek, którego umysł nie zaprzestał się rozwijać w ciągu wieków, może u schyłku świata z łatwością odróżnić dobro od zła, oraz prawdę od oszustwa. Jest on wówczas u szczytu zrozumienia i doskonale dostrzega elementy wszechświata, które mu zapewniają ciało i ducha. W ten sposób, jednoczy się on ze swoim Stwórcą i zdaje sobie sprawę, że to światło, które odróżnia go od zwierzęcia, czyni z niego największą istotą, która może istnieć.


Rozdział 45

(19) W chwili gdy księga życia sprawi zanik słowa naukowego i słowa religijnego z waszych myśli, będziecie uwolnieni od tego co sprawiało, że wszystko interpretowaliście odwrotnie. Wtedy dzieła Pana Boga wam się pojawią w świetle, i już więcej nie będą wam się mylić z dziełami człowieka. Wówczas będziecie świadomi, że wasze stosunki ze Stwórcą powinny być jak dzieci ze swoim ojcem, i pozbawione ceremonii i ceregieli. Będziecie świecić światłem wewnętrznym, co wam pozwoli dokładnie sobie zdać sprawę z wartości egzystencji. Nie żałujcie zatem, że tak długo przebywaliście w ciemności, zanim nie narodziliście się ponownie duchem, ponieważ okres trwania w ciemnościach, jest również okresem przygotowania do zmartwychwstania.


Rozdział 46

(28) Jedynie Bóg może oświecić narody i je zjednoczyć wokół swego imienia, aby ich zachować wolnych i w pokoju. Nikt i nic innego na świecie nie może zrealizować tego cudu, który zaczyna się od zmartwychwstań. Nie oglądajcie się więc już do tyłu, na to co było, działo się w ciemnościach i już nigdy nie będzie. Jezus to zaleca ; powiedział :

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.

Jeśli pomożecie Synowi pokonać świat i ustanowić królestwo Boże, to w ten sposób przykładacie rękę do pługa. Wówczas, powinniście tylko patrzeć przed siebie, ponieważ nie będziecie już mogli żyć, tak jak to robiliście nie znając prawdy.


Rozdział 47

(10) Jednakże, aby wasze zmartwychwstanie zostało dokonane, i aby nowy świat stał się rzeczą realną, należy również, abyście mieli doskonałe znajomości o cechach charakterystycznych mężczyzny i kobiety, których Bóg sobie wybiera. Po pierwsze, aby określić ich naturę i charakter, powróćmy na chwilę do tyłu, abyśmy zdali sobie sprawę, że są oni porównywalni do modelu twórczej mocy, która składa się z jednej strony przez dostarczenie i z drugiej strony przez zużycie. W ten sposób, możemy porównać Adama do Słońca, które przynosi, i Ewę do planety, która zużywa. Rozpoznajemy zatem charakterystyczne elementy każdego z nich, podobnie jak i całość, którą tworzą razem, i która pozwala im się rozmnażać.


Rozdział 52

(22) Tym razem wiecie, że apokalipsa zaczyna się ze zmartwychwstaniem, które sprawia Syn i oddzieleniem ludzi, które z niego wynika, i że kończy się ono tym słynnym ochronnym i oczyszczającym potopem. W ten sposób wyraźnie widzicie jak rozpętają się plagi nawzajem w idealnej spójności. Co sprawi, że Ziemia pozbędzie się na zawsze tych wszystkich, którzy ją katowali.


Rozdział 57

(2) Teraz już wiecie, że królestwo niebieskie jest królestwem Bożym, które osiedla się wokół każdej gwiazdy, podobnie jak osiedla się na Ziemi. Z tego względu, należy zrozumieć : królestwo Boże w niebie : w całym wszechświecie. Jeśli nadal o tym mówię, to dlatego, że myśleliście, że w chwili kiedy człowiek umierał, to wznosił się do królestwa Bożego, którego inni nazywają rajem. Jeśli tak by się działo, to te nieżywe osoby wznosiłyby się do światów należących do innych... Przestańcie się zachowywać jak małe dzieci i pomyślcie o tym, o czym już mówiliśmy ; czyli, że jeśli weźmiecie udział we zmartwychwstaniu, które dziś się odbywa, wasza dusza pozostanie na Ziemi w stanie nieświadomości upływu czasu, i że odnajdzie tyle razy nowe ciało, ile będzie zmian słonecznych. W ten sposób, pozostaniecie w królestwie niebieskim, które jest królestwem aniołów, które istnieje na wskroś wielkiej spirali życia. Duch święty został wam dany, abyście zostali nim napełnieni.

(9) Jeśli więc macie na myśli obydwie komplementarne części twórczej mocy (którą również widzimy poprzez obraz generatora i odporności) wiecie zatem, że tak długo jak będą istnieć te obie części we wszechświecie tak długo pozostaną męska i żeńska płeć. Oznacza to, że nawet podczas odrodzeń, które będą miały miejsce na wskroś całej drogi życia, Adam i Ewa zawsze będą mężczyzną i kobietą. Przestańcie więc wierzyć, że anioły są bezpłciowymi istotami ; ponieważ biorąc dziś udział we zmartwychwstaniu umarłych, właśnie stajecie się aniołami Boga ! Podczas tych cielesnych odrodzeń, które zostaną stworzone przez zasługujące dusze ; jest możliwe, że nie będzie już prokreacji, Bóg jeden to wie. Lecz zawsze pozostanie kontakt między Adamem i Ewą , którzy nadal będą tacy jacy są w ich rodzaju ; ponieważ, wszyscy wiecie, że ich stosunki są największą przyjemnością w życiu oraz wynagrodzeniem samym w sobie.

(14) Wyłącznie Bóg przybliża i jednoczy swoje dzieci. W związku z tym, powinniście porzucić wasze dawne tradycje małżeńskie, ponieważ ci, którzy dają zgodę na zawarcie małżeństwa młodym ludziom, czyniąc z tego ustalonego zwyczaju źródło zysku i świat zakłamania, aby im sprzedać Boga... oraz pozwolenie do życia z wybraną osobą. W ten sposób, od waszych narodzin, które było dla nich źródłem zysku, aż do waszego ślubu i waszej śmierci, które były innymi źródłami, ani razu was nie tracili z oczu ! Decydowali o wszystkim na waszym miejscu, a kiedy było to możliwe, nawet o liczbie waszych dzieci. Należycie do Boga, a nie do tych, którzy ciągną zyski z ludzi. Zresztą, to właśnie z tych powodów, jak również, że nie jest łatwo założyć rodzinę w takim świecie, w którym wszystko się sobie sprzeciwia ; to Jezus powiedział, że w dniu zmartwychwstania mężczyźni nie wezmą kobiet za żony, ani kobiety mężczyzn za mężów. Oznacza to, że odtąd nie będzie już małżeństw takich, jakie znaliście do tej pory, lecz tylko swobodne związki przed obliczem Boga i wedle Jego prawa.


Rozdział 58

(24) Moja cierpliwość do was będąc nieograniczoną ; oto więc, po raz ostatni, dla waszego zbawienia, przypominam wam główne aspekty tego, co powinniście zapamiętać o spełnieniu Pisma Świętego w dniu odnowienia wszelkiej rzeczy :

 • BOŻE NARODZENIE jest przybyciem baranka na świat w oznaczonych czasach. Posłaniec Boży, przychodzi on oświecić nacje i zbawić tych, którzy się zagubili.
 • UKRZYŻOWANIE jest reprezentacją cierpień, których doświadczamy wobec podłości popełnionych na ziemi, i które prowadzą świętych z ostatniego dnia do duchowej śmierci dla tego świata, dla którego stają się oni obcy.
 • WNIEBOWSTĄPIENIE jest stopniowym wzniesieniem się człowieka aż do wstąpienia na górę Pana, która jest zbudowana na szczycie gór, z których wszystko zostaje ujawnione i widoczne dla jego oczu.
 • WIELKANOC polega na spożyciu baranka Bożego (chleb z nieba), aby uzyskać Ducha Świętego, który pozwala przejść ze świata ciemności do świata światła.
 • ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO jest dniem, kiedy wybrańcy otrzymują Ducha Świętego oraz prawo, które zachęca do zgrupowania się w górach ich krajów, aby uniknąć końca świata, który jest już blisko.
 • CZYŚCIEC jest dziełem sądu ostatecznego. Jest to czystka ludzi oraz całej Ziemi w oznaczonych czasach : ludzi, którzy pozbywają się kłamstw z ich umysłów, które powodowały grzeszenie, i Ziemi, która pozbywa się wielkich miast, które ją drążą i wszystkiego tego, co grozi jej i jej potomstwu.
 • APOKALIPSA jest końcem świata, który występuje w czasach mesjańskich, w dniu kiedy Ziemia jest odwiedzana i kiedy prawda zostaje ujawniona. Jest to okres, kiedy Baranek walczy ze światem bestii oraz fałszywym prorokiem, i kiedy kładzie kres wszelkiej władzy, wszelkiej potędze, wszelkiej dominacji. Jego zwycięstwo nad nacjami kończy się upadkiem miast i nadejściem Nowej Jerozolimy.
 • ZMARTWYCHWSTANIE jest przemianą człowieka w anioła. Jest to drugie narodzenie, które wywołuje odrodzenie. Pochodzi ono z ducha wiedzy, który otwiera oczy na to, co oślepia i czego nie widzimy.
 • ANIOŁ to człowiek ze świętym duchem, który u schyłku świata, zostaje oświecony przez posłańca z nieba. Jest on w stanie, jak ten ostatni, przelecieć nad wszelką rzeczą ponadczasową.
 • MIASTO ŚWIĘTE jest nową Jerozolimą utworzoną przez wybrańców Boga. To jest właśnie prawdziwy kościół Chrystusa, który Piotr buduje, oraz wzór wszystkich miast królestwa Bożego.
 • KRÓLESTWO BOŻE to królestwo Boga nad całą Ziemią, która odnalazła piękność i czystość pierwotnych początków, podobnie jak prawidłową ilość żywych istot. W niewielkiej liczbie, anioły żyją dyskretnie i w zgodzie z naturą. Każdy robi swobodnie to, co chce, ponieważ są oni odtąd podobni do Boga, który wszystko stworzył dla ich przybycia. Rządzą oni razem z Nim, na zawsze.
Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
TOP
Kontakt ...
iconezamknąć